سه شنبه, 04 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب افتادن

فرستادن به ایمیل چاپ

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه از جايگاهي به زير افتاد، دليل بود اميدي كه دارد برنيايد و نااميد نگردد. اگر بيند كه از كوه به زير افتاد، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بيند كه زخمي سخت به وي رسيد و خون از آن عضو روان شد، دليل كه به قدر آن زخم وي را زياني رسد. اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد، دليل كند كه رنجي و المي بدو رسد. اگر بيند كه بيفتاد و رنجي بدو نرسيد، دليل كند كه سهل و آسان بود. اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسي بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد،دليل كه مال بسيار بدو رسد از آنجا كه اميد ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بسيار اتفاق مي افتد که در خواب مي افتيم يا بي آنکه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي کنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم. اين نوعي ناراحتي عصبي است که اگر تکرار شود بيماري است که بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست. اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي کنيم که مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در خوابنامه به دنبال معني و مفهوم آن گشت. افتادن به روي اشخاص نشان نوعي اختلاف و منازعه است که بايد در روزهاي آينده مراقب اعمال و رفتار خويش باشيم و از برخوردهاي تند و خشم آلود پرهيز کنيم . افتادن از بلندي ناکامي است. ناکامي و نامرادي در بر آوردن کليه آرزوهاي نهاني که در دل داريم و اين ناکامي بستگي دارد به ارتفاع محلي که از آن مي افتيم. اگر ديديد که به روي در خانه يا درگاه و آستانه افتاديد براي شما تشويش و نگراني پيدا مي شود. اگر از کوه پرت شديم در کارها با شکست رو به رو مي شويم و نارضايي براي ما پيش مي آيد و ميزان آن هم بستگي دارد به آسيبي که در اثر سقوط به ما وارد مي آيد. احتمالا مي افتيد اما دوباره برمي خيزيد و از همان کوه بالا مي رويد. از پلکان پرت مي شويد و مجددا به بالا رفتن مي پردازيد اين دو يکديگر را خنثي مي کنند و نشان دهنده اين واقعيت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستيد و شکست شما را از پاي در نمي آورد. اگر در نتيجه افتادن مجروح شديد به اندازه زخمي که به شما وارد آمده زيان مي بينيد. لرزيدن و افتادن از رسيدن رنج و بلا خبر مي دهد. اگر کسي شما را پرت کرد و در نتيجه به زمين خورديد بي ترديد شخصي موجب تخفيف شان و مقام شما مي شود و اگر شما کسي را به پايين انداختيد اين آسيب از شما به ديگري وارد مي آيد. اگر افتاديد ولي آرام و آهسته (مثل يک ورقه کاغذ در هوا) به زمين رسيديد خطري شما را تهديد مي کند ولي زيان نمي بينيد.اگر از ارتفاع افتاديد اما زير پاي شما آبي صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق مي افتد که به خشنودي شما پايان ميابد. روي هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسيب و زيان و خطرهايي که در زندگي ما را تهديد مي کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل مي گيرند که روح ما از آن خطرها آگاهي مي دهد.

نظرات  

 
+12 نمیدونم اسمشو چی بزارم!!!!غلام شنبه 10 تیر 1391 ، ساعت 07:53
خوابم اینه:باخانواده روی موتورنسشته بودیم (البته ماموتورنداریم) داشتیم مستقیم میرفتیم که یهو من بااینکه انگارمیدونستم جلوتربریم میوفتیم پایین ولی دیگه دیرشده بودکه بگم مثلابابانروجلوت رمیوفتیم ولی وقتی رفتیم یهوزمین عمودی جلومون خالی شد هممون افتادیم که توراهه افتادن به بابام که سمت راستم بودنگاه میکردم که دیدم بایه نگاهه سردی بهم نگاه میکنه بعدش یهوازخواب پریدم تاکلی وقت به دوروبرم نگاه میکردمو صلوات پشت صلوات......خواهشاتعبیرشو داخله همینجابهم بگین.....مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 افتادن در چاهعلی سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:24
با عرض سلام مادرم خواب دید که من در چاه افتادم و بعد برآیم گریه بسیار کرد که از شدت آن از خواب پرید
لطفا اگر از تعبیر آن آگاه هستید بفرمایید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 پاسخ: تعبیر خواب افتادنعسل سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 11:38
دوستم خواب دیده که از روی یک پل سقوط میکنم مطمين که مردم.تعبیرش چیه؟به این دوستم خیلی اعتقاد دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابت خوبهجواد سه شنبه 17 آذر 1394 ، ساعت 16:41
خیره خوبه خوبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ...........سارا یکشنبه 23 مهر 1391 ، ساعت 08:24
من خواب دیدم یکی از دوستانم از سقف پایین پرید ولی هیچ چیزیش نشد این چه تعبیری داره؟
مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 افتادن از ارتفاعmilad شنبه 13 آبان 1391 ، ساعت 07:44
من دیدم با دوستم از ارتفاع دوتایی پرت شدیم پایین اون افتاد تو اب اما من رو سخره منو ا برد نمدونم چطور اما دوستم موند بعد تو اب شناور بودم اب رود خیلی کثیف بود بعم چند نفر از اب دراوردنم دوستم دستش باد کرده بود اما من که با دستم رو سخرهه افتادم سالم بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 سر خوردنمهنازl سه شنبه 07 آذر 1391 ، ساعت 10:01
سلام من خواب دیدم روی زمین سرامیک سر خوردم اما نیفتادم لطف کنید تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 رد شدن از بلندیحامد شنبه 11 آذر 1391 ، ساعت 06:47
با سلام من خواب دیدم از یه بلندی به سختی عبور میکنم زیر این بلندی چاهه اما روش پوشیدست این جه تعبیری داره؟مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 افتادنروشنک جمعه 01 دی 1391 ، ساعت 02:31
پدرم مریض است دو شب است که خواب میبینم که یک بار یک نفر اورا از پله هول داد پایین وبعد هر چقدر التماس کردم اجازه نداد برم پیشش.
یه خواب دیگم که خواب دیدم که یکی از آشنا ها مون اومده خونمون بابام رو صندلی نشسته میاد بغلش کنه هم خودش هم بابام میوفتن زمین اون آقا چیزیش نشد ولی سر پدرم شکست مغزش اومد بیرون .می خوام بدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دایناسور و درحال افتادنمحسن پنجشنبه 21 دی 1391 ، ساعت 11:00
سلام من خواب دیدم که تو شهرستانمون هستیم ولی خونه با خونه ی فامیلمون فرق داشت یه ساختمون بود که از بالا ما داشتیم به چند تا دایناسور که جلوی دیوار ساختمون وایساده بودن نگاه میکردیم انگار نمیترسیدیم ولی من میترسیدم دایناسورها هم چند جای بیرون از ساختمون جلوی دیوار بودن انگار محاصرمون کردن یکیشون انگار اومد بزنه به دیوار چون ساختمون دیوارش صاف نبود یجایی وایساده بودیم مثل بالکن من ندیدم زد به دیوار یانه ولی ترسیدم الان بزنه و ساختمون بریزه ولی انگار نزن ولی با سرعت داشت میومد سمت دیوار (قسمت اول)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: دایناسور و درحال افتادندانیال یکشنبه 29 آذر 1394 ، ساعت 08:40
تعبیرش اینه که آخر هفته تلویزیون پارک ژوراسیک رو نشون میده :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دایناسور و درحال افتادنمحسن پنجشنبه 21 دی 1391 ، ساعت 11:01
(قسمت دوم)من رفتم اونورم ببینم که عموم هم بود یه چیزی با حصیر و کش و نخ و... بسته شده بود مثل پل ولی کوچیک که باید رد میشدیم ازش بریم اونورم نگاه کنیم عموم رد شد منم میترسیدم داشتم رد میشد دیدم داره پاره میشه پاره شد منم داشتم میفتادم ولی سریع در حال افتادن از یه جایی از کش سیاه کلفت گرفتم داشت اونم پاره میشد ولی سریع از یجایی گرفتم رفتم بالا خودمو نجات دادم نمیدونم میفتادم چی میشد چون مثل چاه بود رفتم اونور چون نتونستم برم پیش عموم از اونور هم خواستم رد شم مثل اینجا بود ولی بازم داشتم میفتادم باز خودمو نجات دادم عموم اومد گفت چیکار کردی ای بابا اومد و درست کرد اونارو به هم بست داداشم هم اونور بود.

ببخشید طولانی شد تعبیر این خواب منو بگید توروخدا دست شما درد نکنه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: دایناسور و درحال افتادنمهشید چهارشنبه 16 تیر 1395 ، ساعت 13:50
چه خوبم یادت مونده به هر حال جالب بحالمنتظر قسمتهای بعدی هستیم ;-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبير خواب با سر به زمين افتادنفوزيه یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 23:12
سلام.
من خواب ديدم پسر يكى إز دوستام پاش به جايى گير ميكنه و باسر محكم ميخوره زمين در حد شديد سرش به زمين ميخوره و صداى بلندى ميكنه و بلند و با ناله داد ميزنه واى سرم
اما بعد از چند دقيقه ميگه حالم خوبه. در عين حال من به مادرش ميگم كه پسرتو چشم زدن
تعبيرش چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابsara سه شنبه 10 بهمن 1391 ، ساعت 11:01
خواب دیدم در ساحل دریا در لجن غرق شدم که مادرم مرا مکشید که بیرون برم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب افتادنمریم سه شنبه 24 بهمن 1391 ، ساعت 18:59
سلام تروخدا تهبیر این خوابم رو برام میل کنید من عقد هستم و قراره سال آینده عروسی کنم و شوهرم هم سربازه خواب دیدم دارم میگردم دنبال لباس عروس البته با مامانم بودم بعد مامانم جلوتر من راه میرفت از روی پل رفت پایین بعد تا امدم من برم پایین از رو پل افتاد و رسیدم به زمین البته هیچیم نشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیرخوابdarya یکشنبه 02 تیر 1392 ، ساعت 04:43
سلام دیشب دختر دایمم ازخواب پرید گفت خواب دیده من افتادم زیر رخت خواب های اضافی.الانم یه مشکلی دارم.تعبیرش چیه؟ :o
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب افتادنبهناز سه شنبه 08 مرداد 1392 ، ساعت 09:39
من 3 ساله متاهل هستم بچه هم ندارم. خواب دیدم با جمع دوستانمون رفتیم بیرون من یه بچه کچل و چشم آبی داشتم که این و اون هی بغلش میکردن یه دفه بچه از دست یکی از دوستای شوهرم افتاد زمین همه با نگرانی دویدیم نگاه کردیم دیدیم پرنده هستش دوروبرشو نگاه کردن گفتن چیزیش نشده سالمه. نگرانم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مارشروین شنبه 19 مرداد 1392 ، ساعت 02:29
خواب دیدم که در جنگلی هستم با عده ای از دوستان که مملو از مار است. بر هر درختی ماری وجود داشت به سرعت ذر حال فرار از مارها بودم. به هر کجا که می رفتم ماری از درختی آویزان. مارهایی که زبانشان را نیز بیرون مبآوردند و چشم به چمانم میدوختند. اما سراسیمه و با سرعتی باور نکردنی در حال فرار بودیم. تا این که هنگامی که قصد فرار و پریدن از روی یک درحت به پایین بودم زیر پایم چاهی بود که با خار و خاشاک پوشانده شده بود به یکباره درون ان افتادم اما دستمانم را بر لبه چاه گرفتم تا به درون سقوط نکنم. ما بر بابلای سر خود ماری را دیدم که خودش را به سر چاه رسانده و زبانش را بیرون می اورد. اما گزیده نشدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 افتادن از دیوار پله ایsaeed دوشنبه 28 مرداد 1392 ، ساعت 23:49
در خواب بر لب دیواری که مثل پله ساخته شده بود نشسته بودم (یعنی در واقع پله ای بود که تهش به جایی وصل نبود.)
یکباره دو پلکان بالایی شکست و من و دو پلکان با هم به زمین افتادیم.
روی زمین یک مرد سیه چرده ی خوش رو علی رغم اینکه آسیبی ندیده بودم به کمکم آمد. آن مرد مثل اینکه یک لایه پوست (ضخیم) سیاه از روی پای من میکند و من خوشحال بودم ازینکه زیر آن پوستی سفید و تر و تازه بود.
این فقط قسمتی از خواب طولانی دیشب من بود ولی باقی خواب ارتباطی با این قسمت نداشت.
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب افتادنفرانك چهارشنبه 06 شهریور 1392 ، ساعت 02:35
سلام
خواب: صبح (ساعت ٧) خواب ديدم منو پدرم و برادر زادم از جايي آويزون هستيم و مي خوايم جوري خودمونو تنظيم كنيم كه رو يه جايي با ارتفاع كمي كمتر از جاييكه آويزونيم بيوفتيم. پدرم كه خودشو ول مي كنه ، به جاي اينكه رو اون جا بيوفته، خيلي پايينتر ميوفته و كتفش بدجور مي خوره به ديواره اون جا و بلند ميشه و تلو تلو خورون به داداشم كه نشسته بود اشاره مي كنه آب بده و بعد ميوفته زمين و از حال ميره، ديدم من اونقد جيغ كشيدم كه بابا مرد، بعد خودمو پرت كردم پيشش و يكم بعد كه حالش به خودش اومد گفت من يكم پيش به عروس گفتم به من آب بده ولي الكي گفت باشه بابا و نياورد!
ببخشيد چون پدرم يكم مريض الحال هستند اين خواب خيلي عصبيم كرده، خوشحال ميشم واسه تعبيرش كمكم كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: تعبیر خواب افتادنمبینا پنجشنبه 21 شهریور 1392 ، ساعت 06:52
بیشتر شب ها خواب میبینم که از اسمان می افتم :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابازیتا جمعه 01 اسفند 1393 ، ساعت 08:25
سلام . چند مدت پیش یکی از همکارام خواب دیده همه همکاران با هم لبه یک صخره با ارتفاع زیاد نشستیم که زیر صخره آنقدر عمق داره که قابل دیدن نیست و کاملا تاریکه و من به پایین پرت شدم و همه گریه میکردند و همه به اون میگفتند تو مقصری . لطفا تعبیر خواب منو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابازیتا جمعه 01 اسفند 1393 ، ساعت 08:29
سلام . خواب میدیدم با شوهر و بچه و خواهرام داریم میریم سفر اما به تو جاده. پرواز میکردیم و بال نداشتیم. زیر پامون خیلی قشنگ بود و سرسبز و پر از آب . یکدفعه من مستقیم به سوی آسمون رفتم و فقط ابرها رو می دیدم. اما یکدفعه شوهرم دست منو گرفت و نگذاشت و هر دو به سمت پایین و به سمت زمین با حالت سقوط می آمدیم پایین. من می ترسیدم. اما به زمین که رسیدیم آسیبی ندیدیم. و باز همه جا خوب بود و کشت می کردند. لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 از کوه برفی بلند آب خوردنشهاب شنبه 23 شهریور 1392 ، ساعت 11:53
با عرض سلام خدمت دوستان.تو خواب دیدم که در هوای سرد به کوهی خیلی بزرگ رفتم و بغل ایستاده بودم که سنگ هایی که از بالا میاد بهم نخورد. بعد بالا رفتم واز چشمه ای زلال بالای کوه آب زیادی خوردم.بعد اومدم پایین.میشه تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ دادنلوتی دوشنبه 22 مهر 1392 ، ساعت 19:22
سلام در جواب کسعاقل شما ک اینجوری بد میحرفی داری تربیت خانوادگی و شخصیت خودتو نشون میدی بعدشم جواب همه اینا به ایمیلشون فرستاده میشه.دفعه دیگه هم چرتو پرت نگو اینجا باشه بچه کوشولو؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب افتادنسجاد پنجشنبه 16 آبان 1392 ، ساعت 15:23
من خواب دیدم رفتم با دوستم یکی رو بکشم .بعد نوچه هاش افتادن دونبالمون ومن از یه بلندی پرت شدم پایین ولی چیزی نشدو از خواب پریدم تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پرت شدنشیوا سه شنبه 28 آبان 1392 ، ساعت 14:38
من خواب دیدم که دوستانم مرا از یک پرتگاه پرت میکنن به پایین اما هیچ اتفاقی سرم نیامد :shock:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارسیاهشیوا سه شنبه 28 آبان 1392 ، ساعت 14:39
دوستم خواب دیده که ی مار سیاه بهش حمله میکنه و اون از روی مارا پرش به این رو و اون ور میکنه منم بهش میخندم :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب افتادنماهایا جمعه 27 دی 1392 ، ساعت 11:13
یه خوابی هست که همیشه میبینمش:بالای یه پله وایستادم.پله ای که انتهاش معلوم نیست و به نظرم میاد که کنار ریل قطارم نمی دونم که کسی هولم میده یا نه ولی یه دفعه باسرعت به پایین پله ها پرت میشم....همیشه هم با تکون خوردن انگشت شستم بیدار میشم.اگه میدونید تعبیرشو بهم بگید لطفا.نمیدونم تعبیرشو از کجا پیدا کنم.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرسبحان شنبه 05 بهمن 1392 ، ساعت 17:06
یک شخصی با تو رقابت داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 افتادنLoveryet چهارشنبه 16 بهمن 1392 ، ساعت 09:16
من خواب دیدم از یه تپه داشتم میوفتادمو بلند اسم عشقمو داد میزدم
یدفه از تراس خونه مون افتادم رو یه بالش و هیچیم نشد
خیلی واسم مهمه ک بدونم
اخه میگن هرکی اونقد عاشق باشه ک تو بدترین شرایط اسم اونو داد بزنه نیرو و جاذبه عشق کمکش میکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب افتادنلیلی شنبه 10 اسفند 1392 ، ساعت 04:13
سلام ؛ با توجه به مشکلی که دارم دیشب خواب دیدم از صخره به سختی بالا می رفتم که چند بار قرار بود جانم را از دست بدهم به هر حال بالا رفتم آیا تعبیرش اینه که حاجت گرفتم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادناحمد بوستانی سرفراز سه شنبه 13 اسفند 1392 ، ساعت 04:58
با سلام
در ساعت 5 تا 6 الی 6.30 صبح خواب دیدم با تعدادی از دوستان و هکاران به یک باغ رفتیم که فردی بالای یک نخل بود دو نفر از همراهان شروع به بالا رفتن از نخل کردند و ما نظاره گر بودیم.من ظرفی که به طنابی بسته شده بود را به سمت یکی از آن دو نفر انداخم تا داخل آن خرما بریزند.که ظرف به دور پای یکی از آنها پیچیده شد. پس از آن هر دوی آنها از بالای نخل به زمین افتادند یکی از آنها آسیبی ندید ولی یکی با سر به زمین خورد و خون از گوش و دهانش بیرون زد و بیهوش شد که سریعا" او را به بیمارستان بردندوقتی به زمین افتاده بود فهمیدم یکی از همکارانم می باشد. لطفا تعبیر این خواب را مرقوم نمایید و به ایمیل بنده ارسال فرمایید. باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 افتادنسیم چهارشنبه 21 اسفند 1392 ، ساعت 04:04
خواب دیدم که با ماشین با دوستم داشتیم میرفتیم یه جایی انگار میدونستم کندنش ولی قبل از گفتنم پرت شدیم هرچی میرفتیم به اخر پرتگاه نمیرسیدیم خیلی ترسیده بودیم بعد یهو منو دوستم زخمی کنار همون جایی بودیم که پرت شدیم توش لطفا تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: افتادنشهین پنجشنبه 22 خرداد 1393 ، ساعت 04:00
خواب دیدم پسر9ساله ام از پرتگاهی که قرارست درانجاخانه ویلایی بخریم پرت شده ازش فقط یک مقداری پوست سرش که نبض داشت آوردن توروخدا دارم میمیرم معنی شوبهم بگید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب افتادنmelika جمعه 09 خرداد 1393 ، ساعت 16:16
خواب دیدم روی لبه کوه راه میرفتم و به پایین نگاه میکردم, پایین کوه یه مرد بود,اون حواسش به من نبود,یهو پام لیز خورد نزدیک بود بیوفتم پایین ولی خودمو نگه داشتم,همینجور آویزون بودم و دستام داشت کنده میشد بازم به پایین نگاه کردم,مرده داشت نگام میکرد,بعد به طرز عجیبی اومد و نجاتم داد!نمیدونم کی بود,لطفا بهم بگید تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 افتادن از کوهᖺᗩᔕ♈ᓮᓮᓮ پنجشنبه 29 خرداد 1393 ، ساعت 12:05
سلام ببخسید اگه خوابببینیم که از کوه افتادیم تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ارتفاعتوحید جمعه 13 تیر 1393 ، ساعت 07:16
سلام
خواب دیدم داخل یه ساختمونی مثل پاساژ هستیم که تنها ویژگی که ازش یادمه اینه که وسطش خالی بود. انگار میدون باشه که ساختمون حالت گرد داره دیگه. 2بار توی خواب از ارتفاع افتادم. اولیش زیاد نبود. دومین بار طبقه آخر بودم که باید از جایی رد میشدم که انگار کفش نئوپان گذاشتن و روش موکت کردن. از 2،3تا لقش عبور کردم و یکی پشت سرم میگفت اونجا نه اونجا نه و من ادامه دادم و نهایتا یکی از کف ها خم شد و من از وسط اون میدون ماننده از تمام طبقات عبور کردم و تا طبقه همکف سقوط کردم و افتادم ولی طوریم نشد. حالم خوب بود ولی خودم بلند نمیشدم. یه عده ای هم اونجا بودن و هیچکس انگار اصن ندید من رو اونجا. بعد که بلند شدم احساس کردم یه مایعی مثل خون از سرم میریزه ولی قرمزی خون رو ندیدم
اگه تعبیری داره ممنون میشم کمکم منین :)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 افتادن از پلمحمد شنبه 28 تیر 1393 ، ساعت 00:42
سلام من دیشب خواب دیدم تو ماشین با بازیگران فیلم پایتخت و یک دختر بچه نشستم ولی ماشین راننده نداشت داشتی از پل میرفتیم بالا ولی قسمتی از پل شکسته ما افتادیم تو قسمت شکسته داشتیم می افتادیم که یهو یه مرده که فکر کنم پلیس بود با بی سیم به یکی گفت سریع کمک بفرستید ولی ما یکهو از پل افتادیم ماشین آتیش گرفت ولی سالم موندیم بعد دنبال دختر بچه بودیم دیدیم زیر صندلی گیر افتاده نجاتش دادیم و من بیدار شدم لطفا تعبییر کنید خیلی نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 افتادن بر زمینerf چهارشنبه 12 شهریور 1393 ، ساعت 05:58
سلام خواب دیدم که در مسیری همه در حال رفت و آمد بودند و ناگهان دوستی در کنار چاه به زمین میخورد با کمر اما مشکلی براش پیش نمیاد. تعبیرش رو میتونید کمک کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 Sajjadسجاد پنجشنبه 13 شهریور 1393 ، ساعت 03:37
من بیشتر شبا خواب میبینم از یه ارتفاعی می افتم...اما گاهی چیزیم نمیشه، این تعبیرش چیه؟ :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ارتفاعSahar پنجشنبه 20 شهریور 1393 ، ساعت 20:09
سلام ذوست من دیده است که ازروی یک ساختمان بلندبه داخل یک بیابان افتاده است ودرآن بیابان تنهابوده است به نظرشماتعبیرش چیست؟؟؟خواهش میکنم که پاسخ کامل بدهید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادنرضا شنبه 05 مهر 1393 ، ساعت 00:02
من خواب دیدم از کوه سر خوردم آسیب ندیدم
بد به انتها رسیدم تو یه رود خونه زلال افتادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سر خوردن از تراسترس سه شنبه 29 مهر 1393 ، ساعت 11:20
روی لبه دیواره تراس خونم دراز کشیده بودم و موزیک گوش میدادم با هندزفری ، یه نمور تکون خوردم که جام بهتر بشه ولی به پایین سر خوردم یکم جوری که حتم داشتم الانه که کم کم پایین تر برم و باید با دست اویزون لبه دیواره بشم و منم که مطمن بودم زور اویزون شدن ندارم تقلا میکردم تا نیوفتادم خودمو بکشم بالا تر و میون تقلاهام از خواب بیدار شدم و خیالم راحت شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب افتادنشانار چهارشنبه 07 آبان 1393 ، ساعت 08:06
سلام من ساعت 9 صبح این خواب رو دیدم لطفا اگه تعبیر داره بهم بگید :
تو خواب یکی از مردای فامیل رو دیدم که از تو بالکن طبقه دهم پرت شد پایین، وقتی خودمون رو رسوندیم بالا سرش مرده بود، لباساش حسابی خاکی شده بود و فکش شکسته و کج شده بود!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 چاهm دوشنبه 03 آذر 1393 ، ساعت 14:19
خواب دیدم که با یکی از دوستام تو یه چاه خیلی عمیق وبزرگ افتادیم دو تامونم ساکت شده بودیم من زیر لب داشتم قران می خوندم یا ذکر میگفتم مطمءن بودم که اگه برسم ب زمین میمیرم ولی یه امیده کوچیکی تو دلم بود ولی هیچ وقت به زمین نرسیدیم.
این تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پرت شدننرمين شنبه 15 آذر 1393 ، ساعت 14:00
خواب ديدم ك دختري از بالايه ساختمون وربه رويه من پرت مقصود پايين تعبيرش چيست؟ دختره شبيه جن بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 افتادن در چاه سیاه وتاریکسعید شنبه 16 اسفند 1393 ، ساعت 12:36
سلام خانمم تازه داره اموزش رانندگی یاد میگیره و خرید خودرو ..دیشب مورخ ۱۵/۱۲/۹۳.خواب دید که خودروی خریده است ومن از درخواست امتحان ان کردم ان هم قبول کرد در حین رانندگی ناگهان به نقطه تاریک رسیدم در همان حین از شیشه خودرو پرتاب شده ام وبه داخل چاهی سیاه وتاریک افتادم با امدن اتش نشانی و پلیس نتونستن نجاتم دهند فقط صدایم را می شنیدن اما مرا نمیدیدن. لطفا هر چه زودتر تعبییر ان را بفرماید تمام خانواده نگرانن خواهش میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 افتادن پسرم از کوهحسنعلی تاری دوشنبه 24 فروردین 1394 ، ساعت 13:57
سلام . من یه مرد 52 ساله هستم . دیشب خواب دیدم یکی از پسرانم که فکر می کنم پسر کوچیکم بود از بالای کوه افتاد . به شدت زخمی شده بود و بنده گریه و زاری می کردم . ناگهان دیدم پسرم تکان می خورد و پزشکان به او آمپول و ... میزنند . نفهمیدم او زنده شد یا نه . در ضمن پسرم در سن 5 سالگی بود و مطمئنم فرزند آخریم نبود چون بهش گفتم بگیرش داره میفته . او هم سعی کرد اما نشد...لطفا جواب را به ایمیلم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابهلنا چهارشنبه 13 خرداد 1394 ، ساعت 21:15
خواب دیدم خواستم بلندی پرت شم پایین ولی خودم نجات دادم تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 رد شدن از پلیاسی یکشنبه 28 تیر 1394 ، ساعت 01:27
من ب خواب خیلی اعتقاد دارم اینخوابم باعث پریدنم از خواب شد
خواب دیدم می خوام از ی خیابون عبور کنم راه هست ک پیاده برم اما برای امتحانم شده می خوام با پل عابر برم اروم میرموب اون سر خیابون میرسم اما انگار پل عابر ی سرش زیرزمینیه مث حالت مترو و تمام راههای خروج رو بستن من تلاش میکنم دنبال در و پنجره و راه بیرون میگردم ولی نیست توی دستم دو سیب سبز هست..میدونم ک از همون راهی ک اومدم باید برگردم اما از چیزی فرار میکنم چیزی منو دنبال میکنه از اینکه یکی از سیبها بیافته میترسم و بعد از ترس بیدار میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پرت شدنبهار چهارشنبه 21 مرداد 1394 ، ساعت 20:01
سلام
اگه یه نفر هرشب خواب ببینه ک از جایی پرت میشه و میمیره چ تعبیری داره . . خواهش میکنم زود جواب بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پرت شدنبهار چهارشنبه 21 مرداد 1394 ، ساعت 20:17
سلام
اگه ی نفر هر شب خواب ببینی ک از ساختمونی پرت میشه و میمیره چ تعبیری داره ؟ البته بعد از خواب میپره و حدودا ساعتای 8 از خواب بیدار میشه یعنی فک کنم بع از اذان میبینه ولی چون هرشب براش تکرار میشه ی کم نگران کنندس . خواهشا زود تعبیرشو بگید .
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پرت شدن پسری که نمیشناختمشعلی دوشنبه 23 شهریور 1394 ، ساعت 07:30
خواب دیدم همسایمون دارن خونشون رو میسازن پسری کنار اونا بود زلزله اومد ساختمون خم شد واون پسر افتاد زمین پدرش امد پایین بلندش کرد بعداز چند لحظه بچه چشاشو باز کرد. تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادنمهوش شنبه 28 شهریور 1394 ، ساعت 07:22
مامان من خواب دیده افتاده تو چاه وخالم اومده کمک خودشم افتاده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پرت شدنمرجان یکشنبه 19 مهر 1394 ، ساعت 09:12
سلام من دیشب خواب دیدم پدرم و همسرم در لبه تراس در حال کار بودند که همسر با پدرم شوخی می کنه و در اثر اون شوخی پای هر دو لیز می خوره و باهم از بالا سقوط می کنند به پایین و یادمه در خواب من بهتم زده بود می خواستم بدوم کمک اما نتونستم و فقط تونستم اون صحنه رو ببینم وقتی به خودم اومدم دویدم به لبه تراس و دیدم هر دو نقش زمین شدند و انگار مرده بودند در خواب جیغ و فریاد کردم و سپس از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادنخدیجه چهارشنبه 29 مهر 1394 ، ساعت 19:32
خواب دیدم دخترم از بلندی داره میفته یکی نجاتش میده که عقب مونده است ولی
دادمیزنم ازش بگیریدش اون دیونه است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادنخدیجه چهارشنبه 29 مهر 1394 ، ساعت 19:35
خواب دیدم دخترم داره از بلندی میفته وکسی که عقب موندس نجاتش میده منم داد میزنم اون دیوونس از دست اون بگیریدش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پریدن دیگران از بلندیمرتضی سه شنبه 05 آبان 1394 ، ساعت 04:23
من خواب دیدم در اتاقی با جمعی هستم و از پنجره انجا به بالکن همسایه نگاه میکنم که ناگهان جوانی آمد و بیدرنگ خودش را از بالکن به زمین انداخت. پسر جوان بعدی هم آمد و با ظاهری هیجان زده و خوشحال با اما با کمی درنگ خودش را پرت کرد و صدای بدی از افتادنش بلند شد. من داشتم از شدت ناراحتی میمردم و نمیدانستم که چطور آنها را متوقف کنم. در این بین 2و3 پسر دیگر آمدند و یکی هی جلو عقب میرفت و یک پا را معلق میکرد و دیگران هم یکی یکی می آمدند و پس از اندکی درنگ و مسخره بازی میپریدند. دقت که کردم از خانه شان صدای موسیقی بلند بود و در گوش بعضی هنوز هد فون!! بود.
خلاصه خیلی ناراحت شدم :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادنمریم سه شنبه 03 آذر 1394 ، ساعت 07:41
سلام من دیشب خواب دیدم که برادر زادم از نیسان به جلو پرت شده من تعبیرشو دیدم که اون ارزوی که دارم بر اورده نمی شه من از این خیلی نگرانم تعبیر خواب منو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب آویزان بودنرضا دوشنبه 23 آذر 1394 ، ساعت 14:31
سلام.من بعد از نماز صبح خواب دیدم در جایی هستم با خانواده و همسرم که یکدفعه احساس کردم خانه ای که توش هستم زلزله اومد رفتم بیرون رو نگاه کردم دیدم یک کشتی بزرگ محکم به خانه میکوبد که در نهایت باعث شد خانه در آب غرق شود و من برای نجات یک گربه از جایی آویزان بودم و دم گربه تو دستم بود که گربه را از دمش به جای امنی پرت کردم و بعد همسرم از من آویزان شده بود و من به سختی خودم رو از یک دیوار یا میله نگه داشته بودم و تحت فشار بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادنسمانه شنبه 12 دی 1394 ، ساعت 19:37
سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم سوار یه ماشین بودم با مامانم یه دفه ماشین پیچید انگار تو اسمون بود داش پرواز میکرد بعد چپه شد من و مامانم از توش افتادیم پایین اول با شتاب اومدیم پایین بعد یه دفه مامانم منو اروم گرفت گذاشت زمین. میشه بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابhassan پنجشنبه 17 دی 1394 ، ساعت 04:03
سلام دیشب خواب دیدم که یه نفر از سقف افتاد و نتونستم بشناسمشبعد یهو از خواب پریدم ساعت ۴/۵صبح بود لطفا راهنماییم کنید تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خودکشی یکی دیگهmahshiiid پنجشنبه 15 بهمن 1394 ، ساعت 13:11
سلام من خواب دیدم با دوستام رو بالا پشت بومیم بعد از ساختمون روبه رویی یه پسره خودکشی کرد پرت کرد خودشو پایین بعد همه ما جیغ زدیم رفتیم جلو پسره نبود بعد هیچ خونی هم نبود رو زمین تورخدا بگید تعبیرش چیه بدجوری فکرمو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خیلی مهمریحانه یکشنبه 25 بهمن 1394 ، ساعت 09:04
سلام من ریحانه 10 سالمه.بیشتر وقت ها خواب میبینم که دارم از یه راه پله که شبیه راه پله های قصر سلطنتیه دارم میام پایین اما انگار از جند تا پله میپرم و دوباره میام پایین خانوادم هم اون پایین وایستادن و صدام میکنن و میگن بیا دیگه همینکه به چند پله ی آخر میرسم همه میرن به جز یه مرد حدودا 20 ساله که من نمیشناسمش ولی وقتی از پله ها میفتم منو میگیره و حس میکنم میشناسمش و بغلم می کنه.خیلی هم شبیه حامد زمانی هستش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سقوط با ماشینساحل دوشنبه 03 اسفند 1394 ، ساعت 12:02
سلام
من کلا کم خواب میبینم دیشبم بعد مدتی خواب دیدم
تو ماشین بودیم مامانم رانندگی میکرد با اینکه رانندگی بلد نیست ولی تو خواب خیلی خوب رانندگی میکرد تو جاده کنار ساحل بودیم که کنار جاده ه پارکینگ بود و ورودیش خیلی قبل تر بود مامانم گفت خلوته بریم پارک کنیم باهم میخندیدیم جلوتردوتا بریدگی بود یکیش نصفه بود یکیش به پایین خطم میشد نمیدونم چی شد یه دفعه مامانم پیچید توی اون جاده نصفهه ماشینم پرت شد پایین و چنبار کله ملق شد بعد من بیدار شدمـ
لطفا میشه تعبیرشو بهم ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب افتادنحبیبه چهارشنبه 05 اسفند 1394 ، ساعت 00:49
خواب دیدم برادرم به خواست خودش از طبقه سوم خونه خودشو پایین انداخت و فقط یکی از پاهایش آسیب کوچک دید. تعبیر این خوابو لطف کنید بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نزدیک افتادنمیلاد شنبه 14 فروردین 1395 ، ساعت 12:00
در خواب دیدم که من بر روی یک نردبان از بالا بر پایین میایم نردبان شکست من خیلی نزدیک به افتادن بودم ولی با این.همه که خیلی ترسیده بودم جایی برای تکیه دستم پیدا کردم و نیافتادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابرضا پنجشنبه 19 فروردین 1395 ، ساعت 13:19
خواب دیدم که دوس دختر سابقم عکسشو برام فرستاد ولی عکس خودش نبود عکسش بین چند تا عکس قایم شده بود هی ظآهر میشد و هی غیب م یشد. تو رو خدا زود تعبیرشو بگید اخه هنوز اون دختر رو تو واقعیت میبینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تولدانسیه دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:33
من خواب دیدم دختر برادرم به دنیا امده وخیلی هم زیباست وبه برادرم نشان دادم اما او سرش را انداخ پاین و ناراحت بود هرچه گفتم دخترت را نگاه کن نگاه نکرد تعبیر چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سمیراسمیرا شنبه 18 اردیبهشت 1395 ، ساعت 07:48
سلام
من خواب دیدم مامانم یدفعه افتاد زمین روی ی سری خورده شیشه و ازش خون اومدم بعدم گفتم زنگ بزنید آمبولانس ولی بعدش که رفتم نزدیک گفت من خوبم و پاشد از سرجلش این ینی چی من تعجب و حیرتم اعصابمم خورده تکنه معتی خاصی داره خواهشا تعبیر خواب منو بگین خییلی ناراحتم :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گریه نوزادسهیلا دوشنبه 03 خرداد 1395 ، ساعت 01:24
در خواب دیدم شخصی ازپشت توسط بالشي نزدیکم هل داد ولی نیفتادم دراین حال ازجلوشخصي داشت نوزادخودشوميداد دستم براچندلحظه نگهشدارم ولی تاميخواستم بگیرم افتادزمين وگ،یه کردوبعدآروم شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گریه نوزادسهیلا دوشنبه 03 خرداد 1395 ، ساعت 18:19
گریه نوزاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 افتادنkimia شنبه 19 تیر 1395 ، ساعت 10:00
سلام..من خواب دیدم داداشم پاش لیزخوردوافتادتو یه یه دره،ومافقط داس جیغشومیشنیدیم..تعبیرش چی میشه؟ :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما