شنبه, 01 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب برف

فرستادن به ایمیل چاپ

1ـ ديدن برف در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مصيبت يا بدبختي برايتان روي نخواهد داد .

2ـ اگر خواب ببينيد ميان طوفان و برف راه مي رويد ، نشانة آن است كه در اثر شكست و نرسيدن به آرزويي كه سالها خواستار آن بوديد ، نوميد و اندوهگين خواهيد شد .

3ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است كه به ايده آل هاي خود دست نخواهيد يافت .

4ـ ديدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه شخصيت و غرورتان را كسي مورد تحقير قرار خواهد داد . با اين حال شما باز خواهيد كوشيد با همين فرد ارتياط برقرار كنيد .

5ـ اگر خواب ببينيد برفها آب مي شوند ، نشانة آن است كه دلهرة شما مبدل به شادماني مي گردد .

6ـ اگر خواب ببينيد از پشت پنجره به دانه هاي درشت برف نگاه مي كنيد ، نشانةآن است كه در اثر فشار مالي با نامزد خود مشاجراتي خواهيد داشت .

7ـ ديدن كوههاي برف گرفته در خواب ، نشانة آن است كه افكار و تمايلات شما هيچ پيشرفت ارزشمندي به ارمغان نمي آورد .

8ـ اگر خواب ببينيد در منظره اي برفي ، خورشيد مي درخشد ، نشانة آن است كه بدبختي و سياه روزي پايان خواهد يافت ، و روزهاي خوشي آغاز خواهد شد .

9ـ اگر دختري خواب ببيند بر برفها سورتمه سواري مي كند ، نشانة آن است كه براي پذيرفتن خواستگار خود با مخالفتهايي بسيار مواجه مي شود .

10ـ اگر خواب ببينيد با ديگران برف بازي مي كنيد ، علامت آن است كه پيرامون موضوع شرم آوري داوري خواهيد كرد . اگر قضاوت شما بر پاية درستي استوار نباشد ، يقيناً شكست خواهيد خورد .

11ـ اگر خواب ببينيد در ناحيه اي برف پوش راه خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه غم و اندوه به زندگي شما راه خواهد يافت .

نظرات  

 
0 تعبیر خوابسمین چهارشنبه 11 اسفند 1389 ، ساعت 07:36
از سایت خوبتون تشکر می کنم راستش من دیشب خواب برف می دیدم که داشت می امد ولی از طرف دیگه هم داشت افتاب برف ها را اب می کرد وقتی که به سایت های دیگه مراجعه کردم چون غم و اندوه تعبیر کردند کاملا نامید شدم ولی الان که تعبیر خوابم را این جا خواندم امیدوار شدم]
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !