دوشنبه, 03 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب بیماری

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد.

جابر مغربي گويد: بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود. اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بيماري : کسب ثروت از راههاي کثيف

پشت سر گذاشتن بيماري : سلامتي کامل

 

1ـ ديدن افراد بيمار در خواب ، نشانة راه رفتن بيماري بين افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببينيد بيمار شده ايد ، علامت آن است كه بايد بيش از حد معمول مراقب سلامتي خود باشيد .

3ـ اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي خانواده بيمار و رنگ پريده است ، علامت آن است كه واقعه اي نامنتظره محيط گرم خانوادگي شما را پريشان و نابود خواهد ساخت

نظرات  

 
+5 اگر کسی در بستر بیماری و منتظر باشدGuest دوشنبه 17 خرداد 1389 ، ساعت 20:40
:P
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 در بیمارستان بستری شدنهادی پنجشنبه 07 آذر 1392 ، ساعت 15:37
خوب است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: در بیمارستان بستری شدنافسانه پنجشنبه 18 تیر 1394 ، ساعت 07:34
من دارم سکته می کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 آزمایش وپولزینب یکشنبه 23 شهریور 1393 ، ساعت 06:17
خواب دیدم پدرم که فوت شده آزماش خون داد وهزینه آن را پرداخت کرد در آزمایشگاهی که خودم کار میکروم قرار شد پول را به او پس دهند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 خواب گربه سياه دو سرمريم دوشنبه 18 مرداد 1389 ، ساعت 20:22
با سلام و احترام
خواب گربه اي سياه و دو سر ديدم كه فكر كردم جن است بسم الله و ايت الكرسي و حمدو سوره خواندم ولي ناپديد شد و در خواب گفتم پس جن نيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 Guest پنجشنبه 22 مهر 1389 ، ساعت 12:43
:roll:: :twisted: :cry:: :-x :confused: :sad: :-) :shock: :lol: :oops: :P :evil: :wink: :!: :arrow: :idea: :-?: :D :-) :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب گربهفرشته جمعه 23 مهر 1389 ، ساعت 11:01
در خواب دیدم که دو گربه دو سر نزدیکم هستند و خود را به پاهایم می زدند! تعبیر آن چه می باشد؟ یکی سیاه و دیگری قهویی!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 میترا دوشنبه 28 شهریور 1390 ، ساعت 03:42
این خواب شما به این معنی است ک پای شما را نامحرم دیده. اگر اینطور پیش روید زمانی ک شما فوت میکنید همان گربه ها در قبر باشما می آیند و شما را عذاب میدهند.‎ ‎به پوشش پای خود توجه کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گمشو بابا با این تعبیرت چهارشنبه 11 دی 1392 ، ساعت 16:40
گمشو بابا با این تعبیرت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خواب گربهزهرا جمعه 27 شهریور 1394 ، ساعت 06:14
خواب دیدم یکی از دوستانم ب بیمارستان رفته ... البته تازه فهمیدم ک این دوستم یک بیماری ای دارد ... و چند روز بعد از خبر دار شدن این خواب را دیدم ک ب بیمارستان رفته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 mina دوشنبه 24 آبان 1389 ، ساعت 00:57
با سلام
در خواب دیدم که با همسرم توی جاده به سمت منزل در حرکت هستیم با ماشین که ناگهان دیدم مادر شوهرم و پسر برادر شوهرم دارند پیاده می روند مادر شوهرم فکر کرد که ما او را ندیده ایم از پشت به شوهرم چسبید که ما را هم با خودت ببر تا اینکه شب شد و برادر شوهرم به خانه ما آمد بدون اینکه در بزند وارد خانه شد 500 تومانی را انداخت داخل خانه یعنی به عنوان کرایه پسرش بعد هم رفت دم در حیاط من هم رفتم در را ببندم که دیدم دم در حیاط توی کوچه ایستاده و به من می گوید یا بیا خونه ما با هم صحبت کنیم یا اینجا با هم صحبت کنیم من هم می خواستم در را ببندم و بهش گفتم نه رفتاری که تو با من کردی من هم می خواهم همان رفتار را با تو انجام بدهم
لطفا جوابم را بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مينا یکشنبه 20 بهمن 1392 ، ساعت 09:05
و انجام بدهم
لطفا جوابم را بدهید
اگردخواب ببيني كسي بهت پول مى دهد يني يه غم بزرگى ازطرف شخص پول دهنده بهت واردميشه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+86 خواب بدmajid یکشنبه 01 اسفند 1389 ، ساعت 20:11
دوست من خواب بیمار بودن مرا در خواب خود دیده که من در خوابش به سختی بیمار بودم و بد هال تعبیر ان چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 خواب بدفرشته جمعه 04 آذر 1390 ، ساعت 23:44
من هم خواب دیدم دوستم که خیلی دوستش دارم ولی با هم قهر هستیم بیمار است و حال بدی دارد تعبیرش جیست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 بيماريمهسا شنبه 26 شهریور 1390 ، ساعت 14:07
با سلام

در خواب ديدم كه متوجه شديم مادرم بيمار است و به ما خبر دادن كه مدت طولاني زنده نخواهد بود و من در خواب هق هق گريه مي زدم ،مي خواهم تعبير خواب را بدانم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: بيماريمحمد دوشنبه 29 دی 1393 ، ساعت 02:25
منم همینو دیدم بعد خواب به شدت گریه میکردم

البته در خواب من مادرم سرطان داشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 بیماریاحمد چهارشنبه 12 بهمن 1390 ، ساعت 04:12
در خواب دیدم مادرم بیمار شده است چند نفر هم طراف مادر هستن و پاهای مادرم سفید و رنگ پریده بود و قسمت تنه به پایین بی حجاب معلوم بود از طرفی هم همه می گفتند باید خون بده یا بیماری خون است و من هم ناراحت بودم و همچنین مادرم . این خواب را روز دهم بهمن ساعت 8-10.30 صبح دیدم . دیشب که مادرم رفته بود یکی از آشنایان را مداوا کند وقتی برگشت متوجه شد دستش بریده شده ولی میگفت سوزن نخورده . حال تعبیر این خواب چیست و خیلی نگران شدم. لطفا واقعیت را بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پاسخ: تعبیر خواب بیماریانسیه دوشنبه 17 بهمن 1390 ، ساعت 21:44
سلام من دوستم خواب دیده که داشته میرفته مسافرت که یکی از دوستامون بهش خبر داده من بیمار شدم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سوتكآرش پنجشنبه 17 فروردین 1391 ، ساعت 03:20
در خواب ديدم نميدانم پس از مرگم چه خواهد شد پس بسيار مشتاق بودم كه از خاك گلويم سوتكي سازند و آن سوتك بدست كودكي گستاخ و بازيگوش سپارند و آن كودك در آن سوتك با دم گرم خويش سخت بفشارد تا خواب آشفتگان را آشفته تر سازد!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 بستر بیماریسوسن پنجشنبه 01 تیر 1391 ، ساعت 11:10
خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم در بستر بیملری است یعنی چه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 بستری شدن در بیمارستانپوریا شنبه 21 مرداد 1391 ، ساعت 21:57
خواب دیدم که در بیمارستان به دلیل افت فشار خون در بستری شده ام ویک نفر همراه من است که او همراه من به داخل بخش سی سی یو بود اما تمام دستگاه های بخش سی سی یو به من وصل شده است وقتی که کار با دستگاه ها تمام شد من به ی اتاق غذا خوری رفتم وبرای اون فردی که همرا من بود غذا براشتم ولی دستگاه تنفس همراه هم بود لطفا تعبیر انرا برایم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 بلاعباس شنبه 28 مرداد 1391 ، ساعت 22:54
خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم در بیمار است یعنی چه؟
خواهشا جواب؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 بیماریBahador شنبه 04 شهریور 1391 ، ساعت 12:20
خواب دیدم خواهرم و پدرم در بستر بیماری هستند. تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 www.sootak.irبنفشه چهارشنبه 19 مهر 1391 ، ساعت 19:22
بنفشه :-) سلام...خواب دیدم حیاط خونمون خیلی بزرگه مامان بزرگم وسط حیاط نشسته واسم استخاره میگرفت خبربیماری همسرسابقم دادبعدیه لحظه ای مردجون ناشناسی ظاهرشد یه جورای شری بودمیخواست بیادطرفم دعوام کنه منوباخودش ببره اماپدرم باعده ای ازفامیلامون دورتادورم گردشدن موردحمایت اونا قرارگرفتم مردجون تادیدم موردحمایت قرارگرفتم ترسید برگشت عقب...لطفاخوابم تعبیرکنیدمدام خواب مردجونی میبینم اصرارداره بام زندگی کنه امامن درحال فرارم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 www.sootak.irبنفشه چهارشنبه 19 مهر 1391 ، ساعت 19:33
خواب دیدم حیاط خونمون خیلی بزرگ شده مامان بزرگم وسط حیاط نشسته بودواسم استخاره میگرفت خبربیماری همسرسابقم بهم دادبعدیه لحظه مردناشناسی ظاهرشدمیخواست بیادطرفم دعوام کنه منوباخودش ببره اماپدرم باعده ای ازفامیلامون دورتادورم گردی تشکیل دادن موردحمایت اوناقرارگرفتم...لطفاخوابم تعبیرکنیدمدام خواب مردناشناسیی میبینم اصرارداره بام زندگی کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب بیماریmask یکشنبه 14 آبان 1391 ، ساعت 09:00
من در خواب دیدم کسی که دوستش دارم خیلی خیلی ناراحت است و ازش هر چی می پرسیدم چی شده جواب بده اصلان حرفی نمی زد و فقط من را نگاه می کرد و بعداز چند دقیقه یواش یواش از من بدون گفتن حرفی دور شد خواهشن کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب بیماریamin یکشنبه 20 اسفند 1391 ، ساعت 14:53
داری یه کار بدی در حقش میکنی (شاید خدای نکرده خیانت) و اون هم دیر یا زود موضوع رو میفهمه و ترکت میکنه. شاید این اتفاق در آینده بیفته. بهرحال مواظب باش تو این ورطه نیفتی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 شفا گرفتنهمدم یکشنبه 21 آبان 1391 ، ساعت 05:56
اگر بیماری در خواب ببیند که در حرم امام رضا شفا گرفته تعبیرش چی میشه ؟؟ کی میدونه ایا واقعا خوب میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 بيماريparnian پنجشنبه 14 دی 1391 ، ساعت 07:02
من خواب ديدم كه به دكتر رفتم براي آزمايش خون،اما از زردي و كبودي صورت من دكتر مشكوك شد و چشم هام و چك كرد و ديد خيلي بي روح و زرد است.و بعد او تشخيص داد كه به احتمال زياد يك غده در سرم دارم.اما تنها نبودم،چند نفر كنارم بودند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابالينا شنبه 14 بهمن 1391 ، ساعت 16:53
در خواب ديدم من و پدر و مادرم وچند نفر از اقوام من در حرم امام رضا بوديم بعد من و پدرم دست يك پسر بچه فلج رو داشتيم و ناگهان اون پسر به كمك من و بابام ايستاد و شروع به خنديدن كرد خوشحال شد اين خواب فكرمو مشغول كرده لطفا تعبيرشو بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب بیماریالينا یکشنبه 15 بهمن 1391 ، ساعت 14:53
چرا جوابمو كسي نميده ذهنم مشغول شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریالينا پنجشنبه 19 بهمن 1391 ، ساعت 15:02
سلام / خواب ديدم در حرم امام رضا همراه چند نفر از اقوامم بودم بعد من و پدرم دست يك پسر بچه ي فلجي را داشتيم بلندش كرديم ايستاد و شروع به خنديدن كرد و مادرم انگار آنجا مريض بود . چند شب بعد دوباره خواب ديدم همراه خانواده ام در حرم هستم مادرم مريض بود و او را به بيمارستان حرم بردم و از اسپند هايي كه دست خادمين امام رضا است به صورت مادرم كشيدم/ لطفا اين خوابم را تعبير كنيد ذهنم را مشغول كرده ممنون .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب بيماريخسته پنجشنبه 03 اسفند 1391 ، ساعت 07:59
خواب ديدم نامزدم سرطان گرفته حالش خرابه توبيمارستانه نيمه باي بدنش لخته خيلي ناراحت شدم وضعش خراب ميشد من نفس ميدادم زنده ميشدانقدگريه کردم تو خواب که حال نداشتم به نامزدم ميگفتم منوببخش خواهش ميکنم.خیلی اصرار میکردم ببخشه منو.ميدونستم ميميره ولي بهش گفتم تا وقتي خوب بشي برگردي ازدواج نميکنم خنديد.نامزدموبردن تهران منم انقدگريه کردم.خواستم توخواب به خانوادم بگم چي شده اما فقط گريه ميکردم.خيلي نگرانم گمکم کنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 خواب بيماريشيواناجون پنجشنبه 03 اسفند 1391 ، ساعت 08:00
خواب ديدم نامزدم سرطان گرفته حالش خرابه توبيمارستانه نيمه باي بدنش لخته خيلي ناراحت شدم وضعش خراب ميشد من نفس ميدادم زنده ميشدانقدگريه کردم تو خواب که حال نداشتم به نامزدم ميگفتم منوببخش خواهش ميکنم.خیلی اصرار میکردم ببخشه منو.ميدونستم ميميره ولي بهش گفتم تا وقتي خوب بشي برگردي ازدواج نميکنم خنديد.نامزدموبردن تهران منم انقدگريه کردم.خواستم توخواب به خانوادم بگم چي شده اما فقط گريه ميکردم.خيلي نگرانم گمکم کنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریسنسه یکشنبه 06 اسفند 1391 ، ساعت 10:32
درخانه ام کبوتران سفید روی فرش مان دستشویی میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بیماریmoti dehi دوشنبه 14 اسفند 1391 ، ساعت 06:14
سلام من خواب دیدم که در بستر بیماری هستم و تب دارم و پدرم که مرحوم شده اند به عیادتم آمده اند و مدام به من لبخند می زنند. البته علاوه بر این، در کنار این بستر بیماری با اعضای خانواده ام هم در خواب در حال کشمکش بودم :(
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير همه ي خواب هاحاج علی یکشنبه 12 خرداد 1392 ، ساعت 15:14
دوستان من همه ي خواب هاي شما رو خوندم و تعابيرش رو الان براتون ذكر ميكنم.
احتمالا شام زياد خوردين يا نزديك به زمان خوابتون بوده كه باعث شده چرت و پرت ببينيد. يا اينكه جاي خوابتون مناسب نيست سعي كنيد از اين پس جاي سرتان را با پاتون عوض كنيد در اين صورت ديگه خواب نخواهيد ديد اگر هم خواب ديديد زايد جديش نگيريد زياد مهم نيست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب سرطانپژمان شنبه 29 تیر 1392 ، ساعت 08:27
با سلام
درخواب دیدم که دچار سرطان تیرویید شده ام اما خوش خیم بوده و احتمال مرگ رد شده است.از خانواده پنهان داشته اما سبب بروز احساسات از سوی دوستان شده است. تعبیرش چیست؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب بیماریمریم پنجشنبه 17 مرداد 1392 ، ساعت 06:44
سلام پدر من بیماری ریه دارد وتو ای سی یو وچند روز بیهوش بود خواب دیدم چشمانش رو باز کرد وگفت من رفتم اون دنیا وبرگشتم بعد از خوابم چشماش رو باز کرد لطفا تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دعواهما یکشنبه 20 مرداد 1392 ، ساعت 07:23
سلام،من در نزدیک صبح خواب دیدم با کسی که خیلی دوستش دارم درحال دعواوجروبحث هستم واو از من انتقاد میکند وبه رفتار من بادیگر آقایانی که در آنجا بودند حسادت میکندو بعد از اینکه از آنجا خارج شدفردی را به سراغم فرستاد وآن فرد گفت که بروید اون آقا باشما کاردارند.لطفا پاسخم را بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب خبر بیماریهما یکشنبه 20 مرداد 1392 ، ساعت 07:26
سلام،در خواب دیدم که خواهر فردی که به او علاقه مندهستم خبر بیماری قلبی مادرش را به من میدهد ومن هم به او دلداری میدادم ودر موقع رفتن نانی را به دوقسمت تقسیم کرده و خواستم به آن دختر بدهم اما او سوار ماشین شد ورفت.لطفا پاسخم را بدهید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب بیماریمریم یکشنبه 27 مرداد 1392 ، ساعت 06:21
سلام. من خواب دیدم که مادرم به کما رفته بود و حال خیلی بدی (رو به مرگ) داشت.کسی میتونه تعبیر خوابم رو بگه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ﺷﻔﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺟﺎﻭﻳﺪ دوشنبه 25 شهریور 1392 ، ساعت 01:32
ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ. ﺯﻧﻲ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭﻱ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﺩ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺯﻥ اﺯ ﺟﺎﻱ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ ﻭﺷﻔﺎ ﻣﻴﺎﺑﺪ ﻭﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریعلي جمعه 29 شهریور 1392 ، ساعت 06:54
خواب ميديدم من برادرم و پدرم رو با اصلحه كشتم خواب بدي بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بیماریمریم جمعه 12 مهر 1392 ، ساعت 05:53
سلام یک شب خواب دیدم البته ساعت 4صبح به بعد بود خودم دیالیزی شدم ویک شب خواب دیدم دخترم سرطان خون گرفته وانقدر گریه کردم لطفا پاسخ دهید.با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بیماریصبا دوشنبه 06 آبان 1392 ، ساعت 15:27
در خواب دیدم که دو نفر از بستگانم درزیارتگاهی هستند و بیماری لاعلاجی دارند و از مردم می خواهند که برایشان دعا کنند . کسی تعبیرش را می داند؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بیماری پدرممهدی سه شنبه 14 آبان 1392 ، ساعت 18:56
سلام/چند شبی هست که خواب میبینم که بابام یه مشکلی پیدا کرده از نظر جسمی هر دفعه ام مربوط به یه قسمت بدنش نمیشه ممنون میشم اگه بگید تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریمریم سه شنبه 05 آذر 1392 ، ساعت 21:27
خواب دیدم به یکی میگم بچه دار شم اسمش عباس میشه در حالی که مجردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سلامت بودن بیمار در خوابسودابه یکشنبه 08 دی 1392 ، ساعت 15:17
مادرم خواب دیده که مادر بزرگم که خیلی بیمار است در خواب سلامت و شاداب است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: سلامت بودن بیمار در خوابعاطفه سه شنبه 30 دی 1393 ، ساعت 06:31
منم تعبيرش رو ميخوام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب دیدممریم پنجشنبه 12 دی 1392 ، ساعت 06:27
خواب دیدم که مادرم که چند سال است راه نمی رود راه میرود ایا تعبیرش خوب است یا نه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ترسناکهانیه پنجشنبه 19 دی 1392 ، ساعت 07:26
بهتون التماس میکنم جوابمو بدین من خواب دیدم مریضی بچه های شبانه روزی رو گرفتم بعد با کلی آدم تو یه اتاقم و کمی باهم حرف میزنیم بعد منو درمان میکنن و خوب میشم اما دوباره مریض میشم وبعد دوباره درمان میشم و خوب میشم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 khabe marizibahar سه شنبه 22 بهمن 1392 ، ساعت 14:24
madare man khab diide dar jaye ziarati az man joda shode va bad ke mano peida karde lokht dar malhafe sefid ranjooro bimar dide ba serom dar dakhme vali bad man ba salamatie kamel donbaleshan raftam mishe behem begin tabiresh chie?kheily negaranam
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 saratannajib دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 ، ساعت 02:52
salam chand vaghte hast ke ye khabi mano ashofte karde khab mibinam ke saratan gereftam va in khab ba man hast pishe doctor raftam ama man salem hastam khahesh mikonam dalilash ra begin mamnon
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بدحالیMahsa پنجشنبه 08 خرداد 1393 ، ساعت 17:19
سلام ....خوابی دیده ام که یکی از آشنایانه نزدیک ( پسرخالم) در خانه ی مادربزرگه پدریم روی تختی خابیده و حالتی مثل بیماری روحی داره..کسی در آن اتاق نیست و زمانی که من وارده اتاق میشوم فقط نگاهی همراه با لبخند اما غمگین به من می اندازد :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریرها سه شنبه 11 شهریور 1393 ، ساعت 09:49
مامان من دیشب خواب دیده ک من سرطان گرفتم :cry: :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خوابرها سه شنبه 11 شهریور 1393 ، ساعت 09:50
مامانم دیشب خواب دیده من :cry: سرطان گرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریگناهکار سه شنبه 11 شهریور 1393 ، ساعت 11:56
:-x :eek: :-* :P
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب دیدم پدرم که فوت شده آزمابش خون میدهدزینب یکشنبه 23 شهریور 1393 ، ساعت 06:15
خواب دیدم پدرم که فوت شده آزمایش خون میدهد در آزمایشگاهی که خودم کار میکنم هرینه آزمایش را داد ولی من گفتم نباید میدادی وقرار شد با پس بدهند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بيماري رو به مرگ.حانيه چهارشنبه 02 مهر 1393 ، ساعت 16:43
سلام، من خواب ديدم با مامانم رفتيم دكتر و دكتر هم خيلى ريلكس گفت يك بيمارى ناعلاج تنفسى گرفتم (مربوط به قفسه ى سينم) و به زودى هم ميميرم. مامانم هم خيلى ريلكس بود. منم اولش زياد ناراحت نشدم ولى بعد به مامانم ميگفتم من از تو قبر ميترسم و از شب اول قبر و اين چيزا...
ميشه يكى لطفا بهم بگه تعبيرش چيه ؟
ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بيمارىارزو شنبه 23 اسفند 1393 ، ساعت 06:01
و هم ريلکس باش عزيز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بیماریمحمد پنجشنبه 01 آبان 1393 ، ساعت 06:01
خواب دیدم به همراه مادرم به بیمارستان رفتیم.وفتی رفتیم پیش دکتر،مادرم از اتاق بیرون رفت.و من بدون اینکه بیماری خود را به دکتر بگویم ، او گفت باید بیشتر فکر کنی.تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب بیماریحجت سه شنبه 06 آبان 1393 ، ساعت 19:54
من خودم فلج هستم. در خواب دیدم که از طرف قبله نوری آمد و به من پاهایم شفا داد در درون خواب همین خواب را دیدم.
و به خانواده گفتم و انها را به ان مکان بردم و من بر روی زمین دراز کشیدم در ان زمان پدرم از پشت امد و پاشنه پایش را بر پشت من گذاشت و این را به من فهماند که بخاطر من احساس حقارت می کند و به اطراف هم همین را فهماند بعد من بلند شدم و به او گفتم که قدرتت را به رخ من میکشی و من یک سنگ از روی زمین برداشتم و گفتم که با این سنگ تو را خواهم زد پدرم به سوی من حجوم اورد و گفت که می خواهی من را با سنگ بزنی در این حین نوری از طرف قبله امد و به پاهای من شفا داد از خواب پریدم درون پاهایم اتشی برپا بود داغ داغ بود به طرز خاص داغ انگار اتشفشانی درون پاهایم بود ترس وجودم را فرا گرفته بود. با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بیماری خانوادهشیوا یکشنبه 16 آذر 1393 ، ساعت 01:14
سلام.من دیشب یه خواب دیدم که دچار استرس شدم.خواب دیدم اومدم خونه و سر سفره فقط من و بابام و برادرم هستیم.و مادرم نیست.پرسیدم مامان کجاست بابام گفت بیمارستانه.و من رفتم پیشش و از اینکه مریض شده هق هق گریه کردم.در همان خوابم دیدم که برادرم هم مریض شده بود و باید در بیمارستان بستری میشد...این خواب برای دیشب بود اما یک خواب دیگر هم هست که تقریبا هفته ای دو بار میبینم و در خواب پدرمو کتک میزنم و به شدت باهم دعوا و داد و بیداد میکنم.اینم بگم که زیاد با پدرم رابطه صمیمی ندارم.اگه میشه بگید تعبیر این دو خواب مخصوصا خواب دیشب که در مورد مادرم بود چیه؟؟ترخدا جوابو به ایمیلم بفرستید.ممنونم...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بیمارییثنا پنجشنبه 11 دی 1393 ، ساعت 10:08
خواب دیدم مادرم مریض است وبعدباهم مدت طولانی گریه کردیم ومادرم لباس سیاه پوشیده بود و روزقبلش دیدم مادرم مریضه ودر هردو خواب خونه مادرم بودیم.تعبیراین خواب چیه؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سرطان گرفتن خودم و معشوق ام و ازدواج ماmari پنجشنبه 18 دی 1393 ، ساعت 05:42
سلام
من خواب دیده ام توو بیمارستان با معشوق ام هستم درصورتی که چهره اش برایم غریبه بود و گفتن سرطان دارد و ازمن هم تست گرفتن گفتن تو،هم سرطان داری،و ما تصمیم به ازدواج گرفتیم و همه فامیل توو بیمارستان بودند و ما دست در دست ازدواج کردیم و بین همه راه رفتیم و خیلی خوشحال بودم توو خواب و اخر خواب حتی چهره ی خودم و معشوقم مثه این دنیا نبود
ممنون میشم بهم بگید یعنی چی این خواب؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیمارییه نفر دوشنبه 22 دی 1393 ، ساعت 10:25
من در خواب دیده ام که کسی در خوابم جانش را از دست داده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 فلح شدننازی جمعه 24 بهمن 1393 ، ساعت 16:07
سلام دوستات من در خواب دیدم مادرم فلج شده و روی صندلی چرخ داره و از من کمک میخواد...کسی تعبیرشو میدونه؟؟ خواهش میکنم به من بگید اگر تعبیرشو میدونید...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریzahra پنجشنبه 14 اسفند 1393 ، ساعت 13:14
سلام...
من خواب پدربزرگم ک خیلی دوسش داشتم و 4ماه پیش فوت کردم و دیدم ک تو بستر مریضی بود!البته اینم بگم ک ایشون قبل از مرگمون بیماری سختی داشتن!این خواب و جن نفر دیگرم دیدن...
میشه لطفأ جوابشو ب ایمیلتون بفرستید...خیلی برام مهمه!ممنون!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بيمارىارزو شنبه 23 اسفند 1393 ، ساعت 05:58
:roll: :-) س من همه رو خوندم بابا خجالت بکشيد همه خوابها که تعبير نداره اگه به عنوان جوک سال نوشته ميشدن مردم از خنده روده بر شده بودن :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 123بهرام چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ، ساعت 09:19
ببخشید من هرچی خواب میبینم از بدبختیاس لطفا مسولین بگووووووویند ما چه خوابی ببینیم ک پولدار بشیم لطفا مسولین پیگیری کنن نابود شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب بیماریمعصومه چهارشنبه 13 خرداد 1394 ، ساعت 01:55
سلام.خواب دیدم یگ مردغریبه دربیمارستان میمیردوهمه فامیلای من واسه اون گریه میگنندودگترابه منم میگن دیگه میمیره ومن گریه میگنم ومیگم ن ولی هیج گس به من توجه نمیگنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بدافسانه پنجشنبه 18 تیر 1394 ، ساعت 07:37
سلام
در خواب دیدم به زور من را در بیمارستان بستری می کنند ولی هیچ مشکلی من در خودم نمی بینم و فردا ی ان روز مرخص می شوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریرضا جمعه 19 تیر 1394 ، ساعت 23:37
در خواب ديدم مادر بزركم مريض است و بين نماز مغرب و صبح هر روز ميميرد.من به امام حسين (ع)متوسل شدم و او خوب شد.بمن كفت 15سال اين مشكل را داشته.بعد از ان من به اسمان پر ستاره خيره شدم كه ستارههايش پرنور بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریصادق شنبه 03 مرداد 1394 ، ساعت 04:58
تو رو خدا فقط جواب بدین......پدربزرگ من یعنی پدر مادرم دچار بیماری لخته خونی در مغزش شده.......و حتی نمیتواند صحبت ب خوبی صحبت کنید (یعنی از صد دردصد :30درصد)حالا خوابی ک دیدم را براینان تعریف میکنم.....پسران او و من ک نوه اش هستم و عروس هایش و دو دخترش در منزل....من در بغل پدربزرگم نشسته ام و پدر بزرگم مدام و خیلی از ت دلدمیخندد.......قسمت دوم خواب(چند دقیقه میگذرد و ناگهانی پدر بزرگم نام یا ابوالفضل را ب زبان می اورد و انگار ب طور کامل شفا پیدا کرده است و هممان ک در ان جا بودیم خوشحال شدیم........ تو رو خدا تعبیر خواب این خواب چیه؟؟؟؟ ممنوت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شفاععلی سه شنبه 27 مرداد 1394 ، ساعت 01:50
من یک مادر مریز دارم که از یک طرف فلج است و نمیتواند به خوبی راه برود و با دستش کاری انجام بدهد. ولی من در خواب دیدم که مادر خوب شده و به خوبی راه میرود. ولی اینجا تعبیرش ار پیدا نکردم.؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریraza پنجشنبه 05 شهریور 1394 ، ساعت 06:45
سلام وخسته نباشيد من خواب ديدم كه دختر خواهرم امد خونمون وگريه ميكرد بهش گفتم عزيزم چرا گريه ميكني بهم گفت سرطان گرفتم ومن اينقدر به صورت سيلي زدم و گريه كردم خواهش ميكنم اين خواب من چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مردهMaede یکشنبه 19 مهر 1394 ، ساعت 23:45
سلام
من پدرم تازه فوت کرده،و از بیماری سرطان رنج میبرد
بعد از فوتش خواب دیدم که با مادرم به دکتر رفتن،وقتی از دکتر اومدن جویای حال پدرم شدم و مادرم گفت دکتر گفته اگر تومار را دربیاریم حالش خوب میشود؟تعبیر چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مردهMaede یکشنبه 19 مهر 1394 ، ساعت 23:47
Khab didam babam baghale ghabreshe.hame doreshan.fek konam 40 omesh bod vali babamo mikhastan taze khak konan.sarwsh biron bod.bam harf mizad.bemifahmidam chi mige.shol harf mizad.bad man raftam vase 1kari.fek mikonam karaye tadfino anjam dadam.1dafe Dokhtar Amam omad goft babato daran mibaran bodo.ke az khab paridam
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریsara شنبه 09 آبان 1394 ، ساعت 23:06
من پدرم 3سال ازبیماری رنج میبره؛دکترهاجوا بش کرد؛پسر دایم میگه توعمرش هیچ وقت خواب ندیده؛ولی چندباره خواب پدرم رامیبینه؛ک تو خواب شفاپیدامیکنه؛سل امت میشه؛تعبیرش چیه لطفأ جواب بدین؛ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریsara شنبه 09 آبان 1394 ، ساعت 23:08
خواهشأدرست جواب بدین :confused: :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرعلیرضا سه شنبه 12 آبان 1394 ، ساعت 07:28
سلام ....
من خواب دیدم نشستم کنار مادرم. ...مادرم بهم گفت قراره یه اتفاق بدی بیوفته
تلفن زنگ خورد یکی گفت طاهره خانم (اسمه مادرمه ) میخوام یه چیزی بهت بگم
گفت حاله بابا تون بده زندس ولی میگه شکوفه ها نمیدونم بسته شد پر پر شد یه همین چیزایی دقیقا یادم نیست ولی توی همین حدودا بود. ...بعدش مادرم گریه میکرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعلیرضا سه شنبه 12 آبان 1394 ، ساعت 07:33
سلام. ...
من خواب دیدم نشستم کنار مادرم. . . . مادرم بهم گفت قراره یه اتفاق بدی بیوفته
تلفن زنگ خورد یکی از گفت طاهره خانم ( اسمه مادرمه ) میخوام یه چیزی بهت بگم
گفت حاله بابا تون بده زندس ولی میگه شکوفه ها نمیدونم بسته شد پر پر شد یه همین چیزایی بعدش مادرم گریه میکرد
خیلی نگرانم کرد میشه بگین تعبیرش چی هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بیماریسپیده پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 ، ساعت 06:42
خواب دیدم بیمار شده ام و یکی از دوستانم از من مراقبت میکرد تا زمانی که خوب شدم ولی بعد از بهبودی ام به من بی محلی میکرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمژگان یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ، ساعت 00:53
خواب دیدم به مامانم.میگم موهام میریزه یه پیرزنه گفت تو سرطان داری
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب بیماریزهرا دوشنبه 03 خرداد 1395 ، ساعت 06:43
عشق من در حال گزاردن سیر درمان است ادر خواب دیدم بر اثر تصادف ایشان ب کما رفته و بعد از مدتی مفاومت کرده و بهبود پیدا کرد و مرخص شد تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریناشناس شنبه 15 خرداد 1395 ، ساعت 19:24
سلام
من خواب دیدم پایم برهنه است و سوراخ هایی توی پاهام ایجاد شده که باعث میشد اعضای درون بدنمو ببینم و حتی تو خواب از اون سواراخ پام به یک نفر دیگه هم نشون دادم که بیا و ببین درون بدن من پیداست و دو نفر تو خواب بهم گفتن که ما یک نفرو دیدیم که اینجوری شده و حتی بعدا کرم هم میزنه و از سوراخا کرم میاد خیلی توی خواب حالم بد بود و فقط دلم میخواست خواب تموم بشه . خیلی خواب بدی بود الانم خیلی حالم بده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بیماریمحمد پنجشنبه 20 خرداد 1395 ، ساعت 03:59
خواب دیدم در مطب دکتر هستم و از منشی دختر میشنوم همسرم چهار تا تومور مغزی در سرش هست و از شدت ناراحتی اشک میریزم و از خواب بیدار میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدم مادرم بیمارستان بستری استزهره یکشنبه 23 خرداد 1395 ، ساعت 21:10
خواب دیدم مادرم روتخت بیمترستان بیحال افتاده حالش خوب نیست دوبار این خواب رو دیدم دوماه قبل الان یک ماهه مادرفوت شده یک دفعه بر اثر ایست قلبی وتا رسید به بیمارستان چند دقیقه بعد فوت کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بیماری در خوابB.b دوشنبه 24 خرداد 1395 ، ساعت 12:26
یکی خواب دیده من مریضم خیلی حالم بده میشه بگین ینی چی؟؟؟؟ :idea:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریهادی سه شنبه 22 تیر 1395 ، ساعت 06:01
درخواب دیدم کلیه دوستم خراب است و من میخواهم کلیه ام را به او بدهم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مرگ مادرستایش چهارشنبه 06 مرداد 1395 ، ساعت 04:02
سلام من خواب دیدم مادرم میره دکتر بهد دکتر میگه بهش تا دو روز دیگه زنده نیست بعد مامانم میاد خونه بهمون میگه من و خواهرم گریه میکنیم تو رو خدا تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابzahra سه شنبه 02 شهریور 1395 ، ساعت 19:05
با سلام یک نفر بمدت 6ماه هرشب بخواب من میاد و روز ویا شبی نیست ک خوابش رو نبینم درصورتی ک در طول روز اصلا بهش فکرنمیکنم. دلیل اینکه مدام بخوابم میاد چیه؟؟من باید چیکارکنم؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بیماری سرطانیگانه چهارشنبه 03 شهریور 1395 ، ساعت 08:49
سلام من خواب دیدم که دختر عمه ام دچار بیماری سرطان خون شده است و مادرش کفت که خیلی زنده نمیماند خواهشا تعبیر این خواب را برایم در ایمیلم ارسال کنید خیلی نگرانم خواهشدمیکنم دخار عمه ام برایم عزیر است لطفا جوابوکامل و درستی را به من بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریمژده چهارشنبه 03 شهریور 1395 ، ساعت 16:47
خواب دیدم مریضی سرطان دارم و تا فردای ان روز بیشتر زنده نیستم. تعبیر ان چیست؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلامتیمحدثه جمعه 05 شهریور 1395 ، ساعت 20:52
من خواب دیدم ک مادربزرگم سرطان داشت و حالش خیلی بد بود مامان بابام رفتن بیمارستان وقتی برگشتن من با نگرانی رفتم سمت در دیدم خود مامانبزرگم اومد تو و مث قبلناش سالم بود(مامابزرگم واقعا سرطان داره و حالش خیلی بده)
تورو خدا بگین تعبیرش چیه اصن تعبیر داره یا ن؟چون میگن خاب زن چپه نکنه اتفاقی واسش بیوفته؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بیماریحسن جمعه 02 مهر 1395 ، ساعت 14:13
خواب دیدم که بیمارم و یه جورایی در حال مرگ (توی یه اتاق) بعد مادر و پدرم هم بالای سرم هستند. و مادرم داره برای پدرم توضیح میده که این حالش بده و... و من هم دارم آه و ناله میکنم و کمک میخوام.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما