پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۱

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب دندانپزشک

نامه الکترونیک چاپ

لوک اويتنهاو مي گويد :

دندانپزشک : زجر کشيدن ؛ ناراحتي

 

1ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي روي شما كار مي كند ، نشانة آن است كه به صداقت و درستي شخصي كه با شما معامله اي انجام داده است ، شك خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشك روي دندان دختري كار مي كند ، علامت آن است كه بزودي رسوايي و ننگي در محيط اطرافتان روي مي دهد و شما را حيرت زده مي كند .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما