دوشنبه, 10 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب زلزله - زمین لرزه

فرستادن به ایمیل چاپ

زلزله

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زلزله در خواب تشنج و بي ثباتي است. اگر در خواب ديديد که زلزله اي واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين است که در ماجرايي شکست مي خوريد و تنزل مي يابيد ولي اگر در خواب ديديد زلزله اي اتفاق افتاد و شما قائم باقي مانديد تشنج و تزلزل پيدا مي شود اما شما از پاي در نمي آييد و تغييري در وضعتان پيدا نمي شود. معبران نوشته اند اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن است که به مردم آفت مي رسد و در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد که زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد که آن بي ثباتي خانوادگي است و در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد که سبب نگراني و تشويش مي شود. برعکس اگر ديديد که همه جا لرزيد مگر خانه شما خواب شما خبر مي دهد حادثه اي عمومي اتفاق مي افتد اما شما و اطرافيانتان از گزند مصون مي مانيد. اگر ديديد که زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از حوادثي است که بيشتر جنبه عام دارد و بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زلزله : تغييرات ، بي ثباتي

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن زلزله خوف از سلطان بود

// //

نظرات  

 
+6 Guest جمعه 15 بهمن 1389 ، ساعت 08:51
خوب بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 che rabti dashtnafas دوشنبه 16 اسفند 1389 ، ساعت 11:25
:lol: che rabti dasht
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 Guest شنبه 27 فروردین 1390 ، ساعت 08:32
خيلي استرس داشت :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+30 اب ریختنمجید خلیلی شنبه 10 اردیبهشت 1390 ، ساعت 07:29
سلام
من خواب دیدم یک لیوان بدست دارم اب زلالی از بالا توش ریخته میشه من لیوان رو برمیگردونم دوباره پر میشه نمیدونم یعنی چی میشه لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: اب ریختنarkad سه شنبه 21 مرداد 1393 ، ساعت 20:20
رویا داره بهت میگه فرصتهای خوبی را در دسترس تو هستند داری هدر میدی .
از دید کهن الگویی آب نشانه زندگی و فرصت زیستن است
جام هستی و زندی ما است
با خئدت فکر چه کاری دار انجام میدی که موجب هدر رفتن ماهیت و کیفیت زندگیت میشه
شاید داری رشته رو میخونی که دوست نداری
این خواب بسیار زیبا است و زبانی گویا داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 زلزلهسمیرا شنبه 26 شهریور 1390 ، ساعت 09:56
خواب دیدم قراره زلزله بیاد و من میدونم.و دارم با عجله وسابلمونو جمع میکنم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 پاسخهادی شنبه 21 بهمن 1391 ، ساعت 08:04
به شما خواستگار خواهد امد منتظر باشین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: زلزلهSara Asadi یکشنبه 07 اردیبهشت 1393 ، ساعت 17:30
منم خواب دیده بودم که میدونستم زلزله قراره اتفاق بیفته تو مدرسه بودیم و من به بچه ها گفتم کهکه زلزله میاد بعدش همه پناه گرفتیم و زلزله اومد و همه جا رو خراب کرد ولی کسی طوریش نشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 حرکت زمینفاطمه چهارشنبه 30 شهریور 1390 ، ساعت 22:32
با سلام من در خوابد دیدم زمین سه لایه بود لایه ها حرکت می کردند همه می ترسیدیم ولی با صلوات به جای امنی رفتیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زلزلههیوا چهارشنبه 04 دی 1392 ، ساعت 05:27
منم شبیه اینو خواب دبدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 درخواست تعبیر خوابsadegh جمعه 22 مهر 1390 ، ساعت 20:59
خواب دیدم تو جایی که نمی شناختم یکباره تمام مردم از جمله خودم تو فاصله چند متری زمین معلق شدیم و همه زمزه قیامت میکردند و یکباره از طرف اسمون نور سفیدی همه جا را گرفت طوری که هیچی دیده نمیشد دوباره شب بعد خواب دیدم همه توی جایی شبیه مسجد خیلی بزرگ جمع شده بودند و زلزله شروع شد و از سقف اوار میریخت من دنبال جایی بودم که سقف نداشته باشه وقتی اروم شدم داداشو رو دیدم که میگفت اوستا کار گرفتم فردا سقف خونه رو کاه گل کنم !!! گفتم فردا قیامت میشه دنیا تموم میشه گل اندود میخای چیکار گفت پول دادم تو همین فکر (قیامت ) بودم که بیدار شدم لطفا تعبیر کنید ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 من دیشب خواب دیدم از خیابونی رد شدم که ماشین ها باسرعت رد می شدند هرگاه امکان مرگ من بود اما به سلامت به اون دست خیابان رسیدم اما همان موقع اتوبوسی پراز بچه خورد به ستون برگ دسته بچه ها اسیب دید وقتی من دویدم جلوی اتوبوس همون موقع زمین زیر پام شکافت ومن ازهرا تميمي شنبه 19 مهر 1393 ، ساعت 15:22
من دیشب خواب دیدم از خیابونی رد شدم که ماشین ها باسرعت رد می شدند هرگاه امکان مرگ من بود اما به سلامت به اون دست خیابان رسیدم اما همان موقع اتوبوسی پراز بچه خورد به ستون برگ دسته بچه ها اسیب دید وقتی من دویدم جلوی اتوبوس همون موقع زمین زیر پام شکافت ومن افتادم تو دریای که زیر زمین بود وقتی افتاده بودم تو دریا صدای تو گوشم پیچید که گفت تو از جانب خداوند وظیفه داری که عدهی از ادمهای که سرراهت قرار می گیرن رو به راه نیک دعوت کنی همون موقع مثله یه نور از اب به بالا اومدم اما شبیح یه زنه دیگه بودم خیلی لاغر وقدبلند صورت معصوم می خوام ببینم تعبییرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 زلزلهبشیر طیبی شنبه 23 مهر 1390 ، ساعت 18:42
خواب دیدم زمینلرزه ای رخ داد و همه به مسجدی اون محل پناه بردند و همچنان زمین لرزه ادامه داشت و هر کسی به ستونی تکیه داده بود . در نهایت بیماری که با برانکارت از ترس زلزله به مسجد آوردند میگفتند که چند سال که در کما هست اما تا بالای سر بیمار رفتم زمین لرزه شدت گرفت و با شدت زلزله بیمار چشم باز کرد و دو جمله ای حرف زد و بعد دوباره به حالت کما رفت . صورتش شدیداٌ ضعیف و شکسته. لازم به ذکر است که آن بیمار 10 سال پیش از دنیا رفتن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 samira چهارشنبه 02 آذر 1390 ، ساعت 12:35
salam khab didam zamin dare milarzeh va man dastamo be halate shokr gozari bala gereftam tabiresh chiyeh? :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 salamfarhad پنجشنبه 03 آذر 1390 ، ساعت 00:34
man khab dedam ki yak bar zelzela meshawad ve ma ba namaz meyestem ve tobe mekonem tabirash ra mekhastam befahmam mer30
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 cgcgi , s,khldنازی چهارشنبه 07 دی 1390 ، ساعت 11:41
خواب دیدم زلزله شده و خونه ما کنار دریا بود و موج های خیلی بلندی ایجاد شد مثل سونامی و من و خانوادم خونمون رو ترک کردیم اما مادرم موند خونه منتظر پدرم که وقتی بر می گرده خونه کسی باشه ما رفتیم بیرون و کنار خیابون ها و همه جا ویرون بود و مردم تو خیابون ها و زمین ها شکافته شده بود وقتی برگشتیم خونه دیدم خونمون نیست و نابود شده و مادرم هنوز زنده بود اما پدرم رو اصلا ندیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نازی خانمرضا جمعه 06 بهمن 1391 ، ساعت 06:16
من جای شما بودم دو زانو مشستم رو زمین بلند داد میزدم خدااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا ا بعد با خستگی از جام بلند مشدم و افق رو پیدا میکردم و توش محو میشدم ...
والا با این خواباتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهعلی دوشنبه 10 بهمن 1390 ، ساعت 16:21
خواب دیدم زلزله امده معنیش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهsh پنجشنبه 20 بهمن 1390 ، ساعت 12:45
خواب دیدم زلزله شده همه تو خیابان هستند زمین میلرزه ولی من وخانوادم اونجا نیستیم یکی اونجا بود به من می گفت از اینجا فرار کن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زلزلهمحدثه جمعه 12 خرداد 1391 ، ساعت 21:13
سلام.من خواب دیدم زلزله اومده من تو خونه بودم و پناه گرفتم اما خانوادم اصلا براشون مهم نبود که پناه بگیرن یا نه.در واقع انگار فقط برای من زلزله اومده بود.اونا هیچ کاری نمیکردن.اگر تعبیری داره ممنون میشم باخبرم کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 زلزلهحوران یکشنبه 25 تیر 1391 ، ساعت 04:40
سلام.خواب دیدم تو خونم زلزله اومد اول شدید بود بعد کم کم آروم شد ولی همچنان ادامه داشت.به مدت شاید چندین ساعت.تو یه اتاق بودم خودم تنها...
این یعنی همه بلاعا واسه منه؟!؟!؟!؟!؟!؟! ؟!؟!؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهساناز شنبه 21 مرداد 1391 ، ساعت 14:35
خواب دیدم زلزله امده ساعت پنج خوابم تعبیر شده و زلزله تبریز رو لرزوند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 زلزلهعلی یکشنبه 05 شهریور 1391 ، ساعت 05:50
خواب دیدم داره زلزله میاد خونمون داره میلرزه بعدش ادامه پیدا کرد تا خونه روبرویمون خراب شد بعدش هم خونه خودمون خراب شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهرضا شنبه 18 شهریور 1391 ، ساعت 09:06
سلام خواب دیدم زلزله ی شدیدی امد ولی خونه ها سرپا بودند و مردم هم طوری رفتار می کردند که انگار زلزله نیومده ولی پی ساختمونها بریده شده بود ولی خونها سرپا بود تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 رلرلهشیوا جمعه 06 بهمن 1391 ، ساعت 05:17
خواب دیدم زلرله اومده من وخواهرم داخل خانه بودیم و خانه ما به سمت اسمان پرواز کرد تعبیر چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهایناز جمعه 07 مهر 1391 ، ساعت 11:53
منم خواب زلزله دیدم فقط لامپ تکون میخورد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهیاس دوشنبه 15 آبان 1391 ، ساعت 01:49
الان ساعت 5:18 دقیقه هست خواب زلزلره دیدیم
وحشتنک بوود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 vaaaaayfateme یکشنبه 28 آبان 1391 ، ساعت 06:21
vaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaay ch ghad vahshat nak bood zelzele too khab:(
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهسید ابوالحسن موسوی سوادکوهی سه شنبه 07 آذر 1391 ، ساعت 03:19
خواب دیدم که از بالای کوه سنگ امد و زمین رانش کرد واقعا که ترسناک بود ...... خیلیها مردن.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهنرگس یکشنبه 12 آذر 1391 ، ساعت 10:13
سلام.خواب دیدم من روتختم هستم وزلزله میشه پرت میشم پایین میرم زیرتختم.سقف یکم میریزه.ازدهنم خون میاد.بعد که میرم پیشه مامانم میبینم مامانم داره میخنده امایکم سرش زخمیه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهمرتضى چهارشنبه 27 دی 1391 ، ساعت 08:30
خواب ديدم توى يك خيابونى ايستادم بعد زمين اروم اروم شروع كرد به لرزيدن من از خانه هاى اطرافم فاصله ميگرفتم تا اوار سرم نريزه ولى خانه اى خراب نشد ،تا اينكه زمين از جلو شكافته شد و با سرعت به سمت من داشت ميومد كه من سريع خودم رو به يه گوشه پرت كردم و از شكافى كه ايجاد شده بود فاصله گرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب زلزلهمهدیه یکشنبه 29 بهمن 1391 ، ساعت 19:00
خواب دیدم کنار یک بنای خیلی عظیم تاریخی ام ، با مردمان قدیم ! یکهو زلزله ای شد و اون بنا خیلی قسمت هاش فرو ریخت و من شاهد فروریختنش بودم، اما خودم پدرم رو بغل کرده بودم و هیچی ام نشد. تو خواب ندیدم کسی از مردم طوری اش بشه فقط بنا بود که خراب شد و منم تو خواب یاد ارگ بم افتادم ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهdani چهارشنبه 02 اسفند 1391 ، ساعت 06:20
خواب دیدم تو خوانه نشستم و زمین به شدت لرزیدن گرفت. سرم به شدت گیج میرف. در همون حال شهادتین رو خودنم و به سمت بیرون در رفتم. وقتی بیرون رسیدم هنوز خونه سالم بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهمحمد پنجشنبه 10 اسفند 1391 ، ساعت 10:15
خواب دیدم زلزله شدیدی رخ داد مدت نسبتاً زیادی هم ادامه داشت ولی پدر و مادرم کاملاً عادی و خندان بودن گویی که اصلاً اتفاقی نیفتاده منم اصلاً نترسیدم واقعاً جالب بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 زلزلهبهزاد شنبه 25 خرداد 1392 ، ساعت 20:15
خواب دیدم که تو زیر زمین خونه خودمون با خواهرم هستم که ناگهانی زلزه شد و با سرعت از پله ها رفتیم بالاو به حیاط خونه مون رسیدیم در هنگام تموم شدن زلزله مادر و پدرم از خونه امدن تو حیاط که دو تا بچه کوچولو تقزیبا 3 ساله هم اوردن که تو خیال خودم بچه های خواهرم بودن! بعدش که زیزله تموم شد یه نگاه کردم به سمت چپم 4 تا گربه دیدم که یکی از اونا در در زیر زمین رفت اونجا منم رفتم که جلوشو بگیرم و برش گردونم که از دستم در رفت و بعدش هم از خواب پریدم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 jjjم.ع چهارشنبه 16 مرداد 1392 ، ساعت 06:37
جواب همه سوالاتون بالا داده شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 jjjم.ع چهارشنبه 16 مرداد 1392 ، ساعت 06:39
جواب همتون بالا داده شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهشیوا یکشنبه 01 دی 1392 ، ساعت 15:19
سلام من بعد از خوابیده بودم خواب دیدم تو مدرسه هستم زلزله داره میاد من بعد تموم شدن زلزله میخندیدم خواهشا تعبیرش را برام ایمیل کنید خیلی ممنون از سایت بسیار خوبتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهروژين سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 20:57
[quسلام من خوواب ديدم زلزله شده خونمون وحشتناک لرزيده وزمين صداش ميومد اين تعبيرش چيت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دیدن خواب ترسناکعلی شنبه 03 اسفند 1392 ، ساعت 11:04
خواب دیدم تو دانشگاه شیراز هستم
ناگهان زمین لرزه شدیدی شد به طوری که زمین مثل موج دریا بالا و پایین میرفت و جمعیت بسیار زیادی از مردم هراسان و سراسیمه هر کدوم به سمتی میرفتند (انگار دقیقا قیامت شده) ناگهان دختری رو دیدم که از یکی از دانشکده ها به بیرون امد به سمت من و من دستش رو گرفتم و دوان دوان به سمت درب ورودی خروجی دویدم (جر چند نفر انگشت شمار کسی به سمت درب نمیرفت) (داشتم نجاتش میدادم) و همه چیر پشت سرمون خراب میشد و فرو میریخت

یک ان بین راه دستش رو با ناراحتی از دست من کشید بیرون و ایستاد و من هم ایستادم و نگاهش کردم با ناراحتی
وقتی از خواب بلند شدم بسیار ترسیدم ساعت 5.30 صبح بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خواب ترسناک 2علی شنبه 03 اسفند 1392 ، ساعت 11:06
دقیقا فرداش خواب دیدم پدرم به سمت یک ده داره میره تو خواب به نظرم شهر بود وسط یک بیابانی که در دور دستها پر کوه بود

ناگهان از اسمان یک شهاب سنگ عظیم به اون ده برخورد کرد و ازش مثل فواره مواد مذاب به اطاف پرت میشد من به سمت پدرم دویدم و دستش رو گرفتم به سرعت از اون محل داشتم دورش میکردم پشت سرم مواد مذاب داشتند می امدند

و در روز های بعدش هر شب و روز که دراز میکشم و میخوابم دوباره خوابهای نیمه ترسناک و کابوس هم میبینم

خواب ها خیلی واقعی بودند

کسی میتونه کمکم کنه تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 زلزلهمرتضي سه شنبه 12 فروردین 1393 ، ساعت 13:26
خواب ديدم من ايستادم زلزله مياد زمين شكاف بر ميداره و مردم ميميرن و بعد از اروم شدن زلزله روي اجساد پارچه سفيد ميكشن ضمنا هيچ كدوم از افرادو من نميشناختم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهعلیــــ یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 15:19
سلام
من خواب دیدم که یک از کشور های جهان یک بمب اتم ساخته و با اون بمب همه ی کشور های جهان از جمله خودش را با خاک یکسان کرده است . بعد از 2 سال دوباره یک عده از مردم مسلمان زنده میشن و دوباره زندگی می کنند . تعبیر این خواب چیست ؟خواهش می کنم جواب بدید !!!!
مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزهزهرا سه شنبه 26 فروردین 1393 ، ساعت 02:42
خواب دیدم تو یک روز تو شهرمون زمین دوبار رانش کرد و صدای مهیبی داشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زلزله - زمین لرزههدی پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 ، ساعت 11:58
مگه معبره !چه سوالایی میپرسین خخخخخخخ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب+زلزله +طوفانسعید جمعه 27 تیر 1393 ، ساعت 08:48
باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
در خواب: نیز خودم خوابیده بودم بعد از بیدار شدنم و به کوچه رفتنم خبری از همسایه شنیدم که زلزله آمده درهمان حال پدرو مادرم هم سالم بودن و من با یکی از همکارانم رفتیم تصویر برداری می کردیم که دیدم جاهای دیگر شهر سیل و طوفان آمده! ماهم سالم و سوار بر موتور یا دوچرخه ای بودیم (متوجه وسیله ی نقلیه خود نشدم)

ضمناً شغل بنده تصویربرداری نیست!

تقریبا از 9 صبح به بعد تا قبل اذان ظهر 20رمضان این خواب رو دیدم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زلزلهرضوی شنبه 18 مرداد 1393 ، ساعت 04:24
سلام من خواب دیدم که یکدفعه تمام پرندگان شروع به پرواز و سر و صدا کردند که من متوجه شدم در عالم خواب که این علائم زلزلس وقتی زلزله شد همه جیغ کشیدند و فرفر کردند من به سمت حیاط رفته و در دل ذکر الهم کل لولیک الفرج و بسم الله الرحمن الرحیم می گفتم. تعبیر خواب من چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زلزلهمحمود چهارشنبه 14 آبان 1393 ، ساعت 01:09
خواب دیدم ک در خواب میدونستم زلزله میاد و منتظر بودم زلزله بیاد و اومد اما من چیزیم‌نشد سقف ربخت و خرابی زیادی نو شهر شد.شهر کاملا نا امن شده بود.
یهو دیدم پشت بام هستم و از افراد خانوادم مرافبت میکنم. اما اوضاع بسیار بدی بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جنگ به همراه زلزلهعلی جمعه 23 آبان 1393 ، ساعت 06:30
با عرض سلام.
من چند وقت پیش خواب دیدم جنگ شده.البته مادرم رو دیدم که خواهر زاده ام رو بغل کرده و به خونه پناه آرودن.همون لحظه متوجه شدم که جنگ شده.بعد از یکی دوهفته بعد از این خوابم دوباره خواب دیدم که جنگ شده یک جا سنگر گرفتیم و یکی از دوستانم داره تیراندازی میکنه و زخمی شد.اما من فقط نظاره گر بودم که یکدفعه وسط درگیری زلزله اومد و همه میدویدیم حتی جنگ و درگیری بخاطر زلزله متوقف شد و همه فرار میکردن. اما ویران شدنی در خواب ندیدم.
خواهش میکنم.تاکید میکنم خواهش میکنم بگید تعبیر خوابم چی میشه.خیلی ذهنم رو آزار میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !