دوشنبه, 03 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب شلوار - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند. اگر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت، دليل عقوبت بود. اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه بي حرمت گردد. اگر شلوار زرد بيند، دليل است بيمار گردد. اما شلوار رنگين به خواب ديدن، زنان را نيكو بود. اگر بيند كه شلوار او گم شد، دليل كه كنيزك يا خادمش بگريزد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

 

در مجموع‌، البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌ و هم‌چنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگر در خواب‌، پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار، خانه‌ يا هر قسمت‌ ديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌. با بررسي‌دقيق‌ محتواي‌ عاطفي‌ خوابتان‌ و اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌، مي‌توانيد به‌ راحتي‌ اين‌ گونه‌خوابها را تعبير نماييد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ وجه جنبه _ عاطفي - ندارد. اگر ببينيد که شلوار خود را گم کرده ايد از نظر روابط جنسي دچار تشويش و اظطراب مي شويد و بيشتر از هر چيز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد. بخصوص اگر در خواب ببينيد که بدون شلوار از خانه بيرون مي رويد يا در معرض نگاه مردم قرار بگيريد اين نشان آن است که مردم درباره شما حرف مي زنند و به خود حق مي دهند که در مورد مسائل خصوصي شما داوري مي کنند.اگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما با همسرتان و هر زني که در زندگي تان وجود دارد به سردي مي گرايد و اگر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و به شما چيز هائي تحميل مي شود که نمي پسنديد و دوست نمي داريد. اگر در خواب ببينيد که شلواري را که به پا داريد متعلق به خودتان نيست گوياي آن است که زني با نيت فساد و گناه در مسير زندگيتان قرار مي گيرد. اگر در خواب ببينيد شلواري نامتناسب پوشيده ايد ولي بقيه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه هاي شلوارتان از زير زانو بريده شده يا جيب هاي نا همرنگ بر آن دوخته اند يا مانند دلقک هاي سيرک شلواري گشاد و پف دار و تمسخر انگيز به پا داريد اين به شما خبر مي دهد که از جانب همسرتان به آبروي شما لطمه وارد مي آيد و او کاري مي کند که شما را سرزنش و ملامت مي نمايند و شرمندگي تحمل خواهيد کرد. اگر در خواب ببينيد که شلوار پشت و رو پوشيده ايد همسرتان به شما دروغ مي گويد و احيانا خيانت مي کند چه از نظر مالي و چه از جهت عاطفي. اگر در خواب ببينيد شلواري با رنگ سرخ پوشيده ايد خوب نيست و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بيماري قرار مي گيريد. اگر سبز باشد به سفر مي رويد و در پايان غمگين مي شويد. سياه بد نيست به شرطي که با بقيه لباستان هماهنگ باشد.

 

1ـ ديدن شلوار در خواب ، علامت آن است كه به انجام كارهايي نادرست وسوسه خواهيد شد .

2ـ اگر در خواب پاي چپ خود را در پاچة راست شلوار فرو ببريد ، نشانة آن است كه سحري نفود خود را برشما تثبيت مي كند .

نظرات  

 
+11 خواب شلوارنسترن دوشنبه 16 مرداد 1391 ، ساعت 05:52
سلام خواب دیدم شلوار مشکی گشادی تنم کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 لباس وشلوارسبزصبا یکشنبه 05 آذر 1391 ، ساعت 06:40
با سلام
من در خواب به دنبال پیرهن وپوششی بودم که زیر کفنم بعداز مرگ
بتوانم بپوشم وتنم عریان نباشد برای زمان قیامت
وبعداز کلی گشتن یک دخترسیده لباس وشلوار سبز ی که خودش دوخته بود به من داد وگفت برای خودش دباره میدوزد!
میخواستم تعبیر آنرا بفرمایید.
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 شلوارplz plz plz plz plz plz khabe man چهارشنبه 18 بهمن 1391 ، ساعت 18:29
ba salam
khab didam damdemon shalvario ke pedaram barash kharide bode ro az pash dar miare va pas mifreste manisho age mishe torokhdoa beginnnnnnnnnnn nnn
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر شلوارسحر شنبه 08 فروردین 1394 ، ساعت 03:56
بنظر من دامادتون از زنو زندگیش راضی نیس و وقتی شلوارو به پدرتون پس داده ب این معناس ک زنشو ب پدرتون پس داده و شاید برای ادامه زندگیش با خواهر شما چار تردید شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوارالنا جمعه 10 خرداد 1392 ، ساعت 04:38
خواب دیدم خالم برای اون یکی خالم شلوار خریده خالم هم شلوارونمی پسنده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: شلوارمجتبی چهارشنبه 27 فروردین 1393 ، ساعت 06:58
خالت شخصی رو به اون خالت معرفی میکنه که مورد پسند نیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب شلوارزهره یکشنبه 19 خرداد 1392 ، ساعت 09:36
سلام خواب دیدم یه شلوار برا خونم خریدم که مث شلوار خواهرم تو بیداریه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 oخوابnegar یکشنبه 17 شهریور 1392 ، ساعت 04:42
من خواب دیدم شلوار کرمی پام هست تو یه مسیری که داشتم می رفتم پیاده شدم که برگردم شلوارمو عوض کردم و شلوار مشکی پوشیدم با توجه به اینکه در حال حاضر یه مشکلی واسم پیش امده تعبیرش خوبه یا بد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب مراتعبیرکنیدzahra72 جمعه 22 شهریور 1392 ، ساعت 15:11
سلام من خواب دیدم شلوار یکی از پسرای فامیل پیش من جا مونده لطفا اگه میشه خواب منو تعبیرکنید,ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرفری دوشنبه 27 بهمن 1393 ، ساعت 04:20
نقل قول از شهرام:
سلام
خواب دیدم شلوار های زیادی از لباس های قدیمم پیدا کردم و سالم هستن و باز هم پیدا می کردم
به کمک مادرم و قصد داشتم دوباره از انها استفاده کنم .
لطفا هر چه زود تر بهم گویید خیلی واسم مهمه . ممنونم

به. تعداد شلوار. زن. میگبری
نقل قول از zahra72:
سلام من خواب دیدم شلوار یکی از پسرای فامیل پیش
من جا مونده لطفا اگه میشه خواب منو تعبیرکنید,ممنونهمون آقا شوهر شما میشود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیرعلی جمعه 07 اسفند 1394 ، ساعت 13:47
شلوار نشونه روابط جنسیه
ینی زنی از افراد فامیل قصد نزدیکی با شما رو خواهد کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سوالشهرام چهارشنبه 01 آبان 1392 ، ساعت 10:23
سلام
خواب دیدم شلوار های زیادی از لباس های قدیمم پیدا کردم و سالم هستن و باز هم پیدا می کردم
به کمک مادرم و قصد داشتم دوباره از انها استفاده کنم .
لطفا هر چه زود تر بهم گویید خیلی واسم مهمه . ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 تعبیر خواب شلوارکمینا سه شنبه 17 دی 1392 ، ساعت 12:42
سلام تعبیر دیدن شلوارک سیاه در یک مغازه از بین همه ی شلوارهای دیگر چیست؟مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شلوارکهیلدا دوشنبه 14 بهمن 1392 ، ساعت 11:53
با سلام
خواب دیدم مادربزرگم برام یه شلوارک اجری رنگ با یه شلوار بلند خریده
میشه تعبیرشو لطف کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شلوارسبزالهام یکشنبه 08 تیر 1393 ، ساعت 10:36
باسلام،خواب دیدم یکی ازاعضای خانواده ام شلوارراحتی سبزی برام خریدومن پوشیدمش
اگه میشه برام تعبیرش کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: شلوارسبزضحی چهارشنبه 05 شهریور 1393 ، ساعت 10:09
اگر مجردهستید احتمالا یکی از اعضاء خانواده یه خاستگار مومن براتون میاره و شما میپسندید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوارکارش دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 11:22
سلام
خواب دیدم با یک تاپ و شلوارک که تو خونه میپوشم خیلی ازادانه همون طوری دارم در خیابان کنار مغازه خودم راه میروم و کمی بعد بلند شدم و به هوا پرواز کردم و یکی از دوستان من را دید و خندید و سلام کرد و رفت و من همچنان به فاصله 6 7 متری در هوا بودم و دراز کشیده بودم در هوا میخواستم معنی را بدانم
با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اگر کسی خواب ببینید در خواب در ببینیم جهت معاینه در آورده شده و طرف دراز کش باشد چه تعبیری داردh.j پنجشنبه 24 مهر 1393 ، ساعت 05:02
اگر کسی خواب ببینید در خواب در ببینیم جهت معاینه در آورده شده و طرف دراز کش باشد چه تعبیری دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 شلوار مشکیمهناز شنبه 10 آبان 1393 ، ساعت 11:21
سلام
خواب دیدم میخام شلوار مشکی بخرم خیلی شیکه پول نقد ندارم فروشنده کارت خوان نداره میام بیرون پول تهیه کنم از خریدنش پشیمون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابمحمد سه شنبه 13 آبان 1393 ، ساعت 10:20
خواب شلوار سفیدیی رادیدم که همیشه به پا دارم ولی در خواب
دیدم که سر زانوهایم سوراخ شده.
لطفا تعبیر آنرا بفرمائید.
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 درآوردن شلوارالناز چهارشنبه 14 آبان 1393 ، ساعت 18:44
خواب دیدم یکی از نزدیکانم فحاشی می کرد و بعد هم شلوارش را درآورد و ما به زحمت اون رو به جایی بردیم که کسی نبینه. تعبیر چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوار تنگ مردهمه پنجشنبه 04 دی 1393 ، ساعت 18:44
من خواب دیدم که یکی از اقوام نزدیکم که فوت کرده یه شلوارک تنگ پوشیده و با یه زیر پوش سفید دو تا چرخ ماشین کرم رنگ دستشه.اما خنده رو
تعبیرشو میشه بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلواررها چهارشنبه 06 اسفند 1393 ، ساعت 04:18
سلام من خواب دیدم دارم شلوار برادر دوستمو میپوشم میشه بگین تعبیرش چیه ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلواررها چهارشنبه 06 اسفند 1393 ، ساعت 04:19
سلام من خواب ديدم شلوار داداش دوستمو میپوشم میشه بگین تعبیرش چیه ؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب شلوار - 2مریم دوشنبه 11 اسفند 1393 ، ساعت 08:14
سلام. من خواب دیدم که برای یک آقایی که از آشنایان هست و در شهر دیگری زندگی می کنند، شلوار به عنوان سوغاتی دادم خیاط بدوزه
دو رنگ کرم و قهوه ای
خیلی فکرم رو مشغول کرده؛ لطف می فرمایید اگه تعبیرش رو بفرمایید.
ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحدیث چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394 ، ساعت 04:43
سلام من خواب دیدم که شلوارم رو یه مرد که پشتش به من بود پوشیده تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلواربهار دوشنبه 19 مرداد 1394 ، ساعت 11:44
سلام
خواب دیدم که خواستگار قبلیم برایم یک شلوار مشکی که از سر زانو چاک داشت برای من خریده و در خواب قیمت آن به نظر من گران آمدلطفا پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن شلوارMahnaz Badrkhanpoor جمعه 22 خرداد 1394 ، ساعت 17:17
سلام من خواب دیدم شوهرم شلوارخریده برای خودش ومن ازاین کارش خیلی ناراحتم..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب شلوارسحر شنبه 06 تیر 1394 ، ساعت 07:43
خواب دیدم مامانم داشت شلوارمو اتو میکرد یه دفعه یه جا از از شلوارمو سوزوند تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شلوار - 2بهار دوشنبه 19 مرداد 1394 ، ساعت 11:30
سلام
در خواب دیدم که یکی از خواستگازهایم برایم شلواریرمیخرد که مشکی رنگ از قسمت زانو شلوار یک چاک دارد
تعبیر این خواب چی هست
لطفا جواب بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلواربهار دوشنبه 19 مرداد 1394 ، ساعت 11:33
سلام
خواب دیدم که یکی از خواستگارهایم برایم یک شلوار مشکی که از سر زانو چاک داردبرایم خریده که در خواب به نظر من قیمت شلوار گران آمد
تعبیر خواب من چیست
لطفا پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب شلوار - 2ساناز سه شنبه 27 مرداد 1394 ، ساعت 20:01
من یه دخترم توخواب دیدم یه شلوارگشادوپشتور وپوشیدم تعبیرش چی میشه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن آقای با لباس راحتی، یک پاچه ی شلوار بالاف.م شنبه 07 شهریور 1394 ، ساعت 09:42
سلام،
در خواب روز 14 ماه قمری، اقایی را که در گذشته میشناختم دیدم که
با لباس راحتی وارد خیابان شد، یک پاچه ی شلوارش بالا بود. به دنبالش خانمی به همراه بچه ای دنبالش آمدند (همسر ایشان در دنیای واقعی نبود)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شلوار - 2Nadi.ya شنبه 14 شهریور 1394 ، ساعت 16:39
یکی از دوستام خواب دیده امده خونه ما شلوارشو که عمانت داده بهم پس بگیره و وقتی وارد اتاقم شده مادرم که چند سال پیش فوت شده رو دیده.تعبیر این خواب چیه؟! :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابایدا دوشنبه 27 مهر 1394 ، ساعت 12:58
سلام خوا دیدم دخل یه فروشگاه بزرگم یه زنبیل دستمه رنگش قرمز بود چندات شلوار داخل بود من یه شلوار نو خریدم گذاشتم داخل زنبیل تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب شلوارhadis سه شنبه 26 آبان 1394 ، ساعت 08:44
با سلام
خواب دیدم که یک شلوار قهوه ای مخمل پوشیده ام . من این شلوار رو قبلا داشته ام . و توی خواب دیدم که پوشیدمش و احساس میکنم یه کم رنگ و روی شلوار رفته بود و موقعی که پوشیدمش نو بود اما متوجه شدم که شلوار پاره شده و یا گشاد بوده که دوخته شده. لطفا تعبیرش رو بنویسید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوارعلی اکبر چهارشنبه 25 آذر 1394 ، ساعت 05:11
نزدیک سحر خواب دیدم پاچه های شلوارم زیادی بلند بود و با کاتر خودم چند بار کوتاهش کردم و وقتی پوشیدمش توی خیابان بودم یک کمی به نظرم از عرف کوتاهتر شده بود ولی باز هم لب کفشم بود و به نظرم با یکم ایراد قشنگ بود و بعد در عالم خواب پیش معبری رفتم که خوابم رو تعریف کنه که چشمهای خیلی ابی داشت و من خیلی هم به نظرم قابل اعتماد نبود ولی یادم نیست چه تعبیری کرد،فقط یادمه که چیزهای خوبی میگفت و 22 هزار تومان ازم پول گرفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابزیبا جمعه 04 دی 1394 ، ساعت 18:17
لطفاً خواب منو تعبیر کنید، من یه خواستگار داشتم که با دخالتها مامانش بهم خورد، با نیت خوابیدم که ببینم برمیگرده یا خیر! خواب دیدم،صبح پسره با شلوار راحتی نو، به رنگ اجری وقهوه یی پوشیده، با هم نشسته بودیم کنار سفره صبحانه میخوردیم، خونه اونا بودیم، موهاش هم مشکی وپرپشت شده بود، صبحانه هم مربا بود گفتم شیرینیش کمه... لطفاً خوابم و تعبیر کنید برام خیلی مهمه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابزیبا جمعه 04 دی 1394 ، ساعت 18:19
خیلی عالیه، فقط گاهی همه خوابها تعبیر نمیشه یا خیلی دیر تعبیر میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدممایا شنبه 17 بهمن 1394 ، ساعت 04:24
در خواب دیدم که خواهر مجردم نامزدی کرده و با ورود نامزدش منی که شلوارک پوشیده بودم آن را به سرعت عوض کردم و یک شلوار نخی راحت پوشیدم لطفا تعبیرشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب شلوار - 2علی جمعه 07 اسفند 1394 ، ساعت 13:45
سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی
من در خواب دیدک که داخل شلواری که به تن داشتم یک سوسک سبز بزرگ راه میره بالاخره تونستم درش بیارم... ظاهر بسیار عجیبی داشت شبیه سوسکای درختی سبز بود
خواستم ببینم تعبیرش چیه لطفا کمکم کنید
چون من میدونم دیدن عقرب ئ مار در شلوار نشانه خیانت همسره
لطف کنید به ایمیلم جواب بدین

تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب شلوارfaranak سه شنبه 31 فروردین 1395 ، ساعت 08:38
سلام مادرم در خواب دیده است که شلوار مشکی من که بیشتر اوقات میپوشم در روی آب عمیقی بوده که وقتی میروم که از آب بیرون بیاورم تا نصف بدنم در آب بوده و نزدیک بوده غرق شوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شلوار - 2تانیش چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:22
باسلام...من یه شلوار جین دارم که خیلی وقته نمیپوشمش....خواب دیدم که اونو پوشیدم واز پوشیدنش تعجب کردم....تعبیرش چیه...ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شلوار - 2ayda پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ، ساعت 06:08
سلام من ی بار خاب دیده بودم شلوار سبز خیلی تنگ میپوشم اخرش مث تعبیرش مسافرت اون روز پیش اومد بعد از اومدن از اون مسافرت کلی ناراحت شدم حالام امروز خاب دیدم شلوار سبز گشاد با مانتو سبز میپوشم لطفا بگید تعبیرش چیه؟!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابرامین پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ، ساعت 13:22
سلام خواب دیدم شلوارم از شما خشتک پاره شده لطفا تعبیرش را بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوارمیلاد جمعه 07 خرداد 1395 ، ساعت 10:21
من خواب دیدم که یک سبد لباس دارم و هوا سرد بود خواستم یک شلوار زیر شلوار بپوشم اما دیدم شلوار لی آبی پوشدم به خاطر همین یک شلوار نخی که برداشته بدوم رو به یک زن که فقیر بود دادم
می شه تعبیر رش روبرام بگید خیلی مهمه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خریدنادیا دوشنبه 31 خرداد 1395 ، ساعت 06:31
سلام در خواب دیدم پیراهن و شلوار نو و زیبایی واسه هدیه دادن به شوهرم خریدم تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خریدنادیا دوشنبه 31 خرداد 1395 ، ساعت 06:35
سلام خواب دیدم پیراهن و شلوار نو رو برای هدیه دادن به شوهرم خریدم تعبیرش چی میشه.چند شل قبلش هم خواب دیدم دارم لحاف و رو بالشی از دراور یه خونه یواشی مثل دزدی بردارم تعبیرش؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابpesram یکشنبه 06 تیر 1395 ، ساعت 18:45
سلام.من متاهلم.خواب دیدم به کت وشلوارم که نو هست یه شلوار اضافه شده یا یکی اضافه داشته.اومدم تنم کنم ولی پشیمون شدم گفتم نو هست بزار اینا نپوشم یکی دیگه از شلوارای خودما تنم کردم.میشه لطف کنید تعبیرشا بگید؟ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب پاچه شلوارغ جمعه 08 مرداد 1395 ، ساعت 18:08
من خواب میدیدم که شلوار جین ابی تقریبا تنگی تنم کردم و پاچه اون کوتاه است و سه تکه روی پاچه دوخته شده و باز شلوار تا روی قوزک پام میرسه .تعبیرش چی میشه؟ لطفا پاسخو برام ایمیل کنید اگر میشه .تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب پاچه شلوارغزال جمعه 08 مرداد 1395 ، ساعت 18:09
من خواب میدیدم که شلوار جین ابی تقریبا تنگی تنم کردم و پاچه اون کوتاه است و سه تکه روی پاچه دوخته شده و باز شبوار تا روی قوزک پام میرسه .تعبیرش چی میشه؟ لطفا پاسخو برام ایمیل کنید اگر میشه .تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوار گم شدهناشناس دوشنبه 11 مرداد 1395 ، ساعت 11:09
يكي از دوستانم خواب ديده كه من در مدرسه شلوارم را گم كردم و يه گوشه نشستم و هرچي دوستم ميگفت اشكال نداره كسي نميبينه،من ميگفتم(نه).ميشه تعبيرشو بهم بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما