دوشنبه, 07 اردیبهشت 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

درسهای صوتی رایگان زبان انگلیسی
مسئولیت مطالب مندرج در وب سایت های آگهی شده به عهده مدیران سایت مربوطه می باشد

تعبیر خواب شلوار - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند. اگر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت، دليل عقوبت بود. اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه بي حرمت گردد. اگر شلوار زرد بيند، دليل است بيمار گردد. اما شلوار رنگين به خواب ديدن، زنان را نيكو بود. اگر بيند كه شلوار او گم شد، دليل كه كنيزك يا خادمش بگريزد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

 

در مجموع‌، البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌ و هم‌چنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگر در خواب‌، پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار، خانه‌ يا هر قسمت‌ ديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌. با بررسي‌دقيق‌ محتواي‌ عاطفي‌ خوابتان‌ و اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌، مي‌توانيد به‌ راحتي‌ اين‌ گونه‌خوابها را تعبير نماييد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ وجه جنبه _ عاطفي - ندارد. اگر ببينيد که شلوار خود را گم کرده ايد از نظر روابط جنسي دچار تشويش و اظطراب مي شويد و بيشتر از هر چيز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد. بخصوص اگر در خواب ببينيد که بدون شلوار از خانه بيرون مي رويد يا در معرض نگاه مردم قرار بگيريد اين نشان آن است که مردم درباره شما حرف مي زنند و به خود حق مي دهند که در مورد مسائل خصوصي شما داوري مي کنند.اگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما با همسرتان و هر زني که در زندگي تان وجود دارد به سردي مي گرايد و اگر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و به شما چيز هائي تحميل مي شود که نمي پسنديد و دوست نمي داريد. اگر در خواب ببينيد که شلواري را که به پا داريد متعلق به خودتان نيست گوياي آن است که زني با نيت فساد و گناه در مسير زندگيتان قرار مي گيرد. اگر در خواب ببينيد شلواري نامتناسب پوشيده ايد ولي بقيه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه هاي شلوارتان از زير زانو بريده شده يا جيب هاي نا همرنگ بر آن دوخته اند يا مانند دلقک هاي سيرک شلواري گشاد و پف دار و تمسخر انگيز به پا داريد اين به شما خبر مي دهد که از جانب همسرتان به آبروي شما لطمه وارد مي آيد و او کاري مي کند که شما را سرزنش و ملامت مي نمايند و شرمندگي تحمل خواهيد کرد. اگر در خواب ببينيد که شلوار پشت و رو پوشيده ايد همسرتان به شما دروغ مي گويد و احيانا خيانت مي کند چه از نظر مالي و چه از جهت عاطفي. اگر در خواب ببينيد شلواري با رنگ سرخ پوشيده ايد خوب نيست و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بيماري قرار مي گيريد. اگر سبز باشد به سفر مي رويد و در پايان غمگين مي شويد. سياه بد نيست به شرطي که با بقيه لباستان هماهنگ باشد.

 

1ـ ديدن شلوار در خواب ، علامت آن است كه به انجام كارهايي نادرست وسوسه خواهيد شد .

2ـ اگر در خواب پاي چپ خود را در پاچة راست شلوار فرو ببريد ، نشانة آن است كه سحري نفود خود را برشما تثبيت مي كند .

نظرات  

 
+6 خواب شلوارنسترن دوشنبه 16 مرداد 1391 ، ساعت 05:52
سلام خواب دیدم شلوار مشکی گشادی تنم کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 لباس وشلوارسبزصبا یکشنبه 05 آذر 1391 ، ساعت 06:40
با سلام
من در خواب به دنبال پیرهن وپوششی بودم که زیر کفنم بعداز مرگ
بتوانم بپوشم وتنم عریان نباشد برای زمان قیامت
وبعداز کلی گشتن یک دخترسیده لباس وشلوار سبز ی که خودش دوخته بود به من داد وگفت برای خودش دباره میدوزد!
میخواستم تعبیر آنرا بفرمایید.
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شلوارplz plz plz plz plz plz khabe man چهارشنبه 18 بهمن 1391 ، ساعت 18:29
ba salam
khab didam damdemon shalvario ke pedaram barash kharide bode ro az pash dar miare va pas mifreste manisho age mishe torokhdoa beginnnnnnnnnnn nnn
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوارالنا جمعه 10 خرداد 1392 ، ساعت 04:38
خواب دیدم خالم برای اون یکی خالم شلوار خریده خالم هم شلوارونمی پسنده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: شلوارمجتبی چهارشنبه 27 فروردین 1393 ، ساعت 06:58
خالت شخصی رو به اون خالت معرفی میکنه که مورد پسند نیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب شلوارزهره یکشنبه 19 خرداد 1392 ، ساعت 09:36
سلام خواب دیدم یه شلوار برا خونم خریدم که مث شلوار خواهرم تو بیداریه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 oخوابnegar یکشنبه 17 شهریور 1392 ، ساعت 04:42
من خواب دیدم شلوار کرمی پام هست تو یه مسیری که داشتم می رفتم پیاده شدم که برگردم شلوارمو عوض کردم و شلوار مشکی پوشیدم با توجه به اینکه در حال حاضر یه مشکلی واسم پیش امده تعبیرش خوبه یا بد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب مراتعبیرکنیدzahra72 جمعه 22 شهریور 1392 ، ساعت 15:11
سلام من خواب دیدم شلوار یکی از پسرای فامیل پیش من جا مونده لطفا اگه میشه خواب منو تعبیرکنید,ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سوالشهرام چهارشنبه 01 آبان 1392 ، ساعت 10:23
سلام
خواب دیدم شلوار های زیادی از لباس های قدیمم پیدا کردم و سالم هستن و باز هم پیدا می کردم
به کمک مادرم و قصد داشتم دوباره از انها استفاده کنم .
لطفا هر چه زود تر بهم گویید خیلی واسم مهمه . ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر خواب شلوارکمینا سه شنبه 17 دی 1392 ، ساعت 12:42
سلام تعبیر دیدن شلوارک سیاه در یک مغازه از بین همه ی شلوارهای دیگر چیست؟مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شلوارکهیلدا دوشنبه 14 بهمن 1392 ، ساعت 11:53
با سلام
خواب دیدم مادربزرگم برام یه شلوارک اجری رنگ با یه شلوار بلند خریده
میشه تعبیرشو لطف کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شلوارسبزالهام یکشنبه 08 تیر 1393 ، ساعت 10:36
باسلام،خواب دیدم یکی ازاعضای خانواده ام شلوارراحتی سبزی برام خریدومن پوشیدمش
اگه میشه برام تعبیرش کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: شلوارسبزضحی چهارشنبه 05 شهریور 1393 ، ساعت 10:09
اگر مجردهستید احتمالا یکی از اعضاء خانواده یه خاستگار مومن براتون میاره و شما میپسندید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 شلوارکارش دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 11:22
سلام
خواب دیدم با یک تاپ و شلوارک که تو خونه میپوشم خیلی ازادانه همون طوری دارم در خیابان کنار مغازه خودم راه میروم و کمی بعد بلند شدم و به هوا پرواز کردم و یکی از دوستان من را دید و خندید و سلام کرد و رفت و من همچنان به فاصله 6 7 متری در هوا بودم و دراز کشیده بودم در هوا میخواستم معنی را بدانم
با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اگر کسی خواب ببینید در خواب در ببینیم جهت معاینه در آورده شده و طرف دراز کش باشد چه تعبیری داردh.j پنجشنبه 24 مهر 1393 ، ساعت 05:02
اگر کسی خواب ببینید در خواب در ببینیم جهت معاینه در آورده شده و طرف دراز کش باشد چه تعبیری دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شلوار مشکیمهناز شنبه 10 آبان 1393 ، ساعت 11:21
سلام
خواب دیدم میخام شلوار مشکی بخرم خیلی شیکه پول نقد ندارم فروشنده کارت خوان نداره میام بیرون پول تهیه کنم از خریدنش پشیمون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمحمد سه شنبه 13 آبان 1393 ، ساعت 10:20
خواب شلوار سفیدیی رادیدم که همیشه به پا دارم ولی در خواب
دیدم که سر زانوهایم سوراخ شده.
لطفا تعبیر آنرا بفرمائید.
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 درآوردن شلوارالناز چهارشنبه 14 آبان 1393 ، ساعت 18:44
خواب دیدم یکی از نزدیکانم فحاشی می کرد و بعد هم شلوارش را درآورد و ما به زحمت اون رو به جایی بردیم که کسی نبینه. تعبیر چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

درسهای صوتی رایگان زبان انگلیسی
مسئولیت مطالب مندرج در وب سایت های آگهی شده به عهده مدیران سایت مربوطه می باشد

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !