1ـ اگر خواب ببينيد به راحتي در جايي شنا مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي با موفقيت پيش مي رويد . اما اگر احساس كنيد ، هنگام شنا كردن در آب مي رويد ، نشانة آن است كه از زندگي خود ناراضي خواهيد شد . 2ـ اگر دختري خواب ببيند با يكي از دوستان خود شنا مي كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة ديگران قرار مي گيرد . 3ـ زير آبي شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسي و اضطراب است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کور

1ـ اگر خواب ببينيد كور شده ايد ، نشانة آن است كه آسايش و رفاه زندگي تب

تعبیر خواب - تعبیر خواب پوست

پوست حضرت دانيال گويد: پوست تن مردم درخواب، آرايش و كدخدائي م

تعبیر خواب ملخ

1ـ اگر خواب ببينيد ملخي روي سبزيجات نشسته است ، نشانة آن است كه دشمنان

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...