جمعه, 30 مهر 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب شیر - حیوان

فرستادن به ایمیل چاپ

شير

اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد. اگر بيند كه شير از عقب وي مي آمد و به وي نمي رسيد، دليل است از پادشاه ترسي بيند. اگر در خواب بيند كه از شير مي گريخت و شير او را طلب نكرد، دليل است از آن چه ترسد ايمن گردد. اگر بيند كه گوشت شير خورد، دليل است از پادشاه خلعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند

حضرت دانيال گويد: اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

جابرمغربي گويد: ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد. اگر اين خواب را زني بيند، دايه پسر پادشاه شود. اگر بيند شير را بر پشت گرفته بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر بيندشير او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن مضرت رسد. اگر بيند كه شير در برگرفت، دليل است مطرب پادشاه گردد. اگر بيند كه با شير طعام خورد، دليل است مال پادشاه خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شير در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردي دلير. سوم: دشمن قوي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شير - حيوان - در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود. چنان چه در خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم. اگر از او بگريزيم در واقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويم و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره مي رهيم.شير ماده زني است که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چنان چه ببينيد شير ماده اي را رام کرده ايد با زني ثروتمند آشنا شده و از او سود مي بريد. شير _ لبن _ شير خوردني در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شير حيوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شير گاو و گوسفند و بز و غيره. شير شتر در خواب نعمتي است که در سفر عايدتان مي شود يا از راه دور مي آيد. روي هم رفته شير در خواب هاي ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شير آب معاش ما است و طريقي است که امرار معاش مي کنيم. چنان چه در خواب ببينيم شير دستشوئي ما گرفته و هر چه مي پيچانيم باز نمي شود مشکلي در طريق امرار معاش براي ما به وجود مي آيد. اگر شير را بگشائيم و آب زيادي از آن بيرون بزند معاش ما فراخ مي شود. اگر نتوانيم آب را قطع کنيم و ببنديم هر چه شير را به پيچانيم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزينه مي کنيم و هدر مي دهيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شير –حيوان- کاميابي که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

بوسيله يک شير مورد تعقيب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهيد شد

کشتن يک شير : پيروزي

پوست شير : ثروت

شيري که نعره ميکشد : خطر

شيري درون يک قفس : دشمن مغلوب شده

شير دست آموز : يک دوست تازه

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شير از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

// //

نظرات  

 
+13 بچه شیرنوید پنجشنبه 18 فروردین 1390 ، ساعت 09:46
سلام
من در خواب دیدم که بچه شیری به من حمله کرد و دستم را چنگ انداخت ولی من به او کاری نداشتم وفقط دست های خودم را از او دور کردم,اما او دستهای من را زخمی کرد, لطفا تعبیر خواب را برای من بفرستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 شیر جنگلمحسن چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 ، ساعت 21:17
سلام
در خواب دیدم با چند نفر به بالای کوه رفتیم من لبه یک سنگ نشسته بودم از پشت شیری آمد من فرار کردم ولی از پشت به من رسید و مرا خورد ولی انگار همه مات مانده بودند و کسی کاری نکرد و گفتند خب بیچاره نمی تونست فرار کنه.
لطفا تعبیر خواب من را برایم بفرستید .
باتشکر :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 شیرتهمینه پنجشنبه 16 تیر 1390 ، ساعت 10:34
سلام من خواب یک بچه شیری دیدم که یال داشت.... :!: ولی هیچ کاری من و نداشت من ازش میترسیدم وفرار میکردم ولی اون منو دوست داشت هی میپرید بغلم و منوووو لیس میزد... لطفا تعبیرش و بگییییییید ممنو :P ن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-9 پاسخ: شیریاردانقلی یکشنبه 07 آبان 1391 ، ساعت 14:00
تعبیرش اینه که شیرا علاقه خواصی به خوردن اشغال دارند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبير ديدن شير در خوابپروانه شنبه 26 شهریور 1390 ، ساعت 09:07
سلام

من در خواب ديدم كه خودم به صورت يك شير وحشي و سياه رنگ تبديل شده ام و به دشمنانم حمله مي كردم و دوست داشتم آنها را نابود كنم اينقدر از اين قدرت مي ترسيدم كه از خواب بيدار مي شدم ولي به محض اينكه مي خوابيدم دوباره ظاهر مي شد.... :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 قزوينسحر سه شنبه 21 خرداد 1392 ، ساعت 15:08
در خواب برف ميباريد ولى انقدر حرارت ان داغ بود كه شيشه هاي خانه ام كرم شده بود و بعد باران باريد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب شیرمسعود سه شنبه 18 تیر 1392 ، ساعت 05:59
با سلام
در خواب دیدم که برادر کوچکم 4 توله شیر به خانه آورد که رنگهایشان یکی روشن و بعدی کمی تیره تر تا اینکه چهارمی کاملا تیره میشد و به من گفت یکی را به عنوان هدیه انتخواب کن!خود نیز یکی را برداشت و من رنگ روشن را انتخواب کردم و انرا نگاه داشتم.....لطفا تعبیرش را بگویید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 يدن شير در خوابهاتيه پنجشنبه 31 شهریور 1390 ، ساعت 10:42
سلام من خواب ديدم اطراف حرم امام رضا هستم و يك شير توي قفس قرار گرفته و با هيچ كي كاري نداري اين قفس روي گاري يه مرد هست لطفا بهم كمك كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 حمله شیر...جوابمو بدهیدمحمد یکشنبه 20 آذر 1390 ، ساعت 20:52
من در خواب دیدم شیری بین ما آمد و من از ترس چاقویی به او پرتاپ کردم و شیر بدنبالم دوید ولی به من نرسید و من از خواب پریدم
لطفآ هر چه سریعتر جوابمو بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 شیرایون پنجشنبه 04 اسفند 1390 ، ساعت 07:21
شما توسط یک شیر نر خورده میشوید محمد جان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 talebinifarhad شنبه 19 فروردین 1391 ، ساعت 07:50
salam
man dar khab didam chandin shire gorosne atrafeman ra ehate kardan va hey hamle mikonano ma moghavemat mikardim vali gahi yeki az maro migereftan
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب شيرعلي پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 ، ساعت 11:00
سلام من تو خواب ديدمچند تا سير نر وماده رو تو چنگل اتيش ميزنم و موهاشون ميسوزه و خودشونو روي هم ميندازن واونا هم ميسوزن يكيشون در حالي كه ميسوخت دنبالم كرد اما من فرار كردم نتونست منو بگيره بعد از خواب بيدار شدم اگه اين خوابو برام تعبير كنين ممنونتون ميشم مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دادن شیر(لبنیات) به شیر(حیوان)آیدا جمعه 26 خرداد 1391 ، ساعت 11:29
سلام ممنون میشم تعبیر این خواب من رو بگید .
خواب دیدم یک زن عرب به همراه یک شیر جوان که با طناب او را گرفته بود آمد و در دست دیگرش یک شیشه شیر بود و لیوان یک بار مصرف هم داشت و مردم از او لیوان میگرفتتند و او شیر میریخت و من هم همین کار را کردم و شیر داخل لیوان را جلو دهان شیر بردم و او هم خورد و قیافه شیر شاد بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب شیرکیوان سه شنبه 18 مهر 1391 ، ساعت 13:55
سلام
خواب دیدم یک شیر ماده را زنجیر کردم پیش خودم گفتم باید یک شیر نر را هم بگیرم تا این دو با هم جفت گیری کنن و تولید مثل کنند رفتم و یک شیر نر را هم پیدا کردم و گرفتم و کنا ر شیر ماده زنجیر کردم . در حالی که به نظر می رسید رام من شدن داشتم به آنها غذا می دادم . ولی همچنان آنها را در زنجیر نگه داشته بودم و می گفتم شاید سرکش شوند و بای امنیت بیشتری برای نگهداری آنها به وجود آورم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب شیرکیوان سه شنبه 18 مهر 1391 ، ساعت 13:56
keyvanmسلام
خواب دیدم یک شیر ماده را زنجیر کردم پیش خودم گفتم باید یک شیر نر را هم بگیرم تا این دو با هم جفت گیری کنن و تولید مثل کنند رفتم و یک شیر نر را هم پیدا کردم و گرفتم و کنا ر شیر ماده زنجیر کردم . در حالی که به نظر می رسید رام من شدن داشتم به آنها غذا می دادم . ولی همچنان آنها را در زنجیر نگه داشته بودم و می گفتم شاید سرکش شوند و بای امنیت بیشتری برای نگهداری آنها به وجود آورم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حمله شیرمن جمعه 23 تیر 1391 ، ساعت 07:14
سلام خواب دیدم شیری رو نگه میداشتیم شیر به مامانم حمله کرد و دسته مامانمو خورد و.... اما مامانم زنده موند همیناش یادمه.ممکنه تعبیرش کنید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیر حیوانبنی خانوم دوشنبه 23 مرداد 1391 ، ساعت 19:16
سبلام من خواب دیدم توی یه باغ با یه دوست قدیمی هستم با یه بچه شیر دو سه ماهه.(که دیگه دوست ندارم ببینمش الان!)
به دوستم گفتم برو چرا دوباره اومدی پیش من! داشت میرفت که یهویی یه شیر از ته باغ اومد. خیلی هم عصبانی بود یال داشت فک کنم نر بود،
حمله کرد به بچه شیر پوستشو کند و خوردش منم خیلی جیغ زدم!یهو از خواب پریدم.
من تو زندگیم خیلی دلمشغولی دارم و فکرم مشغول تعبییر خواب برام خیلی مهم از خیلی ها پرسیدم اما نمی دونن خواهشا بهم کمک کنید برام خیلی مهم ، ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانnegar یکشنبه 02 مهر 1391 ، ساعت 00:03
salam khubin???????? hamin alan az khab paridam
khab didam ye shire kheyli bozorg be mamano baba o baradare bozorgam hamle kard, vaghti bargashtam ke nejateshun bedam ye sahnei didam ke hanuz paham dare milarze. mamanamo didam ke ye pash ghat shode budo dasht nale mikard
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب شیراسماء جمعه 07 مهر 1391 ، ساعت 22:28
سلام،من خواب دیدم در منطقه ی بسیار قدیمی خرابه مانندی،رفته بودیم زیارت یکی از اقوام،هنگام خداحافظی که رفتیم بیرون از دور شیر نر عصبانی رو دیدم زنداییم خیلی ترسیده بود و گفت که آدم خواره،من زود برگشتم و قایم شدم اما برا یه لحظه سرمو بیرون اوردم دیدم خانوادم دارن باشیر مقابله میکنن منم یعنی رگ غیرتم گرفت..رفتم باهاشون روبرو شیر ایستادم ولی سلاحی نداشتیم فقط همگی آب دهنمونو مینداختیم تو صورتش..میشه بفهمم معنیش چیه؟خیلی ترسیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دیدن شیر درخوابکیوان سه شنبه 18 مهر 1391 ، ساعت 12:22
من خواب دیدم یک شر ماده را گرفتم و زنجیر کردم و بعد دارم به این فکر می کنم که باید یک شیر نر هم باشد که با هم جفت گیری کنند وتولید مثل کنند بعد رفتم و یک شیر نر دیگر هم گرفتم و زنجیر کردم بعد از آ ن مثل این که هر دو آنها رام من شده بودن ومن به آنه غذا می دادم ولی همچنان پای آنها در زنجیر نگه داشته بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دیدن شیر وحشی و آدم کشناصر دوشنبه 01 آبان 1391 ، ساعت 09:12
سلام به همه
این خواب بدجوری فکر من رو مشقول کرده لطف میکنید تعبییرش رو برام میل کنید
من خواب دیدم با چند نفر بودم که اونا یه شیر خیلی وحشی و بزرگ که دندون های نیشش بلند تر از شیر های معمولی بود گرفتند و اون شیر هم بعد از به به هوش آمدن یکبار قفس آهنی رو شست و دنبال کسی که من همراهش بودم کرد اما یکی از همراهام اونو در حال حمله با تیر بیهوش کرد و بعد اون رو در یک قفس چوبی محکم در یک باغ وحش حبس کردند به همراه چند شیر ماده اون شیر نگهبانی رو که برایش غذا برد رو هم خورد و در تمام این مدت شخصی رو طلب میکرد که پرچم رو داره و میگفت اون بدید بهم تا بتونم طلسم رو بشکنم و همان موقع که هنوز شیر در اون قفس بود از خواب بیدار شدم
ایمیل من: هستش
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بچه شیرسعید دوشنبه 08 آبان 1391 ، ساعت 05:48
سلام من خواب دیدم بچه شیری رو پیداکردم و با اون دوست شدم و اونو ناز کردم و با هم خوب بودیم و کاری به کار من نداشت.لطفاً تعبیرش رو برای من بگین.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن شیر ماده و بچه های آن در خواببی دار جمعه 12 آبان 1391 ، ساعت 11:10
سلام خواب دیدم که شیر ماده ای با توله هاش تو خونمون هستند من توله هایش رو کشتم و در نهایت شیرو ازپادرآوردم و بیش از همه نگران خانواده ام بودم که مبادا به خانواده ام آسیبی برسونه ! راه فرار داشتم اما به خاطر خانواده ام این کارو نکردم در نهایت تو چشمای شیر زل زدم و انگار تو چشماش غمی رو می دیدم راستش دلم براش خیلی سوخت ... ازتون سپاس گزار میشم اگه خوابم رو تعبیر کنید .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 شیرمهشید جمعه 24 آذر 1391 ، ساعت 12:21
من خواب دیدم که آدمها و حیوانات با هم یکی شدن و یک شیر همراه من بود که بسیار از من محافظت میکرد . این شیر نر بود و یال های بزرگی داشت . و هر حیوانی که به من نزدیک میشد تا بمن آسیب برسونه ، این شیر از من حفاظت میکرد . انقدر حواسش بمن بود که انگار ماموریتش فقط حفظ جان من بود. حس میکردم دوران آخرالزمان بود. چون شیر با من حرف میزد و آدمها به شکل حیوان در اومده بودن و چند نفر هم همراه من بودن که اونها توسط حیوانهای دیگه ربوده شدن وشیر هیچکاری واسشون نمیکرد و فقط جان من واسش مهم بود . و در آخر وقتی خطرات رفع شد و من سالم به مقصد رسیدم ، اون شیر منو در آغوش گرفت.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خورده شدن شیر توسط شیر دیگرسامان جمعه 29 دی 1391 ، ساعت 15:55
بنام خدا
با سلام
در خواب دیدم از در ختی یک شیر بیرون می آید بعد یک شیر ماده از درخت بیرون می آد و شیر اول را می خورد بعد به من نگاه میکند . لطفا تعبیرش را به من بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 khabسعیده یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 04:56
salam.man taze az khab paridam.hanoz badanam daqe az tars.khab didam chanta shir be khoonam hamle kardan ama nemitionesan bian tu.ye bache dasham tu khab raft biron.ta umadam daro vaz konam shira besh hamle kardan.khaheshan javab bedeid
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مغلوب شدن شیرتوسط کرگدناعظم شنبه 14 بهمن 1391 ، ساعت 11:03
باسلام
ببخشین من خواب دیدم تویه راهی مثل جاده باخواهرم دارم راه میرم یهو دوشیرقوی سرراهم سبزمیشن خیلی تروتمیزوقوی هستن یک یازونامیادبازوی منومیگیره که بخوره یهو ازونطرف یه کرگدن قوی وشاخداربیرونمیا دمن شیرومیگیرم میبرم طرف کرگدن کرگدن شروع میکنه باشیرجنگیدن منفرارمیکنم میام تویه خونه پشت دروهم میندازم بعدخواهرم میاددرومیزنه من بازنمیکنم ازپشت درمیگم اگه بازکنم شیرامیان تو ومنومیکشن
اما خواهرم میگه کرگدن شیرهاروکشت.میشه تعبیراین خوابو برام ارسال کنین ؟ممنونم ازلطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانمسلم دوشنبه 07 اسفند 1391 ، ساعت 09:30
سلام من در خواب ديدم كه سه شير نر دارم و من به همراه آن سه شير دارم مي دوم خواهشمندم تعبيرش را بگوئيد . با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانSepid چهارشنبه 23 اسفند 1391 ، ساعت 07:15
من درخواب دیدم که شیرنر وقدرتمندی از دریا بیرون اومد
وروبروی من ایستاد من ازش نترسیدم بلکه از دیدن ابهتش لذت بردم
میشه تعبیرش رو برام بگید
سپاس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیرسارای چهارشنبه 02 مرداد 1392 ، ساعت 07:24
تو خواب دیدم 1شیر اومد تو خونمون و تو یکی از اتاقامون گرف نشست منم ار ترسش رفتم تو اتاقم و همه درارو بستم اما اون بیخیال گرف خوابید
لطفن تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شیر و کفتارفرشته یکشنبه 24 شهریور 1392 ، ساعت 06:39
سلام من خواب دیدم دخترم با یک شیر نر بسیار زیبا دوست است و کنار هم خوابیده اند ناگهان کفتاری به شیر حمله کرد ولی برای شیر اتفاقی نیفتاد بعد شیر و دخترم کفتار را زدنند و او مغلوب شد لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانسوا سه شنبه 02 مهر 1392 ، ساعت 23:33
خواب ديدم به ديدن دوستم رفته بودم كه ساليانه سأله كه حامله نشد كه تو اين مدت حامله ميشه من ودوستانم به ديدم او مي روبم ناگهان يك شير وارده خانه مي شود ومن از او طلب ياري مي كردمكه قاتله برادرم راپيدا كند واوهم رفت طولي نكشيد كه يكي از دوستان بايكجعبه وارد ميشون در ان دو برادر م كه فوت كردن چند سيدي كه ميگفت قاتل برادرت داخل اين سيدي ضبت شده كهبيدارميشوم لطفاً جواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب شیرمامان سه شنبه 16 مهر 1392 ، ساعت 07:15
خواب دیدم که در نزدیکی من و دو بچه ام شیر نر و شیر ماده و حیوانی مثل مار که سرش شیر است و یک گاو وحشی سیاه وجود دارد،گاو ایستاده و حالت حمله دارد بقیه نشسته اند و لی حالت ارام و خوشحال ندارند،من به شدتت ترسیده ام و می خواهم از انها فرار کنم،البته من بیدار شدم نفمیدم بعدش اونا چکار کردند،اگر تعبیر کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شير درنده ذر خوابمنتخب شنبه 04 آبان 1392 ، ساعت 08:27
سلام
در خواب ديدم بر روي نردباني هستم و در پايين شيري قصد حمله به كسي را دارد با نردبها بر پشت گردنش كوبيدم پوست شير كنده شد و شير بصورت پسر جواني ظاهر شد و قصد داشتم باز با نردبان به او بزنم ولي به او نميخورد ولذا از دست او فرار كردم - تقاضاي تعبيرش را دارم . با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیرمهسا شنبه 18 آبان 1392 ، ساعت 09:00
خواب دیدم که دو شیر در خانه ما هستند و منو مادرم از دستشان در دستشویی پنهان شده ایم و شیرها ها پشت در ایستاده بودند و در میزدند اما هیچ اتفاقی نیفتاد لطفا تعبیرش بگید :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب شیرمحمد جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 06:01
خواب دیدم یک شیربه یه شیر دیگه حمله کرد با یه پنجه اونو کشت و بعد ار کشتن به آمیزش باهاش پرداخت و بعداز این که ارضا شد از لذت زیاد خوب نمی تونست راه بره و هی عطسه میکرد. خواهشا تعبیرشو برام بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب شیر و گاوsaba سه شنبه 26 آذر 1392 ، ساعت 21:58
خواب دیدم که یه گاو به گوسالش شیر میداد و پشت گاو یه شیر زخمی بود که کمکش کردم معنیش جیه؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شير حيوانsepide دوشنبه 16 دی 1392 ، ساعت 06:49
خواب ديدم 4تا شير نر و ماده روي بشت بام خانه ما هستند و به من نكاه ميكنند.شيك و مجلسي نشسته بودند و كاري با من نداشتند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 salamﺍﻣﻴﻦ دوشنبه 07 بهمن 1392 ، ساعت 19:43
ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ۵ ﮔﺮﺑﻪ ب ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﮑﺮﺩﻥ ﭼﻨﮓ ﻣﻴﺰﺩﻧﺪ ﺷﻴﺮ ب ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺨﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﺩﻡ یﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺷﻴﺮ ب ﻣﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانپریسا شنبه 04 مرداد 1393 ، ساعت 18:50
سلام من در خواب دیدم شب بود بچه شیری به خانه ما امد وبعد از ان مار بسیار بزرگی امد بعد شیر توسط مار خورده شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانپریسا شنبه 04 مرداد 1393 ، ساعت 18:55
سلام خواب دیدم شب بود بچه شیری به خانه ما امد و بعد مار بزرگی هم آمد و شیر را خورد من خیلی ترسیده بودم و پشت در پنهان شده بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانامید سه شنبه 14 مرداد 1393 ، ساعت 02:38
سلام دوستی دارم که خواب دیده بودن بنده داماد شدم اما ناراحتم وطلب شیر میکنم (شیر لبن)ممنون میشم از تعبیرتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیررها چهارشنبه 30 مهر 1393 ، ساعت 10:50
خواب دیدم دسته عزا داری بود مثل تعذیه .تو دسته چندتا شیر با زنجیر بسته بودن .همشون پیرو فرسوده بودن .یکیشون جوان بود .بهم سه بار حمله کرد تا بار سوم منو گرفت با کمک یه مرد تونستم نجات پیدا کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دیدن شیر حیوانمهدی آذری پنجشنبه 22 آبان 1393 ، ساعت 18:17
سلام لطفا راهنمایی کنین خواب دیدم صبح به سر کار میرم وقتی از آسانسور بیرون رفتم دیدم دوعدد شیر نر و ماده در پارکینگ هستند من نیز ترسیدم وبه بالا برگشتم لطفا تعبیرش را بگویید ممنون خداحافظ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمحمدرضا سجادیان دوشنبه 08 دی 1393 ، ساعت 04:28
سلام من چند شب خواب دیدم در باغ هستم و داشتم میگشتم که ناگهان چند شیر نر پیدا شد اما من از انها دور بودم و انها من را ندیدند و من از ترس انها جایی قایم شدم راستی دختر کوچکم هم با من بود و من هر دویمان را قایم کردم و دوباره فردای ان شب دخترم به من گفت خواب دیده در یک باغ تعداد زیادی شیر وجود داشته دقیقا دوبار پشت سر هم ما خواب شیر دیدیم لطفا تعبیر ان را به من بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیر بزرگSAEED پنجشنبه 18 دی 1393 ، ساعت 22:35
در خواب شیری بزرگ در قفس دیدم که داشت بهم حمله میکرد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شيرAli چهارشنبه 24 دی 1393 ، ساعت 09:35
تو رو خدا كمكم كنيد يه هفته اس پشت سر هم خواب ميبينم با يه شير ماده جفت گيري كردم بچه امون يه دورگه شده بعضي موقعه ها جفت پا راه ميره بعضي موقعه ها چار دست پا كله اش ادم بقيه اش شير حالا اينو ولش كن اصلش اينه سر تربيت بچه همش با ماده شيره دعوا ميكنم اون به من ميگيه ريدي با اين بچه من ميگم تو بلد نيستي به بچه ياد بدي از صخره بالا بره به من چه دو باره بچه از صخره ميخواد بالا بره هي ميخوره زمين منم كه شير نيستم برم بالا هي مامانش به راحتي ميره بالا ميگم از ننه ات ياد بگير يهو بچه دهن وا ميكنه ميگه تو آدمي به من چه منم هيچي ندارم بگم سر شكسته ميشم ننه اش هي بهم ميخنده بابا من حتي دوست دختر هم ندارم چه برسه به من يه هفتس دعوا داريم سر تربيت بچه الان روز هشتمين روزه دارم كتاب تربيت كودكان ميخونم كه اگه امشب دوباره خوابشو ديدم دو تا حرف داشته باشم واسه بل بل زبونيه بچه هه
كمك كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: شيرمحمد سه شنبه 02 تیر 1394 ، ساعت 22:39
سلام من خواب دیدم از یک بچه شیر دارم نگه داری میکنم.تعبیرش چیه؟ممنون میشم اگه جواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نگه داری از بچه شیرمحمد سه شنبه 02 تیر 1394 ، ساعت 22:51
سلام من خواب دیدم ازیک بچه شیر دارم نگه داری میکنم.تعبیرش چیه؟اگه جواب بدین ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیرavina پنجشنبه 01 مرداد 1394 ، ساعت 08:30
سلام
من درخواب دیدم کل خونمون شیرهست وهمشون توقفس هستن.فقط یکیشون ازقفس اومدبیرون.تعبیرش چیه.جواب بدین خواهشا :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بچه شيررضا شنبه 31 مرداد 1394 ، ساعت 22:17
من خواب دیدم پسر8سالم به شکل شیر و صورتش زخميه لطفا جوابگو بديد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانریحانه پنجشنبه 19 شهریور 1394 ، ساعت 18:05
من خواب دیدم یه شیر زخمی جلوی پامه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمهدی پنجشنبه 09 مهر 1394 ، ساعت 06:22
من خواب دیدم که یک شیر نر توسط تعدادی سگ تکه تکه و دریده شد لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانفرشید شنبه 25 مهر 1394 ، ساعت 19:16
سلام احترام
بنده در خواب دیدم خانوادم در پایین کوهی در خطرن ومن هم بالای کوهی هستم بشکل حیوان شیر میشوم و شتابان بسوی خانوادم میروم انهارو به پناهگاهی میرسانم
دلیل بر اسرار تعبیر خوابم این است یک هفته تمام این خواب میبینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانkamran سه شنبه 12 آبان 1394 ، ساعت 08:07
سلام چرا اینجا جواب هیچکیو ندادین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دیدن شیر آرام دوست در خوابشیرشاه دوشنبه 18 آبان 1394 ، ساعت 09:31
شب ګذشته من در تمام خواب خود با شیر بودم و شیر بسیار یک شیر آرام مانند شیر تربیه شده خیلی دوست داشتنی در خواب با من بود.
در خواب شیر همراه بود با من
لطف نموده تعبیر این خواب را بګوید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بازی با شیرروح افزا تنیده شنبه 30 آبان 1394 ، ساعت 10:45
من در خواب شیری را دیدم که فرزندانم با او بازی می کردند واز او نمی ترسیدند و به من گفتندنترس کاری با ما نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نوازش کردن شیرراحله چهارشنبه 02 دی 1394 ، ساعت 07:59
من چهارماهه باردارم . خواب دیدم در مزرعه ایی نه خیلی سر سبز با خانواده هستم و یه شیر نر سرش را روی پایم گذاشته بود و من سر اورا نوازش میکردم . یکم اون طرف تر دو شیر ماده بودند که استراحت میکردند. خیلی ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانسحر چهارشنبه 02 دی 1394 ، ساعت 16:53
من توو خواب ديدم با خواهرم رو يه تكه سنگ نشستيم و يه شير ماده كثيف دورِ من ميچرخه و كم كم داره مي غره ريز ريز، منم حسابي ترسيده بودم اما نه پا ميشدم كه بهم حمله نكنه نه چيزي، بعد ديدم در حين چرخيدن انگار از پشت كمرم گرفت و احساس كردم نفسم داره بند مياد، اون درد تا گردنم رسيد اما بعد انگار كه گازم نگرفته باشه نه خوني ديدم نه چيزي يادم مياد كه اون حيوون چي شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانکوهیار جمعه 04 دی 1394 ، ساعت 10:00
من در خواب دیدم شیر از کنارم رد شد و به یک نفر حمله کرد و اون فرد از کمر نصف کرد در حالی من خیلی خوشحال شدم از این حرکت شیر.
(البته بگم کدورتی بین من و آن شخص بوده)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانکوهیار جمعه 04 دی 1394 ، ساعت 14:19
خواب دیدم عجیب شیری در کنار ایستاده و یکی افرادی که با کدورت روبروی من ظاهر شد بیکباره شیر به سمت او حمله ور شد و اون شخص به دو نیم تقسیم کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانکوهیار جمعه 04 دی 1394 ، ساعت 14:19
خواب دیدم عجیب شیری در کنار ایستاده و یکی افرادی که با کدورت روبروی من ظاهر شد بیکباره شیر به سمت او حمله ور شد و اون شخص به دو نیم تقسیم کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب شیرjalil دوشنبه 10 اسفند 1394 ، ساعت 10:01
با سلام : خواب دیدم که شیر به طرف اولاد هایم دوید و من داد میزنم فرار کنید فرار کنید . لطفا تعبیرش را واضح سازید.
ممنونم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شیرحیوان وحشیمونی پنجشنبه 12 فروردین 1395 ، ساعت 04:54
دیدن شیرر دررخواب که اول بقصدد جنگ وبعد پشینمان شود وبامن صحبت کند ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابmehdi چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 ، ساعت 14:42
سلام من توی خواب شیری دیدم که کنار من نشته بود من ایستاده بودم و خوشحال بودم شیر هیچ حرکتی نمیکرد و احساس میکنم که خوشحال بود .تعبیرش چی میش.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسعید سه شنبه 07 اردیبهشت 1395 ، ساعت 21:42
اگه در خواب شیری را بکشیم تعبیرش چیست?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیر اهلیمریم چهارشنبه 02 تیر 1395 ، ساعت 21:24
سلام
من تو خوابم دیدم ک تو خونه رو تختم نشستم و ی دفعه یک شیر ماده بزرگ میپره روم منم اونو بغل میکنم و نازش میکنم اونم انگار منو دوس داشت و کاری باهم نداشت انگار شیره خودم بوده و میخندیدم و نازش میکردم
میشه اگه کسی راجع ب این خوابم تعبیری میدونه بهم بگه
ممنون❤
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیر نرsam سه شنبه 29 تیر 1395 ، ساعت 18:26
من در خواب دیدم دو شیر ماده دنبالم کردند و من با اونا میجنگیدم در شبه دوم باز خواب دیدم که اینبار شیر نری من را دنبال کرد که اورا کشتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 توله شیرحدیث شنبه 02 مرداد 1395 ، ساعت 03:24
سلام من خواب دیدم یه توله شیرپیداکردم اوردم پیش خودم یهوانگشت کوچیکه دست چپموخورد ولی بازم ازش مراقبت کردم انگشتمم دوباره مثل اولش شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شیرعبدالرشید سخی پنجشنبه 14 مرداد 1395 ، ساعت 22:54
خواب دیدم که تنها هستم و در پیش کوه های بلند ایستاد هستم و ناگهان شیر را در حال و من پایین افتیدن از کوه میبینم و از دست میگیرم و نجاتش میدهم و شیر میگوید انسان جوان مردی هستی و میرود بعد که دیدم از عقبم بیشتر از هزاران شیر میاید و با پادشاهی شیران همه برایم احترم میکند و پادشاه میشیند و میگوید بنشین بر سرم و من مینشینم بعد حرکت میکنیم وقتی از کوه پائین میشیم پادشاهی یک قوم در جنگ میباشد لشکر شیر هایم را میبیند تاج خود را برایم میدهد و کومک میخواهد و من به شیرها میگویم همله میکنند و مردم را نجاد میدهد بعد ازنگ خاب بیدار شدم میشود جوابش را بپرسید منتظر هستم جواب را این جا کیا در ایمیل من بفرستید تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن شیر زخمیqasedak جمعه 15 مرداد 1395 ، ساعت 05:13
من خواب دیدم یک شیر زخمی دارم ک با کمک مادربزرگم مداواش کردم شیر خیلی مهربون و رام بود و ب من کمک میگرد تعبیرش چی میشه ؟؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرشیرویوزپلن گسجاد سه شنبه 19 مرداد 1395 ، ساعت 01:14
سلام درخواب دیدم درجنگلی هستم به ناگه تعدادی شیرویوزپلنگ مراموردحمله غرشه خودقراردادن که یکدفعه ازخواب پریدم نزدیک اذان صبح دیدم خواهش میکنم تعبیرش رابرام بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب شیر - حیوانمهربانو پنجشنبه 28 مرداد 1395 ، ساعت 07:17
سلام من توی خواب دیدم که یک شیر بزرگ نر عاشقم شده و می خواد باهام ازدواج کنه و به زبان فارسی داره با من صحبت می کنه اگه تعبیرش کنین ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب شیرسارا سه شنبه 09 شهریور 1395 ، ساعت 06:08
سلام من خواب دیدم که توله شیر سفید زیبایی دارم ...که کاملا دست آموز من شده بود و من به او آب و گوشت دادم این تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام من خواب دیدم توی اتاق با شیر ماده یال دار بودم اون اول دستم را بو کرد ولی من میترسیدم تا اینکه صلوات امام رضا را خواندم شیر رام شدمنصور شنبه 03 مهر 1395 ، ساعت 06:57
سلام من خواب دیدم توی اتاق با شیر ماده یال دار بودم اون اول دستم را بو کرد ولی من حمله نمیکرد میترسیدم تا اینکه صلوات امام رضا را خواندم شیر رام شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام من خواب دیدم توی اتاق با شیر ماده یال دار بودم اون اول دستم را بو کرد ولی من میترسیدم تا اینکه صلوات امام رضا را خواندم شیر رام شدمنصور شنبه 03 مهر 1395 ، ساعت 06:58
سلام من خواب دیدم توی اتاق با شیر ماده یال دار بودم اون اول دستم را بو کرد ولی من میترسیدم تا اینکه صلوات امام رضا را خواندم شیر رام شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !