سه شنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۷

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب عروس

نامه الکترونیک چاپ
1ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودي ارثي به او مي رسد . 2ـ اگر دختري خواب ببيند از آراستن عروسي خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهاي او برآورده خواهد شد . 3ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و غمگين و ناراحت است ، علامت آن است كه انتظارات او برآورده نخواهد شد . 4ـ اگر در خواب عروسي را ببوسيد ، علامت آن است كه با دوستان خود آشتي مي كنيد . 5ـ اگر در خواب عروس ، ديگران را ببوسد ، علامت آن است كه دوستاني فراوان خواهيد يافت . 6ـ اگر در خواب عروسي شما را ببوسد ، علامت آن است كه نامزد شما ثروت كلاني به ارث خواهد برد . 7ـ اگر در خواب عروسي نگران و ناراحت را ببوسيد ، نشانة آن است كه از موفقيت خود و دوستانتان خوشنود مي شويد . 8ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراكي ندارد ، نشانة آن است كه حوادثي نامطلوب ، خوشيهاي او را پايمال مي كند .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما