سه شنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۸

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب قبر

نامه الکترونیک چاپ
1ـ ديدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگين شدن و نوميدي از زندگي است . 2ـ ديدن آرامگاهي ويران در خواب ، نشانة بيمار شدن يا نزديك شدن به مرگ است . 3ـ ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد . 4ـ اگر خواب ببينيد نوشتة سنگ گوري را مي خوانيد ، نشانة آن است كه وظايف دشوار و سختي به دوش خواهيد گرفت .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما