یکشنبه, 04 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب مار - خزنده

فرستادن به ایمیل چاپ

مار

محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

علامه مجلسي ( ره) گويد: ديدن مار را در خواب قرض و وام مي داند

لوک اويتنهاو مي گويد :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعي

مار چند سر : جذبه

تبديل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آينده

نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده

ماري که خودرا کش و قوس ميدهد : شما با تکيه بر شانستان از يک خطر خواهيد جست

کشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن

مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست

گرفتن افعي : شما براي مشکلاتتان راه حلي خواهيد يافت

نيش خوردن از افعي : بدبختي

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن مار بلائي باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود

ديدن بيرون آمدن مار از شکم فرزند دشمني کند

ديدن گزيدن مار از دشمن گزند رسد

ديدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

// //

نظرات  

 
-10 تعبیر خوابف چهارشنبه 29 دی 1389 ، ساعت 10:37
l من با وجودمتاهل بودن همیشه یا شاید زیاد در خوابهای شبانه ام میبینم که برایم خواستگار امده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+48 پاسخ: تعبیر خوابسهیل یکشنبه 14 آبان 1391 ، ساعت 05:56
الان اینی که گفتی چه ربطی به مار داشت؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خوابvampire پنجشنبه 21 آذر 1392 ، ساعت 08:38
ay goftiiii! khoda vakili tuzovqie bahali bud. damet garm....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پاسخ: تعبیر خوابmani 021 پنجشنبه 14 آذر 1392 ، ساعت 10:49
پس بشین تا بیاد.....میاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارنسرین سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:40
دیشب خواب دیدم یه مار رنگارنگ(رگه هایی قرمز و زرد وسفید و.. داشت)توماشینمون بود که وقتی از زیر صندلی ردشد فقط کله اش راه میرفت وتکه تکه شده بود ومن نگاهش میکردم.بعد دوباره رفت زیر صندلی ووقتی درومد سالم شده بودومن خیلی بهش نزدیک بودم ومیترسیدم ازش ولی آسیبی بهم نزد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 تعبیر خواب نسرینمحدثه سه شنبه 17 تیر 1393 ، ساعت 05:25
تو یه دشمن خ نزدیک داری که شاید خ هم با هم دوستین که اماده ضربه زدن به تئ هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوردن مارتارا چهارشنبه 03 تیر 1394 ، ساعت 05:19
خواب دیدم من ومادرم در حال خوردن ماهی هستیم ولی وقتی توی بشقاب را نگاه کردم ماهی نبود مار بود ماری سیاه باریک ولی دراز تمام تکه های ماهی در دهانم تبدیل به مار شده بود درتمام این مدت پدرم حتی یکم هم لب به این غذا نزد انگار که همه چیز را دیده بودمن این خواب را بعد از سحر دیدم. لطفا تعبیر این خواب را بگویید .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحامد چهارشنبه 27 آبان 1394 ، ساعت 12:33
عزیزم تو و مادرت به علو درجات خواهید رسید وفرزندانی که به دنیا خواهی آورد انسانهای مهمی خواهند شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحامد چهارشنبه 27 آبان 1394 ، ساعت 12:35
این خواب خوبیه نگران نباش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 lhvتبسم یکشنبه 17 بهمن 1389 ، ساعت 10:31
salam man khab yek mar be rang zard talae v sabz talae ro didam ke zir sandali mashin bod man gereftam ta bedam bekoshanesh ama on tabdil be gherghi shod v be parvaz dar omad
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مارمهدی چهارشنبه 20 بهمن 1389 ، ساعت 15:52
دیدم دستم چرک کرده و درد میکنه همسرم دمل چرکی را ترکاند و چرک تبدیل به مار سفید شد و همسرم آن را پرت کرد و مار فرار کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-9 مهدی چهارشنبه 20 بهمن 1389 ، ساعت 15:55
خواب دیدم وارد یم هیات مذهبی شدم دوستم را دیدم که حسابی و اب اشتها دارد آب گوشت میخورد من به او گفتم نمی دانستم تو آبگوشت خوری .اون لبخند زد به من با عجله تعارف زد و گفت بیا تو هم بزن .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 تعبیر خوابابوالفضل چهارشنبه 04 اسفند 1389 ، ساعت 13:27
:-?: سلام لطفا این خواب را تعبیر کنید خواب دیدم مار سیاهی در یک کانال خوابیده بود و به بیرون خاک میپاشید و تا من و برادر ومادرم را دید از کانال پرید بیرون و فرار کرد مار حدودا نیم متر با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 خواب مار زرد پیچیده بر درخت زرد آلو که سر آن را ندحمزه چهارشنبه 04 اسفند 1389 ، ساعت 17:11
خواب دیدم مار زردی دور درخت همسایه پیچیده و سر آن معلوم نبود. از آن نترسیدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 re: soalرضا پنجشنبه 12 اسفند 1389 ، ساعت 13:08
سلام . خواب دیدم مار سیاهی به بصورت ضربدری به پاهایم می پیچد وقتیکه ثابت شد خشک شد (مثل پفک ولی قطور و سیاه و ممتد) برادرم ان را تکه تکه از بین پاهام جدا کرد و نهایتا یک رشته باریک از آن مثل روده انسان به پاهام باقی مان .ضمنا من چندین سال است که بیماری عروقی و انسداد عروق پا دارم لطفا خواب مرا تعبیر کنید .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بیژن مرتضوی سه شنبه 09 فروردین 1390 ، ساعت 12:33
من خواب دیدم ماری سیاه سرش تودستام بود میدونستم که نمیخواد نیش بزنه ولی میتر سیدم اخرشم دستمو پس کشیدم لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 مارhadi جمعه 12 فروردین 1390 ، ساعت 08:08
تو خواب دو سه بار مار دیدم مار کوچیک بود تقریبا 20 سانت دو بار از سرش گرقتم انداختم دور یه بارشو یادم نمیاد
در ضمن تو یه خونه ی جدید بودم با کلی ادم جدید که اکثرا دختر بودن یه چند تا پسر و یه مرد آشنا شده بودم و داشتیم حرف می زدیم با هم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مار افعی های زردبابک پژوهی سه شنبه 06 اردیبهشت 1390 ، ساعت 02:58
به وقت سحر دیدم، دو مار بزرگ زرد در وجودم داخل شدند، دو حفره عمیق به موازات و روی دو ساعد دستانم دیدم که گویی راه ورود افعی ها در تنم بوده اند.
نمی دانم چطور، ولی قبل از بیدار شدن، از شر افعی مارها رهایی یافته بودم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+19 مارم.ر جمعه 16 اردیبهشت 1390 ، ساعت 09:54
چند شبه خواب مار میبینم که اولیش این بود که مار بزرگی کنارم بود ولی نه من ازش میترسیدم و نه اون با من کاری داشت ، دومیش این بود که یه مار کوچیک دستم رو (کف دستم نزدیک انگشت شصت و وسط دستم) رو 3بار گاز میگیره ولی من اصلا ازش نمیترسم و وقتی گاز میگیره هم باهاش کاری ندارم انگار که برام گاز گرفتنش یه کار همیشگی و معمولیه رنگ مار اول سبز بود ولی رنگ مار دوم یادم نمیاد
ممنون میشم جوابشو بهم میل بزنید :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+19 مارتیرداد یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 ، ساعت 03:12
خواب دیدم من و مادرم مار کوچکی را میبینیم، به مادرم گفتم ازآنجا دور شویم مادرم نشسته بود و آن مار نیشش را درآورد و به مادرم هشدار دادم اما مادرم نشست و آن مار نیشش زد، لطفا تعبیرکنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 تعبیر خواب مارش شنبه 04 تیر 1390 ، ساعت 12:12
من خواب دیدم که یک مار سیاه کوچکی درون یک قفسه ای هست و من رفتم روبروی آن و نگاهش کردم و مار هم منو نگاه کرد و عصبانی شد و اومد طرفم و من فرار کردم و رفتم داخل یک اتاق ولی مار که از قفسه دراومد تا نزدیکیهای اتاق بسیار بزرگ شد و سعی میکرد به من آسیب برسونه ولی نتونست و من درو محکم گرفته بودم که نیاد تو و بعد رفت داخل قفسه و دوباره کوچک شد.این تعبییش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب مارatekeh شنبه 05 شهریور 1390 ، ساعت 13:55
من خواب دیدم که دسته جمعی نشسته ایم و از پشت سر یک مار سیاه به جمع حمله کرد ولی به جمع آسیبی نرسید ولی انگشت من را نیش زد و از انگشتم خون می آمد.تعبیر خواب من چیست؟ :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 خواب وجود ماردربدنبی نام دوشنبه 18 مهر 1390 ، ساعت 19:01
من درخواب دیدم که بالای زانوم رومیمالم بعد انگار سوراخ شده متلاشی میشه ومن توش دم یک مارمیبینم که تیره بود ونقش های زیادی روش داشت باترس سعی میکنم درش بیارم ازبدنم دمشو میگیرم میکشم اما وقتی میکشمش اونو تا قفسه سینه م حس میکنم یعنی تااونجا رشد کرده بود!وازخواب میپرم ازترس.نمیتونم ازیاد ببرمش تفسیرش چیه؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارآتنا یکشنبه 24 مهر 1390 ، ساعت 12:28
خواب ديدم يه مار قرمز و زرد راه راه از مرگ نجاتم داد و بهم يه شانه سر طلايي داد كه زدم به موهام. تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مارfatemeh چهارشنبه 27 مهر 1390 ، ساعت 13:41
سلام
صیح خواب دیدم زیر یه درخت کاملا سبز خوابیدم 2-3 نفره دیگه هم بودن وقتی از خواب بیدار شدم دیدم به یکی از همراهام مار نیش زده, وقتی توجه کردم دیدم روی شاخه های درخت پر مار کاملا سبز رنگ یکی از مارا به چشمام خیره شده یود منم به چشماش نگاه می کردم ولی تونستم با ترس از زیر درخت برون بیام
اگه لطف کنید تعبیرشو بهم بگید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 منصور پنجشنبه 28 مهر 1390 ، ساعت 12:23
می خوام برم زیارت ماری دیدم بعد سرشو زدم مرد دوباره زنده شد مردی اونو کشت به خانه که برگشتم تو اب دوباره زنده شد تبدیل به مار سفیدی شد به اون مرده گفت که چرا منو کشتی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پردیس سه شنبه 10 آبان 1390 ، ساعت 17:38
من خواب دیدم یه مار کوچیک زرد که به طور عجیبی پر زور بود عمه م رو نیش زد و عمه م دور از جونش فوت کرد.....با گریه از خواب پریدم :cry:: :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 وحشamir سه شنبه 17 آبان 1390 ، ساعت 09:18
ببخشید طولانی هست اما بدجور ذهنم مشغول کرده
با تشکر از سایت پر طرفدار شما

در خواب دیدم با دوستم از سفر با اتوبوس میامدم
مردی در بین جاده پیاده شد و 4سگ 2تا بزرگ نر و ماده و 2 توله هر 4تا مشکی خرید
در حین خرید سگ من هم پیاده شدم که سگ های آن سگ فروشی را ببینم که زنجیر 1 سگ پاره شد و به من حمله شد
اما توانستم مقاومت کنم و با کمک صاحب انجا آسیب ندیدم
4سگ را با کارتن به داخل اتوبوس اورد و اتوبوس حرکت کرد
حین پیاده شدن مرد یکی از سگ های گوچکش از کارتن فرار کرد و زیر صندلی رفت و من گرفتم و تحویلش دادم
وقتی پیاده شد سگ هاش را از کارتن بیرون آورد و سگ هاش دنبال مردم میکردند
خلاصه اتوبوس دوباره حرکت کرد
وقتی مقصد پیاده شدیم دوستم یک میمون بسیار کوچک که از سگ فروشی برداشته بود به من هدیه داد
منطقه ایکه پیاده شدیم سرشار از سمندر مارمولک بزرگ و مار بود
مه همه همدیگر را میخوردند
میمون هم از دستم پرید و نصیب مردم دیگر شد که باز به من برگردانده شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 لبخند مرده در خوابamir سه شنبه 17 آبان 1390 ، ساعت 09:22
با تشکر از سایت خوب و پرطرفدار شما

پدربزرگم که به رحمت خدا رفته موقع تعطیل شدن کلاسم با لباس مردانه و شلوار پارچه ای موقع خروج من از کلاس یکباره وارد شد و به من لبخند زد
من در خواب نمیدانستم که فوت کردن اما میدانستم نمیتوانست در اینجا باشه و بهشون گفتم با خوشحالی آقاجون شما اینجا چکار میکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیرخواب می خوامsarina شنبه 28 آبان 1390 ، ساعت 07:31
خواب دیدم که 3تا مار زیردرخت بود دیدم که باهاشون دوست شدم مارا به ادم تبدیل میشدن ومن بایکی ازاین مار میخواستم ازدواج کنمjavascript:J OSC_emoticon(":oops:")
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابحامد چهارشنبه 27 آبان 1394 ، ساعت 12:38
ننگ برتو تو انتخاب همسر دقت کن که یک آدم آشغال میخواد با سحروجادو باهات ازدواج کنه ایمانتو تقویت کن فقط به قرآن پناه ببرید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 تعبیر خواب مار زرد و مشکیسیما داودی یکشنبه 29 آبان 1390 ، ساعت 09:02
خواب دیدم از گذری پر از نی زار رد می شوم ولی به قدری مار اطراف گذر خوابیده که من می ترسیدم رد شوم ناگهان دیدم خانه مادرم هستم ماری زرد که خطوط مشکی داشت خانه مادرم خوابیده بود و من می ترسیدم اما مادرم و دیگران نمی ترسیدند مار نزدیک من می شد من فریاد می زدم ولی مادرم می گفت نترس کاری نداره-لطفاً تعبیر خوابم را بگوئید-متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گلایهسیما داودی دوشنبه 30 آبان 1390 ، ساعت 13:02
سلام فکر نمیکردم جوابم رو ندهید اگه می دانستم خوابم رو برای شما نمی فرستادم-ضمناً می دانم که این ایمیل هم روی سایت قرار نمی گیره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 عادل دوشنبه 07 آذر 1390 ، ساعت 20:27
خوابی را دیدم که دمش بادم موش وصل بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 مار سفیدمحمد علی شنبه 12 آذر 1390 ، ساعت 14:20
با سلام من در خواب دیدم که ماری سفید رنگ با یک چشم به من حمله میکند و از بدن من رد میشود ولی به من آسیبی نمیرسد ولی من از او میترسم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 لطفا کمک کنیدsadra چهارشنبه 30 آذر 1390 ، ساعت 08:06
با سلام من در خواب دیدم که ماری از وسط خانه که چمن پر ابی بود خارج شد وبه طرف خواهر من رفتش من رفتم به طرف ما مار به دنبال من امده ومچ پای من را گرفت و خون من را میمکیدش تا اینکه پدرم اومد بکشید ولی نفهمیدم مرد یا نه. زحمت نباشه این رو تعبیر کنید :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 کمکم کنینساره دوشنبه 26 دی 1390 ، ساعت 09:43
سلام من خابه 1مار زنگی دیدم که زنگش میافته پوسته ته دمش میافته و میره اون مارو تو اتاق خابم دیدم لطفا تعبیرش کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مار سفیدraha شنبه 19 فروردین 1391 ، ساعت 08:14
من خواب دیدم یه مار سفید با سر سیاه بهم حمله کرد و گردنم رو گزید. لطفا تعبیر خوابم رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 لطفا تعبير كنيد.مرجان سه شنبه 29 فروردین 1391 ، ساعت 00:37
ساعت حدود ٤:٣٠ صبح خواب ديدم كه سر و صداي وحشتناك از سقف منزلمان مي آيد.مادرم گفت:صداي مار است،مار در حال زايمان است.آن لحظه مار بزرگي را ديدم كه سر آن شبيه به سگ سياهي است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 کشتن مارمجید سه شنبه 29 فروردین 1391 ، ساعت 04:22
خواب دیدم ماری از آسمان بر روی سینه ام افتاد و من با شتاب مار را با کشتن و تکه کردن آن از خودم راندم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب نیش خوردن از مارداوود دوشنبه 04 اردیبهشت 1391 ، ساعت 19:03
خواب دیدم مار بزرگیو دنبال کردم رفت تو سبد بزرگی پنهان شد رفتم سبدو بگیرم به دامش بندازم دستمو نیش زد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارسیاه بی دندونزهرا سه شنبه 27 مرداد 1394 ، ساعت 07:05
سلام خسته نبا من خواب دیدم تو یه مکان مثل خانه هستم و یهو پسر کوچولویی داشت تو شیار چوبی کف زمین انگشتشو میکرد احساس خطر کردم رفتم دستشو بیرون بیارم حس کردن زیر پارکت چوبی یه خطری یهو یه مار سیاه بزرگ میخواست حمله کنه سعی کردم دفاع کنم ولی نشد گردنمو با دهنش گرفت.......دندون نداشت..ماهیچه دهنش قوی بود ولی. ........منم دستام دور بدنش بود که جداش کنم ولی نشد....از خواب پریددم ندیدم اسیب بهم رسید یا نه از وحشت بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 مار - لاک پشت - جنحسین پنجشنبه 07 اردیبهشت 1391 ، ساعت 16:28
سلام . خواب دیدم توی مکانی هستم مالی به همراه داشتم و بر اثر قفلت ازم دزدیدنش . هراسون دنبالش میگردم ، مکانی که توش بودم به خونه مادر بزرگم تغییر کرد، رفتم دم در دیدم یک لاک پشت بزرگ دمه در و من ظرف آبی دستم بود و روی زمین ریختم آب به زیر اون سرازیر شد و به داخل برگشتمو رفتم داخل انباری و دیدم اونجا پر از بچه لاک پشت شده ... برگشتم تو حیاط . زمین خاکی بود یک مرتبه 2 مار سیاه با خط های سفید از زمین بیرون زدن .. اصلا ازشون نترسیدم و رفتم سمتشون که بگیرمشون که یکهو دیدم داره از زمین و هوا مار میجوشیه اینجا بود که ترسیدم و عقب عقب رفتم روی عیوان خونه ... یک مرتبه جنی پشت سر من ظاهر شد اول از دیدنش ترسیدم بعد که دیدم تو این وضعیت تنها نیستم خوشحال شدم و بلافاصله بهش سلام کردم ... اون جن به شکل مردی بود جوان ، خوش چره با ریش بلند ، مویی وز و مشکی ، لباسی سفید و بلند و گرزی در دست داشت که بر شانه خود گذاشته بود . یک جمله به من گفت : تو باید همه این مارها رو بکشی .
میتونین اینو برام تعبیر کنین ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 Soale mohemA سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 ، ساعت 02:22
Salam. dar khab didam, mare bozorgi, be khane oomade, va ahame ro ashofte va farari karde, bad ke hamechi ashofte bood, baradare doostam ro geryan didam ke migoft mard baradaresh ro gazid va koshte, lotfan tabire khabam ro begid, chon in doosti ke dar khab koshte shode bood, dar kharej az keshvar zendegi mikone, man ham hamintor, kheili in khab negaranam karde. ba tashakkor.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب مار سفیدمریم شنبه 30 اردیبهشت 1391 ، ساعت 06:42
سلام .خواب دیدم که یک مار سفید از زیر کابینت آشپزخانه بیرون آمده و به سمت من حمله کرد ولی من با یک ضربه کشتممش و مرد.
لطفا تعبیرش رو به من بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: خواب مار سفیدرضا یکشنبه 18 خرداد 1393 ، ساعت 08:33
نقل قول از نسرین:
دیشب خواب دیدم یه مار رنگارنگ(رگه هایی قرمز و زرد وسفید و.. داشت)توماشینمون بود که وقتی از زیر صندلی ردشد فقط کله اش راه میرفت وتکه تکه شده بود ومن نگاهش میکردم.بعد دوباره رفت زیر صندلی ووقتی درومد سالم شده بودومن خیلی بهش نزدیک بودم ومیترسیدم ازش ولی آسیبی بهم نزد

یک دشمن داری که بهش چیره میشی و نمیتونه بهت اسیبی برسونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خوابمهدي سه شنبه 02 خرداد 1391 ، ساعت 04:47
سلام .يه لطفي كنين بهم بگين تعبير خواب من چي ميشه من ديشب خواب ديدم كه مادرم با گريه سريع مياد پيش من منم كه حوصله نداشتم وعصباني بودم گفتم باز چي شد؟كه گفت مار تو خونهعموم هست منم سريع رفتم كه مارهرو بزنم حالا توراه هي ميگفتم مار چيكار به شما داره ازبس عصباني بودم با اينكه از مار سياه ميترسم ولي ميخاستم لهش كنم نزديك خونه كه شدينم گفتم ماركجاست گفت تعو اتاق گفتم چه رنگيه گفت سياه گفتم بزگ يا كوچيك گفت بزرگ اينم بگم من ازمار سياه بزگ خيلي ميترسم ولي با اونهمه عصبانيت رفتم كه در وباز كردم شكه شدم مار حداقل يك متر بود ولي جالب تر اين بود كه خيلي ميپريد مثل پرواز اولش ترسيدم ولي بعدش با پا زدمش ديدم خيلي ميپره باجارو زدمش تو همين حال داداشمم اومد اونم ازمن بيشتر ميترسيد وليائنم كهكمك كرد ماره فكر كنم زير جارو موند بعد بلند شدم .چند شب پيشخواب اسب وحشي هم ديدم كه رامش كردم ممنون ميشم بهم كمك كنين.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 عاشقسجاد سه شنبه 23 خرداد 1391 ، ساعت 07:03
من یک دختره که هیچ نشونه ای ندارم از او (عاشقش شدم ) . خواب دیدم با یک دختره توی حوض اب اشنا شدیم بعدش یک دفه یک مار روی یک مار دیگه خوابیده بود که منو دید و بعدندیدمش و دیدم زیر پای دختره هست با دختره فرار کردیم و توی یک باشگاه بودیم که اون دختره منو ترک کرد و باز مار اومد یک نگاه به من کرد بعد همه جا اتیش گرفت من زنده موندم همین (ولی ان دختره اصلا قیافش به اون نمیخورد ) (اون مار مشکی بود افعی بود)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهنسرین شنبه 24 تیر 1391 ، ساعت 05:57
من خواب دیدم کنار دریا هستم و یه مار سیاه هم تو آبه(خواهر,پدر و دختر عمه ام پیشم بودن)مار آروم آروم از آب اومد بیرون و اومد سمت من و یه دفعه دیدم رفته لایه موهام که بعدش از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش رو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابستایش یکشنبه 01 مرداد 1391 ، ساعت 21:03
وقتی 17 ساله بودم خواب آینده ام را دیدم.در عالم خواب بزرگ شده بودم یعنی سنم بیشتر بود(از 17 سالگی) و ازدواج کرده بودم ابروهایم اصلاح شده بود یک خانم قد بلند و خوش اندام بودم مانتوی خاکستری رنگی اگه اشتباه نکنم تنم بود.یک دختر کوچک چند ماهه بسیار زیبا با چشمهای رنگی وموهای بور و صورت سفید بغلم بود اون دختر در عالم خواب دخترم بود کو تو دستم بود و از پله بالل میرفتم و یک مرد بسیار زیبا با موهای بور بلند و پوست سفید خوش تیپ و خوش اندام جلوی من رو پله داشت بالا می رفت و اون آقا در علم خواب شوهرم بود با همییگر بالا رفتیم و روی پشت بام ایستادیم و اون آقا از من و بچه توی بغلم عکس گرفت. (با یک حالت تکان دهنده ای از خواب پریدم این خواب خیلی برام عجیب بود.لطفا مرا از تعبیرش آگاه کنید)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مار زردnasi چهارشنبه 04 مرداد 1391 ، ساعت 07:54
سلام
خواب دیدم چندین مار دورم هستند که در آخر یک مار زرد تونست بهم برسه و مچه دستم و نیش بزنه و داشت بعد از نیش زدن دوره گردنم میپیچید که از خواب پریدم وتعبیرش چی هست
ممنون می شم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابمهسا شنبه 21 مرداد 1391 ، ساعت 05:29
دیدم در خواب ماری بزرگ و قهوه ای دنبالم میکند.انگار داخل یه فضای بسته شبیه خونه بودم.اما نمیدونم خونه چه کسی بود.ولی از دست مار فرار کردم .لطفا تبیرش رابگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب مارm13 دوشنبه 27 شهریور 1391 ، ساعت 03:30
با عرض سلام
من در خواب دیدم که یک مار را گشتیم و بعد مار بزرگتر از آن آمد همه ما ترسیدیم از دستش داشتیم فرار می کردیم که جلو آمد و به من به زبام ماری چیزی گفت که متوجه نشدم من از دست او فرار می کردم که ناگهان دوستان خود را صدا زد و من دیدم همه جا پر از مار ای خطرناک است و من بر سر کسانی که مار اول را کشته بودند داد زدم وگفت چرا آن را گشتید وناگهان همه ی مارها تبدیل به گوسفند شدند ومن آنها را بردم تویله؟لطفا تبیر آن را زود برام بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن مار و سگ در خوابسهراب دوشنبه 03 مهر 1391 ، ساعت 06:27
سلام.من خواب دیدم چیزی شبیه مار.به دور پای راستم پیچیده و تا بالای ران هم آمده.اما بسیار ضعیف و سسته.من از روی شلوار با دست اونرو به پایین میکشیدم.هرچند سمج بود و هی میومد بالا ولی در نهایت موفق شدم مار را از پاهایم جدا کنم و بدون اینکه بکشمش و سمتی انداختم و رفتم...اونهم به من صدمه ای نزد و رفت.بدبختی اینه که بعد از اون یک سگ پا کوتاه و پر رو به سمتم حمله کرد و با اینکه خیلی کوچک بود مدام سعی میکرد پامو گاز بگیره که منم بهش لگد میزدم و اون پرت میشد و بازم میومد.تا بالاخره اونم تونستم بدون اینکه صدمه ای به جفتمون برسه دورش کنم و در را بستم و اون موند پشت در.البته جزئیات دیگه ای هم داره که اگه لازم دونستید میگم.راستش دیدم جفت این حیوونا اول نشانه دشمنی هستن ... الان خیلی نگرانم ... لطفا راهنماییم کنید..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخواب مارshali یکشنبه 14 آبان 1391 ، ساعت 05:50
توخواب دیدم داشتیم طرف خونه میرفتیم که یک مار جلو در بود و همه تذکر میدادن که جلو نریم تا نیش نزه بعد یک مار دیگه اومد به همون اندازه و مار اولی توسرش نیش زد ومایعی از سرش بیرون اومد که داشت می خورد بهد همه گفتن که اینطوری مار اولی بیهوش میشه یا میمیره و ما میتونیم بریم توخونه.ماهم همینطور منتظر بودیم تا کارش تموم شه.تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 کرمصالح پنجشنبه 25 آبان 1391 ، ساعت 05:23
خواب دیدم زیر لباسهایم چیزی حرکت میکند بعد از در آوردن لباسهایم متوجه شدم اینها کرم هستند که در اندازه هلی مختلف از مخرج من خارج میشوند .
تعبیرش چی میشه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سگناحید جمعه 26 آبان 1391 ، ساعت 18:39
در خواب دیدم که قرار است با پسر مورد علاقه ام نامزد کنم میهمانی در باغی با شکوه است اما سگی در جلوی باغ بسته اند که من نمی توانم وارد باغ شوم بعد از زحمت زیاد وارد باغ شدم اما دیگر آن پسر حاضر به ازدواج با من نبود .تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بي اعتناييحميد شنبه 23 دی 1391 ، ساعت 12:07
سلام

اين همه تعبير خواب هست اينجا اما به هيچكدوم جواب داده نشده.فقط بلديد از يه جايي كپي كنيد بذاريد تو سايتتون.
خجالت هم خوب چيزيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 maar dar khowabsohrab پنجشنبه 19 بهمن 1391 ، ساعت 00:53
Sallam man khowab de dom ke yak rafeqeem dar roye seena ye khhood mar ra dawer da da boob hamma az man komak mekhast man baz bareesh megam ke en maar ra hamish dam shuda na mekanna kasi ra sail ko ma zera pai kardam hamisha wa baroyesh menda zom ..mwa o baz hum azma komak mekhast ke ne man metarsom walli man baz baraish mego yeem ke en dam shudda na mekannet
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارمهسا شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 10:57
با سلام من در خواب دیدم که ماری سیاه رنگ کوتاه بدنیا آورده ام این خواب خیلی فکرم را پریشان کرده وبین تعبیرها آن را پیدا نکردم خواهش میکنم اگه ممکنه تعبیرشو برام ایمیل کنید با نهایت سپاس از شما منتظر تعبیرش هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سلطان مارهابابک یکشنبه 13 مرداد 1392 ، ساعت 18:57
س
معنیش میش بچه ی که از شما بدنیا میاد نا خلف و مایه بدبختی رای شماست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر مارفاطمه جمعه 04 اسفند 1391 ، ساعت 07:41
سلام من خواب دیدم که دو تا مار سفید را در خانه ام دیدم آنها را دنبال کردم آنها بعد از مدتی که دنبالشان می کردم به اندازه یک نقطه کوچک می شدندند وبعد از مدتی دوباره بزرگ می شدندند واین کار را چند مرتبه انجام دادند می خواستم بدانم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابشاینا دوشنبه 07 اسفند 1391 ، ساعت 00:30
سلام من خواب دیدم یک مار سبز و یک مار سیاه در. خانه ما بود و من سر هر دو را قطع کردم .مادرم هم در کنارم حضور داشت تعبیر اش چه می شود?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 marzbia شنبه 19 اسفند 1391 ، ساعت 13:15
Ba salam dar khab didam mari bozorg az zire derakhte moz daramad dar hayate khneman va be pedaram hamle kard va zakhmi kardo raft lotfan tabirashkonid.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهفرهاد چهارشنبه 23 اسفند 1391 ، ساعت 21:51
با سلام ، من خواب دیدم یک نفر مارها زنگی رو گرفته تو دستش هی اینطرف اون طرف میندازه منموایستادم گرفتن مار اون مرد رو نگاه میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسعیده یکشنبه 05 خرداد 1392 ، ساعت 10:23
من خواب دیدم ک مارهای کوچک طلایی رنگی از چشمانم بیرون میان.اما آنها را نکشتم.اگر کسی میدونه تعبیرش چیه خوشحالم میکنید اگر بهم بگید مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسعیده یکشنبه 05 خرداد 1392 ، ساعت 10:32
سلام من در خواب مارهای کوچک طلایی رنگی را دیدم ک از چشمانم بیرون می آمدن.من آنها را نکشتم.اگر میدونید تعبیرش چی میشه لطفا بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سلام امروز یک شنبه 26 خرداد 1392امینه یکشنبه 26 خرداد 1392 ، ساعت 07:15
دائی من که در خارج از ایران است خواب دیده اند که:
مادرم در تخت خود خوابیده و در کنار مادرم یک مار سفید بلند و بزرگ خوابیده
مادرم هم یک دست موهایش سپپد شده بوده و بعد مادرم از جایش بلند میشود و مار را برمیدار و میگذارد روی مبل خانه در سالن
لطفاً به من بگوئید تعبیرش چیست؟؟؟؟؟؟
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 2بار گزیده شدن مارشیوا سه شنبه 28 خرداد 1392 ، ساعت 06:30
خواب دیدم در محله قبلیمون توی کوچه هستم زیر همه درختها چندتا چندتا مار در هم غلتیدند یکی از مارها من رو دیدو به سرعت اومد دنبالم و انگشت دست چپم رو گزید مار سبز رنگ بود.در ادامه خواب دیدم که در خونه عمم هستم.خانواده هامون دور هم جمع شده اونجا یه عالمه مار بود که فقط من از مارها می ترسیدم.یکی از مارها که نصف شده بود انگشت دست راستم را گزید مار سفید رنگ بود.از شدت ترس از خواب پریدم.لطفا تعبیر خواب من رو میل کنید :confused:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهniliya پنجشنبه 30 خرداد 1392 ، ساعت 04:43
من خواب دیدم تو خونمون هستم ولی خونه یه جور به نظر می یاد درو دیوار خاکستری شده انگار کهنست تو خونه کسی نبود.من یه بشقاب یه بار مصرق دستمه و توش تکه های گوشت حلقه ای به قطر یه در نوشابه و طول 4یه 5 سانتی هست که انگار یکی بهم گفته بود گوشت ماره تو دستم بود و داشتم میخوردم.یهو خالمو دیدم بهم گوشزد کرد که دارم گوشت مار میخورم اولش اهمیت ندادم ولی یکم به حرفش فکر کردمو رفتم لقمه ای که تو دهنم بودو بیرون انداختم سعی کردم اونایی که قورت داده بودمم رو بالا بیارم ولی نشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهniliya پنجشنبه 30 خرداد 1392 ، ساعت 04:50
در ضمن مطمعنم تو این چند روزه کار بدی نکردم فقط تو هفته ای اخیر دوتا دروق در مورد نمره ی دوتا از درسام به دوستم گفتم همین دیگه گناه دیگه ای نکردم مطمعنم!اخه تازگی ها تصمیم گرفتم کمتر گناه کنم یعنی این خوابم معنی بدی داره؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مار نیشم زد مردم :|سروش شنبه 08 تیر 1392 ، ساعت 08:55
خواب دیدم نشستم یه جا یه مار کوچیک اومد پشت رون پای چپمو نیش زد از گردنش گرفتم همونجور که تو دسته راستم بود اول دسته چپمو نیش زد بهد انگشتایه دست راستمو انگشت دست چپم متورم شد تورم جا بجا میشد میرفت به سمت آرنج بعد مار تو دستم کوچیک شد بعد خشک شد پودر شد بعد رفتم بیمارستان و به خاط نیش مکرر مار عمرمو دادم شما :|
از ترس دارم میمیرم :((
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابفريدا پنجشنبه 13 تیر 1392 ، ساعت 20:50
من به همراه همسايه كه داشت نوزاد پسرش را شير ميداد بودم كه مار هر دويمان را نيش زد. شب بعد خواهرم مرا در أحاطه مارها ديده و مادرم كه فوت شده اند طلب كمك از مردم مي كنند. خواهشمندم تعبير اين خوابها را به من إرسال كنيد. با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلطان مارهابابک یکشنبه 13 مرداد 1392 ، ساعت 18:55
که خواب دیدم : با دوستان از کنار ی قلعقه که چهار برج در اطراف داشت میگذشتیم و کنارش چند تا درخت کهن سال بود و نهر آب
رفتیم داخلش ی پیر زن و پیر مرد که مستخدم و نظافت چی هایش بودن به من خیلی لطف داشتن و قربان صدقه م رفتن و بهم گفتن خیلی وقته منتظرت هستیم خونه(قلعه )داره خراب میشه ی لطفی بکنی و ی مجلس اینجا برقرار کنی و از دوستان و فامیل تان دعوت کنید و شامی و ازشان کمک بگیرید(پول) برای مرمت کردن قلعه
من خوشخال شدم و قبول کردم و انجام دادم میهمانی و فکو فامیل و دوستان همه رو دعوت کردم و جمع کردم شان توی قلعه حسابی خوش میگذشت
تا اینکه من احساسم بهم گفت برو دوری بزن فلان اتاق و رفتم
وای وای چه دیدم ی مار سیاه بزرگ بزرگ شاید 10 متر هم بشیتر کپ کردم و خواستم بکشمش
که مستخدمه بهم گفت اون پدرته و داره میمیره و عمرش تمام شده
تو باید میهمان های که دعوت کردی رو بکشی و بخوری شان و تبدیل میشی به مار وسلطان قلعه مارها و امروز که تو 22 ساله شدی به تخت میشینی
لطفا ی ایمیل بدین تا دقیق و کامل بفرستمش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارbahram پنجشنبه 17 مرداد 1392 ، ساعت 12:47
خواب دیدم که جلوی پارکینک خونمون هستم و با یک چوب بزرگ که در دست دارم انواع ماری که از داخل پارکینک میاد بیرون میکشم .که کوچک ،بزرگ خیلی هم گشتم.اما یک مار بزرگ سیاه و مار کوچک سیاه نتونستم بکشم بعد پشت به پشت که میرفتم اون ماره ساه از زانویه پام نیش میزنه.و من همینجور که تو زمین هستم یه دختر حدودا17 ساله و یه پسر ک.چک تا اینا این موضوع میبینن فرار میکنن و مار نگاه میکنه بهم و از دهنش به طرفه من زهر میپاشونه و از اون طرف 2 پسره جوان بهم کمک میکنن.(تعبیر خوابشو برام بگید ممنون میشم)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهپریسا جمعه 15 شهریور 1392 ، ساعت 12:54
سلام من خواب دیدم خونه ی یکی از اقوام هستیم و اونا یه مار خونگی داشتن.اون مار دنبالم کرد ومن خیلی ازش میترسیدم و رفتم گوشه ی اتاق وایسادم که اون اتاق هم اتاق خودم بود چند بار نیشم زد ولی زهر نداشت و من این رو میدونستم بعد مامانم اومد که بگیرتش اما نتونست تا اخرش صاحب خونه اومد و گرفتش بعد بیدار شدم و مار هم زرد بود.لطفا تعبیرشو بگید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 Aidaailin@yahoo .comايدا جمعه 29 شهریور 1392 ، ساعت 08:14
سلام من خواب ديدم توي حال نشسته بوديم كه يك مار بزرگ زرد بدجوري دوستمو نيش زد و بعد هم اومد منو نيش زد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهمار قهوا ای چهارشنبه 10 مهر 1392 ، ساعت 11:48
سلام

من خواب دیدم که مار دراز در بدنم بود. خیلی هم ترسیده بودم. بعد مادرم و خواهرم کمک کردند و و اونو از نوک انگشت دستم کشیدند بیرون. بلند باریک و قهوه ای بود.
ممنون میشم تو تعبیرش کمکم کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مار قرمزازاده واحدی دوشنبه 22 مهر 1392 ، ساعت 10:41
سلام من خواب دیدم روی یک تخت بزرگ با خواهرام ومامانم خوابیدیم یک مار قرمز اومد دور پام پیچید من خیلی ترسیدم پرتش کردم پاین مامانم گفت نترس نیش نداره بخواب ولی من نمیتونستم همش میترسیدم دوباره بیاد بالا از تخت لطفا بگید تعبیر خواب من چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارمجتبی جمعه 26 مهر 1392 ، ساعت 04:57
سال 88 بود که طی چند شب 2 بار یک خواب کاملا مشابه دیدم
ماری سیاه جلوی من شروع به بزرگ شدن کرد اصلا به من کاری نداشت اینقدر بزرگ شد تا به اندازه ساختمان 8 طبقه که انگار از خودم بود رسید من هم ازش نمیترسیدم

بعدها تعبیر آن به مال شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهباران پنجشنبه 02 آبان 1392 ، ساعت 11:11
من دوشبه دارم پشت سرهم خواب مار میبینم که شب اول. تو یه جنگل سرسبز بود یه مار بزرگ بوا که نامزدم کشتش من یه تیکشو برداشتم ازش خون میومد دومیش یه مار خاکی رنگ دستمو نیش زد وقتی دستمو فشار دادم یه ماده سفید از دستم اومد دوتا مار قرمز مشکی و یه رنگ دیگه هم بود و مارها. یه مقدار میخزیدن بعد پا در میاوردن تبدیل به مارمولک میشدن. اون مار که نیشم زدو دوست پدرم کشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن نیش زدن مار قهوه ای در خوابتارتانا دوشنبه 20 آبان 1392 ، ساعت 03:19
در خاب دیدم در داخل یک دره سنگلاخی خودم از دست مار ها فرار کردم امافرزندم که دنبال من آمده بود را یک مار قهوه ای (هم رنگ خاک) نیش زد لطفا تعبیر بفرمائید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارپريسيما یکشنبه 10 آذر 1392 ، ساعت 10:17
سلام من صبح خواب ديدم با خواهرم تو راهي دارم مي رم دو تا مار زرد كوچك ديدم يكي از مارها دو بار خيز بر مي داره مه منو بزنه ولي من فرار كردم .يه هو مادرم از را مي رسه مار ها رو تكه تكه مي كنه و مي كشه بعد يه هو در خونه مي رسم دختر عموم رو مي بينم با مانتو و شلوار مشكي از دور مي خنده نرديك كه م يشه دست دراز مي كنم سلام بدم معذرت خواهي مي كنه دست نمي ده بعد دوز مچ دست و شكمش پارچه سبز مال زيارتگاه ها رو بسته ميگه من باردارم خواهرم كه ماماست ميگه احتمال داره باردار باشه!! بعد بيدار شدم تعبيرش ميشه به من بگيد مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خيره شدن درصورت مار سياهمرجان یکشنبه 17 آذر 1392 ، ساعت 15:50
سلام
امروز صبح خواب حدود ساعت 7صبح خواب ديدم يك مارسياه برروي بدن زن خزيد وقصد داشت وارد آلت تناسلي وي شود من ديدم وترسيدم پس از راهرويي قصد عبور داشتم كه ديدم ماري از سقف لاي تير هاي چوبي به من خيره شد از ترس نگاهش كه از بالاي سر خيره شده بود ازترس بيدار شدم
لطفا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهvampire پنجشنبه 21 آذر 1392 ، ساعت 08:35
salam man khabe ye mare sabze kheiliii kheiiiliii bozorgo didam ke tu khunam bud vali beine mizo sandali asiresh kardam bad ba ye halate pashimun baham harf mizad harfasham mifahmidam ama yadam nist ama malum bud ke harfe mohemi dasht. bad hamun mare hamrahim mikard ta residim be ye ja zire zamin ke azash nafte khales birun rikht. ma ham che khabaiii mibinim shomaha tabireshooo miduniiiid???!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهحمیده سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 11:55
سلام من خواب دیدم 2 مار سیاه یه اندازه کرم رو دستم راه میرفتن که من کشتمشون ولی رنگ سیاه گرفت دستم... میشه بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ديدن خواب مار سياه بزرگ در زير تخت خواب چه تعبيري دارد خواب توسط زن007 سه شنبه 01 بهمن 1392 ، ساعت 04:43
مار سياه و بزرگي را درخواب در زير تخت خواب ديدم البته خواب توسط زن ديده شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مراتعبیر کنید.@@@@ستاره سیاه. پنجشنبه 03 بهمن 1392 ، ساعت 02:56
سلام. وقت بخیر. من خواب دیدم که یک مار دور پای راستم تامچ پیچیده وکسی تمام طول بدن مار را گره گره کرده ومار به من آزاری نمیرساند خواهرم مار رااز دور پایم درآورد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابفریبا جمعه 04 بهمن 1392 ، ساعت 06:48
سلام دیشب خواب دیدم همسرم داخل یک رودخانه راه میرفت و من لب رود ایستاده بودم ماری را داخل اب دیدم مار قرمز بود حدود سه متر بود قطور بود شوهرم ان را ندید ولی من داد زدم و به او گفتم مار داخل اب است همین که مار صدای من را شنید برگشت و پای همسرم را نیش زد او ابتدا از درد به خودش می پیچید ولی بعد ارام شد تعبیرش چیست؟لطفا جواب دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارسارینا چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 08:51
من خواب دیدم خواهرم و شوهرش اومدن خونه ما با خودشون یه مار اوردن.مار خواهرمو نیش زد بعد دامادم مار برد تو ماشین گذاشت. تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار گزیدگیدریا جمعه 25 بهمن 1392 ، ساعت 01:15
خواب دیدم مار بنفش روشنی می خواست یکی از اعضای خانواده رو نیش بزنه من رفتم جلوشو بگیریم به من حمله کرد و منو گاز گرفت ولی بعدش من با خودم فک می کردم من هیچیم نشده که
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مارالشن شنبه 26 بهمن 1392 ، ساعت 09:52
خواب دیدم یه مار بزرگ فک کنم توسی رنگ بود با خال های سیاه وچشمای بزرگ و نقره ای رنگ دورو منو مادرم بود برای این که مادرم میترسید من سعی کردم توجه مار رو به خودم جلب کنم و اونو کشیدم یک سمت دیگه اونم دونبال من اومد میخزید و به من نگاه میکرد حتی دو بار بهش حمله کردم ولی اون نیشم نمیزد وفقط نگاهم میکرد تعبیرشو تورو خدا بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ماربلندزردرنگمریم چهارشنبه 07 اسفند 1392 ، ساعت 09:38
درخاب دیدم توی باغ پرازگزنم ک ب گیاهاحساسیت دارم ورفتم تو ی خونه ک اونجام موجودات عجیب مث مارازدرودیوارخو نه واردشدن
اومدم بیرون توانبوه علفا ی مار طلایییه ب طول۸متردیدم ک فرارکردم ورسیدم ب ی در ک نتونستم ازش رد بشموی نفرم پشت در بود ک نمیخاستم منوببینه تاصبح پشت درنشستمو
ازخاب پریدم
لطفاتعبیرکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارreza judo شنبه 16 فروردین 1393 ، ساعت 12:27
در خواب دیده ام که ماری با پوست روشن به سگ خانگی ام نیش میزند لطفا مرا روشن کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار، فیل، برکهnahid یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:04
سلام، خواب دیدم وسط خونمون یک برکه کوچیک بود که ازش مارهای سفید بیرون میومد. یکیشون دور یک فیل که در اتاقمون بود پیچید و نیشش زد و اونو از پا در آورد. یکی‌ دیگشون از برکه بیرون اومد و رفت به سمت یک اتاق دیگه. سراسر خواب خیلی‌ همه میترسیدن. خیلی‌ ممنون میشم تعبیر کنید. خیلی‌ آشفته هستم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار گزیدگیساناز چهارشنبه 28 خرداد 1393 ، ساعت 06:41
خواب دیدم تو یه آکواریوم پر مار پاهام و کردم توش داشتن پاهام و نیش میزدن. این خواب و یه مرد دیده لطفا برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب مارمحمد یکشنبه 01 تیر 1393 ، ساعت 15:43
دیشب در خواب دیدم که در محلی زندگی میکنم ککککککه اطرافم پر از مار است.یک مار دور یک سگ پیچیده بود .ماری زیبا وزینتی مرا نیش زد اما نه ظهری داشت نه به من آسیبی رساند .تعبیر آن چیست باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار قهوه اياعظم سه شنبه 17 تیر 1393 ، ساعت 01:07
سلام
حدود ساعت ٤.٣٠ تا ٥ بود( بيدار شدم بود)
خواب ديدم در حال انجام كار هلي روزانه مثل سر كار و دلنشگاه و منزل نامزد رفتن و كمك به مادرم و مادر شوهرم بودم كه مادرم با اعتراض گفت تو چرا اين طفلك معصوم رو اينطري مي كني ببين چه دوست خوبيه....
يه متر پريدم هوا ، ديدم از تو ماشينش يه مار لزج قهوه ايه لزج اومد بيرون.
روز دفاع پايانامم اومدم برم وسط خيابون سورار ماشين بشم، ديدم وسط خيابون رو يه تل خاك و شن له شده.
بعدش كه رسيدم اونور خيابود ديدم زندست ، داشتم فرار مي كردم از دستش، مامانم اول داد ميزد باز چته،
يك دفعه خوردم زمين ، زبونش سياه بود.
پريد گردنم رو سمت راست نيش زد و بدنم مي لزريد .
و رفت.
تنها كسي هم كه دويد سمتم نامزدم بود كه پاي راست اون رو هم زد. و رفت
خواب ديدم من مردم از نيشش،
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهفاطمه دوشنبه 23 تیر 1393 ، ساعت 17:24
ديشب خواب ديدم كه خواستم از يك مار آبي رنگ فرار كنم ولي پشت گردنم را نيش زد. تعبيرش چيه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن مار در خوابعلیرضا سه شنبه 24 تیر 1393 ، ساعت 19:23
در خواب مار بسیار بزرگی دیدم که نتوانستم آن را بکشم و به سوراخی گریخت. آب فراوانی به سوراخ و زمین های اطراف بستیم تا مار بیرون بیاید ولی نیامد. لطفا تعبیر آن را بیان فرمایید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار گزیدگیfarshid پنجشنبه 16 مرداد 1393 ، ساعت 06:52
الان خواب دیدم که یه مار زرد یا سبز بود انگار منو نیش زد بعش مادرم اونو کشت!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 وارد شدن بچه مار در شکمنیلوفر شنبه 05 مهر 1393 ، ساعت 11:59
با سلام و خسته نباشید تو رو خدا خوابمو تعبیر کنید !دیشب خواب دیدم یک بچه مار تو خونمونه منو خوانوادم هر کاری میکنیم نمی تونیم اونو بگیریم که پس از چند دقیقه وارد شکمم میشه و شروع میکنه به نیش زدن !و اذیت کردن !مرررررررسی!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهملیکا پنجشنبه 17 مهر 1393 ، ساعت 04:04
slm khab didam to ye jangali hastam be ye derakht tekie dadam baed ye mare sabz ba khatay zard range kheili bozorg mibinam dasam mibaram jelo begiramesh nisham mizane ye mayei az dasam biron miad ama baed khobe khob mmisham mishe begin taebiresh chie?!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 نیش خوردایلین دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 05:34
مار زرد منو نیش زد :cry: :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارگلناز جمعه 16 آبان 1393 ، ساعت 11:06
سلام.ببین من خواب دیدم یه مار هی نیشم میزنه.هرچی میخوام از دستش فرار کنم نمیشه.همش دنبالم بود.هی میومد نیشم میزد.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ديدن خواب مارالهه دوشنبه 19 آبان 1393 ، ساعت 07:01
سلام، من خواب ديدم تو به حيات بزرگ بودم كه يه درخت خيلى بزرگ توش بود. كه ناگهان تعداد خيلى زيادى مار ازش شروع به ريختن كرد و مارها به طرف من اومدن و به پام پيچ خوردن، منم شروع به جيغ زدن و فرار كردن كردم. لطفاً تعبير اين خواب به من بگيد. من تغيير بزرگى دارم انجام ميدم به زندگيم و استرس زيادى گرفتم بعد از ديدن اين خواب. ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مننیما احمدی سه شنبه 30 دی 1393 ، ساعت 16:53
نقل قول از الهه:
سلام، من خواب ديدم تو به حيات بزرگ بودم كه يه درخت خيلى بزرگ توش بود. كه ناگهان تعداد خيلى زيادى مار ازش شروع به ريختن كرد و مارها به طرف من اومدن و به پام پيچ خوردن، منم شروع به جيغ زدن و فرار كردن كردم. لطفاً تعبير اين خواب به من بگيد. من تغيير بزرگى دارم انجام ميدم به زندگيم و استرس زيادى گرفتم بعد از ديدن اين خواب. ممنون.


به نظر من اول زمان خواب و روز مشخص کنید تا تعبیر کنیم مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارمیترا دوشنبه 03 آذر 1393 ، ساعت 02:27
خواب دیدم یه مار 3 سر سبز رنگ تو خونه ای که تو خواب بودم ( خونه ما نبود ولی تو خواب انگار اونجا خونه من بود)و یه نفر که شغلش تربیت ماره. اون مار رو گرفت و به من گفت که خیلی خیلی سمیه.
آقاهه رفت خوابید و پسرم داشت بازی میکرد از جلوی سوراخ ماره رد شد و اون بیدار شد و اومد طرف من. منم میترسیدم نیشم بزنه سرشو گرفتم و دویدم توی اتاق مارگیره و وقتی دیدمش سر مار رو از دستام باز کردم و مار رو پرت کردم که بگیردش و خودم فرار کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهamirhossein شنبه 08 آذر 1393 ، ساعت 02:44
با سلام
خواب دیدم خزنده ای شبیه مارمولک اما بادمی که می توانست نیش بزند دور من می چرخید و میخواست نیش بزند تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارشیدا دوشنبه 17 آذر 1393 ، ساعت 02:14
خواب دیدم مار سفید نر خریدم،بعد این مار نر با ی مار ماده ک کمی از خودش کوچکتر بود و اون هم سفید رنگ،جفت شد،میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواببهزاد سه شنبه 18 آذر 1393 ، ساعت 10:44
سلام
در خواب ديدم كه مار سياه بزرگى دوستم را بلعيد و بعد به سراغ من آمد و من اورا كشتم،
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مار را زیر خاک کردنمهناز جمعه 28 آذر 1393 ، ساعت 14:00
خواب دیدم ماری بزرگ که شبیه افعی بود را زیر خاک میذارم که اون مار چند دفعه در میاد از زیر خاک و من سه چهار بار اینکارو کردم بعدش نمیدونم اخرین بار ماره رفت زیر خاک یا در اومد جای دیگه رفت یا نه رو نمیدونم .بعد از اون ی مار کوچکتر رو گرفتم و گذاشتمش زیر خاک ماره رنگ سیاه داشت اون مار کوچیکه دیگه در نیومد. تو خوابم جشن عقد خواهرم بود و ما رسم داشتیم قبل عقد یک مار زیر خاک کنیم.البته تو خواب رسم داشتیما.لطفا تعبیر این خواب رو برام بفرستید ب ایمیلم.ممنون از شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مسجد ساختنامینی جمعه 28 آذر 1393 ، ساعت 14:02
خواب دیدم ب همراه دوستان انجمنمون تو دانشگاه ی مسجد و داریم میسازیم. و خیلی حس خوبی داشتم از این کار لطفا تعبیر درست خوابم را برایم بفرستید ب ایمیلم. با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دوستان هر کی می تونه آب منو تعبیر کنه ؟farshid شنبه 29 آذر 1393 ، ساعت 14:27
تو خواب دیدم که ماری داره زایمان می کنه می خوام بدون معنی چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار در چمنسعید جمعه 12 دی 1393 ، ساعت 10:56
از یکطرف دستشویی شهری وارد شدم و پس از رفع حاجت، از درب طرف دیگر به چمن زار یا درواقع باغی خارج شدم .. در حال عبور از این باغ بودم ناگهان از زیر پایم ماری فرار کرد و سپس دو بار به طرف من که در حال فرار بودم با حالت اماده باش حمله کرد، و موفق نشد... پس از دور شدن از مار اول بزرگ وسیاه و سفید، بلافاصله متوجه دو مار دیگر در جاده خاکی کم عرض باغ شدم و باز فقط به فکر فرار بودم که ناگهان یادم افتاد زمان ظهر و گرمترین ساعات روز که فعالیت مارها زیاد است و همه بیرون هستند شدم که از ترس این موضوع، در حال داد زدن توسط همسرم بیدار شدم.
خواب زمان 8 صبح بود ...
خواهشمندم تعبیر این "خواب مار در چمن" را که یکی از متداولترین خواب هاست برای اگاهی همه عزیزان بفرمائید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مننیما احمدی سه شنبه 30 دی 1393 ، ساعت 16:50
سلام

من در خواب ماری می دیدم که در آب هم بود و ان را نمی دونم که از
آب خارج شد ان را گرفنه بودم و من نیش زد و من به جای نیش مار
نگاه می کردهام از اسایتد سایت لطفا تعبیر من حتما بگین که خیلی
مهم یا ایمیل بزنید متشکریم از سایت خوب شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نیش خوردن از مارمهتا پنجشنبه 23 بهمن 1393 ، ساعت 08:44
من دیشب خواب دیدم کلی مار توی خونمون هستن من خیلی ترسیده بودم یه دفعه یکیشون که طوسی بود روش هم خط های مشکی بود دستمو نیش زد بعد از اینکه نیشم زد داشتم بیهوش میشدم. :cry: تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار و انگشتزهره خ شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 21:47
سلام پنج شنبه ساعت ۶:۳۰صبح خواب دیدم بند انگشت انگشت دوم دست چپم یه سوراخ کوچیک شده و دارم فشارش میدم.یک دفعه روی انگشتم پر از چرک شد انگار انگشتم عفونت مرده.بعدش انگشتم رو شستم و چرکها داخل روشویی توالت ریخته شد.ناگهان دیدم روشویی پر از اب هست و داخل ان سه تا نار ده سانتی و نازک سبز رنگ دلرن تکان میخورن.بعد فهمیدم چرکها تبدیل به مار شدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کمکسهیلا یکشنبه 03 اسفند 1393 ، ساعت 07:56
سلام من خواب دیدم باردارم و برای تقویت جنین، مار سیاه زنده قورت دادم .تورا خدا جواب منا بدید من قصد بارداری دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کمکسهیلا یکشنبه 03 اسفند 1393 ، ساعت 07:56
سلام من خواب دیدم باردارم و برای تقویت جنین، مار سیاه زنده قورت دادم .تورا خدا جواب منا بدید من قصد بارداری دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهmahshid جمعه 22 اسفند 1393 ، ساعت 21:23
اگرمار دور پات حلقه زده باشه و باآرومی خوابیده باشه چه تعبیری داره؟آخه راجبه یک مار آروم چیزی نگفتین!ممنون!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهmahshid جمعه 22 اسفند 1393 ، ساعت 21:25
من یک خواب دیگه دیدم که توی خونمون پره مار بود وما هی اوناروبر میداشتیم ومینداختیم توی کوچه.انقدر زیاد بودن که تموم نمیشودن!تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهنسرین جمعه 17 مهر 1394 ، ساعت 06:52
در خواب دیدن موشی مار رو بلعید و این اتفاق دو بار انجام شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابmaryam rajabi سه شنبه 09 تیر 1394 ، ساعت 08:50
خواب دیدم یه مار سیاه داره میاد سمتم همسرم سعی کرد بکشش اما نتونست ..یه دفعه یک عالمه مار سیاه اومدن روی سرم و شونم حلقه زدن .. نمردم اما خیلی ترسیده بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ديدن مار در خوابثنا دوشنبه 15 تیر 1394 ، ساعت 18:34
در خواب ديدم يك مار نسبتا بزرگي إز سطل اشغال اشپز خانه در اومد ومار كوچكتري كه جزئي إز خودش بود رو بلعيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابyekta سه شنبه 16 تیر 1394 ، ساعت 03:57
باسلام
من حدودساعت 7صبح بود خواب دیدم که لب دریا بودیم باخانواده ام دریافوق العاده طوفانی بود تاحدی که میزدتو ویلامون ماکنار ویلا ایستاده بودیم نگاه میکردیم که یدفعه یه مارفوق العاده بزرگ شبیه افعی بود از دریا اومد بیرون مادر من گرفت وکشید باخودش داخل دریا
من هیچ کارنکردم ولی یهوماربه من نزدیک شد وفقط به چشام خیره شد ولی نتونستم مادرمو نجات بدم دوبار این قضیه تکرار شد که اخریه چیزی مادرمو ازچنگش ازادکردتعبیرش چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارهاسینا سه شنبه 16 تیر 1394 ، ساعت 15:33
من خواب دیدم جلوی خون مون خشکه بعد آب بالا اومد ومار سفید در ان غلت میزد وبعد رفتم بیرون مار قرمزی رو دیدم و نمی خواستم برم پیش اون مار رفتم به خانه جلو در مار بسیار که در باز نمیشد و به زور باز شد و رفتم داخل مار زرد بزرگ و قطور ان جا بود و کاری بامن نداشت همه ی مارها نگاهی به من نکردن و نیش نزدن ونزدیکم نشدن البته تو این روزها حرف زیاد پشتم زدن وسعی کردن مقام وشان من پایین بیارند ولی نمیدونم کس هست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهمجید شنبه 27 تیر 1394 ، ساعت 04:07
خواب دیدم در یکی از حیاط های حرم امام رضا هستیم ، جلوی در خروجی یا شاید ورودی درخت بزگی است که بالای اون مارهای زیادی است. من و اکثر فامیل های نزدیک میخواهیم از زیر این درخت رد بشیم و از در عبور کنیم.من اول مارهای کوچکی میبینم و رفته رفته مارهای بزرگی رو میبینیم ، تکه چوبی سمتشان پرت میکنم که با اعتراض فامیل ها ادامه نمیدهم، به کمک یه چوب برای دفاع از خود از زیر درخت و در عبور کردم.درضمن همه ی ما شاد و خندان هستیم و به مار ها نگاه میکنیم.ممنون میشم تعبیرش رو بگین:)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار زاییدنهانیه دوشنبه 19 مرداد 1394 ، ساعت 02:46
من نه ماهه باردار هستم وخواب دیدم رفتم برای زایمان وقتی بچه رو آوردن دیدم دوتا مار به دنیا آوردم اگه کسی میتونه تعبیر کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نیش مار درحال وضو گرفتنالهام چهارشنبه 04 شهریور 1394 ، ساعت 03:55
خواب دیدم وقت اذان هست وصداش میاد دارم وضو میگیرم یه مار که قبلش دیدم روی زمین هست نزدبگ گوش وصورتم میخواد نیشم بزنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارفرشته پنجشنبه 05 شهریور 1394 ، ساعت 05:49
سلام.من دیشب خواب دیدم ک دوتا توله ماردرخانه مابودند و من ندانستم و بالمس پوست انها دستم ی خراش سطحی برداشت و بعداز ان از ترس این دو توله مار ما خانه مان را فروختیم و ب مکان جدیدی رفتیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارمهدی دوشنبه 09 شهریور 1394 ، ساعت 05:30
در خواب دیدم ماری به گردنم حلقه زده بعد با دستم گلویش را میگرم تا نیش نزند بعد از گردنم خارج میکنم میندازم بیرون و تبدیل به پرنده میشود پرواز میکند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حرفهستی دوشنبه 09 شهریور 1394 ، ساعت 05:57
من خواب یه مارمولک خیلی بزرک با پوست آبی رنگ دیدم میشه بگید تعبیرش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پیچیدن دومار در هم و پیچیدن ان دو به دور اجساممینا یکشنبه 15 شهریور 1394 ، ساعت 01:01
سلام یک ساعته که از خواب پریدم. درعالم خواب در اتاقم دومار مشاهده کردم که به یکدیگر میپیچیدند و با یکدیگر به دور اجسام میپیچیدند و جلوتر میامدند. کمی در خواب ترسیدم ولی بی قراری هایم خیلی شدید بود و عکس العمل های تندی نشان میدادم. سریع با اتش نشانی تماس گرفتم و کمک خواستم و بیدار شدم... لطفا مرا از تعبیر خوابم با خبر کنید. اشفته هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهمینا یکشنبه 15 شهریور 1394 ، ساعت 01:06
درضمن خواب به وقت سحر دیده شده. حدود ساعت 4_4/30
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهمینا یکشنبه 15 شهریور 1394 ، ساعت 01:19
و در ضمن خیلی معذرت میخوام. خواب در دوران قاعدگی دیده شده... گفتم شاید در تعبیر خواب موثر باشد... ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جالبسعید پنجشنبه 19 شهریور 1394 ، ساعت 03:58
سلام ویسب خواب دیدم یک مار بورو تکه تکه کردم بعدش یه مارمولک کشتم صب شد دیدم پولی که اصلا ارش خبر نداشتم به حسابم اومده جالب بود برام تو تعبیر خواب مارمولک و مار هم به بدست اوردن مال تعبیر شدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سمندرسارا دوشنبه 13 مهر 1394 ، ساعت 05:17
من خواب سمندر دیدم و اصلا درباره اش مطلبی نیست.

خواب دیدم رو تختم نشستم میبینم گچ دیوار شروع به سوراخ شدن به اندازه یه بند انگشت کنده میشه و سر یه موجودی میزنه بیرون که من اول فک میکنم یه مار سفیده، انگار از رحم مادر بیرون افتاده باشه چند دقیقه بیحرکت روی تخت میوفته و بعد دست و پاش درمیاد.زنگ میزنم یه جایی یه خانمی میاد یه نگاهی میندازه میگه سمندره.موقعی که اون خانم میاد رنگ سمندر از سفید به قهوه ای تغییر کرده ولی یکی دیگه هم از دیوار بیرون افتاده بود که هنوز بدنش سفید بود.

خیلی کنجکاوم تعبیر این خواب رو بدونم، لطفا کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کشته شدن مار توسط یک سوسمار کوچک !sara دوشنبه 20 مهر 1394 ، ساعت 08:58
سلام خوابهاتون رنگی :-)
خواب دیدم روی تخت دراز کشیده بودم چشم باز کردم دیدم یک مار کنارم چنبره زده و اگر تکان بخورم نیش خواهم خورد که ناگهان یک خزنده شبیه آفتاب پرست یا سوسمار کوچک به مار حمله کرد و سر مار رو جدا کرد و من رو نجات داد ....اتفاقا چند روز بعد همون خزنده رو با لباس سفید !!!!!! تو حیاطمون دیدم پیراهن دخترانه سفید تنش کرده بودن و من خیلی تعجب کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابپرینازز چهارشنبه 29 مهر 1394 ، ساعت 11:53
سلام خواب دیدم در جنگل ماری بزرگ ب رنگ قهوه ای است و ما برای کشتن ان ب جنگل میرویم خوانواده منو خورد ولیومن فراار کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جمع کردن مهره ماریلدا یکشنبه 03 آبان 1394 ، ساعت 21:33
من خواب دیدم توی خونه پدریم چندین تا سوراخ مار بود و هرجا که نگاه میکردی مارها داشتن جفت گیری میکردن و از خودشون مهره بجا میزاشتن و من وسط مارها و سوراخاشون مهره ها رو جمع میکردم و خیلی خوشحال بودم که این همه مهره مار دارم.
لطفا برام تعبیرش کنید.
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جمع کردن مهره ماریلدا یکشنبه 03 آبان 1394 ، ساعت 21:37
من ازدواج کردم و خواب دیدم توی حیاط خونه پدریم پر از سوراخ مار هست و هر جا که نگاه میکردم تا دوتا مار بهم پیچیدن و دارن جفت گیری میکنن و از خودشون مهره بجا میزارن و من وسط مارها میرفتم و مهره ها رو جمع میکردم و خیلی خوشحال بودم که مهره مار دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مار بزرگAhmad جمعه 08 آبان 1394 ، ساعت 15:02
سلام من خواب دیدم پدرم مزرعه ای بزرگ دارد ( در واقعیت اصلا بابام زمینی ندارد) و ما برای تفریح به آنجا رفتیم در آنجا یک مار بزرگ خوابیده بودو کاری به ما نداشت اما ما از ترسش فرار کردیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ماررضا شنبه 09 آبان 1394 ، ساعت 14:08
سلام
دیشب خواب دیدم توی یه جاده اسفالتی میرم رسیدم اخرش دیدم تمام شد باید برگردم
در برگشت وسط راه جاده قطع شد و پر سنگهای بزرگ بود که میشد روی سنگها که شبیح سخره بودن راه رفت
اما روی سنگها پر از مارهای عجیب غریب بود
ولی کاری با من نداشتن تا از روی سنگها رد شدم و رسیدم به اسفالتی که سر جاده یکی از اشناها منو دید با ماشینش سوار کرد رسوند
لطفا تعبیر کنید خیلی عجیب بود واسم...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مارزهرا یکشنبه 10 آبان 1394 ، ساعت 04:56
خواب ديدم با دوستم يه جا نشستيم و اون مار دستشه و من كفتم من او مار ميترسم و حالم بهم ميخوره و اون شروع كرد به ترسوندن من و انداختن اون روي من و يادمه سياه ولي كوجيك بود ولي مار كاريم نكرد نظرتون جيه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهم دوشنبه 18 آبان 1394 ، ساعت 20:15
من چندساله خواب میبینم وسط یه دره بزرگ کنار درخت بزرگی ایستادم که مارهای زیادی ازش اویزانند واز اطراف دره ب سمت پایین مارسرازیرمیشه تو هراندازه و رنگی ک فکرشوبکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب ماررها سه شنبه 03 آذر 1394 ، ساعت 03:24
خواب دیدم ماری ب رنگ آبی و خیلی بزرگ با سرعت زیاد دنبالم میکند و در اخر نیشم میزند و درخواب دوبار اشهد خود را میگویم...درضمن درخواب پدرم قصد حفاظت از جانم را دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهبابک جمعه 06 آذر 1394 ، ساعت 15:06
ساعت 7 صبح جمعه خواب دیدم که در یک شالیزار یک مار سبز است با دستم گرفتمش و او به دستم نیش زد و هر کاری کردم ول نکرد تا بیدار شدم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب مارسولماز یکشنبه 22 آذر 1394 ، ساعت 04:27
تو خواب دیدم بیرون از خونه هستیم. یه جا که قورباغه زیاد هست. بعد همسرم از قورباغه برمیداشت میداد به یه مار.اونم میخورد.من دلم برا قورباغه ها میسوخت ولی از طرفی هم تعجب میکردم که خوبه ماره دست همسرم رو نیش نمیزنه وقتی داره ازدستش قورباغه میخوره. تعبیرش چی‌میتونه باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهپريا شنبه 12 دی 1394 ، ساعت 05:04
سلام.من خواب ديدم دارم شنا ميكنم يكدفعه يه مار سبز رنگ از تو آب اومد بيرون و دست راستمو نيش زد.قبل از اين خواب هم كلي خواب هاي عجيب و غريب ديدم.ميشه تعبيرشو بگين بهم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهمحسن شنبه 12 دی 1394 ، ساعت 09:25
سلام من دیشب خواب دیدم حین گرفتن مارانگشتم گازگرفت ولی محکم ازدهانش کشیدمش بیرون ولی جای نیشهاش خراش انداخت به دستم ولی بیخیال بودم گفتم مرفین توی تنم هست اثرنمیکنه.درحالیکه مرفینی توی تنم نیست فعلا.تعبیرش چیه؟متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار و خانه جنراحله پنجشنبه 24 دی 1394 ، ساعت 09:00
خواب دیدم توی ی جنگل با ی عده از فامیلا هستیم من رفتم بالای ی تپه دیم همه دارن نماز میخونن مقابلش ی خونه چوبی بود که نوشته بود جن جان پرسیدم گفتم خونه شیطان و اجنه است من از پله هاش بالا رفتم ی صدایی می اومد مثل اواز اومدم پایین صدا قطع شد منم رفتم تو صف نماز گزارا بعدش ی بچه دوتا مار خاکستری دستش بود و یکی عمدا مارو اورد زد زوی مچ من نیش زد و بعدش خون اومد راستش خیلی نگرانم میشه تعیبر شه خوابم اگه کسی میدونه ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار سفیددریا جمعه 25 دی 1394 ، ساعت 09:58
ساعت 7:45 صبح خواب دیدم دوستم یه مار سفید به من داد و من اون پرت کردم ولی هر کاری میکردم نمیتونستم فرار کنم تو خونه بودیم و از مادرم کمک میخواستم ولی کسی کمکم نمیکرد ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارFatemeh پنجشنبه 01 بهمن 1394 ، ساعت 06:53
سلام .من دیشب خواب دیدم که مار داخل واژنم هست و من با ترس و لرز از واژنم کشیدمش بیرون. یه مار سیاهه بزرگ, یکی قهوه ای یکی توسی هیچ نیش و اسیبی هم بهم نزدن. خواهش میکنم سریعا برام تعبیرش کنین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارفرشاد جمعه 02 بهمن 1394 ، ساعت 19:21
سلام من خواب دیدم مارهای زیادی از از طرف بالا به طرفم پرت میشند من اونهای رو میگیرم به هرطرف پرت میکنم انقد ر پرت کردم تا از خواب پریدم چه تعبیری داری لطفا تو ایمیل من لطفا تعبیرشو برام بفرستید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نمیدونم موضوعش چیه ولی کمک کنیدمحمد امین پنجشنبه 08 بهمن 1394 ، ساعت 04:59
خواب دیدم که رفتم به مغازه ایی خانومیماه به من گفت ماه رو میبینی یه جوری شده وقتی ماه را نگاه کردم دیدم ماه سیاه شده و رعد و برق های زرد رنگ ولی ترسناک در کنار ماه است. از مغازه بیرون اومدم. از پشتبام ماه را دیدم وقتی نگاه کردم بعد چند دقیقه چند تا درخت کاج بزرگ انجا بود. رعد و برق شدیدی ا و جای درختان هی عوض میشد میخواستم فرار کنم اما جالب بود یهویی از زمین گودازه های داغ بزرگی به این ور اون ور می افتادمن کمی از فاصله گرفتم اما هنوز صحنه را میدیم بعد رفتم پایین دوبادم بالا دیدم برج میلاد دقیقا پیش من است یعنی جا بجا شده سالم بود ولی سمت بالا اون میله بزرگه خم شده بود من متوجه شدم که در انجا به بچی کپچک میگفتند مانجادمیگفتندجا کپچکید به جای جدید عادت کنیم. لطفا. پاسخ را به ایمیلم. بفرستید توزو خدا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب لطفامحمد پنجشنبه 08 بهمن 1394 ، ساعت 20:19
خواب دیدم گندم درو میکنم مقداری که چیدم گوشه کوچکی گندمش ضعیف بود ومن اونا را نچیدم و وقتی ردشون مار در ان مکان دیدم بزرگ وخوابیده بود از ان مار نترسیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مارsadaf جمعه 09 بهمن 1394 ، ساعت 15:58
سلام...خواب دیدم منو پدرم با مار بزرگی که شبیه مار پینتون بود عکس میگرفتیم.وحتی سر عکس گرفتن با پدرم هم بحث میکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مار در خانهمرضیه چهارشنبه 21 بهمن 1394 ، ساعت 12:05
سلام. بعد از اذان صبح خواب دیدم که کف خونه، روی فرشها پر از مار بود...هرجا که که میخواستم پا بزارم جا نبود، پر بود از مارهایی باریک و کوچیک
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خواب مار سبزفريبا پنجشنبه 22 بهمن 1394 ، ساعت 16:46
سلام من خواب ديدم ميخوام برم سرويس بهداشتي بعد يك مار سبز رنگ از چاه دستشويي اومد بيرون و كنار سنگ دستشويي دور خودش حلقه زد و به من كاري نداشت حتي من اصلا نترسيدم هم تعبير بيدار بودنشو بگين لطفا هم مردن مار بعد از بيرون امدن از چاه چون اين قضيه رو دقيق يادم نمياد.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نعبیر خواب مارمریم پنجشنبه 13 اسفند 1394 ، ساعت 19:05
من خواب دو تا مار سلز با لکه های سیاه دیدم یکی از اونها خیلی قطور بود ولی هر دو سرشکن ریرشون بود و خواب بودمد .
حتی وقتی از کنارشون گذشتم... کسی میدونه تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهآرزو پنجشنبه 13 اسفند 1394 ، ساعت 19:34
سلام خواب دیدم از بدن دخترم دوتا مار بزرگ که یکیش زرد بود بیرون کشیدم و توی چاه انداختم بعد پشتش هم یک نايلون پر از بچه مار در آوردم وبیرون پرت کردم توی چاه دوست دارم تعبیر دقيقش رو بدونم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 كياناكيانا چهارشنبه 26 اسفند 1394 ، ساعت 07:15
سلام ديشب خواب ديدم كه توى محل كارم ٤ تا مار افعى وجود داشتن كه من هر ٤تا رو گرفتم و سرشونو بريدم ٤ تا افعى بزرگ رنگارنگ بودن ميشه تعبيرشو برام بگين؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مار سیاهنگین سه شنبه 03 فروردین 1395 ، ساعت 11:09
با سلام و خسته نباشید. بعداز سحر خواب یه مار کوچیک و سیاه رو دیدم که تو خواب بنظرم سمی و خطرتاک بود. سعی کردم بی تفاوت باشم که بره اما انگار اون قصدم رو فهمید و برای ترسوندنم نزدیک شد روی قلبم و سمت چپ سینم چنبره زد بعداز مدت طولانی تحملم تموم شد با دست کندمش که پرتش کنم دست چپمو نیش زد بطوری که دستم خشک شد همسرم مارو نصف کرد امادوباره دم جدید درآورد و بار دیگه دست چپمو نیش زد که با وحشت از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارمحمد پنجشنبه 05 فروردین 1395 ، ساعت 17:56
خواب دیدم مار تو خونه میخزید رفت تو اتاق من به مادرمو خواهرم هشدار میدادم ولی اونا نمیترسیدن ولی من میترسیدم رفت تو اتاق زیره در پارچه گزاشتم ولی با زور اومد بیرون ولی نیشم نزد از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهمیلاد جمعه 06 فروردین 1395 ، ساعت 06:28
من خواب دیدم مار زرد قوی رو گرفتم باهاشش عکس میگیرم
بازی میکنم باهاش
خلاصه دهنشو میگام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوردن دو مار سفید کبرئm چهارشنبه 25 فروردین 1395 ، ساعت 20:45
سلام خسته نباشید من متاهل هستم خواب دیدم که دو مر سفید کبرئ رو قورت دادم لطفا زود تعبیرش رو بهم بگین چون خیلی ناراحتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوردن دو مار سفید کبرئm چهارشنبه 25 فروردین 1395 ، ساعت 20:48
سلام خسته نباشید من متاهل هستم خواب دیدم که دو مر سفید کبرئ رو قورت دادم لطفا زود تعبیرش رو بهم بگین چون خیلی ناراحتم. لطفا زود جواب بدید چون من هیچوقت از این خواب ندیده بدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مار سیاه و کوتاهلیلا جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:49
من چند شب پیش خواب دیدم یه مار سیاه و خیلی کلفت که خیلی هم کوتاه بودهمش میپرید جلوم هرجا میرفتن دنبالم بود منم فقط جیغ میکشیدم اولشم فک کردم مارمولکه ولی بعدش فهمیدم یه ماره کوتاهه
بعدشم مامانم اومد با بیل سرشو له کرد ......
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نیش‌زدن‌مارsar دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ، ساعت 22:41
سلام.پیشاپیش ممنون از کمکتون
نزدیکای صبح خواب یه‌مار خیلی بزرگ‌با‌رنگ‌قهو ه ای‌روشن رو دیدم که به‌هیچ عنوان راه‌فراری‌ازش نداشتم.در حالی‌که‌تلاش می کردم شکستش بدم‌یا فرار‌کنم یه‌دفعه آلت منو نیش زد! :( اگه‌امکان داره تعبیرشو بگین.بازم ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارمحمدم چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ، ساعت 02:01
سلام وقت بخیر خوابی کخ دیدم تقریبا واسه شاید یک یاعت پیش باشه که بخاطرش از خواب بیدارشدم.امروز چهارشنبه ست و خوابم واسه صب چهار شنبه.ماجرا..خواب دیدم یک مار کوچیک هی پهن میشد و هی باریک میشد گاهی هم بشکل افعی میشد بسمتم حمله میکرد قصد حمله داشت حالت حمله مار که خواست نیش بزنه دستمو میاوردم بالا نمیتونس هی عقب و جلو میرفت و سعی داشت صورتمو نیش بزنه نکته جالبش برام اینجاس که مادرمم کنارم نشسته بود ولی اصلا هیچ حرکتی نمیکرد دو یا سه بار ازش خواستم که به مار بگه بره کنار ولی با حالتی که انگار منو نمیبینه طرفم.اینم یادمه که فقط دویا سه بار مادرمو صدا زدم بعد اصلا قدرت حرف زدن نداشتم نمیتونستم دهنمو باز کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهمهلا پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 ، ساعت 06:19
خواب دیدم با خانوادم هستم یه قریبه هم هست ولی انگار میشناختمش یهو 4تا مار اومدن سمتم مطمئنم مارا دست یکی بود ولی یادم نمیاد مارها مچ دست چپم رو گاز گرفتن خون میومد هی مارا مثل زالو بیشتر میرفتن داخل دستم دیگه فقط دمشون دیده میشد که یهو از یه سطل اب یه مار دیگه اومد رودستم مثل قبلی ها مارا که اومدن بیرون پسر خالم رفت برام باند بگیره دیدم از زخمم خون نمیاد خشک شده روشم بسته شده تو رو خدا تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارمجید فری یکشنبه 02 خرداد 1395 ، ساعت 14:12
سلام لطفا خواب مرا تعبییر کنید
من خواب دیدم یه مار مچ دست چپمو نیش زدش که من مارو گرفتم پرتش کردم به یه طرفی و با دست و دهانم زهر مار که زیر پوست دستم باد کرده بود را با فشار دادن و مکیدن خارج کردم .
ممنون میشم تعبیرش را بگویید متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمهدی سه شنبه 04 خرداد 1395 ، ساعت 03:48
من خواب دیدم که توی خونه نشسته بودیم و پدرم با جمعی از مار بازی می کرد و به جون من و برادرم می نداخت ومن از خونه زدم بیرون اما برادرم نتونست مار های رنگی بود و حتی دنبالم هم نیامدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مارفرناز سه شنبه 04 خرداد 1395 ، ساعت 06:26
سلام چند وقت خواب مار سیاه میبینم ک همره اونا مار دختر داییمم تو خوابم هست که مار اصلا با اون کاری نداره فقط دنبال منه منم فرار میکنم از دستش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مار - خزندهلیلا پنجشنبه 06 خرداد 1395 ، ساعت 01:20
سلوم من خواب دیدم مارسیاه که سرش پهنه )کبری(توخونمونه (نمیتونه به من آسیب بزنه چون من پروازمیکنم واون نمیتونه بالابیاد.من ودخترم وشوهرم اونو نتونستیم بگیریم وقتی نن ازبالابهش نزدیک میشدم عقب میرفت تااینکه ناقافل ازپشت پشتی بیرون اومدتامن به خودم بجنبم پای پسرم که نوزادنوپاست نیش زد.تامن پسرموبرداشتم ومشغول خارج کردن سم ازپاش بودم،دورگردن شوهرم حلقه زدوشوهرم داشت خفه میشدکه پاموگذاشتم روگردن مار وفشاردادم .همون لحظه ازخواب بیدارشدم واسه نماز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مارسیاه درخانهلیلا پنجشنبه 06 خرداد 1395 ، ساعت 01:35
خواب دیدن مارکبری توخونمونه ومدام میچرخه اینور و اونورنن پروازمیکنم واون نمیتونه به من آسیب بزنه چون مت بالاهستم ووقتی بهش نزدیک میشم عقب میره.من ودخترم وشوهرم که درخواب به شکل پسر نوجوانیه باهم بهش نزدیک شدیم واون گیج شد ورفت پشت پشتیها.من داشتم دنبالش میگشتم که ناقافل بیرون اومدوپیچیددورپا ی پسر نوپاینن وقتی پسرموبلندکردم دیدم پاشونیش زده .داشتم سعی میکردم بادست ودهنم سم ازپاش دربیارم،که دیدم مارداره شوهرنوخفه میکنه وشوهرم دیگه تکون نمیخوره پاموگذاشتم روتن ماروداشتم باتمام زورم فشارش میدادم که بیدارشدم.خوابموصبح قبل ازاینکه واسه نمازبیداربشم دیدم امااذان صبح داده بودن که بیدارشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !