پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۶

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب ناخن

نامه الکترونیک چاپ
1ـ ديدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسيار و دستمزد اندك است . 2ـ سوهان كشيدن و تميز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفريني دست خواهيد زد . 3ـ ديدن ناخنهاي شكسته در خواب ، نشانة بيمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما