جمعه ۰۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۲

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب نردبان

نامه الکترونیک چاپ
1ـ اگر خواب ببينيد برايتان نردباني آورده اند تا از آن به ارتقاعي صعود كنيد ، نشانة آن است كه توان و نيروي شما را در هنگام كار امتيازي خواهد بود . 2ـ بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادماني بي حد است . 3ـ اگر خواب ببينيد از بالاي نردبان به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه در انجام معاملات زيان خواهيد ديد . 4ـ ديدن نردبان شكسته در خواب ، علامت شكست و ناكامي در هر امري است . 5ـ از نردبان پايين آمدن در خواب ، علامت نوميدي و به ثمر نرسيدن آرزوهاست . 6ـ اگر خواب ببينيد بوسيلة نردباني فرار مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي پيروز و موفق خواهيد شد . هر چند كه بايد با حوادثي خطرناك روبرو شويد . 7ـ اگر خواب ببينيد به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگيجه شده ايد ، نشانة آن است كه به راحتي نمي توانيد امتيازات جديد را بپذيريد .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما