پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۰

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب هلو

نامه الکترونیک چاپ
1ـ ديدن هلو يا خوردن هلو در خواب ، علامت تغيير مأيوسانه حرفه و بيماري اطفال است و نيز ناتواني در فراهم آوردن ديدارهاي مورد تمايل و لذتبخش . 2ـ ديدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانة آن است كه بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست مي يابيد . 3ـ ديدن برگة هلو در خواب ، علامت آن است كه افراد خطاكار پولي از شما خواهند ربود . 4ـ اگر دختري خواب ببيند از درختان پربار هلو ، هلوهايي رسيده مي چيند ، نشانة آن است كه در مسافرتي همسر متمول و ثروتمند خواهد يافت . اما اگر در خواب هلوهاي كال و نارس بچيند ، نشانة آن است كه از طرف اقوام مورد بي لطفي قرار خواهد گرفت .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما