جمعه, 30 مهر 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب - تعبیر خواب پول

فرستادن به ایمیل چاپ

منوچهر مطيعي تهراني گويد: پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است و داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنيد. اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است. چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب را نقل مي کنم که نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود که از يک ضلع به مزارع شهريار کرج متصل مي شد. موردي پيش آمد که يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي که خويشاوندي هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر را بخرد و بعد يک جا به خريدار سوم بفروشد. بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد که دوست و شريکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و يک صندوق پول آورده که فلاني بيا اين پول را بگير و سهم خودت را به من بده. صبح کسي که خواب ديده بود خواب خود را براي خانم آتيانوس تعريف کرد و تعبير خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو به وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغي متعلق به همان مرد بيننده خواب يافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چيزهائي که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شريکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شد که شريکش اين توطئه را ترتيب داده و به وسيله پسرش اتومبيلي را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل اين ماجرا اين است که بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري است و تعبيري که خانم آتيانوس يوناني کرد چه قدر درست و دقيق بود.

 

1ـ اگر در خواب پول پيدا كنيد ، علامت آن است كه در مقابل نگراني اندك ، شادماني فراواني خواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد به كسي پول مي پردازيد ، علامت آن است كه دچار بدبختي خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد سكه هاي طلا از كسيب مي گيريد ، علامت آن است كه به خوشبختي بزرگي دست خواهيد يافت ، و لذتهاي بسياري از زندگي خود خواهيد برد .

4ـ اگر در خواب پول گم كنيد ، نشانة آن است كه در محيط خانوادگي اوقات ناخوشايندي تجربه خواهيد كرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشماريد و ببينيد مقداري از آن كم است ، علامت آن است كه در پرداخت قسطهاي خود درمانده خواهيد شد .

6ـ اگر خواب ببينيد از جايي پول مي دزديد ، نشانة آن است كه در آستانة وضعيت خطرناكي قرار گرقته ايد . بايد بيشتر مراقب اعمال خود باشيد .

7ـ اگر خواب ببينيد پول پس انداز مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروت و آسايش دست خواهيد يافت .

8ـ اگر خواب ببينيد پول مي خوريد ، نشانة آن است كه در آينده فرد پول پرستي خواهيد شد .

9ـ اگر خواب ببينيد به جستجوي مقداري پول هستيد ، علامت آن است كه شادماني و خوشبختي روي خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببينيد مقداري پول پيدا كرده ايد و زني جوان ادعاي مالكيت آن را مي كند ، نشانة آن است كه در اثر مداخلة يكي از دوستان در كارهاي شما ، زيان سختي خواهيد ديد

نظرات  

 
+10 جگرياس چهارشنبه 23 تیر 1389 ، ساعت 10:33
[خواب ديدم كه خون آوردم بالا و همزمان با بالا اوردن خون جگرم بيرون امد . به جگرم نگاه كردم به صورت لكه هايي كوچك و پراكنده سوخته بودن و در آن هنگام به خودم گفتم كه جگرم در اثر آب و چاي داغ سوخته . خيلي ناراحت بودم ولي نمرده بودم . اين خواب من رو خيلي نگران كرده لطفا برام تعبيرش كنيد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 پاسخ: جگرناحید چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ، ساعت 14:22
[quote name="ياس"][خواب ديدم كه خون آوردم بالا و همزمان با بالا اوردن خون جگرم بيرون امد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 ياس چهارشنبه 23 تیر 1389 ، ساعت 10:46
خواب ديدم 15 هزار تومان به همسر رئيسم دادم تعيرش چي ميشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 دزدیدن من به همراه 32هزار تومان پولامیرمحمد دوشنبه 04 فروردین 1393 ، ساعت 10:34
نمیدانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخعلی شنبه 21 شهریور 1394 ، ساعت 09:19
زن رئست فاحشه بوده و میخواد بهت بده ولی موقیتش پیش نمیاد :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخعلی سه شنبه 26 مرداد 1395 ، ساعت 02:20
اصلا این حرف درست نیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 h چهارشنبه 14 مهر 1389 ، ساعت 11:05
کسی برای من خواب دیده که من نیاز به پول داشتم اونم 85هزار تومان و اون فرد بهم داده تعببیرش چیسه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 پولمهين شنبه 17 مهر 1389 ، ساعت 09:44
خواب ديدم خانوادگي رفتيم باغ يه آقايي كه آشنا بود موقع برگشتن كه داشتيم خداحافظي مي كرديم همان آقا به پسري كه آشنا بود 150هزارتومان پول داد تا به من بدهد كه به م داد.ميخواستم ببينم تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 دزدیدن پوللیلا یکشنبه 23 آبان 1389 ، ساعت 03:24
خواب دیدم که دزدی بزور میخواست از من پولی بدزدد ولی من اجازه ندادم تعبیرش چیست؟ :sad: :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پولفاطمه جمعه 28 آبان 1389 ، ساعت 23:57
خواب دیدم که 2 تا چک به مبالغ 5 میلیون و 10 میلیون از خواهرم داشتم که خواهرم به من گفته بود برم بانک و برایش نقد کنم. من هم پس از پیمودن راههایی تمام پول نقدها را در کیف گذاشتم و به او دادم. تعبیرش چیست؟
تعبیر خواب اینکه فرد دیگری در خوابم گریه می کند چیست؟ برام ایمیل می کنید. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 پولamir پنجشنبه 18 آذر 1389 ، ساعت 22:47
خواب دیدم فردی به فرد دیگر پول داد
یکی از این دو نفر کسی هست که دوستش دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 hotmailسامان شریفی سه شنبه 19 مهر 1390 ، ساعت 16:48
خیلی ممنون ازسایت خوبتان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 RE: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولآیدا شنبه 25 دی 1389 ، ساعت 23:13
تعبیر خواب اسکناس دادن به یه آشنا که مُرده چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 siyavash چهارشنبه 18 اسفند 1389 ، ساعت 15:41
تو خواب ديدم دارم لاستيك ماشين خريدم به فروشنده پول دادم روي بقيه پول يه چيزي نوشت امضا كرد :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 تعبيرخوابمريم سه شنبه 24 اسفند 1389 ، ساعت 12:52
باسلام
من ديشب خواب ديدم كه بامادرم به خانه ي يكي ازازاقوام رفته ايم ووسايل وكيفمان راپشت دراتاق گذاشته ايم هنگام خارج شدن ازخانه كيف پولم راديدم كه بيرون بودومقداري پول داشت ولي مبلغ 150هزارتومان پول ازآن كم شده بود ومتوجه شديم كه دزدآمده وپول من رادزديده ازاين موضوع بسيارناراحت بودم درخواب-لطفا تعبيركنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پول وزغالنازنین دوشنبه 16 خرداد 1390 ، ساعت 00:48
سلام خواب دیدم به مردی مقداری زغا ل فروختیم واو به من وبرادرم مقدارزیادی پول داد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 باریدن پول از اسمانmajid چهارشنبه 01 تیر 1390 ، ساعت 14:09
خواب دیدم که از آسمان پول ( تراول چک ) می بارد و من سعی دارم که بیشتر از بقیه جمع کنم و با سرعت به جیب خود می گذاشتم
برایم ایمیل کنید ... ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پولmah دوشنبه 24 مرداد 1390 ، ساعت 15:30
من خواب دیدم دوست مامیم بابت چیزی مقداری به من پول دادحدود150 تومان بهم پول داد منم پول هاروبه خودش برگردوندم وفقط 10هزارتومان واسه خودم برداشتم وپول روپیش بقیه پول های پس اندازم گذاشتم ومن خواب ظهردیدم لطفا برام تعبیرش کنید
:-?: :wink:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواستگاریmah دوشنبه 24 مرداد 1390 ، ساعت 15:37
من خواب دیدم برام خواستگار اومده ویکی ازاقوام بودمن 2دل بودم ومامیم راضی بود ودادیم وبابیم ناراضی بودن ومن به پسره میگفتم یکی دیگه رومیخوام البته به دروغ. وفرداش توعروسی برام خواستگاراومد وبازم مامیم راضی ومن 2دل وبابیم ودادیم ناراضی .میخواستم بدونم تعبیرخواب من اینه یااصلا خواب هایه هشدارهستندبرای اتقفاقات اینده لطفاهرچه زودترجوابم روبفرستین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 تعبیرمحسن شنبه 16 اسفند 1393 ، ساعت 12:00
تعبیرش به نظر من اینه که به مامی بگو
روغنی که استفاده میکنید رو عوض کنه،
به دادی بگو یه روغن سبک تر بگیره که ماکارونی که میخورید
انقدر سنگین نباشه که از این خواب ها ببینی.
به بابی ام سلام برسون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 tabir khabmaryam چهارشنبه 26 مرداد 1390 ، ساعت 15:49
سلام
من خواب دیدم تو باشگاه کیف پولم را جابجا کردن و همه پس اندازام که داخل کیف بدو برداشتن.واقعی متوجه شدم تونستم با دعوا کمی‌ از پولم را پس بگیرم.ممنون میشم برایم تعبیر کنید
:roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 مسعود چهارشنبه 16 شهریور 1390 ، ساعت 21:54
خواب دیدم برادر تازه فوت شده ام بهم مقداری پول میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سرقت پولعلي شنبه 26 شهریور 1390 ، ساعت 14:57
خواب ديدم تمام پول ها در كيف خانمم است وما با يك ماشين جيپ كوچك كه در خواب مال خودمان بود به جايي مي رويم وبعد از مراجعه خانمم مي بيند كيفش خالي است وتمام اندوخته رندگي مان را برده اند ولي من در خواب خيلي ناراحت نمي شوم با اينكه به خودم مي گفتم با يد ناراحت شوم ولي اعتقاد داشتم خدا به من لطف مي كند. لطفا تفسيرش را بيان كنيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب پدر درگذشتهحسن جمعه 06 آبان 1390 ، ساعت 12:12
خواب دیدم دریک مجلس شلوغ پدر درگذشته ام راکه یکی از دستهای پدرم بهم پول داد وپدرم دلخور ازمن با لباس ابی مظلوما نه ایستاده بود درهمان موقع صاحب کارم امد واورا دلداری میداد اینخواب پریشانم کرده است لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 کیف بدون پول!ستاره دوشنبه 23 آبان 1390 ، ساعت 12:32
خواب دیدم کیف پولم گم شده و بعد مدتی پیداش کردم.تمام مدارکم بود اما هیچ پولی توی کیفم نبود.میخوام بدونم تعبیرش چیه.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولحماقت شنبه 24 دی 1390 ، ساعت 10:51
جماعت احمق
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابملودی پنجشنبه 29 دی 1390 ، ساعت 13:05
اینا همشون یه خواب دیده بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خواب*** جمعه 25 فروردین 1391 ، ساعت 18:20
من خواب دیدم کنار تیر چراغ برق تو خیابون چندتا سکه 500 تومتنی پول پیدا کردم و 2تا سکه پیدا کردم طلایی رنگ بوده و گفتم این سکه ها 1800 تومنی هستن تعبیرش چیه مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 خوابعلی یکشنبه 27 فروردین 1391 ، ساعت 13:35
در خواب دیدم مقدار زیاد طلا دارم و میخواهند از من بدزدند لباسهایم را همین طور انها را شسته بودم و رو بند پهن کرده بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پول و انگورآرتا یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 12:55
خواب دیدم یک خانم مسن و خوشرو که توی خواب یعنی از بستگان نزدیک عمه شوهرم بود موقع خداحافظی یه سینی به من تعارف کرد که توش یه چک پول و یه خوشه بزرگ انگور سبز بود. من انگور برداشتم ولی ایشون با اصرار چک پول رو هم به من داد. و من به خودم گفتم که پولو واسه خودم خرج نمیکنمو میدم صدقه. تعبیر این خواب چیه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گم کردن کیف خالی پولمحمد دوشنبه 22 خرداد 1391 ، ساعت 04:01
با سلام ‏.خواب دیدم کیف خالی پولم را تو یک مسیری که مسیری گم کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابپشه یکشنبه 04 تیر 1391 ، ساعت 10:32
میلیون ریال پول3000000
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابsahar چهارشنبه 05 مهر 1391 ، ساعت 04:01
سلام
خواب دیدم پولم رو که خیلی هم زیاد بود دزدیدن تعبیرش چی میشه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبير خوبسوسن چهارشنبه 19 مهر 1391 ، ساعت 13:12
سلام اين تعبير خواب من چيست؟
خواب ديدم كه شوهرم كه ١٢ سال است ازش جدا شدم
مبلغ زيادى پول اورد داد بمن كه برايش نگه دارم.
وقتى از خواب بيدار شدم چون ميدانستم خواب پول خوب
نيست خيلى نگران شدم. به نظر شما تعبير اين خواب
چيست؟
مرسى
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پولنرگس جمعه 19 آبان 1391 ، ساعت 19:13
خواب دیدم که کسی که دوسش دارم اومد منو سوار ماشین کنه که برسونه ولی من نرفتم باهاش و رفتم سریع یک تاکسی گرفتم و می خواستم 5000 تومان کرایه تاکسی رو بدم که عشقم اومد و حساب کرد. در واقعیت فرداش عشقم تصادف کرد و فوت کرد می خوام تعبیر خوابمو بدونم شاید می خواد بیاد دنبالم. برام ایمیل کنین لطفا ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابسويل شنبه 20 آبان 1391 ، ساعت 07:13
خواب ديدم دختر خالم ميخواست به كسي پول بدهد بعد از يك سمتي باد اومد و پولو ازش گرفت من دنبال پول رفتم ديدم هم پول دختر خاله ام اونجاست و هم مقدار زيادي پول اونجا بود منم پولا رو برداشتم اومدم همشو شمردم فكر ميكردم يك مليونه ولي صد هزار تومن بود تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 گم شدن پول در روز عاشورامینا شنبه 27 آبان 1391 ، ساعت 05:16
خواب دیدم که در روز عاشورا کیف پولم که حاوی کارت عابر که تمام دارایی ام در ان بود گم شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابعفت امیری جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 14:15
سلام خواب دیدم کفشامو واکس میزنم خواستم تعبیرشوبدونم لطف کنید واسم بفرستیدممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پول هایم را دزدیدننجیب اله جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 16:23
خواب دیدم کی پول پیدا کردم وانرا در بانک گزاشتم وانرا دوزد برده است و یک پرده پلاستکی قرمز در جایش باقی مانده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پولcvcv شنبه 05 اسفند 1391 ، ساعت 08:51
من خواب دیدم که یه گردنبند طلایی رو که تو خواب تازه خریده بودم پسرم گم کرد و با خواهر و پدرم کلی دنبال طلا گشتیم ولی نبود و در آخر پدرم گفت 15 میلیون داری قرض بدی گفتم آره میگم شوهرم بریزه به حسابت بهم بگین تعبیرش چی میشه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبير خوابنينا دوشنبه 03 تیر 1392 ، ساعت 07:21
سلام
خواب ديدم تو دانشگاه ميخوام از كسي فرار كنم كه منو نبينه تو سالن با دلهره ميدويدم ديدم در نماز خونه بازه خوشحال شدم كه ميرم تو از در ديگه فرار ميكنم مردا و زنها داشتن نماز ميخوندن زنا چادرسفيدداشتن فقط دوتاشون كه مراقب بود چادرمشكي داشتن و نماز نميخوندن تا رفتم تو ترسيدم اون دوتازنه ببيننم الكي شروع كردم با نماز خونا به نماز باخودم گفتم چند قدم از نمازخون آخري عقب برم نماز اين باطل نشه من وضو ندارم ركوع و سجده يه حال خوبي داشتم ميگفتم از اين به بعد نمازمو باز شروع ميكنم تا از سجده پاشدم ديدم يه چادر مشكي هم رو سر منه وقتي نماز تموم شد همه نشستن بابامو ديدم تنها نشسته وسط مردا منو نديد منم رفتم بيرون تو راهرو ميرفتمو چادر رو از سرم ورداشته بودم دستم بود خيلي ناراحت بودم با خودم ميگفتم بابا تنها بود اونجا چرا به يكي از مسئولاي دانشگاه نگفتم بره پيشش تنها نمونه. زود جوابشو بدين لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 جواب بدهیدپرستو شنبه 09 شهریور 1392 ، ساعت 11:08
خواب دیدم کسی کیف کسی را دزیده است و میدونستم خیلی پول توی کیف پول هست اونای که کیف پولو دزیده بودن داخل مسجد بودن من هم از آ؟نها دزدیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب پولمنصوره سه شنبه 26 شهریور 1392 ، ساعت 03:42
در مراسم تشعیع جنازه یکی از دوستانم بودم که کنار رودخانه کیف پر از پول پیدا کردم با هدف تحویل دادن به صاحبش برداشتم که به گفته دیگران که شاید مربوط به یکی دیگه از دوستانم بباشه ولی در باطن قصد تحویل دادن رو نداشتم. لطفا برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب پولمنصوره سه شنبه 26 شهریور 1392 ، ساعت 03:49
خواب دیدم در مراسم تشعیع یکی از دوستانم هستم که هنگام برگشت کنار رودخانه ای کیفی پر از پول پیدا کردم کم و بیش فکر میکردم مربوط به چه شخصی است و به قصد تحویل دادن برداشتم ولی در باطن قصد تحویل دادن پول رو نداشتم. لطفا برام تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پولعلیرضا جمعه 13 دی 1392 ، ساعت 09:12
با سلام خواب دیدم که فامیلم پول داره میشماره قرار بود از طرف کسی به من بده بدون اینکه کسی بدونه ولی همه فهمیدن دیگه نشد به من بده در ثانی من گفتم برای چی داره میدی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پول دزدیدنمریم دوشنبه 16 دی 1392 ، ساعت 06:23
خواب دیدم تو یه جلسه قرآن سخنران به مامانم پول میده بعد یکی ازفامیلامون که سیده هستش اونارو میدزده و فرار میکنه بعد که دنبالش می گردیم میبینیم دزده کیف پولش رو روی زمین جا گذاشته خیلی میترسم و با فریاد از خواب بیدار میشم لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پول دزدیدنمریم دوشنبه 16 دی 1392 ، ساعت 06:49
خواب دیدم مامانم توی یک جلسه قرآنه که سخنران مقدار زیادی پول به مامانم میده بعد یکی از فامیلامونکه سیده هستش و زن با وقار و نجیبیه پولای مامانمو میدزده موقع فرار کردن کیف پولشو رو زمین جا میزاره بعد با وحشت و ترس از خواب بیدار شدم.لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گرفتن چک از مردهمهسا چهارشنبه 02 بهمن 1392 ، ساعت 20:44
خواب دیدم پدرم که به تازگیست مرحوم شدند یک چک از موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین به من دادند که بدهم به برادرم و من کلمه مولی الموحدین رو روی چک دیدم.لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دزدیدن من به همراه 32هزار تومان پولامیرمحمد دوشنبه 04 فروردین 1393 ، ساعت 10:31
من دیشب خواب دیدم که با32هزار تومان پول بیرون بودم بعد یک نفر به سمت من میاید البته پسر خاله ی من هم رو به روی من بود اما او مرا ندید بعد ان مرد دست در جیب من کرد وتا دید که در جیب من پول هست مرادزدید.لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولساره پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:35
سلام من خواب دیدم که کسی که دوسش داشتم با باباش خیلی پول پیدا کردن ولی باباش پولارو واسه خودش نگه داشت و با ماشین راه افتادن تو راه پلیس بهشون گیر داد خیلی از اون پولارو دادن به پلیس ولی واسه پز دادن که ما کلی پول داریم...لطفا تعبیرشو واسم زود بفرستین چون دوتاشونو نفرین کردن منتظرم اهم بگیرتشون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 درخواست فوريمعصومه غفاري دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:06
تعريف خوابم:سه نفر از اقوام را در خواب ديدم كه يكي از آنها عمع ام بود كه ميخواست چيزي به من نشان دهد به روي سرش اشاره ميكرد و گفت چيز مهمي نيست نترس. درحال صحبت كردن با هم بوديم كه فرد گمشده از وارد خانه شد كه تنش لباسي آراسته(پالتو سبز يشمي)كه عمه ام محبت زيادي به او نشان ميداد فرد گمشده گفت اگر ميدانستم اينقدر مرا دوست داريد زودتر بازميگشتم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیر خوابفرشته پنجشنبه 22 خرداد 1393 ، ساعت 10:06
سلام خواب دیدم مقدار زیادی اسکناس پیدا کردم هرچی جمع می کردم بیشتر پیدا می کردم و تمامی نداشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب صدقهباران شنبه 21 تیر 1393 ، ساعت 08:18
خواب دبدم یک پسر بچه دارم که تقریبا چند ماهه است و پدرم که فوت کرده مقداری پول به عنوان صدقه لای پتو بچه گذاشت من 47 سال دارم یک فرزند پسر 26 ساله و یک دختر 27 ساله دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولبهمن خلیل نسب جمعه 10 مرداد 1393 ، ساعت 04:41
در خواب دیدم دارم نامزد میکنم ولی حلقه نامزدی ندارم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولبهمن خلیل نسب جمعه 10 مرداد 1393 ، ساعت 04:41
در خواب دیدم دارم نامزد میکنم ولی حلقه نامزدی ندارم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب مردهامین پنجشنبه 16 مرداد 1393 ، ساعت 17:34
خواب دیدم که خواهر زاده ام به پدر که فوت کرده پول داده تعبیرش چه میشود باتشکر لطفا پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 polkhatereh جمعه 11 مهر 1393 ، ساعت 06:24
khab didam shohare sabegham ye alame eskenas haye dorosht behem mide.lotfan tabiresho begin
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولخواب پنجشنبه 22 آبان 1393 ، ساعت 09:04
من خواب ديدم دارم خواب ميبينم تعبيرش چي ميشه هه هه هه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولکوثر شنبه 22 آذر 1393 ، ساعت 04:39
من خاب دیدم میخام کرایه تاکسی بدم بعدش کلی پول توکیف پولمه بعدشوهرم بهم میگا این همه بهت گفتم پولارونیاربیرون آخرازت میدزدنا حالاگوش نده میشه زودبهم پاسخ بدین به خاطراینکه تعبیرپول بده نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولخواب پنجشنبه 09 بهمن 1393 ، ساعت 11:32
سلام
من خواب دیدم پولامو خرج کردم و تموم شده
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پولمحمدرضا شنبه 25 بهمن 1393 ، ساعت 03:41
سلام.خسته نباشید.من خواب دیدم مقدار پولی ک داشتم دو برابر شده.خودم تعجب کردم
تصمیم گرفتم مقداری رو پنهان کنم از دیگران .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولنیلوفر سه شنبه 12 اسفند 1393 ، ساعت 02:19
در سر صبح خواب دیدم که پرد بزرگم در حال پرداخت پول به ما و دوست مادر هم دادن طلا و دوتا النگوی طلا به من میباشد معنای این خواب چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 توروخدا تعبیرشو برام ایمیل کنیدتارا یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 ، ساعت 02:57
من دیشب گناهی کرده بودم بعد خواب دیدم بابام گریه میکرد میگفتم بابا چی شده جواب نمیداد عمه ام هم کنارش بود از حرفاشون فهمیدم که من مرده ام و اونا برا من گریه میکنن هیچکدوم منو نمیدیدن پسر عمه ام که هفت سالش بوده و 5ماه پیش مرده بود رو زنده کنار عمه ام تصورش میکنم و فقط او میتونست منو ببینه بهش لبخند زدم بعد گفتم ابوالفضل به بابام بگو منو میبینی و او به مامانش گفت ولی بابام باور نمیکرد یه سکه 25 تومانی زیر فرش گذ اشتم و به ابوالفضل گفتم اونو برداره و به بابام اینا بگه مال منه بعد او هم سکه رو برداشت و بابام باورش شد که پسر عمه ام منو میبینه بعد یدفعه دیدم همشون بلند شدند و یه تابوتی رو میاوردند فکر میکردم من داخلش باشم نگاه کردم دیدم یه پیرمردی بود میدونستم که خوابیدم و فکر میکردم که باید تو خواب مرده باشم به خودم گفتم هرجوره باید بیدار بشم باید طلب بخشش از خدا میکردم خیلی تو خواب دست و پا زدم و تلاش کردم تا بیدار شدم.خواهش میکنم تعبیر رو برام ایمیل کنید اخه یه بار دیگه هم به یه نحو دیگه پسر عمه ام رو دیدم و بعد مثل الان دیدم که تو خواب مرده ام و اونروز هم با تلاش زیاد از خواب بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابسیامک دوشنبه 26 مرداد 1394 ، ساعت 08:17
شلام تاراجان.ببین مردن آدم زنده خوبه اما اینکه پدرت شما رو نبینه یعنی اینکه اون از شما راضی نیست پدرو مادرها چه زنده وچه مرده همیشه بچه هاشونو میبینن که ازشون مراقبت کنن.دوم در مورد سکه اینکه سکه رو به پسر عمه ات دادی یعنی اینکه واسطه ایی قرار دادی کهمعصوم بوده که طلب عفو کنی ,اون پیرمرد رو که مرده دیدی معنی بار گناهانته که تجربه ایی که واسه اون گناهت کسب کردی وبه نحو احسن انجام دادی رو نشون میده و مرده بودنش یعنی اون دیگه رفته وشاید احتمالا چون مرده ها به سمت خداوند میرن مثل توبه باشه یعنی گناهتامرزیده شده ورفته پس نگران نباش واز پدرت تشکر کن که با گریه هاش از خدا درخواست کمک به بچه اش رو داشته ,موفق باشی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دزدیالهام یکشنبه 03 خرداد 1394 ، ساعت 10:04
خواب دیدم به طلا فروشی معروفی در شعرمان برای خرید رفتم و چشمم به دخل افتاد وسوسه شدم و سه عدد چک مبلغ بالا برداشتم، درحالیکه احتیتج مالی نداشتم، و بعد در خواب بسیار مضطرب شدم و چ
جکها را به صاحبش پس دادمچ.
خوا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 زيادشدن يكباره پول كيفمسحر دوشنبه 04 خرداد 1394 ، ساعت 07:52
صبح خواب ديدم رفتم خريد تو هشت تومن برداشتم ولي وقتي براي حساب كردن رفتم پيش فروشنده داخل كيفم سي وهشتم بودش.لطفا برام تعيبر كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تکه پولاحمد رجایی دوشنبه 18 خرداد 1394 ، ساعت 10:26
تعبیر دیدن تکه ای از اسکناس در خواب چیست؟؟
لطفا سریع جواب بدید :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پیداکردن پولParisa سه شنبه 20 مرداد 1394 ، ساعت 07:16
من خواب دیدم همراه دو دخترم در خیابان شلوغی راه میرفتیم و در فاصله های نزدیک مقداری پول های مختلفی پیدا میکردم و دختر بزرگم گفت که زیر پول ها دوربین هست و در اخر پول ها رو برگردوندم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابسیامک دوشنبه 26 مرداد 1394 ، ساعت 07:53
سلام,خواب دیدم یه مقدار اسکناس نو به پدرم که چندسالیه فوت کرده دادم همش کنتظر بودم از اون اسکناسها قه مقدار بهم برگردونه یا به خواهرم که پیشم بود بده اما نداد ناراحت بود بدجوری عصبانی هم بود گذاشت رفت.من خودم تعبیر خواب رو کامل میدونم اما این خواب به قدری واقعی بود که هنوز تو شوکم.میخوام دوستانم یه تعبیر کنن ,ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولمرضیه یکشنبه 15 شهریور 1394 ، ساعت 22:39
خواب دیدم کیفمو پولامو آب برده چه تعبیری داره؟نقل قول :
پولمو آب برده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گم شدن مقدار زياده پولم در مدت ٢ ماهمرى یکشنبه 12 مهر 1394 ، ساعت 12:16
من در واقعيت پول زيادى رو در مدت ٢ ماه گم كردم وچند شب پيش ديدم در خواب كه پولم رو پيدا كردم همون جور كه گم كردم و پولم توى ساعت قديميه كليديه مشكى بود ميشه بگين تعبيرش چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گم شدن مقدار زياده پولم در مدت ٢ ماهمرى یکشنبه 12 مهر 1394 ، ساعت 12:23
سلام من در مدت ٢ ماه پول زياديو نميدونم بگم گم كردم يا از خونم دزديدن از خونم كه الان حدود ٢ ماه از گم شدنش ميگذره و دوباره توى خونم پولم رو ازم دزديدن و چند شب پيش خواب ديدم تمام پولم رو توى يك شاعت قديميه كليديه مشكى پيدا كردم و تعداد زيادى از دوستام و بستگانم اونجا بودن و وقتى ميگفتم پولم پيدا شده همه ازم ميپرسيدن كدوم پول و توى خوابم فقط يكى از دختر عمه هام كه از گم شدن پولمم خبر نداره وقتى بهش گفتم با شنيدنش خوشحال شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیز خوابمحمد جمعه 01 آبان 1394 ، ساعت 05:21
تو خواب ذیشب دیدم مقداری پول هایم دستمه ک ادلش سیزده هزارتومن شد بعدش شمردم بازم ۱۸هزارتومن شد این تعبیزش چیه لطفا بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دیدم یا پیغمبرمج مج مج سه شنبه 24 آذر 1394 ، ساعت 16:33
خواب دیدم جیبای شلوارم پره اسکناسهای دسته ای تاشده است . بعد فک کنم رفتم در مغازه ای نمیدونم کجا دستمو میکردم تو جیبم پول درمیاوردم .خیلی کم میدادم به یارو فقط یه بارم بهش پول دادم .مثلا شما فک کنید من یه دسته چک پول پنجاهی داشتم
دوتا دادم به یارو. اصن خیلی وضعیت نابسامانی دارم .الان وضع مالیم فوق ضعیفه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولتکتم محمدنژاد سه شنبه 06 بهمن 1394 ، ساعت 06:33
خواب دیدم دوتا سگ سیاه چادر مرا ازسرم برداشتند تعبیر چیست ؟ باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولتکتم محمدنژاد سه شنبه 06 بهمن 1394 ، ساعت 06:35
درخواب دیدم دوتا سگ سیاه درخیابان چادرمرا ازسرم برداشتند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن خواب پولحمید رضا قیصری پنجشنبه 08 بهمن 1394 ، ساعت 08:47
سلام
من در خواب به دسته پول قلمبه توی کیف پولم دیدم
لطفاً بفرمایید تعبیرش چیه.
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن خواب پولحمید رضا قیصری پنجشنبه 08 بهمن 1394 ، ساعت 08:52
سلام
من دیشب در خواب خود یه دسته پول قلمبه در کیف پول خود دیدم
و خیلی هم خوشحال بودم
لطف بفرمایید که تعبیر این خواب چیست
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام قراره ک با دختری ازدواج کنم و دیشب خواب دیدم ک ب پدر دختره تراول دادم ک نقدش کنه پول خورد نداشته فرستاد منو جایی دیگه ک از طرف جای پول نقد 10تا موبایل گرفت ازتون ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین یا علییداله چهارشنبه 14 بهمن 1394 ، ساعت 08:37
عالیه :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دزدیمینا دوشنبه 03 اسفند 1394 ، ساعت 16:39
سلام.من خواب دیدم داداشم داشت مبلغ پول زیادی پول رو از یه خونه می دزدید رفتم جلو وبغلش کردم وبهش التماس کردم که بخاطر عذاب وجدانی که بعد این کار براش پیش میاد دزدی نکنه ولی اون زد زیر دستام وبه کارش ادامه داد.لطفا تعبیرشو بهم بگید وبه ایمیلم ارسال بفرمایید خیلی ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولنیما شنبه 29 اسفند 1394 ، ساعت 05:22
خواب دیدم که به تنهایی به مهمانی رفته بودم اما هنگام برگشت با تاکسی پول زیادی که همراهم بود را راننده دزید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابYaqoobi Reza یکشنبه 08 فروردین 1395 ، ساعت 11:05
با عرض سلام خدمت شما عزیزان من در خواب دیدم که به پدرم مقداری پول میدهم و میگویم پدر با این پول بروید به حج لطفا تعبیر خواب من را بگویید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابعسل سه شنبه 10 فروردین 1395 ، ساعت 07:34
خواب دیدم پول دوستم گم شده بود من براش پیدا کردم بهش دادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پولالهه جمعه 17 اردیبهشت 1395 ، ساعت 05:54
من خواب دیدم تو یه مغازه مانتو فروشی ک دوستمم اونجا فروشندس به من گفت بیا یکی از این مانتو ها رو بپوش و بردار ببر کسی.نمیفهمه چون تعدادشو نمیدونن منم یکیشو پوشیدم ک.توش پول بود با یه کارت عابر بانک منم برداشتم ولی عابربانکو پس دادم
این به معنی دزدیه یا پول پیدا کردن؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولمحمد00 سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:49
خواب دیدم رفتم مغازم دوستم در دخل و باز کرد چن تا50هزار تومنی بهم دادگفتم ک جنس فروختم تعبیرش چیه بی زحمت بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر کلیپیمان شنبه 22 خرداد 1395 ، ساعت 00:56
در کل جواب تمام سوال های که پرسیدید تعبیر اسکناس که بالا نوشته است پول تو خواب بده چه بدی چه بگیری غم و ناراقصه است هر چقدر پول بیشتر باشه توی خواب مقدار ناراناراحتی و گرفتاری هم بیشتره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولجواد جمعه 01 مرداد 1395 ، ساعت 19:33
کسی در خواب مرده ای راببیند و مرده بگوید فلانی پولم را نیاورد تعبیرش چیه لطفا"پاسخ بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولجواد جمعه 01 مرداد 1395 ، ساعت 19:36
سلام
اگر کسی خواب برادر مرده اش را ببیند و مرده بگوید فلانی پولم رو نیاورد تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پولMaryam پنجشنبه 07 مرداد 1395 ، ساعت 05:53
من خواب دیدم که یکی از من پول خرد خواست برا صدقه منم به او دادم تا اون صدقه بده تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب پیدا کردن پولمهدی سه شنبه 02 شهریور 1395 ، ساعت 03:08
من خواب دیدم در حرم آقا امام رضا حدود 1 م پول پیدا کردم و قبل اذان بود با صدای اذان از خواب بلند شدم
میخوان تعبيرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولخواب دیدم خونه مون سقف نداشت تعبیرش چی میشه چهارشنبه 10 شهریور 1395 ، ساعت 14:35
:sad: سلام من خواب دیدم خونه گرفتیم اشپزخونش سقف نداره تعبیرش چی میشع
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابمیم چهارشنبه 07 مهر 1395 ، ساعت 08:28
خواب یک اسمان پر ستاره بی نظیر را دیدم که به تماشاش نشسته بودم و لذت می بردم.
در همون حال دو مردی که به من بدهکار هستند و از هر دو شکایت کردم از کنارم به سختی بالا می رفتند.
تعبیرش را نمی دانم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواباکرم محمدی پنجشنبه 08 مهر 1395 ، ساعت 04:57
خواب دیدم تکه ای از جگرم را بالا آوردم خواهش میکنم تعبیر خوابمو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پول خیلی خیلی زیادسمن دوشنبه 12 مهر 1395 ، ساعت 22:29
توی خواب دیدم رفتم دستشویی عمومی و وقتی درو بستم پشت در گیره هایی رو دیدم که بهشون لباس از جمله یه کاپشن و چند شلوار و پیراهن مردونه آویزون بود و به خودم گفتم بذار جیباشونو یه نگاهی بندازم، در حیب یکی از پیرهنا گشتم خالی بود ولی شلواری که کنارش آویزون بود جیبش پر از دسته های تراول پنجاه نومنی و دسته های اسکناس صددلاری و دسته های اسکناس یوروی درشت به اضافه دوتا بلیط کنسرت خارج از کشور بود من هم همه ی پول ها رو برداشتم و تو خواب خیلی خوشحال بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !