دوشنبه, 11 اسفند 1393

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

پت دیتا | www.petdata.ir |  فروش سگ دسکریپشن – فروش سگ ژرمن – فروش سگ هاسکی – فروش سگ نگهبان
مسئولیت مطالب مندرج در وب سایت های آگهی شده به عهده مدیران سایت مربوطه می باشد

تعبیر خواب - تعبیر خواب پول

فرستادن به ایمیل چاپ

منوچهر مطيعي تهراني گويد: پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است و داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنيد. اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد. چنان چه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است. چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب را نقل مي کنم که نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود که از يک ضلع به مزارع شهريار کرج متصل مي شد. موردي پيش آمد که يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي که خويشاوندي هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر را بخرد و بعد يک جا به خريدار سوم بفروشد. بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد که دوست و شريکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و يک صندوق پول آورده که فلاني بيا اين پول را بگير و سهم خودت را به من بده. صبح کسي که خواب ديده بود خواب خود را براي خانم آتيانوس تعريف کرد و تعبير خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو به وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغي متعلق به همان مرد بيننده خواب يافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چيزهائي که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شريکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شد که شريکش اين توطئه را ترتيب داده و به وسيله پسرش اتومبيلي را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل اين ماجرا اين است که بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري است و تعبيري که خانم آتيانوس يوناني کرد چه قدر درست و دقيق بود.

 

1ـ اگر در خواب پول پيدا كنيد ، علامت آن است كه در مقابل نگراني اندك ، شادماني فراواني خواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد به كسي پول مي پردازيد ، علامت آن است كه دچار بدبختي خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد سكه هاي طلا از كسيب مي گيريد ، علامت آن است كه به خوشبختي بزرگي دست خواهيد يافت ، و لذتهاي بسياري از زندگي خود خواهيد برد .

4ـ اگر در خواب پول گم كنيد ، نشانة آن است كه در محيط خانوادگي اوقات ناخوشايندي تجربه خواهيد كرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشماريد و ببينيد مقداري از آن كم است ، علامت آن است كه در پرداخت قسطهاي خود درمانده خواهيد شد .

6ـ اگر خواب ببينيد از جايي پول مي دزديد ، نشانة آن است كه در آستانة وضعيت خطرناكي قرار گرقته ايد . بايد بيشتر مراقب اعمال خود باشيد .

7ـ اگر خواب ببينيد پول پس انداز مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروت و آسايش دست خواهيد يافت .

8ـ اگر خواب ببينيد پول مي خوريد ، نشانة آن است كه در آينده فرد پول پرستي خواهيد شد .

9ـ اگر خواب ببينيد به جستجوي مقداري پول هستيد ، علامت آن است كه شادماني و خوشبختي روي خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببينيد مقداري پول پيدا كرده ايد و زني جوان ادعاي مالكيت آن را مي كند ، نشانة آن است كه در اثر مداخلة يكي از دوستان در كارهاي شما ، زيان سختي خواهيد ديد

نظرات  

 
+8 جگرياس چهارشنبه 23 تیر 1389 ، ساعت 10:33
[خواب ديدم كه خون آوردم بالا و همزمان با بالا اوردن خون جگرم بيرون امد . به جگرم نگاه كردم به صورت لكه هايي كوچك و پراكنده سوخته بودن و در آن هنگام به خودم گفتم كه جگرم در اثر آب و چاي داغ سوخته . خيلي ناراحت بودم ولي نمرده بودم . اين خواب من رو خيلي نگران كرده لطفا برام تعبيرش كنيد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: جگرناحید چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ، ساعت 14:22
[quote name="ياس"][خواب ديدم كه خون آوردم بالا و همزمان با بالا اوردن خون جگرم بيرون امد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ياس چهارشنبه 23 تیر 1389 ، ساعت 10:46
خواب ديدم 15 هزار تومان به همسر رئيسم دادم تعيرش چي ميشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دزدیدن من به همراه 32هزار تومان پولامیرمحمد دوشنبه 04 فروردین 1393 ، ساعت 10:34
نمیدانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 h چهارشنبه 14 مهر 1389 ، ساعت 11:05
کسی برای من خواب دیده که من نیاز به پول داشتم اونم 85هزار تومان و اون فرد بهم داده تعببیرش چیسه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پولمهين شنبه 17 مهر 1389 ، ساعت 09:44
خواب ديدم خانوادگي رفتيم باغ يه آقايي كه آشنا بود موقع برگشتن كه داشتيم خداحافظي مي كرديم همان آقا به پسري كه آشنا بود 150هزارتومان پول داد تا به من بدهد كه به م داد.ميخواستم ببينم تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دزدیدن پوللیلا یکشنبه 23 آبان 1389 ، ساعت 03:24
خواب دیدم که دزدی بزور میخواست از من پولی بدزدد ولی من اجازه ندادم تعبیرش چیست؟ :sad: :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پولفاطمه جمعه 28 آبان 1389 ، ساعت 23:57
خواب دیدم که 2 تا چک به مبالغ 5 میلیون و 10 میلیون از خواهرم داشتم که خواهرم به من گفته بود برم بانک و برایش نقد کنم. من هم پس از پیمودن راههایی تمام پول نقدها را در کیف گذاشتم و به او دادم. تعبیرش چیست؟
تعبیر خواب اینکه فرد دیگری در خوابم گریه می کند چیست؟ برام ایمیل می کنید. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پولamir پنجشنبه 18 آذر 1389 ، ساعت 22:47
خواب دیدم فردی به فرد دیگر پول داد
یکی از این دو نفر کسی هست که دوستش دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 hotmailسامان شریفی سه شنبه 19 مهر 1390 ، ساعت 16:48
خیلی ممنون ازسایت خوبتان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 RE: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولآیدا شنبه 25 دی 1389 ، ساعت 23:13
تعبیر خواب اسکناس دادن به یه آشنا که مُرده چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 siyavash چهارشنبه 18 اسفند 1389 ، ساعت 15:41
تو خواب ديدم دارم لاستيك ماشين خريدم به فروشنده پول دادم روي بقيه پول يه چيزي نوشت امضا كرد :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 تعبيرخوابمريم سه شنبه 24 اسفند 1389 ، ساعت 12:52
باسلام
من ديشب خواب ديدم كه بامادرم به خانه ي يكي ازازاقوام رفته ايم ووسايل وكيفمان راپشت دراتاق گذاشته ايم هنگام خارج شدن ازخانه كيف پولم راديدم كه بيرون بودومقداري پول داشت ولي مبلغ 150هزارتومان پول ازآن كم شده بود ومتوجه شديم كه دزدآمده وپول من رادزديده ازاين موضوع بسيارناراحت بودم درخواب-لطفا تعبيركنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پول وزغالنازنین دوشنبه 16 خرداد 1390 ، ساعت 00:48
سلام خواب دیدم به مردی مقداری زغا ل فروختیم واو به من وبرادرم مقدارزیادی پول داد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 باریدن پول از اسمانmajid چهارشنبه 01 تیر 1390 ، ساعت 14:09
خواب دیدم که از آسمان پول ( تراول چک ) می بارد و من سعی دارم که بیشتر از بقیه جمع کنم و با سرعت به جیب خود می گذاشتم
برایم ایمیل کنید ... ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پولmah دوشنبه 24 مرداد 1390 ، ساعت 15:30
من خواب دیدم دوست مامیم بابت چیزی مقداری به من پول دادحدود150 تومان بهم پول داد منم پول هاروبه خودش برگردوندم وفقط 10هزارتومان واسه خودم برداشتم وپول روپیش بقیه پول های پس اندازم گذاشتم ومن خواب ظهردیدم لطفا برام تعبیرش کنید
:-?: :wink:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواستگاریmah دوشنبه 24 مرداد 1390 ، ساعت 15:37
من خواب دیدم برام خواستگار اومده ویکی ازاقوام بودمن 2دل بودم ومامیم راضی بود ودادیم وبابیم ناراضی بودن ومن به پسره میگفتم یکی دیگه رومیخوام البته به دروغ. وفرداش توعروسی برام خواستگاراومد وبازم مامیم راضی ومن 2دل وبابیم ودادیم ناراضی .میخواستم بدونم تعبیرخواب من اینه یااصلا خواب هایه هشدارهستندبرای اتقفاقات اینده لطفاهرچه زودترجوابم روبفرستین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 tabir khabmaryam چهارشنبه 26 مرداد 1390 ، ساعت 15:49
سلام
من خواب دیدم تو باشگاه کیف پولم را جابجا کردن و همه پس اندازام که داخل کیف بدو برداشتن.واقعی متوجه شدم تونستم با دعوا کمی‌ از پولم را پس بگیرم.ممنون میشم برایم تعبیر کنید
:roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 مسعود چهارشنبه 16 شهریور 1390 ، ساعت 21:54
خواب دیدم برادر تازه فوت شده ام بهم مقداری پول میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سرقت پولعلي شنبه 26 شهریور 1390 ، ساعت 14:57
خواب ديدم تمام پول ها در كيف خانمم است وما با يك ماشين جيپ كوچك كه در خواب مال خودمان بود به جايي مي رويم وبعد از مراجعه خانمم مي بيند كيفش خالي است وتمام اندوخته رندگي مان را برده اند ولي من در خواب خيلي ناراحت نمي شوم با اينكه به خودم مي گفتم با يد ناراحت شوم ولي اعتقاد داشتم خدا به من لطف مي كند. لطفا تفسيرش را بيان كنيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب پدر درگذشتهحسن جمعه 06 آبان 1390 ، ساعت 12:12
خواب دیدم دریک مجلس شلوغ پدر درگذشته ام راکه یکی از دستهای پدرم بهم پول داد وپدرم دلخور ازمن با لباس ابی مظلوما نه ایستاده بود درهمان موقع صاحب کارم امد واورا دلداری میداد اینخواب پریشانم کرده است لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کیف بدون پول!ستاره دوشنبه 23 آبان 1390 ، ساعت 12:32
خواب دیدم کیف پولم گم شده و بعد مدتی پیداش کردم.تمام مدارکم بود اما هیچ پولی توی کیفم نبود.میخوام بدونم تعبیرش چیه.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولحماقت شنبه 24 دی 1390 ، ساعت 10:51
جماعت احمق
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابملودی پنجشنبه 29 دی 1390 ، ساعت 13:05
اینا همشون یه خواب دیده بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب*** جمعه 25 فروردین 1391 ، ساعت 18:20
من خواب دیدم کنار تیر چراغ برق تو خیابون چندتا سکه 500 تومتنی پول پیدا کردم و 2تا سکه پیدا کردم طلایی رنگ بوده و گفتم این سکه ها 1800 تومنی هستن تعبیرش چیه مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خوابعلی یکشنبه 27 فروردین 1391 ، ساعت 13:35
در خواب دیدم مقدار زیاد طلا دارم و میخواهند از من بدزدند لباسهایم را همین طور انها را شسته بودم و رو بند پهن کرده بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پول و انگورآرتا یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 12:55
خواب دیدم یک خانم مسن و خوشرو که توی خواب یعنی از بستگان نزدیک عمه شوهرم بود موقع خداحافظی یه سینی به من تعارف کرد که توش یه چک پول و یه خوشه بزرگ انگور سبز بود. من انگور برداشتم ولی ایشون با اصرار چک پول رو هم به من داد. و من به خودم گفتم که پولو واسه خودم خرج نمیکنمو میدم صدقه. تعبیر این خواب چیه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گم کردن کیف خالی پولمحمد دوشنبه 22 خرداد 1391 ، ساعت 04:01
با سلام ‏.خواب دیدم کیف خالی پولم را تو یک مسیری که مسیری گم کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابپشه یکشنبه 04 تیر 1391 ، ساعت 10:32
میلیون ریال پول3000000
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابsahar چهارشنبه 05 مهر 1391 ، ساعت 04:01
سلام
خواب دیدم پولم رو که خیلی هم زیاد بود دزدیدن تعبیرش چی میشه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوبسوسن چهارشنبه 19 مهر 1391 ، ساعت 13:12
سلام اين تعبير خواب من چيست؟
خواب ديدم كه شوهرم كه ١٢ سال است ازش جدا شدم
مبلغ زيادى پول اورد داد بمن كه برايش نگه دارم.
وقتى از خواب بيدار شدم چون ميدانستم خواب پول خوب
نيست خيلى نگران شدم. به نظر شما تعبير اين خواب
چيست؟
مرسى
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پولنرگس جمعه 19 آبان 1391 ، ساعت 19:13
خواب دیدم که کسی که دوسش دارم اومد منو سوار ماشین کنه که برسونه ولی من نرفتم باهاش و رفتم سریع یک تاکسی گرفتم و می خواستم 5000 تومان کرایه تاکسی رو بدم که عشقم اومد و حساب کرد. در واقعیت فرداش عشقم تصادف کرد و فوت کرد می خوام تعبیر خوابمو بدونم شاید می خواد بیاد دنبالم. برام ایمیل کنین لطفا ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابسويل شنبه 20 آبان 1391 ، ساعت 07:13
خواب ديدم دختر خالم ميخواست به كسي پول بدهد بعد از يك سمتي باد اومد و پولو ازش گرفت من دنبال پول رفتم ديدم هم پول دختر خاله ام اونجاست و هم مقدار زيادي پول اونجا بود منم پولا رو برداشتم اومدم همشو شمردم فكر ميكردم يك مليونه ولي صد هزار تومن بود تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گم شدن پول در روز عاشورامینا شنبه 27 آبان 1391 ، ساعت 05:16
خواب دیدم که در روز عاشورا کیف پولم که حاوی کارت عابر که تمام دارایی ام در ان بود گم شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخوابعفت امیری جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 14:15
سلام خواب دیدم کفشامو واکس میزنم خواستم تعبیرشوبدونم لطف کنید واسم بفرستیدممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پول هایم را دزدیدننجیب اله جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 16:23
خواب دیدم کی پول پیدا کردم وانرا در بانک گزاشتم وانرا دوزد برده است و یک پرده پلاستکی قرمز در جایش باقی مانده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پولcvcv شنبه 05 اسفند 1391 ، ساعت 08:51
من خواب دیدم که یه گردنبند طلایی رو که تو خواب تازه خریده بودم پسرم گم کرد و با خواهر و پدرم کلی دنبال طلا گشتیم ولی نبود و در آخر پدرم گفت 15 میلیون داری قرض بدی گفتم آره میگم شوهرم بریزه به حسابت بهم بگین تعبیرش چی میشه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خوابنينا دوشنبه 03 تیر 1392 ، ساعت 07:21
سلام
خواب ديدم تو دانشگاه ميخوام از كسي فرار كنم كه منو نبينه تو سالن با دلهره ميدويدم ديدم در نماز خونه بازه خوشحال شدم كه ميرم تو از در ديگه فرار ميكنم مردا و زنها داشتن نماز ميخوندن زنا چادرسفيدداشتن فقط دوتاشون كه مراقب بود چادرمشكي داشتن و نماز نميخوندن تا رفتم تو ترسيدم اون دوتازنه ببيننم الكي شروع كردم با نماز خونا به نماز باخودم گفتم چند قدم از نمازخون آخري عقب برم نماز اين باطل نشه من وضو ندارم ركوع و سجده يه حال خوبي داشتم ميگفتم از اين به بعد نمازمو باز شروع ميكنم تا از سجده پاشدم ديدم يه چادر مشكي هم رو سر منه وقتي نماز تموم شد همه نشستن بابامو ديدم تنها نشسته وسط مردا منو نديد منم رفتم بيرون تو راهرو ميرفتمو چادر رو از سرم ورداشته بودم دستم بود خيلي ناراحت بودم با خودم ميگفتم بابا تنها بود اونجا چرا به يكي از مسئولاي دانشگاه نگفتم بره پيشش تنها نمونه. زود جوابشو بدين لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جواب بدهیدپرستو شنبه 09 شهریور 1392 ، ساعت 11:08
خواب دیدم کسی کیف کسی را دزیده است و میدونستم خیلی پول توی کیف پول هست اونای که کیف پولو دزیده بودن داخل مسجد بودن من هم از آ؟نها دزدیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب پولمنصوره سه شنبه 26 شهریور 1392 ، ساعت 03:42
در مراسم تشعیع جنازه یکی از دوستانم بودم که کنار رودخانه کیف پر از پول پیدا کردم با هدف تحویل دادن به صاحبش برداشتم که به گفته دیگران که شاید مربوط به یکی دیگه از دوستانم بباشه ولی در باطن قصد تحویل دادن رو نداشتم. لطفا برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب پولمنصوره سه شنبه 26 شهریور 1392 ، ساعت 03:49
خواب دیدم در مراسم تشعیع یکی از دوستانم هستم که هنگام برگشت کنار رودخانه ای کیفی پر از پول پیدا کردم کم و بیش فکر میکردم مربوط به چه شخصی است و به قصد تحویل دادن برداشتم ولی در باطن قصد تحویل دادن پول رو نداشتم. لطفا برام تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پولعلیرضا جمعه 13 دی 1392 ، ساعت 09:12
با سلام خواب دیدم که فامیلم پول داره میشماره قرار بود از طرف کسی به من بده بدون اینکه کسی بدونه ولی همه فهمیدن دیگه نشد به من بده در ثانی من گفتم برای چی داره میدی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پول دزدیدنمریم دوشنبه 16 دی 1392 ، ساعت 06:23
خواب دیدم تو یه جلسه قرآن سخنران به مامانم پول میده بعد یکی ازفامیلامون که سیده هستش اونارو میدزده و فرار میکنه بعد که دنبالش می گردیم میبینیم دزده کیف پولش رو روی زمین جا گذاشته خیلی میترسم و با فریاد از خواب بیدار میشم لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پول دزدیدنمریم دوشنبه 16 دی 1392 ، ساعت 06:49
خواب دیدم مامانم توی یک جلسه قرآنه که سخنران مقدار زیادی پول به مامانم میده بعد یکی از فامیلامونکه سیده هستش و زن با وقار و نجیبیه پولای مامانمو میدزده موقع فرار کردن کیف پولشو رو زمین جا میزاره بعد با وحشت و ترس از خواب بیدار شدم.لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرفتن چک از مردهمهسا چهارشنبه 02 بهمن 1392 ، ساعت 20:44
خواب دیدم پدرم که به تازگیست مرحوم شدند یک چک از موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین به من دادند که بدهم به برادرم و من کلمه مولی الموحدین رو روی چک دیدم.لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دزدیدن من به همراه 32هزار تومان پولامیرمحمد دوشنبه 04 فروردین 1393 ، ساعت 10:31
من دیشب خواب دیدم که با32هزار تومان پول بیرون بودم بعد یک نفر به سمت من میاید البته پسر خاله ی من هم رو به روی من بود اما او مرا ندید بعد ان مرد دست در جیب من کرد وتا دید که در جیب من پول هست مرادزدید.لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولساره پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:35
سلام من خواب دیدم که کسی که دوسش داشتم با باباش خیلی پول پیدا کردن ولی باباش پولارو واسه خودش نگه داشت و با ماشین راه افتادن تو راه پلیس بهشون گیر داد خیلی از اون پولارو دادن به پلیس ولی واسه پز دادن که ما کلی پول داریم...لطفا تعبیرشو واسم زود بفرستین چون دوتاشونو نفرین کردن منتظرم اهم بگیرتشون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 درخواست فوريمعصومه غفاري دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:06
تعريف خوابم:سه نفر از اقوام را در خواب ديدم كه يكي از آنها عمع ام بود كه ميخواست چيزي به من نشان دهد به روي سرش اشاره ميكرد و گفت چيز مهمي نيست نترس. درحال صحبت كردن با هم بوديم كه فرد گمشده از وارد خانه شد كه تنش لباسي آراسته(پالتو سبز يشمي)كه عمه ام محبت زيادي به او نشان ميداد فرد گمشده گفت اگر ميدانستم اينقدر مرا دوست داريد زودتر بازميگشتم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابفرشته پنجشنبه 22 خرداد 1393 ، ساعت 10:06
سلام خواب دیدم مقدار زیادی اسکناس پیدا کردم هرچی جمع می کردم بیشتر پیدا می کردم و تمامی نداشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب صدقهباران شنبه 21 تیر 1393 ، ساعت 08:18
خواب دبدم یک پسر بچه دارم که تقریبا چند ماهه است و پدرم که فوت کرده مقداری پول به عنوان صدقه لای پتو بچه گذاشت من 47 سال دارم یک فرزند پسر 26 ساله و یک دختر 27 ساله دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولبهمن خلیل نسب جمعه 10 مرداد 1393 ، ساعت 04:41
در خواب دیدم دارم نامزد میکنم ولی حلقه نامزدی ندارم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولبهمن خلیل نسب جمعه 10 مرداد 1393 ، ساعت 04:41
در خواب دیدم دارم نامزد میکنم ولی حلقه نامزدی ندارم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب مردهامین پنجشنبه 16 مرداد 1393 ، ساعت 17:34
خواب دیدم که خواهر زاده ام به پدر که فوت کرده پول داده تعبیرش چه میشود باتشکر لطفا پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 polkhatereh جمعه 11 مهر 1393 ، ساعت 06:24
khab didam shohare sabegham ye alame eskenas haye dorosht behem mide.lotfan tabiresho begin
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب - تعبیر خواب پولخواب پنجشنبه 22 آبان 1393 ، ساعت 09:04
من خواب ديدم دارم خواب ميبينم تعبيرش چي ميشه هه هه هه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !