جمعه ۰۴ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۴

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب چاه

نامه الکترونیک چاپ

1ـ اگر خواب ببينيد در چاه نفتي مشغول كار هستيد ، علامت آن است كه در اثر استفادة نابجاه از انرژي خود تسليم بدبختي خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در چاهي افتاده ايد ، علامت آن است كه نوميدي شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببينيد دهانة چاهي را مسدود مي سازيد ، علامت آن است كه نقشه هاي دشمنان ، نقشه هاي شما را نافرجام مي گذارد .

4ـ ديدن چاهي خشك در خواب ،  علامت آن است كه بيگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارايي شما را غارت مي كنند .

5ـ ديدن چاهي كه پمپي بر دهانة آن نصب شده است ، علامت آن است كه براي رسيدن به خواسته هاي خود از فرصتهايي مناسب سود خواهيد بود .

6ـ اگر خواب ببينيد از چاهي آب بيرون مي كشيد ، علامت آن است كه استعدادهاي شما شكوفا خواهد شد .

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما