1ـ اگر خواب ببينيد در چاه نفتي مشغول كار هستيد ، علامت آن است كه در اثر استفادة نابجاه از انرژي خود تسليم بدبختي خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در چاهي افتاده ايد ، علامت آن است كه نوميدي شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببينيد دهانة چاهي را مسدود مي سازيد ، علامت آن است كه نقشه هاي دشمنان ، نقشه هاي شما را نافرجام مي گذارد .

4ـ ديدن چاهي خشك در خواب ،  علامت آن است كه بيگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارايي شما را غارت مي كنند .

5ـ ديدن چاهي كه پمپي بر دهانة آن نصب شده است ، علامت آن است كه براي رسيدن به خواسته هاي خود از فرصتهايي مناسب سود خواهيد بود .

6ـ اگر خواب ببينيد از چاهي آب بيرون مي كشيد ، علامت آن است كه استعدادهاي شما شكوفا خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کهربا

محمدبن سيرين گويد: ديدن كهربا در خواب، دليل بيماري است. اگر بيند كهربا

تعبیر خواب صفحه

منوچهر مطيعي تهراني گويد: صفحه گرامافون همسر يا مصاحب وراج و پرحرفي اس

تعبیر خواب عصا

1ـ بوييدن رايحه اي خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايع نشاط آور

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...