جمعه, 09 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب چوب - تعبیر چوب

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: چوب در خواب ديدن، نفاق است و بعضي از معبران گويند: چوب در خواب مردي است كه در نفاق است. اگر بيگانه به وي دهد آن كس با وي نفاق كند و چوب كج در خواب ديدن، تاويل آن در خواب، چون تاويل چوب راست است. اگر چوب كج بود، كه سوختن را شايد، مرد منافق است و دروغگو.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چوب در خواب تباين و اختلاف و نفاق و دودستگي و چيزهائي است از اين دست. چوب در خواب انساني است منافق و دروغ گو که بدون هيچ سود و ثمري دروغ مي گويد و نفاق ايجاد مي کند و تحت هيچ شرايطي رام نمي شود.اين نوع اشخاص در خواب هاي ما به صورت چوب و تخته تجسم مي يابند. به خصوص چوب هائي که ناهمواري و شکاف و ترک خوردگي و فاق دارند و يا اين که کج و معوج هستند که جز به آتش صاف نمي شوند. چوب را در خواب در انواع و اشکال مي توان ديد و با توجه به تاويل فوق تعبير خواب دشوار نيست. روي هم رفته اشيا چوبي و مبلمان و اشيامنقولي که از چوب ساخته مي شوند در خواب هاي ما وبال هستند مگر در چوبي که تعبير جداگانه دارد. چوب و تخته و الوار وبال و گرفتاري و مردم منافقند. اگر در خواب ببينيد که يک کمد چوبي يا مبل خريده ايدبراي خود وبال و گرفتاري درست مي کنيد. چوب هاي شکل نگرفته بيگانگاني هستند که هنوز به آن ها الفت نگرفته ايم ولي اگر انس گرفتيم دل کندن از ايشان دشوار مي شود مثل الوار که چون به کمد و مبل تبديل مي شود نمي توان به آساني دور انداخت و بيرون از خانه نهاد. چون تعبير درباره چوب و اشيا چوبي بسيار گسترده است کليات را نقل مي کنم تا خودتان بتوانيد خوابي را که ديده ايد تعبير کنيد. انشا الله خير است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

چوب

بريدن چوب : ضرر و زيان

حمل چوب : شما دچار مشکلات مادي حاد خواهيد شد

خريد چوب : غم و غصه

چوب صمغ دار : نقشه هايتان به انجام نخواهد رسيد

خرده چوب خشک : پول بدستتان خواهد رسيد ، يا مال غير منتظره اي به شما داده ميشود

 

1ـ اگر خواب ببينيد از دسته اي چوب ، دود غليظي بر مي خيزد ، نشانة آن است كه دشمنان بزودي به شما هجوم مي آورند ، اما اگر چوبها در آتشي درخشان بسوزند ، علامت آن است كه از بدبختي نجات مي يابيد و از خوشبختي بزرگي بهره مند مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد روي هيزمهاي شعله ور راه مي رويد ، نشانة آن است كه از ناداني دوستان خود لطمه        مي خوريد . اگر در خواب بتوانيد بي آنكه پايتان بسوزد از روي هيزمها راه برويد ،نشانة آن است كه بطور     سحر آميزي آرزوهايتان جامة عمل مي پوشد .

3ـ اگر خواب ببينيد ، شما را به تيركي چوبي بسته اند و هيزمهايي براي سوزاندن شما گرد مي آودند، علامت آن است كه بدبختي و زياني در انتظار شماست ، اما اگر در خواب بتوانيد خود را آزاد كنيد و بگريزيد ، نشانة آن است كه به سعادتي طولاني دست خواهيد يافت .

نظرات  

 
0 سوالشیدا چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 07:08
خواب دیدم چوب های خشک وآتیش میزدم آتش هم صاف وشعله وربودوبدون دود.یک چوب ونگه داشتم فقط
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تشکرزهرا جمعه 25 بهمن 1392 ، ساعت 08:12
:-) سلام مرسی بتبت اطالاعاتتون.
واقعا استفاده کردم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !