سه شنبه, 12 خرداد 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

درسهای صوتی رایگان زبان انگلیسی
مسئولیت مطالب مندرج در وب سایت های آگهی شده به عهده مدیران سایت مربوطه می باشد

تعبیر خواب گاز گرفتن

فرستادن به ایمیل چاپ

گاز گرفتن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه به قدر گاز گرفتن زياني به وي رسد. اگربيند خري او را گاز گرفت، دليل كه كارش از بحث تجلل است. اگر ديد گاوي او را گاز گرفت، دليل كه او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب، دليل دشمني است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گاز گرفتن : کار احمقانه

گاز زدن در يک چيز خوراکي : زيان

گاز زدن در يک چيز غير خوراکي : تلاشهاي بيهوده

// //

نظرات  

 
+33 گاز گرفتن گربهمهدي بارزاني سه شنبه 21 تیر 1390 ، ساعت 17:59
سلام
خواب ديدم كه نزديك منزل مادرم هستم، گربه اي انگشت دست راستم را گاز گرفت. من خيلي احساس درد كردم و هرچه تقلا ميكردم دستم را رها نميكرد سرانجام مانند وقتي كه لباس شسته را مي چلانيم آنرا پيچاندم تا افتاد توي سطل زباله و مرد. لطفا بفرماييد تعبيرش چيست
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 گازگرفتن گربهاسماعيل باستاني شنبه 29 بهمن 1390 ، ساعت 07:40
سلام درخواب ديدم گربه اي انگشتان پاي مرا گاز گرفته و من با تلاش اورا از پايم جدا كرده تعبير ش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 گازگرفتن گربهاسماعيل باستاني شنبه 29 بهمن 1390 ، ساعت 07:42
گاز گرفتن انگشت پا توسط گربه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب گربهپریسا چهارشنبه 09 آذر 1390 ، ساعت 20:03
3 الی 4 بار در خواب دیدم یه دفعه یه گربه معمولی بود دفعه دوم خواب دیدم یک گربه مرده رو درسته خوردم یک دفعه خولب دیدم دستمو گاز گرفته در خانه زودتر ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گازگرفتنsara شنبه 10 تیر 1391 ، ساعت 06:24
سلم من دیشب یه خواب عجیبی دیدم خواب دیدم دست یکی ازدوستامو گازگرفتم وشدتشاینقدزیادب ودکه پوست دستش اومدتودهنم وهیچ خونی هم نیومدلطفا تعبیرشوبرام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبيرخوابستاره چهارشنبه 05 مهر 1391 ، ساعت 14:53
سلام من خواب ديدم يك گربه بزرگ وچندگربه ي متوسط دراتاق خانه ي قبلي مابودند گربه بزرگه دستم راگازگرفت وگربه هاي ديگرهم امدندودستم راگازمي گرفتندوخون نيامد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنShahab سه شنبه 03 بهمن 1391 ، ساعت 04:58
سلام خواب ديدم يك گربه وقتي دراز كشيده بودم اومد طرفم هرچقد گفتم پيشته نرفت بهم يه چيزي كفت واومد شكمم رو گاز گرفت اين گربه قهوه اي رنگ بود لطفا تعبيرش رو بگيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر گاز گرفته شدنh.h پنجشنبه 17 مرداد 1392 ، ساعت 05:40
یکی از اقوام خواب دیده که وقتی رفته دکتر یکی از بیماران اونجا پست گردنش رو گاز میگیره و بعد میفهمه که اون طرف هاری داشته.
الان هم خیلی ناراحت هست، اگه میشه بگید تعبیرش چیه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنvqhdd سه شنبه 12 آذر 1392 ، ساعت 09:28
من خواب دیدم گربه دست راستم و گاز گرفته ولم نمی کنه هر چی تلاش می کردم بی فایده بود یکی کمکم کرد اونقد گردن گربه رو فشار داد ول نمی کرد تا یه مایع سیاهی از دهنش بیرون اومد و مرد و دستم و دل کرد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابلیلا سه شنبه 29 بهمن 1392 ، ساعت 19:51
خواب دیدم سگی سرم را گاز گرفت. ومن را به اینور واونور میانداخت. تعبیرش چیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنسودا پنجشنبه 08 خرداد 1393 ، ساعت 09:55
سلام ببخشید من خواب دیدم یه گربه دست چپمو گاز گرفته بودو ول نمی کرد و داشت خونمو با ندوناش میخورد و هرکاری می کردم ول نمی کرد.........میشه تعبیرش رو برام بفرستید......متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنآیناز دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 09:21
سلام...دیشب خواب دیدم یه شغال تو حیاطمونه...اومد داخل منم یه لباس دور دستم پیچیدم و رفتم سمتش که اونو از خونه بندازم بیرون که یه دفعه دستم رو گاز گرفت با اینکه یه لباس دور دستم بود ولی خیلی درد داشت
اگه میشه تعبیرش رو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنآیناز دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 09:29
ببخشید کفتار بود نه شغال :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابصبا پنجشنبه 24 مهر 1393 ، ساعت 03:17
سلام، من خواب دیدم ابتدا دو دست بریده که توی همدیگه گره خورده رو گاز میگیرم، درواقع دستها منو وادار به گاز گرفتنشون میکردن .وبعد یکی از دستهارو دیدم که انگشتهای خود رو داخل دهانم میکرد تا گاز بگیرم ومن هم با تعجب گاز میگرفتم. لطفا تعبیر خواب منو بگید : :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

درسهای صوتی رایگان زبان انگلیسی
مسئولیت مطالب مندرج در وب سایت های آگهی شده به عهده مدیران سایت مربوطه می باشد

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !