چهارشنبه, 05 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب گاز گرفتن

فرستادن به ایمیل چاپ

گاز گرفتن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه به قدر گاز گرفتن زياني به وي رسد. اگربيند خري او را گاز گرفت، دليل كه كارش از بحث تجلل است. اگر ديد گاوي او را گاز گرفت، دليل كه او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب، دليل دشمني است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گاز گرفتن : کار احمقانه

گاز زدن در يک چيز خوراکي : زيان

گاز زدن در يک چيز غير خوراکي : تلاشهاي بيهوده

// //

نظرات  

 
+50 گاز گرفتن گربهمهدي بارزاني سه شنبه 21 تیر 1390 ، ساعت 17:59
سلام
خواب ديدم كه نزديك منزل مادرم هستم، گربه اي انگشت دست راستم را گاز گرفت. من خيلي احساس درد كردم و هرچه تقلا ميكردم دستم را رها نميكرد سرانجام مانند وقتي كه لباس شسته را مي چلانيم آنرا پيچاندم تا افتاد توي سطل زباله و مرد. لطفا بفرماييد تعبيرش چيست
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+26 گازگرفتن گربهاسماعيل باستاني شنبه 29 بهمن 1390 ، ساعت 07:40
سلام درخواب ديدم گربه اي انگشتان پاي مرا گاز گرفته و من با تلاش اورا از پايم جدا كرده تعبير ش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گاز گرفتگی توسط گربهYasi Tehrani چهارشنبه 04 شهریور 1394 ، ساعت 16:05
رستوران بودیم و گربه ای از زیر میز ب پام نزدیک شد و روی ساق پام رو دوبار آروم گاز گرفت و وقتی دور شد متوجه شدم جای گازش پام رو زخم کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 گازگرفتن گربهاسماعيل باستاني شنبه 29 بهمن 1390 ، ساعت 07:42
گاز گرفتن انگشت پا توسط گربه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: گاز گرفتن گربهرحمت سه شنبه 17 فروردین 1395 ، ساعت 15:20
سلام حواب دیدم کربه ای کثیف انگشت دست راست مرا گاز گرفت وباسختی دستم را رها کردم بطوریکه زخم جای دندانش را مشاهده کردم وسعی میکردم اورا ازخود دور کنم گربه هم تلاش میکرد دوباره حمله کند ونهایت از او رهایی پیدا کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 خواب گربهپریسا چهارشنبه 09 آذر 1390 ، ساعت 20:03
3 الی 4 بار در خواب دیدم یه دفعه یه گربه معمولی بود دفعه دوم خواب دیدم یک گربه مرده رو درسته خوردم یک دفعه خولب دیدم دستمو گاز گرفته در خانه زودتر ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 گازگرفتنsara شنبه 10 تیر 1391 ، ساعت 06:24
سلم من دیشب یه خواب عجیبی دیدم خواب دیدم دست یکی ازدوستامو گازگرفتم وشدتشاینقدزیادب ودکه پوست دستش اومدتودهنم وهیچ خونی هم نیومدلطفا تعبیرشوبرام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 گاز گرفتن گربهمبین پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ، ساعت 19:54
اگر در خاب شما خونی نباشد خاب شما باطل است...این رو از یه کتاب قدیمی تعبیر که جد اندر جد از جد پدربزرگم بخش رسیده خوندم...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گاز گرفتن گربهمبین پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ، ساعت 19:56
نقل قول از farzad:
با سلام .من چند وقت پیش داشتم تور کوچه رد میشدم و یه گربه رو دیدم و اون گربه رو کیش کیشش کردم و فرار کرد وشب همان روز همان صحنه رو خواب دیدم و همه لحظه گربه بهم حمله کرد و دست راستمو گاز گرفت به طوری که دستم بیحس شد و بعد من ان گربه رو هی به دیوار و .. میکوبیدم تا دستنو ول کند اخر بار گربه مرد و مت دستمو نگاه کردم هیچ خونی ازش نمیومد و فقط دیدم 2حفره که جای دندونای گربه بود جوری دستمو سوراخ کرده که حفره از کف دستم به پشت دستم وصل شده بود.خیلی نگرانم میخام بدونم تعبیر این خواب چیست تورو خدا بهم جواب بدین و حوابشو به ایمیلم ارسال کنید.ممنون

خاب بی خون باطل است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبيرخوابستاره چهارشنبه 05 مهر 1391 ، ساعت 14:53
سلام من خواب ديدم يك گربه بزرگ وچندگربه ي متوسط دراتاق خانه ي قبلي مابودند گربه بزرگه دستم راگازگرفت وگربه هاي ديگرهم امدندودستم راگازمي گرفتندوخون نيامد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبيرخوابجواد جمعه 09 مهر 1395 ، ساعت 02:03
سلام من خواب دیدم که ساعت دوشب بودکه یک گوشه خونه من صدامیاداحساس میکردم موش اومده وقتی رفتم جلوچندگربه درتاریکی به من حمله کردن ودستم راگاز گرفتن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنShahab سه شنبه 03 بهمن 1391 ، ساعت 04:58
سلام خواب ديدم يك گربه وقتي دراز كشيده بودم اومد طرفم هرچقد گفتم پيشته نرفت بهم يه چيزي كفت واومد شكمم رو گاز گرفت اين گربه قهوه اي رنگ بود لطفا تعبيرش رو بگيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گاز گرفتن گربه از پهلومریم جمعه 12 تیر 1394 ، ساعت 21:26
سلام من خواب دیدم در خانه دراز کشیدم و گربه سیاه امد سمتم و هر چه پیشته گفتم نرفت و من را خیلی گاز گرفت از پهلویم ب شدت گاز گرفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر گاز گرفته شدنh.h پنجشنبه 17 مرداد 1392 ، ساعت 05:40
یکی از اقوام خواب دیده که وقتی رفته دکتر یکی از بیماران اونجا پست گردنش رو گاز میگیره و بعد میفهمه که اون طرف هاری داشته.
الان هم خیلی ناراحت هست، اگه میشه بگید تعبیرش چیه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنvqhdd سه شنبه 12 آذر 1392 ، ساعت 09:28
من خواب دیدم گربه دست راستم و گاز گرفته ولم نمی کنه هر چی تلاش می کردم بی فایده بود یکی کمکم کرد اونقد گردن گربه رو فشار داد ول نمی کرد تا یه مایع سیاهی از دهنش بیرون اومد و مرد و دستم و دل کرد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابلیلا سه شنبه 29 بهمن 1392 ، ساعت 19:51
خواب دیدم سگی سرم را گاز گرفت. ومن را به اینور واونور میانداخت. تعبیرش چیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنسودا پنجشنبه 08 خرداد 1393 ، ساعت 09:55
سلام ببخشید من خواب دیدم یه گربه دست چپمو گاز گرفته بودو ول نمی کرد و داشت خونمو با ندوناش میخورد و هرکاری می کردم ول نمی کرد.........میشه تعبیرش رو برام بفرستید......متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنآیناز دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 09:21
سلام...دیشب خواب دیدم یه شغال تو حیاطمونه...اومد داخل منم یه لباس دور دستم پیچیدم و رفتم سمتش که اونو از خونه بندازم بیرون که یه دفعه دستم رو گاز گرفت با اینکه یه لباس دور دستم بود ولی خیلی درد داشت
اگه میشه تعبیرش رو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنآیناز دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 09:29
ببخشید کفتار بود نه شغال :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خوابصبا پنجشنبه 24 مهر 1393 ، ساعت 03:17
سلام، من خواب دیدم ابتدا دو دست بریده که توی همدیگه گره خورده رو گاز میگیرم، درواقع دستها منو وادار به گاز گرفتنشون میکردن .وبعد یکی از دستهارو دیدم که انگشتهای خود رو داخل دهانم میکرد تا گاز بگیرم ومن هم با تعجب گاز میگرفتم. لطفا تعبیر خواب منو بگید : :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خوابفرزانه شنبه 22 فروردین 1394 ، ساعت 07:51
خواب دیدم موش کف دستم رو گاز گرفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتندرسا سه شنبه 11 آذر 1393 ، ساعت 06:39
دوستم خواب دیده ی جایی هست که برف زیادی اومده بلند میشه و برفا رو کنار میزنه وقتی ی نور میبینه که میخاد بیاد بیرون یهو یه گربه میاد و پاش رو گاز میگیره ایقد محکم گاز میگیره ک از خواب بیدار میشه از درد ولی گربه تو خواب باهاش حرف میزنه با ی صدای اشنا . ولی هرچی فک میکنه صدا رو یادش نمیاد که صدای کیه.
تعبیرش چیه خیلی نگرانه .
ایمیل:
خواهش میکنم زود جواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گاز گرفتنرضا جمعه 12 دی 1393 ، ساعت 05:19
سلام من دیشب خواب دیدم.گوش پسر بچمو گاز گرفتن و گوشش از جا کنده شد لطفا تعبیرشو برام بفرستید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابfarzad شنبه 04 بهمن 1393 ، ساعت 10:27
با سلام .من چند وقت پیش داشتم تور کوچه رد میشدم و یه گربه رو دیدم و اون گربه رو کیش کیشش کردم و فرار کرد وشب همان روز همان صحنه رو خواب دیدم و همه لحظه گربه بهم حمله کرد و دست راستمو گاز گرفت به طوری که دستم بیحس شد و بعد من ان گربه رو هی به دیوار و .. میکوبیدم تا دستنو ول کند اخر بار گربه مرد و مت دستمو نگاه کردم هیچ خونی ازش نمیومد و فقط دیدم 2حفره که جای دندونای گربه بود جوری دستمو سوراخ کرده که حفره از کف دستم به پشت دستم وصل شده بود.خیلی نگرانم میخام بدونم تعبیر این خواب چیست تورو خدا بهم جواب بدین و حوابشو به ایمیلم ارسال کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتناسماء دوشنبه 25 خرداد 1394 ، ساعت 05:39
سلام من خواب دیدم جان یک گربه کوچیک قهویی رو نجات دادم و یک گربه سیاه از حسادت مچ دستم رو گاز گرفت و آثار خون روی دستم بود ولی خون نیومد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاز گرفتن گربه و کندن سر آنarmita دوشنبه 05 مرداد 1394 ، ساعت 11:37
خواب دیدم گربه قهوه ای رنگی شکم خرگوشم ک تو باغچه بود گاز میگیره میرم میگیرمش اما ول نمیکنه با دستام دهنشو باز میکنم بعد سرشو میکوبم لب باغچه ک یه گربه سفید و مریض، میبینم اول دلم میسوزه بعد سر دوتاشونو انقد میکوبم لب باغچه تا کنذه میشن ، سر و تن هارو میندازم دور و صورتمو در حالی ک گریه میکنم با آب میشورم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گربه سیاه گاز گرفتمحمدرضا جمعه 30 مرداد 1394 ، ساعت 06:46
سلام.ببخشید دیشب خواب وحشتناکی دیدم خونه یکی از اقوام بودم و فقط من بودم و اون خانواده فامیلم ناگهان از پنجره چشمم خورد به یه گربه ی سیاه بعداز ثانیه ای دیدم از پشت سرم اومد و انگشت شصت پای چپمو گاز گرفت
اومدم باپای راستم بزنمش ک شصت اون پامم گرفت و گاز میگرفت و بابدبختی پرتش کردم ک دوباره پرید ک سرمو بگیره من با دست چپم گرفتمش و میکوبیدمش به دیوار ک دیگه از خواب پریدم تروخدا جوابی ب من بدید دو سه روز پیش اتفاق بدی برام افتاده میخوام ببینم ربطی ب هم دارن یا نه
ایمیل : mohamad.mokhtari96@gmai l.com
واقعا میترسم و استرس دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 روباهالهام دوشنبه 09 شهریور 1394 ، ساعت 07:35
سلام من خواب ديدم دست چپم رو يه روباه سفيد داره گاز مى گيره انقدر تلاش كردم با افراد ديگه كه اونجا بودن دستمو بيرون كشيدم حتى دندوناى روباه رو كاملا ديدم بعد از اينكه رها شدم زخم دستم زود خوب شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاز گرفته شدنmaral چهارشنبه 01 مهر 1394 ، ساعت 08:17
تو یک شب دو تا خواب دیدم
بار اول از چیزی یا کسی فرار میکردم و در حال پرواز بودم از بین شاخه های یک درخت که رد میشدم چیزی که ندیدمش نک انگشت دست راستم رو گاز گرفت که از دردش بیدار شدم
بار دوم از پیرمرد یک پیر مرد رو دیدم که یک نوزاد دستش بود برای کمک بهش بچه رو ازش میگیرم تا به ماشینش برسونم اولش پیرمرد پیشمه ولی بد نه بد یک مرد بیخانمان و دو تا سگ بهم حمله میکنن یکی از سگا هم بازویه دست راستمو گاز میگیره وقتی دستم به ماشین میرسه انگار اونا هم از بین میرن یا کمک میرسه
خیلی دوس دارم بدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گاز گرفته شدن توسط یه پیر مردیعقوب سه شنبه 19 آبان 1394 ، ساعت 06:13
سلام خسته نباشین امروز 27 محرم است من دیشب خواب دیدم یه پیر مردم میخواد گردنمو گاز بگیر به زور میخواد بچسبه به گردنم ولی من از جیبم یه شیی نوک تیز مثل میخ در آوردم زدم به پاش و نگذاشتم گازم بگیر و از خودم دورش کردم . ممنون میشم تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گاز گرفتن گنجشکمیبنا پنجشنبه 21 آبان 1394 ، ساعت 06:17
سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که گنجشکی انگشت اشاره ی دست چپم را گاز گرفت حتی یه قطره خون هم نیومد انگشتم نه زخم شد نه خراش گرفت میشه تعبیرش را برام به ایمیلم بفرستید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گازگرفتگیzr جمعه 22 آبان 1394 ، ساعت 09:00
سلام من خواب دیدم که دوستم پامو گاز میگیره ولی جایی که از گازاش موند مث جای بریدگی بود....معنیش چی میتونه باشه؟...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیرخوابلیلا جمعه 29 آبان 1394 ، ساعت 05:56
سلام خواب دیدم گربه ایی انگشت دست چپم را گاز گرفت اما هیچ
خونی نیومد ازش ومن از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه???
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سلامزینب دوشنبه 30 آذر 1394 ، ساعت 08:47
سلام من خاب دیدم که در حیاطی هستم و دارم ماهی سرخ میکنمم در ماهیتابه ای بزرگ که ناگهان گربه ای از زیر اجاق پامو گاز گرفت و منم خیلی عصبی شدمم و چون کلن از گربه بیزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گاز گرفتن گربهفردوس پنجشنبه 20 اسفند 1394 ، ساعت 06:00
سلام من دیشب خواب دیدم که یه گربه که رو 2پا راه میرود ولی مشکی انگشت اشاره من را گاز گرفت و اتگشتم به شدت درد گرفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنمريم دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ، ساعت 07:07
ديشب خواب ديدم دوستم قديم با من قهر بود بعد از چند سالها ديدم و او مرا شوك شد و من همينطور شوك شدم امدم جلو و او هم جلو من وايستاد آغوش كردم و او صورتم مخصوص لُب گونه گاز گرفت و هم دو طرف راست چپ مثل احساس شهوت بود و تعجبم كرد ول كردم حيرت شدم و بعد گفتمش فعلا خدافظ ميرم دنبال دخترم كوچولو كمشده مي گردم خيلي اخم شدم اكنون دخترم پيدا نكردم بيدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گاز گرفتنparisa جمعه 11 تیر 1395 ، ساعت 18:10
خواب دیدم انگشت کوچیکه یه نفر رو‌گاز گرفتم طوری ک قطع شد و دهنم پر از خون شد بعدش دهنمو شستم و مرتبا از اون آدم عذر خواهی کردم و گریه کردم اما اون همش میگفت اشکالی نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب؛ لطفا جواب بدینhossein دوشنبه 14 تیر 1395 ، ساعت 06:50
سلام

من دیشب خواب دیدم که یه طوطی رو که تو هوا بود با دست می گیرمش اما اون طوطی که دو دستم بود انگشتم گاز گرفت که خیلی درد داشت....

تعبیرش چی میشه...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دندان گرفتن کودک از شما در خوابوحید چهارشنبه 23 تیر 1395 ، ساعت 18:51
در خواب دیدم ک با دو دوست در جایی بودم و کودکی ناشناس انگشت اشاره مرا گاز گرفت ب سختی و از خواب پریدم به صورتی ک جای گاز او را پس از بیدار شدن احساس میکردم تعبیر خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابفاطمه پنجشنبه 24 تیر 1395 ، ساعت 10:48
خواب دیدم آلت همسرم در دهانم هست و آلتش خیلی زشت شده و خون مردگی میشود تغییرش چیست با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاز گرفتن گربهسارا جمعه 19 شهریور 1395 ، ساعت 06:51
سلام. بیدار بودم ولی وسوسه شدم دوباره بخوابم ساعت 10:50 صبح بود که خوابیدم دوباره. تو خوابم انگار داشتم یه حیاط رو میشستم که یه دفعه صدای یه گربه شنیدم دیدم که جلوتر تو همون حیاط یه خونه درست کرده و توش دراز کشید و داره میو میو میکنه. انگار که هنوز منو ندیده بود. یه کم رفتم جلو و شلنگم دستم بود ، نمیخواستم روش آب بریزم ولی یه دفعه اون منو دید و چشاش براق شد ، دندوناشو نشونم داد و آروم اروم اومد سمتم ، تا خواستم فرار کنم دوید و انگشت های پامو گاز گرفت. دردی حس نکردم ولی همون لحظه ام از خواب پریدم.ساعت 11:15 شده بود.لطفا برام تعببرو بفرستید خیلی خیلی برام مهمه...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاز گرفتن مردهنرگس بیتا جمعه 23 مهر 1395 ، ساعت 06:30
من خواب دیدم یکی از اقواممون مرد بوده، سیدم بود فوت کرد ، خواب دیدم از دوستاشتن زیادی لپ منو یه کوجولو ، گاز گرفت اصلا دردم نیومد ، بعد من تو خواب گفتم گاز گرفتی یعنی منو با خودت میبری، نمیدونم تعبیرش چی میشه ، میشه کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما