سه شنبه, 04 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب گربه - حیوان

فرستادن به ایمیل چاپ

گربه

محمدبن سيرين گويد: ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بيماري. چهارم: زني مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت كردن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ابن سيرين نوشته گربه در خواب هاي ما مردي است دزد و مفسد خصالي که درست است زيرا گربه نميتواند يک مرد را مجسم کند زيرا گربه به هيچ وجه خصائص مردانگي ندارد و بر عکس بيشتر داراي صفاتي است که مشابه آن را در زنان مي توان سراغ کرد. گربه حيواني است آرام و اهلي و قابل تربيت که قدرت خوپذيري فراوان دارد. صاحبش را مي شناسد و خود را براي او لوس مي کند. حس وفاداري او ضعيف است ولي نسبت به بچه هاي خود به شدت عشق مي ورزد و ديده شده که براي دفاع از بچه ها جان خويش را به خطر افکنده است . به نظافت و زيبائي خود علاقه مند است و خيلي خصوصيات ديگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن ديده مي شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربي گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بين اين دو بايد تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببينيد که به شما تعلق دارد يا در خانه شماست چنين زني در مسير زندگي شما پيدا مي شود يا سر راهتان قرار مي گيرد. نوشته اند گربه زني است که دزدي رل دوست دارد و اين کار براي او عادت شده است. اگر در خواب بينيد گربه اي داريد ، زني که دستش گج است در زندگي شما نقش مي گيرد. اگر ببينيد چندين گربه جائي جمع هستند چند زن درباره شما حرف مي زنند و تصميم مي گيرند و غيبت مي کنند. اگر ببينيد گربه از خانه شما چيزي ربوده و برده به مال و دارائي شما تعدي و تجاوز مي شود و انسان متعدي و متجاوز يک زن است . اگر در خواب بينيد گربه يي را در بغل گرفته ايد و به سينه خود مي فشاريد زني و فريبکار شما را مي فريبد و گولتان ميزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشيد زني محيل برشما مسلط مي شود. اگر در خواب بينيد که به گربه غذا مي دهيد پول خود را براي يک زن دروغگو فريبکار خرج مي کنيد و اگر ببينيد به دنبال يک گربه مي دويد که او را بگيريد زني شما را به استيصال وا مي دارد و سر گردان مي کند. اگر ببينيد گربه اي در خانه شما موش گرفته زني براي شما حسن خدمت انجام مي دهد اما نبايد فراموش کنيد که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گربه

چنگ خوردن از گربه : مانع

گربه سياه : بدبختي

نوازش کردن آن : ناسپاسي

گربه اي که ميو ميو ميکند: يک دعوي طولاني

پوست گربه : پيدا کردن يک شيء گم شده

ديدن گربه: دوست نا دوست

گربه وحشي : دوست خطرناک

زدن يک گربه : خيانت

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن کشتن گربه درويش گردد

// //

نظرات  

 
+53 خوابالهام دوشنبه 25 بهمن 1389 ، ساعت 22:29
سلام
من مادر خود را هفته پیش در یک تصادف از دست دادم
یک گربه در محله ما وجود دارد که همیشه برای غذا خوردن دم در ما می آید
قبل از سوم مادرم در خواب دیدم که گربه با من در حال حرف زدن است و میگوید که به من گوشت بده و غذای خشک نده
جلو گربه یک ظرف آب زلال بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خوابزهرا پنجشنبه 01 مرداد 1394 ، ساعت 07:40
سلام من فكر ميكنم خداوند غذا دادن به حيوان رو دوست داره و ثوابش زياد و باعث شادي روح مادرتون شده بهتره به اين كار ادامه بدين خداوند مادرتون و بيامرزه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 الهام دوشنبه 08 فروردین 1390 ، ساعت 08:12
سلام
خواب دوتا بچه گربه رو دیدم که خیلی کوچولو بودن و خیلی ناز به اندازه یه نارنگی
و یک بچه گربه به اندازه واقعی هم بود
من سربه سر اون دو تا گربه ها می ذاشتم و اون گربه به من چنگ میزد که اونارو اذیت نکنم
این ینی چی؟
:roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سلامامیرحسام یکشنبه 17 دی 1391 ، ساعت 08:05
تندرست و پیروز باشی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بهنام چهارشنبه 10 مهر 1392 ، ساعت 16:19
نقل قول از الهام:
سلام
خواب دوتا بچه گربه رو دیدم که خیلی کوچولو بودن و خیلی ناز به اندازه یه نارنگی
و یک بچه گربه به اندازه واقعی هم بود
من سربه سر اون دو تا گربه ها می ذاشتم و اون گربه به من چنگ میزد که اونارو اذیت نکنم
این ینی چی؟
:roll::

منم دقیقا همین خوابو دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 عرفان چهارشنبه 14 خرداد 1393 ، ساعت 22:13
خوابت از ی دزد حرف میزنه
که تو میتونی دزد رو بگیری
ولی بهت اسیب میزنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دیدم ک یک نفر ک اشنایم است از یک جا دزدی میکند من هانیه پنجشنبه 02 تیر 1390 ، ساعت 00:47
دیدم ک یک نفر ک اشنایم است از یک جا دزدی میکند من اول حواسم نیس اما بعدش دعوایش میکنم و اورا لو می دهم به پدرم میگویم که او دزدی کرده و در آخر خوابم او در چهره یکی دیگه ظاهر شد.برام عجیب بود ک چرا دزدی کرده!
خیلی حالم بد بود تو خواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گازگرفته شدن توط گربهرتی مرده پنجشنبه 10 دی 1394 ، ساعت 02:43
من درخواب دیدم یه گربه ناز بسیار زیبا گوشه ایستاده به گونه ای مرده مینمود دوستم نزدیک شد وگربه زنده شد وبسوی او غرش کرد یک دفعه فرار کردیم اول سمت من آمدایستادم منرا ول کرد دنبال دوستم اورا گرفت برادرانم کمک اوکردند وولش کرد و پای مرا گرفت وبه برادرم هر چه میگفتم بزنش نمیزد وگربه همیتطور پای من دهنش بود که از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 هانیه پنجشنبه 02 تیر 1390 ، ساعت 00:47
دیدم ک یک نفر ک اشنایم است از یک جا دزدی میکند من اول حواسم نیس اما بعدش دعوایش میکنم و اورا لو می دهم به ÷درم میگویم که او دزدی کرده و در آخر خوابم او در چهره یکی دیگه ظاهر شد.برام عجیب بود ک چرا دزدی!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 Guest پنجشنبه 16 تیر 1390 ، ساعت 11:22
من دیشب در خواب یک گربه وحشی بزرگ دیدم و یک پلنگ با دو تا از بچه هایش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+27 Guest سه شنبه 18 مرداد 1390 ، ساعت 23:55
سلام خواب دیدیم تعدادی گربه در اطراف من و شوهرم هستن که شوهرم آنها را از ما دور میکرد تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 سینا دوشنبه 04 فروردین 1393 ، ساعت 01:18
تعبیر خواب شما این است که چند زن در حال سخن گفتن در مورد زندگی شما است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+26 مریمGuest سه شنبه 18 مرداد 1390 ، ساعت 23:56
تعبیر گربه ای که از خود دورش میکنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+61 مریم سه شنبه 18 مرداد 1390 ، ساعت 23:57
تعبیر خواب گربه ای که از خود دورش میکنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خروس یک گربه را خوردنازنین جمعه 25 شهریور 1390 ، ساعت 07:36
خواب دبدم که در حیاط ایستاده ام و گربه ای را در دست گرفته ام و انرا نشان پسر خواهرم که 2 ساله است و کنار پنجره ایستاده است. ناگهان پسر خواهرم تبدیل به حروسی شد و از پنجره بیرون پرید و گربه ای که در دست من بود را خورد.بعد این خروس تبدیل به جوجه خروس شد که در حیاط جیک حیک می کردو به خواهرم که در بالا بود گفتم بیا پیش بچه ات که تنها نباشد.ولی نمی توانست بیاید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خروس یک گربه را خوردعلی دوشنبه 11 اسفند 1393 ، ساعت 05:34
شام سنگین خورده بودی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 زاییدن گربهبتول علیزاده یکشنبه 27 شهریور 1390 ، ساعت 00:23
تو خواب دیدم که یک گربه ای نالان پیش من و دوستم اومد که ما تعجب کردیم بعد یهو شروع کرد به زایمان و بچش را به دنیا آورد. روی صورت و زیر این بچه گربه هم یه لایه ای بود که شفاف بود. من حیرت کرده بودم ولی دوستم سریع بچه گربه را برد زیر آب گرفت و اینطوری انگار نجاتش داد و اون لایه را از رو بدنش برداشت تا زنده بمونه. برام یکی تعبیر کرده که به زودی شوهر می کنم. درسته؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب گربهمرجان پنجشنبه 28 مهر 1390 ، ساعت 11:46
سلام.خواب دیدم2تا گربه بزرگ و خوشکل یکی یه دونه موش سفید بزرگ تو دهانشون بود.من از یه طرف از گربه ها ترسیده بودم ار یه طرف ناراحت از اینکه موش امده تو خونه ام. تورو خدا تعبیر خوابمو زود میل کنین اخه خیلی پریشون شدم.خیلی ممنون. :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر گربهآرمین چهارشنبه 02 آذر 1390 ، ساعت 12:15
سلام من خواب دیدم که یه گربه خیلی کوچولوی چاق که کور بود داشت می رفت و منم دنبالش بودم هی تلو تلو میخورد . من گرفتمش. ممنون میشم خیلی ذهنمو مشغول کرده من شب قبلش با نامزدم تموم کرده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 گربه وحشیمحمد دوشنبه 03 بهمن 1390 ، ساعت 06:58
خواب دیدم روی درختی نشستم و دارم انار میخورم یکدفعه دیدم یه گربه وحشی سیاه خیلی بزرگ داره به من حمله میکنه ولی چون پایینه درخته به من نمیرسه تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانEasylife چهارشنبه 05 بهمن 1390 ، ساعت 12:42
سلام
یکی از دوستام چند شب پیش خواب دیده بود که یه بچه شیر پیدا کرد و انو با خودش برد و واسش غذا گرفت بعد چند نفر خواستن شیرو ازش بگیرن اونم شیرو زیر لباسش گذاشت وقتی رسید خونه بچه شیر تبدیل شده بود به بچه گربه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 گربه زاییدننیلوفر جمعه 21 بهمن 1390 ، ساعت 15:40
خواب دیدم بچه گربه ای از تو کفشی در جا کفشی بیرون امد.میخماستم بغلش کنم اما نگذاشت و ناگهان گربه ای سیاه رو کنارش دیدم که شروع به زاییدن کرد.بچه گربه ها یکی بعد از دیگری به دنیا میامدند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبییر خواب گربهشروین یکشنبه 21 اسفند 1390 ، ساعت 13:23
با سلام,
من خواب دیدم که گربه سفیدی که دور چشمش کبود بود را از زیر خانه با پا انداختم چند متر آنطرف تر و نمی دانستم که حامله است وقی به زمین خورد چند بچه از شکمش در آمد من دلم سوخت و در زیر خانه را باز کردم و از خواب پریدم.
لطفا تعبییرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 تعبیر خواب گربهمارال سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 ، ساعت 05:04
خواب دیدم دو تا گربه به زور میخوان وارد خونمون بشن ولی نمیذارم و یکی از اونها منو گاز گرفت و من اون رو کشتم و یکی از اونها سیاه بود و میخواست انتقام بگیر و به زور به من حمله کنه چون بابت این خواب ترسیدم تعبیرش چیست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب گربهعمید جمعه 05 خرداد 1391 ، ساعت 07:21
من خواب دیدم که یه گربه چاق و خوشگل که بیست تا چشم روی بدنش داشت و دوست داشتم و می خواستم هر طور شده اونو وارد خونم کنم ولی اون ممانعت می کرد.بعد چندتا گربه سیاه و زشت بهش حمله کردن.وقتی ان اینو دید حاضر شد بیاد تو خونم.

خواهش می کنم اگر کسی می تونه بهم کمک کنه...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تعبیر خواب گاز گرفتن گربهنيما شنبه 06 خرداد 1391 ، ساعت 06:29
سلام
خواب ديدم توي يك كوچه ميرفتم يكي از دوستام چند متري پشتم بود
منو محل نكردو مسير ديگه اي رفت
وقتي رسيدم به ماشينم 3 يا 4 تا گربه زير ماشينم ميجرخيدن وحشي بودند
يكي پريد دستمو به شدت گاز گرفت ول نمي كرد
محكم رو شكمش لگد كردم كه ول كنه ديدم محكمتر گاز ميگره
بعد بيدار شدم؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 گربه عاشقدر به در دوشنبه 22 خرداد 1391 ، ساعت 14:44
ساعت5بعد از ظهر بهد از این که خیلی نگران بودم خوابیدم تو خواب یه گربه سیاه سفید اومده بود تو تخت خوابم مدام باش بازی میکردم بغلش میکردم تا این که مامانم در خواب وارد اتاقم شد گربه رو برد و همه ی اتاقم شست!!
شب قبل این خواب من با شخصی آشنا شدم و از ان خوشم اومد و باهم دوست شدیم و مادرم حرفامون شنید و شدیدا باهم برخورد کرد این خواب که فردا ظهرش دیدم شدید نگرانم کرد....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابماريا یکشنبه 03 دی 1391 ، ساعت 12:11
من مدتيه يه خوابوبه كرات ميبينم كه:گربم توي خواب تبديل به خروس ميشه تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 من تو خواب دیدم ک 1گربه رو تعقیب میکنم و میگیرمش جلو 1سگ بخوردش و گربه با قیافه وحشتناکی گازم میگیرهسوگند چهارشنبه 31 خرداد 1391 ، ساعت 05:21
جالب بود
اگه کسی معنی این خوابو میدونه بگه لطفا
خواب دیدم تو خونمون یه سگ دنبال یه گربه میکنه که بخوردش من گربه رو میگیرمش و میارم که جلو سگ نگهش میدارم ک سگ بخوردش سگ میخواست از گردنش گاز بگیره ک گربه با قیافه ترسناکی برگشت و دست منو ک از گرنش گرفته بودمش گاز گرفت
لطفا معنیش رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 تعبير خواب لباس شسته شدهparya چهارشنبه 07 تیر 1391 ، ساعت 08:07
سلام
خواب ديدم مادرم لباسهام رو شسته و روي بند رخت انداخته و من صداي گربه شنيدم، به بالكن رفتم و ديدم يك گربه سياه داره شلوار مشكي منو كه روي بنده مك ميزنه و آب جمع شده داخلشو ميخوره، سعي كردم گربرو دور كنم، گربه رفت ولي دوباره برگشت، مادرم و صدا كردم ولي اونم نتونست دورش بكنه، يكي از اقوام كه در خانه بود اومد و چيزي رو زمزمه كرد كه باعث شد گربه بره بعد چند تا مگس اومدن كه باز اون مگسارم كشت. لطفا تعبير خواب رو برام ايميل كنيد. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 گربهفرشته جمعه 16 تیر 1391 ، ساعت 06:41
سلام ممنون میشم اگه کمکم کنید من دقیقا ساعت خوابم رو یادم نیست ولی فکر کنم صبح بود یعنی دیگه روز بود
خواب دیدم خونه ی مادر بزرگم هستم یک گربه از پنجره پرید تو همه جیغ زدند گربه هول شد و می خواست بره بیرون که افتاد روی من یه خورده هم روی دختر عمم افتاده بود می خواست فرار کنه که هی پنجه هاش میکوبید به من که بره نمی تونست گیر کرده بود وقتی از خونه رفت تمام جاهای پنجه هاش روی کمرم و دستم مونده بود موهاشم به لباسم چسبیده بود
یک دنیا ممنون میشم که تعبیر خوابم رو به ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ......masood_hayper جمعه 13 مرداد 1391 ، ساعت 08:13
سلام من دیشب تو خواب دیدم که یه گربه اومده خونه ما و رفته بود زیر دراور و ناخونای خیلی بزرگی داشت و من میترسیدم برم طرفش و بعد بابام رفت و اونو برداشت و انداخت بیرون تعبیر خواب من چی میشه ممنون میشم اگه راهنماییم کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 gorberima جمعه 20 مرداد 1391 ، ساعت 17:59
salam,ba doroode faravan.
khab didam ke ba ey gorbe ezdevaj kardam va ey bache ke onam gorbe bood dashtam gooorbe khili servatmandi bood bad .mehman barayemam amad va mardaram negaran bood va nemigoozasht ba mehman ha roberoo besham.in khab che mani mitone dashte bashe?man vaghan az in khab tarsidam
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانآنا یکشنبه 29 مرداد 1391 ، ساعت 21:29
خواب دو تا گربه دیدم یکی سفید یکی سیاه که زن و شوهر و در حال معاشقه با دیدنشون ازشون بدم اومد رو کردم یه طرف دیگه اما اونا اومدن سمتم با این تصور که من اونارو دوست دارم اما من با پام سعی داشتم دورشون کنم اما به نظرم نرفت که من از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب گربه وکودکمنصوره سه شنبه 14 شهریور 1391 ، ساعت 14:33
2شب پیاپی خواب دیدم گربه وحشی دریک شب نصف یکی از بچه هایم که نوزادبودونمی دانم کدام یک ازبچه هایم بود(6فرزند دارم 3تاازشوهرشهیدم-3تاازبرادرشوهرم) راخوردودرشب دیگر دیدم دل وجگر فرزندم را می خورد.فکرکنم بچه ی شهیدم بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر گربه سیاهمینا پنجشنبه 23 شهریور 1391 ، ساعت 14:45
من خواب دیدم یه گربه سیاه وبزرگ توآشبزخنمون خوابیده من هم ازدیدن گربه وحشت میکنم ولی بازم بیدارش میکنم وبهش غذا میدم وازاین کارم تو خواب میترسم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر خواب گربه - حیوانسحر شنبه 01 مهر 1391 ، ساعت 07:05
من خواب دیدم یه گربه پرنده که دوتا بال بزرگ داشت جلوی ما رود اومد. یه چشمش کور بود. دندوناش به طرز وحشتناکی بیرون بودن عین خون آشام بود. هی خرخر میکرد و من هی سعی میکردم بهش نشون بدم ازش نمیترسم واگه بخواد آسیب بزنه پدرشو درمیارم. بعد رفتم یه جایی از ترس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوبعلی دوشنبه 08 آبان 1391 ، ساعت 08:33
خیلی بد بود از نزدیک ببینمت کتلتت کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانزيبا شنبه 22 مهر 1391 ، ساعت 14:13
خواب ديدم گربه اي ميخواد از توري پنجره بياد تو خونه منم فوري پنجره رو بستم نذاشتم بياد تو
لطفا برام تعبيرشو بفرستيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانفاطمه چهارشنبه 26 مهر 1391 ، ساعت 18:19
من چند بار تا حالا خواب گربه دیدم وتو همه خوابا ازش ترسیدم گاهی به من حمله میکنه ومن از خودم دفاع میکنم همیشه هم توی خواب شب بوده. هیچ وقت هم تا حالا موفق نشدم اونو از خودم دور کنم یا بکشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خواب گربهآلاله دوشنبه 08 آبان 1391 ، ساعت 07:20
سلام....چند شب پیش خواب دیده بودم که رفتم تو تراس دیدم یه گربه از تراس اومد تو خونه....منم بهش گفتم بره بیرون رفت....
دیشب باز خواب دیدم که دو تا گربه سر تخت من دارن جفتگیری میکنن.... بعدش یه صدایی به من میگه از این خونه برو وگرنه این گربه ها بهت تجاوز میکنن...تعبیرش چی میتونه باشه...لطفا اگه میشه به ایمیلم جواب بدین...با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهمهسا شنبه 13 آبان 1391 ، ساعت 13:37
خواب دیدم گربه اومده خونمون و بچشو گم کرده میو میو میکنه
بعدش بچش پیدا مکنه اونو میبره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبير خوابليدا شنبه 20 آبان 1391 ، ساعت 06:23
سلام. من خواب ديدم برادرم يك گربه آورده خونه و اون گربه پريوده ( خونريزي داره) و{ البته برادرم دنبال دختربازي هم هست.}
بعد اون گربه توي يه تشت آب بود.
لطفا تعبير كنيد خوابم رو.
متشكرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه سیاهنگار جمعه 10 آذر 1391 ، ساعت 09:37
سلام. من خواب دیدم یه گربه سیاه توی کمده اتاقمه در کمد باز بود که د یدم یه چیزی داره توی کمد تکون میخوره و من داشتم با دوستم تلفنی صحبت میکردم.گربه یه دفعه از کمد اومد بیرون و توی اتاق میچرخید میخاست از یه جایی بره بیرون من میخاستم در تراس رو باز کنم که بره اما از خواب بیدار شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گربهزهرا شنبه 18 آذر 1391 ، ساعت 06:17
خواب ديدم يگربه ياه و سفيد بزرگ از زير پاهام تند رد ميشه من مي پرم بالا دوباره مياد اينكارو ميكنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گربهنازیلا جمعه 24 آذر 1391 ، ساعت 18:32
سلام و خسته نباشید.من دو تا گربه دارم و شبی خواب دیدم که گربه هایم دارن گربه ی دیگری را میخورند.اگر امکان داره برام تعبییر کنید.ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گربه فراریصبا یکشنبه 10 دی 1391 ، ساعت 04:11
در خوابم دیدم ک گربه خیلی حراسان است او از من فرار میکرد منم ب دلیل ترس زیاد از او فرار میکردم هم من ترسیده بودم و هم او البته در خواب ب من میگفتند ک او وحشی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه فراریسما یکشنبه 10 دی 1391 ، ساعت 04:15
من در خواب دیدم ک گربه از من فرار میکند منم از اون فرار میکنم هم من ترسیده بودم و هم او اما در خواب ب من میگفتند ک اون گربه وحشیه رنگشم سفید بود ممنون اگ تعبیرشو بهم بگید با سپاس فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دوگربه چاق ویک گربه لاغر که بازور بیرونشون کردمرسول پنجشنبه 28 دی 1391 ، ساعت 01:58
بسمه تعالی
باسلام وتحیه
من در خواب دوتا گربه چاق یکی سیاه ویکی سفید ویک گربه کوچولو ولاغر دیدم وبازور از خونه بیرون کردم خیلی طول کشید همینکه از خونه بیرونشون کردم مادرم را دیدم جلوی در نشسته وگریه میکند
لطفا تعبیرش را سریعا به من اعلام کنید
09353040129
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 حرف زدن با گربهrezaaa جمعه 20 بهمن 1391 ، ساعت 04:17
سلام

در خواب دیدم که یه چیزی رو چند بار نزدیک یک گربه سفید بردند

و آن گربه به سخن آمد و به من دادنش من 2 سوال ازش پرسیدم

و او جواب داد البته این خواب را در اوایل صبح دیدم ساعت 8 تا 9 صبح

ممنون میشم تابیر کنید . به ایمیلم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 حرف زدن با گربهrezaaa جمعه 20 بهمن 1391 ، ساعت 04:21
سلام

من در خواب دیدم که گربه سفیدی در دست یکی از بستگان است

و یه جسمی را چند بار به صورت گربه نزدیک کرد و گربه به سخن آمد و آن گربه را به دست من داد و من 2 سوال یکی در مورد ازدواج و دیگری در مورد کار از او پرسیدم و او جواب داد ، حالا میخوام ببینم جواب سوالاتی که داده درست است ؟ البته من اوایل صبح یعنی 8 تا 9 صبح این خواب را دیدم ، ممنون میشم تابیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه سیاهفرشاد یکشنبه 22 بهمن 1391 ، ساعت 02:39

سلام .خواب دیدم دوتا گربه یکی بزرگ یکی دیگه بچه بود اومدن در خونه من بیرونشون کردم. با پا زدمشون بعد از این که بیحال شدن چندتا گربه سیاه به کمکشان اومدن خیلی قوی و پرزور بودن میخواستن بیان تو خونه منم در خونه رو محکم گرفته بودم اما اونا با پنجه هاشون درو باز کردن ,,,از خواب بیدار شقوی دم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گربه سفیدمريم دوشنبه 23 بهمن 1391 ، ساعت 12:59
سلام خواب دیدم گربه سفیدی رو میزنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گربه سفیدمريم دوشنبه 23 بهمن 1391 ، ساعت 13:03
خواب دیدم یک گربه سفید رو میزنم تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهNaazaanin سه شنبه 24 بهمن 1391 ، ساعت 06:48
خواب دیدم ویلا شمال بودیم یه گربه سفید 6 تا بچه زایید شوهرشم بغلش لم داده بودویلامونم خیلی شلوغ بود انگار روزه بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زایمان گربهNaazaanin سه شنبه 24 بهمن 1391 ، ساعت 20:59
خواب دیدم ویلا شمال بودیم یه گربه سفید و تپل تو حیاط 6 تا بچه زایید
ویلامونم خیلی شلوغ بود انگار یه برنامه بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ghorbekourosh پنجشنبه 03 مرداد 1392 ، ساعت 08:21
من خواب دیدم که یک گربه در قصابی سرش را بریدند و در ویترین گذشتند اما گربه هنوز سرش را تکن میدهد و من خیلی‌ متعجب میشوم که گربه که سرش جدا شده اما چطور هنوز زنده است اما تا سرمرا بر میگردانم میبینم که گربه طور عجیبی‌ به خواب رفته یعنی‌ مرده و از چشمهاش و دهانش کهن هم آمده بود

پیشاپیش سپاسگزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 'گربه و سگحسین جمعه 11 اسفند 1391 ، ساعت 08:03
سلام. دوستان عزیز - من خواب دیدم که رو دیوار خونمون یه گربه داره یه سگ تقریبا بزرگ و دنبال میکنه و سگ داشت فرار میکرد. و سگ هم واسه همسایمون بود.

ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانسهیل چهارشنبه 16 اسفند 1391 ، ساعت 15:45
من خواب دو تا گربه ی دو سر دیدم یکی مشکی یکی سلاه بعد با موش ها دنبالم می کردن.
تعبیرش یعنی چی؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهآزاده دوشنبه 28 مرداد 1392 ، ساعت 21:28
سلام
خواب دیدم که گربه ای وارد خانه ما شده بود در رو برای اینکه خارج بشه باز کردم ولی در مسیر به من برخورد کرد و بشدت به من حمله کرد و تمامی دست چپ من رو تو دهنش کرده بود و هرچه تلاش کردم بیرون نمی آمد. اگه امکان داره تعبیر خوابم رو برام بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 catyazdan چهارشنبه 12 تیر 1392 ، ساعت 21:14
سلام دو سه شبه دادم خواب میبینم که تو یه محیط تاریکی گیر افتادم که چشم های یه حیوان وحشی مث گربه میدرخشه.منم همش دنبال چوب بودم که اونارو فراری بدم .وقتی که داد میزدم که فرار کنن من از خواب میپریدم.
لطف کنین زود جواب منو بدید خوهشا.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیواننسیم یکشنبه 23 تیر 1392 ، ساعت 04:32
خواب ددیم حامله هستم و جنین بچه گربه تو رحمه دوستم سعی میکرد اونو زا بدن من خارج کنه نمیدونم تعبیرش چیه لطفا سریع به من جوابش بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانعاطفه دوشنبه 07 مرداد 1392 ، ساعت 08:51
سلام من ازگربه میترسم خودشم صبح زود بود که این خوابو دیدم توخواب یه صدایی از خونه میاد بعد یه لحظه یه گربه سفید وخوشگل آروم نشسته بود وداشت منو نگا میکرد میشه بگین تعبیرش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب همه حیواناتنیر سه شنبه 15 مرداد 1392 ، ساعت 04:39
سلام من امشب تو خواب دیدم همه حیوانات خونمون جمع شدن همه حیوانات کوچیک هرچی بهذهنت بیاد نیاد خیلیترسیده بودم تعبیرشو پیدانکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواباراد دوشنبه 28 مرداد 1392 ، ساعت 06:23
ما يك gorbe نر و سفيد تو خونه داريم خواب ديدم زاييده البته زايمان رو نديدم ولي به bacheye خودش حمله ميكرد ميخواست بخوردش ما اون بجه رو نجات ميداديم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب گربهمهدی پنجشنبه 31 مرداد 1392 ، ساعت 14:23
با سلام: من در ساعت 4 تا 4.5 بعداز ظهر بود که خواب دیدم در جوی اب یک خیابانی خالی از اب تعدادی گربه در حال جفت گیری بودند لطفا بفرمائید تعبیر خوابم چیست.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب وحشتناک گربهفری پنجشنبه 21 شهریور 1392 ، ساعت 20:39
من خواب 2تا گربه دیدم یکی سفید یکی قهوه ای..از سینهام شیر خوردن رفتن.. بعد از سینه هام اب میپاشید بیرون هر جند دقیقه یکبار...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیرخوابایناز سه شنبه 23 مهر 1392 ، ساعت 06:25
باسلام من خواب دیدم یکی از دوستانم بجه دار شده دوقلو هستن سرگرم بازی هستم که متوجه میشم یکی از بچه ها زیرپتو خفه میشه تامیرسم کمکش پتو رو برمیدا رم میبینم یکی ازبچه ها گربه هست وداره له له میزنه لطفانظر بدین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خواب گربهضحا دوشنبه 29 مهر 1392 ، ساعت 09:48
خواب ديدم يك گربه را مادرم سرش را بريد بعد او را قطعه قطعه كرد تعبيرش چي ميشه .سپاسگزارم :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحدیث جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 18:07
با سلام خواب دیدم یک حیوان سیاه بزرگ کنارم خوابیده بود و با ترس از خواب بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بچه گربهسميرا یکشنبه 03 آذر 1392 ، ساعت 07:08
با سلام
خواب ديدم تو خونمون سه تا بچه گربه داشتم كه دستمو به شدت گاز گرفتن طوري كه احساس درد داشتم.
ممنون ميشم تعبيرشو برام ايميل كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گربه سیاهsamira چهارشنبه 13 آذر 1392 ، ساعت 20:03
خواب دیدم یه گربه سیاه بازومو گاز گرفته و من تو خواب هم دردشو حس میکردم ولی هیچ کاری نمی تونسم بکنم،فقط یکی اطرافم بود که فقط منو صدا می زد میگفت فرار کن این یه جنه ولی من باز وایساده بودمو این گربه چندین بار بهم حمله کردن بازومو گاز میگرفت تا اینکه از خواب بیدار شدم و صدای اذان صبح بود.لطفا یکی خواب منو تعبیر کنه
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب گربهsahar شنبه 23 آذر 1392 ، ساعت 12:39
باسلام من خواب دیدم گربه ایرا میزنم تعبیر خواب آن چیست.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب گربهافروزروغنکران سه شنبه 26 آذر 1392 ، ساعت 11:31
سلام.من نزدیکای صبح شده بود که خواب دیدم در حیات خانه یمان ناگهان گربه ی سفید باچشمان سبز که بزرگ بود در وسط حیاط به طرز خیلی عجیبی سرش بسمت اسمان کرده بود و خشمگین بود و به حالت وحشیانه بمن که در راه رو رو به حیاط بودم حمله ور شد پدر و مادر وداداشمم بودن بابام بادستش از پله ها پرتش کرد پایین امابازبهم حمله کرد وناگهان رفت بعدمن عین دیونه هاشدم وچاقو برداشتم و گلوی داداشممو خراش کوچیک انداختم بعدازخواب پریدم... خیلی ترسیدم لطفاتعبیرخوابمو بگید که دارم دیونه میشم. درضمن تو خواب فکرمیکردم گربست الان بنظرم نسبت به یک گربه خیلی بزرگ تر بوده شاید سگ بوده :-x :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه و دوستینیلو چهارشنبه 27 آذر 1392 ، ساعت 01:44
در خواب دیدم گربه ای سیاه بود ک انگار باهام دوست بود همش دنبالم میومد تو حیاط ی خونه ک تا حالا ندیدم ولی انگار اونجا آشنا بودم و برای کاری رفته بودم...گربه میخواست باهام بازی کنه همش دورم میچرخید و نمیذاشت از حیاط برم بیرکن ..حس کردم ک دمش و ی بار دیگه ام بدنش بهم خورد و آخر سر بهم چنگولاشو نشون داد.ی دفه دیدم یکی از تو داره واسم دس تکون میده از پشت پنجره خوب نمیدیدمش رفتم جلوتر ی تصویر تار بود بلند صدا زدم شادی تویی گف آره ....جرعت نمیکردم برگردم پشت سرم و گربه رو ببینم میترسیدم ک چنگولاش رو رو صورتم بکشه.اما من در حین صحبت نگران این بودم ک گربه ک پشت سرم بود دوباره بیاد سمتم و بخواد بهم چنگ بزنه یا بدنش بهم بخوره .
بعد یهو بیدار شدم و دیدم ساعت 4و 26دقیقه صبه و تاریخ27ماه
تعبیرشو بهم بگید من میترسم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب گربه تک چشمحسین پنجشنبه 28 آذر 1392 ، ساعت 13:22
سلام خواب دیدم یه گربه یک چشم داره بهم نگاه مستقیم میکنه منم نگاش میکردم اما بقیش یادم نیست گربه یک چشم :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب گربهسجاد پنجشنبه 05 دی 1392 ، ساعت 08:02
من خواب دیدم دنبال یه گربه با گردن دراز رفتم بعد اون
شروع کرد دنبالم اومدن خواستم با صدا دورش کنم
اما دندوناشو بهم نشون داد با سنگ آروم زدمش تا بره اما سنگو شروع کرد به خوردن و دیگه توجهی به من نکرد بعد بهش چند تیکه گوشت دادم تعبیرش چی میشه؟ خیلیی ممنون میشم اگه بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 غذا دادن به گربهSomi شنبه 21 دی 1392 ، ساعت 04:13
در خواب ديدم به گربه مادر غذا گوشت خام ميدادم و ٢ بچه داشت يكي مرد و مادرشان بعد ازاينكه من بهش غذا دادم پلنگي او را گرفت و فرار كرد و به يكي از بچه ها بازم گوشت دادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دیدم دوتا گربه توی یه خرابن من یکیشونو میگیرم بعد یکی دیگه اومد یکیش مرد یکیش با هام دوست شدهادی سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 07:56
عالی بوووووووووووووو ووووووووود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دیدم دوتا گربه توی یه خرابن من یکیشونو میگیرم بعد یکی دیگه اومد یکیش مرد یکیش با هام دوست شدعاطی سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 07:58
خوب بود فقط مطالبشو بیشتر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گربهثمين دوشنبه 21 بهمن 1392 ، ساعت 04:44
من 5 هفته باردارم و احتمالا بچم داره سقط ميشه
ديشب خواب ديدم توي خونه خالم همه جمع بوديم يه گربه اومد سمت من دستاشو گذاشت رو پاي من شروع كرد ميو ميو كردن ,من هم ترسيده بودم هم بدم ميومد
ولي منم همون صدا رو ميدادم
تا اينكه اينقد صدا داد كه من بغلش كردم ولي خيلي حالم بد شده بود از لمس بدنش همزمان ياده بچه اي كه دارم از دست ميدم افتاده بودم و گريه ميكردم
تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگ يك چشممصطفي چهارشنبه 23 بهمن 1392 ، ساعت 10:26
خواب ديدم اخر زمان شده ومن بيدار شدم زني رو ديدم كه منو ميترسند بعد اومدو تلوزيونو خاموش كنم نميشد حتي ظبط با اينكه دوشاخشم كشيدم و زن رو ميديدم بعد يه سگ ديدم كه وسط پيشونيش يه چشم بزرگ داشت و از دهانش اب ميريخت و به من خيره بود پارس ميكرد شبيه سگ بول داگ بود من از ترس به پدرم پناه بردم كه پيشش بخوابم انقدر واقعي بود كه صبح بيدار شدم دوشاخه تلوزيونو نگاه كردم كه كشيده بودم اما سر جاش بود فهميدم كه خواب بود 100برابر اين چيزي كه تعريف كردم ترسناك بود ديدن اون زن وسگ كه يه چشم بزرگ داشت كسي تابيرشو ميدونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب دعوای 2تا سگ سفیدرها شنبه 26 بهمن 1392 ، ساعت 12:52
من خواب دیدم 2 تا سگ سفید با هم دعوا میکنن به طوری که کله کف خیابونو گوشت و پوست و پشمای این سگا پوشونده بود ولی خونی نبودن و تمام بدن همو تیکه پاره کرده بودن به طوری که کف خیابون سفید بود پر از پشمای سفید این دوتا سگا بود از این سگا فقط دندوناشون مونده بود که این دندونا هم به هم ساییده میشدن و همین دندونها همو گاز میگرفتن و با هم میجنگیدن به من کاری نداشتن و من فقط بیننده بودم و خیلی هم ترسیده بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهnafas یکشنبه 04 اسفند 1392 ، ساعت 06:12
من در خواب 1 گربه دیدم تقریبا طوسی بود ، من هی باهاش بازی میکردم بعد نمیدوتم چی شد که گربه طوسیه رفت بعد یه گربه سفید خیلی قشنگ اومد . من این گربه رو بغل گرفتم نازش کردم همش تو بغلم بود بعد یهو دیدم گربه طوسیه داره میاد. من سعی کردم گربه سفید رو از خودم دور کنم هی از بغل جدا میکردمش ولی ولم نمیکرد. پرتش کردم روی زمین افتاد دهنشو باز کرد انگاری میخاست جیغ بزنه از تو دهنش آب در میومد گربه طوسی هم داشت به من نزدیک میشد . نمیخاستم ببینه که من ازین گربه سفیده خوشم اومده بوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گربهمهشید شنبه 10 اسفند 1392 ، ساعت 08:34
سلام
من خواب دیدم یه بچه گربه میو میو میکنه و مثله بچه جوجه ها همه جا دنبال من میاد منم ازش میترسیدم
رفتم توی یه اتاقی و در قفل کردم وقتی اومدم بیرون مامانم گفت ناامیدشدرفت من کلی دلم واسش سوخت.
میشه راهنمایی م کنید؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاز گرفتن گربه از دهانQasim یکشنبه 10 فروردین 1393 ، ساعت 14:57
با سلام. خواب ديدم دوتا گربه خاكستري وارد خانه شدند. من خواستم انها را بيرون كنم. اما گربه نر دست چپم را گاز گرفت. با زحمت توانستم خودم را ازاد كنم. بعد گربه به صورتم حمله گرد. قبل از اينكه مرا گاز بگيرد من صورت و دهان ان را گاز گرفتم. خواهش ميكنم تعبير كنيد. چون خيلي براي من مهم و عجيب است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب گربهhiva پنجشنبه 14 فروردین 1393 ، ساعت 12:27
من 2بار خواب گربه دیدم یک بار خوب و یکبار بد :cry: :sad: :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گربه ی سیاه با چشم سبزبهاره شنبه 13 اردیبهشت 1393 ، ساعت 13:01
4 روز پشت سر هم خواب گربه می بینم . هر روز هم رنگ و اندازش فرق میکنه !! شب آخر خواب یه گربه سیاه رنگ رو دیدم که چشمای سبزی داشت و روی دو پای خودش راه میرفت . خیلی هم بد بهم نگاه می کرد ... میشه تعبیرش رو بدونم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابمحمدمرندی جمعه 19 اردیبهشت 1393 ، ساعت 04:19
دیشب خواب دوتابچه گربه کوچک رادیدم که توخواب اول فکرکردم دوتا موش کوچک هستند تعبیرش چیست؟ 
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانرضا چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ، ساعت 07:50
سلام.خواب دیدم گربه ای درحیاط ماست هرکاری میکردم بیرون نمیرفت.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانفرانک چهارشنبه 11 تیر 1393 ، ساعت 04:39
سلام، خواب دیدم در کوچه خانه پدری ام یک گربه زرد ونارنجی نشسته ووقتیمرا دید به من حمله کرد وروی شانه ام قرار گرفت. به زور از دستش فرارکردم ودنبالم امد وجلوی در خانه دوباره این حمله تکرار شد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابیاسمن سه شنبه 14 مرداد 1393 ، ساعت 10:38
گربه ای سیاه رو خواب دیدم که دنبالم میدوید و اول پاشو شکستم و بعد کشتمش ای ن چه تعبیریداره؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابیاسمن سه شنبه 14 مرداد 1393 ، ساعت 11:16
گربه ای سیاه رو خواب دیدم که دنبالم میدوید و اول پاشو شکستم و بعد کشتمش ای ن چه تعبیریداره؟ وااااااااا ترو خدا بگین تعبیرشو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانmahoor دوشنبه 20 مرداد 1393 ، ساعت 04:09
سلام درخواب دیدم که وارد اتاق شد که برادرم سریع ازاتاق بیرونش کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعلی پنجشنبه 06 شهریور 1393 ، ساعت 04:32
سلام من خواب گربه و سگی را باهم دیدم که هر دو واسه خودم بودند ولی این دو باهم خیلی دعوا داشتد هر دو کنار هم یروز انچنان دعوا کردند ک هردو ادرار کردند از شدت حشونت.
ودر اخر سگ دست کرد تو شکم گربه و دست گربه خونی شد ولی همچنان زنده بود.
تعبیرش؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانالناز پنجشنبه 06 شهریور 1393 ، ساعت 06:10
من تو خواب دیدم ی گربه رو دوس دارم ولی دوتا گربه سیاه بودن که غذاهایی که برا اون گربه میذاشتم و میخوردن. بعد دیدم گوشت سگ هم به گربه ها دادم این یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب ديدم يهزگربه سياه داشت يه گربه سفيد و ميخورد خواهشأ تعبيرش چي ميشهMahdi چهارشنبه 16 مهر 1393 ، ساعت 05:49
خواب ديدم يهزگربه سياه داشت يه گربه سفيد و ميخورد خواهشأ تعبيرش چي ميشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهftm چهارشنبه 16 مهر 1393 ، ساعت 08:05
خواب دیدم یه گربه پشمالو و وحشی داره از دست یکی فرار میکنه،یهو میپره سمت من که بهم چنگ بندازه،که از ترس از خواب بیدار میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرهادی شنبه 19 مهر 1393 ، ساعت 07:02
با سلام
من خواب دیدم ک گربه ای جوجه فامیلمان را می خواهد بخورد و ولی من ب او اجازه نمی دهم این روند پیدا میکند تا روزی ک گربه موقعی ک من خانه نبودم جوجه را می خورد و منم هم بسیار ناراحت.
ممنون می شم اگه اینو تعبیر کنین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب گربهفرزانه سه شنبه 29 مهر 1393 ، ساعت 01:51
سلام
من دم صبح از خواب پريدم و خواب يک گربه بارگ تيره و چشماني ٢رنگ را ديدم ک پريد روي من و توي خواب يکي داشت ميگفت فريبکاره
لطفا ج بديد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گربهسحر سه شنبه 29 مهر 1393 ، ساعت 09:44
سلام منم خواب گربه سیاه کوچیک دیدم که دمشو چندبارلگدکردم سعی کردبهم چنگ بزنه نذاشتم ساعت 5صبح بود قبل از روشن شدن هوا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ایستادن نرده بالا قبر خودنازنین شنبه 01 آذر 1393 ، ساعت 11:57
خواب دیم که یکی از اقوام مان که به تازگی فوت شده ان بالا قبر خو ایستاده ولی هیچ
س بجز من او را نمیدید روی قبرش یک تکه کیک بود که ان ر برداشتم و خوردم تعبیر
این خواب چیه در ضمن فبر او کوچک تر شده بود و رنگش هم سیاه شده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب حیواناتسارا شنبه 29 آذر 1393 ، ساعت 17:02
سلام
لطفا تعبیرشو بگید
خواب دیدم ی سگ آوردم خونه ک امانت دوستمه میخواستم بشورمش گذاشتمش تو حیات برگشتم دیدم ی گرگ تو حیاط ک مال همسایست و فک کردم ک احتمالا خوردش
بعد دویوم بالا ی گربه سیاه ک ب نظرم جفت گرگ بود اومد پشت در و همش میخواست از در بیاد تو
ک با ی عالم وسیله داشتم تلاش میکردم کاری کنم نیاد و ازیتش میکردم
:(
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه سیاه بزرگمهری جمعه 12 دی 1393 ، ساعت 04:58
سلام صبحتون بخیر،من دیشب خواب دیدم که یه گربه سیاه خیلی بزرگ با یه همراه که ظاهرا آدمه ولی چشمای عجیبی داره اومده تو حیاط خونمون.ظاهر این گربه دقیقا مثه یه پلنگ بود ولی من.تو خواب بهش میگفتم گربه...درکنارش میدیدم یه گربهچ سیاه دیگه دقیقا همین شکلی روی سقف خونه روبه روییمون رو به این سمت ایستاده ومن با خودم میگم اونی که رو سقفه قبلا اومده بوده...این دوتا گربه عینه هم بودن ولی اونی که قبلا اومده بود ماده بود و اونی که تازه اومده بود با یه همراه نر بود لطفا تو تعبیر این خواب کمکم کنین...ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیواننسترن یکشنبه 14 دی 1393 ، ساعت 18:16
نقل قول از فرزانه:
سلام
من دم صبح از خواب پريدم و خواب يک گربه بارگ تيره و چشماني ٢رنگ را ديدم ک پريد روي من و توي خواب يکي داشت ميگفت فريبکاره
لطفا ج بديد

نقل قول از فرزانه:
سلام
من دم صبح از خواب پريدم و خواب يک گربه بارگ تيره و چشماني ٢رنگ را ديدم ک پريد روي من و توي خواب يکي داشت ميگفت فريبکاره
لطفا ج بديد

:eek:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گربهکسرب جمعه 19 دی 1393 ، ساعت 01:44
سلام من خواب دیدم دارم ماهی میپزم بعد یه گربه ی خاکستری اومو حیاطمون شروع کرد به میو میو منم محلش نزاشتم بعدش یه گربه ی سفید دیگه ایی اومد و دم و پاهای عقبی گربه ی خاکستری رو لیس میزد.البته دسنش هم استخون بود..بعد یه گربه ی دیگه ای هم اومد که اونم استخون دستش بود شروع کرد به چرخیدن دور باغچه .اما گربه ی سفید خیلی حواسش بود که اون گربه مبادا پاهاشو و دمسو لیس بزنه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانswe.negin دوشنبه 13 بهمن 1393 ، ساعت 07:47
Slm man khab didam ye gorbe 2sar ra navazesh mikonam ...ba in k 2sar bood behesh mohabat mikardam o nao navazeshesh mikardam... Khili dust daram bedonam t
abiresh chi misheeeeee

Ba tashakor
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 catshakila شنبه 18 بهمن 1393 ، ساعت 02:23
i dearm that i cat comes to my hous then she burn a babay cat her baby wa balke what it mean can you plzzz teel me
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهرضا پنجشنبه 06 فروردین 1394 ، ساعت 09:21
سلام خواب دیدم گربه دست چپم را گاز گرفته البته این خواب را سر ظهردیدم لطفا اگه تعبیری دارد به من اعلام کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گربه چشم سبزامير حسين شنبه 15 فروردین 1394 ، ساعت 22:54
مدت زياديس كه شبها بختك روي من مي افته .! و حالت بسيار وحشتناكي دارم از اين دنيا خارج ميشوم و قشنگ متوجه ميشم روحم از جسمم جدا شده و در حال جنگ و ستيز براي برگشتن ب روح خودم هستم .. تا اينكه الان توي خواب ي گربه چشم سبز ديدم كه روي پا نشسته بود و اماده پريدن و حمله ب من ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گربهساناز یکشنبه 23 فروردین 1394 ، ساعت 18:19
خواب دیدم تو ی کشتی هستم آب زلاله
داشتم تو کشتی میگشتم احساس میکردم اونجا خونمه سه تا گربه دم در ورودی بودن نمیخواستم بیان تو که یهو تبدیل به سه تا پسر بچه شدن بهم گفتن چرا ما رو دوس نداری بعد گذاشتم بیان تو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گربهبیتا یکشنبه 06 اردیبهشت 1394 ، ساعت 16:06
خواب دیدم گربه زیباومظلوم به من نگاه میکرد من هی پیش کردم بره نرفت بخاطره دخترم که ازگربه میترسه ازبلندی پرتش کردم درون آب استخر خواستم بدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهali جمعه 08 خرداد 1394 ، ساعت 22:09
در خواب دیدم درحالی که بچه ام بغلم بود ازبیرون وارد خونه میشم یکهو بچمو دیدم که از لای پنجره میخواسته وارد خونه بشه یک سینی روی گردنش افتاده و دوتا گربه زرد چاق به صورتش چسبیده ودرحال جان دادنه بچه بغلمو دادم به خانمم که صورتشو نمیدیدم وبچه خودمو برداشتم و گربه هارو پرت کردم توحیاط و ارخواب پریدم ساعت ۲ شب این خوابو دیدم در حالی که شامی نخوردم توهمین خواب قبلش برادرمو دیدم که ازش قبلا ضرر زیاد بهم خورده لطفا تعبیر این خوابو بهم بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه سیاهمهتا شنبه 09 خرداد 1394 ، ساعت 00:53
من تو خوابم دیدم که دوتا گربه هست و من با گربه سیاه حرف میزنم که بشورمش و
بیارمش تو خونه اما او هر بار فرار می کنه من با مشقت می شورمش اما لحظه ی آخر منصرف میشم و آون گربه رو تو خونه راه نمی دم این خواب حدود ساعت 4 تا 5 صب بود تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانRoOoya♥ سه شنبه 12 خرداد 1394 ، ساعت 12:51
من خواب دیدم که تو ی فضای باز با دوستام هستیم و یه گروه پسر دور از ما با لباس هایی کاملا سفید در حال شادی اند.بعد چند لحظه از بین اونه یک گربه سفید و زیبا بیرون میاد و میاد سمت یکی از دوستام(نگین) نگین دوستم اون گربه و ناز میکنه و باهاش انس میگیره و در آخر گربه رو به سمت من میگیره و میگه بیا بگیرش ببین چقد نازه و من میگم نه من از گربه میترسم...لطفا تعبیرشو بهم بگین برام مهمه/ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانعلی رضا.س پنجشنبه 01 مرداد 1394 ، ساعت 22:12
با سلام
(حرفی که از گربه شنیدم)
یه چند روزی قبل از خواب دیدنم با خودم کلنجار میرفتم که با گربه ها صحبتی کنم . بعد پشیمون شدم و فراموشش کردم تا اینکه در خواب یک گربه خیلی زیبا دیدم دستم رو طرفش بردم ولی ترسیدم چنگم بزند انگار قصدم از کار رو فهمید ودستش رو به ارومی به من زد. لحظه ای با خوشحالی گذشت ...
حرفی که از گربه شنیدم
برادرت اعدام میشه برادرت اعدام میشه
دستم را کشیم با ترس زیاد به گربه نگاه می کردم و از خواب پریدم

--برادرم به جرم قتل در زندانه --
ممنون جوابی بشنوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانPrrr دوشنبه 26 مرداد 1394 ، ساعت 16:36
خواب مرگ گربه چه معنی داره؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدمامیرحسین شنبه 31 مرداد 1394 ، ساعت 06:31
گرخواب دیدم گرله ی سیاه رنگی از پشت به من حمله کرد ومن کیف مدرسه ام پشتم بود شروع کردم به زدنش تا از من دور شود ولی نمیشد وبرای من هی چنگ می انداخت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانشقایق دوشنبه 20 مهر 1394 ، ساعت 11:31
من خواب سه تا بچه گربه ی نابینا دیدم که شبیه دو تا بچه گربه های خودم بودن احساس می کنم فاتحه م خونده ست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه در حال زایشمحمد جواد سه شنبه 19 آبان 1394 ، ساعت 05:43
سلام
من خواب دیدم دارم چندتا بچه گربه رو از قسمت انباری محل کارم دور میکنم که هم زمان مادر بچه گربه ها میاد که داشتم بیرون میکردم دیدم تازه زایمان کرده دلم براش سوخت که بیرون نکنم تو همون زمان خوابید رو زمین و در حال زایش گربه دیگه ای بود که بیدار شدم
گربه نه سفید بود نه سیاه نه زرد
جواب برام زود ایمیل کنید ممنونننننن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه ی مرده و جوجه ی نیمه جانHossein.So چهارشنبه 20 آبان 1394 ، ساعت 07:14
خواب دیدم تو حموم صدا ی گربه میومد.رفتم یه گربه همراه یه بچش فرار کردن.بعد صدای جوجه هم میومد.نایلونو باز کردم و دیدم یه گربه ی مرده همراه یه جوجه ی نیمه جان و بی ریخت تو نایلونن.بعد برداشتم از خونه بندازمشون بیرون ک مادرم رسید و عصبی بود.
قبله این خوابم هم خواب عقرب زرد دیده بودم.اینا ینی چی؟ :o :shock:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کارمندهادی دوشنبه 02 آذر 1394 ، ساعت 06:24
باسلام امروزصبح بعدازاذان صبح که خوابم برده بوددرخواب دیدم یک گربه سیاه روی تنم ایستاده بودوهرکاری می کردم نمی رفت لطفا بفرمایید تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دوتا بچه گربه ي سفيد يكي زنده،ديگري مردهEli یکشنبه 08 آذر 1394 ، ساعت 14:55
با سلام
در خواب ديدم مادرم از سفري برگشته و برام دوتا گربه ي سفيد خريده،اولش ازشون بدم اومد و اونارو روندم اما بعدش مادرم بهم گفت ببرمشون حمام و بشورمشون،وقتي شستمشون يكيشون سالم مونده بود اما اون يكي مرده بود و انگار تاكسيدرمي(خشك كردن حيوانات)شده بود
بعد از اين كه مادرم گربه ي مرده را ديد اونارو برد و به كلينيك حيوانات تحويل داد
لطفا بهم تعبيرشو ميل كنيد،خيلي ذهنمو درگير كرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانمحسن چهارشنبه 11 آذر 1394 ، ساعت 16:39
خواب دیدم یک گربه کور وارد خانه می شود من و مادرم وارد حیاط می شویم و او را وارد خانه می کنیم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 SOSOسارا شنبه 14 آذر 1394 ، ساعت 06:37
سلام من در خواب دیدم نوزادمون در ماشینی تنهاست و چند تا بچه گربه در حال لیسیدن نوزاد(بچه خواهرم) هستن و من کربه هارو کیش کردن و نوزاد و در آغوش میگیریم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه بدون چشمs دوشنبه 23 آذر 1394 ، ساعت 09:55
سلام.خواب دیدم چندتاگربه تو حیاط خونن و اونا مال من بودن ولی من اصلا دوسشون نداشتم هیچ کدومشونم چشم نداشتن فقط دهن داشتن یکیشون به شدت تشنه بود آب میخواست منم از ترس رفتم تو خونه بهش آب ندادم.
لطفا معنیش رو رو ایمیلم بزارید ممنوون :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانMarziyeh چهارشنبه 16 دی 1394 ، ساعت 07:51
سلام. من صبح خواب دیدم که دوتا گربه تو اتاقم هستن که همدیگه رو نوازش میکردن ، یهو یکی از گربه ها به گربه ی دیگر حمله کرد و چنگ به کمره گربه ی دیگر زد و از گوشت گربه میخورد من با دیدن این صحنه ی وحشتناک از دوستم خواستم تا اون رو از پنجره اتاق بیرون بندازه وقتی دوستم اون گربه رو بیرون برد ، گربه ی زخمی تبدیل به یه دختر شد و زجه میزد و ازم کمک میخواست منم خیلی ترسیده بودم ازش که از خواب پریدم...
لطفا تعبیرشو واسم بگید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گربهبهار یکشنبه 20 دی 1394 ، ساعت 03:10
سلام .من بعدازساعت پنج صب خواب دیدم که یه گربه بعدازدوروزکه توشکم دختره سه ساله ام بوده فهمیدموبادستم کشیدمش بیرون وانداختمش توحیاط بعددیدم توی باغچه دوتابچه گربهدی دیگه هم بودن.لطفااگه کسی میدونه جوابشوبهم بگه.ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب گربهعلی چهارشنبه 30 دی 1394 ، ساعت 13:42
خواب ديدم گکربه سفيدی در حالی که من دراز کشيدم از کف دست چپم غذا می خورد ضمنا اين خواب را بعد نماز صبح ديدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاز گرفتن گربهرها جمعه 30 بهمن 1394 ، ساعت 08:34
راستش من سال پیش خواب دیدم یه گربه وحشی منو گاز گرفت به بک هفته نکشید که نامزدم بهم خیانت کرد و رفت با یه خانوم دیگه و قطع ارتباط شدیم....الان دوباره خواب دیدم یه گربه کاملا شبیه همون گربه دوباره منو گاز گرفت و همسر فعلیم روی سر من گوشت چرخ کرده میریخت...بنظر شما تعبیرش مثل سال پیشه!؟؟راهنمایی م کنید لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گربه‫دریا بختیاری‬‎ پنجشنبه 13 اسفند 1394 ، ساعت 03:16
سلام خواب دیدم گربه بهم حمله کرد .ولی من از خودم دفاع کردم گردنش گرفتم انداختم بیرون.تعبیر خوابم بهم بگین لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 راه رفتن گربه سیاهپیام یکشنبه 16 اسفند 1394 ، ساعت 17:06
سلام
دم صبح خواب دیدم از جایی دارم رد میشم که چندین گربه سیاه اونجا بودن که روی 2 تا پا راه میرفتن و 2 تا 2 تا باهم صحبت میکردن و راه میرفتن
ممنون میشم تعبیر خوابم رو برام تعبیر کنیند چند روزیه مغزم رو مشغول خودش کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه مرده زنده شدنسترن یکشنبه 23 اسفند 1394 ، ساعت 15:34
وقت بخیر

خواب دیدم تعداد زیادی گربه در خانه ما مرده که من بالا سرشان وایسادم یهو یکی از گربه ها زنده شد و از گلوی من گرفت.

ممنون می شم راهنمایی کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آب دادن به گربهkrystal چهارشنبه 04 فروردین 1395 ، ساعت 15:29
سلام خسته نباشید.من یه شب خواب دیدم که به گربه ی سفید و زیبا و کوچولویی آب دادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهمریم شنبه 21 فروردین 1395 ، ساعت 06:31
سلام دیشب خواب دیدم گربه ای در خواب دستمو گاز گرفته،اول ارام بود.یکدفعه به حالت وحشی در اومد و بهم حمله کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانfatemeh چهارشنبه 25 فروردین 1395 ، ساعت 06:34
سلام من خواب دیدم یه گربه حامله هست و قرار بود بچشو به دنیا به بیاره من با نامزدم داشتیم نگاه میکردیم اون بچه گربه که به دنیا اومد نمیدونم مرده بود یا نه خیلی وحشی شد و به نامزد من حمله کرد و صورتشو گاز میگرفت ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانزهرا شنبه 04 اردیبهشت 1395 ، ساعت 14:11
سلام من خواب دیدم که در خانه قدیمی پدربزرگم از زیرفرش ماربزرگ سیاهی بیرون اومد و سریع به سمتی ک من نشستم اومد وبعدرفت سمت خواهرم ک خواب بود من فریادمیزدم ک خواهرم بیدارشه ولی بیدارنشد،ماراصل اسمتم نیومدومن فقط دادمیزدم ک مارازیک سوراخ کوچک خارج شدازخونه،بعدیهو گربه ای سفیدبالکه قهوه ای وارد خونه شد وبه من نگاه کردومن فقط دادمیزدم وبعدهم یک مرغ یاسگ(یادم نیست)اومدن ک من در اتاق بازکردم وواردشدم ان دوحیوان هم وارد شدن و از در پشتی فرار کردن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانبهار شنبه 18 اردیبهشت 1395 ، ساعت 21:15
سلام.من خواب یک گربه ی مرده رو دیدم که از شدت ترس فذاا میکردم و میلرزیدم.راهنمایی کنین ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه در حال ناله کردنmasi یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ، ساعت 05:02
سلام من خواب دیدم داشتم غذا میخوردم که صدا ناله گربه شنیدم و بد حس کردم که به من تکیه کرده.صدا نالش خیلی بد بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانحمید پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ، ساعت 02:41
خواب دیدم درقبرستان تاریک عده ای مشغول کندن قبر هستند و من یک گربه وعقاب دیدم که برروی شاخه درخت نشسته اند تعیر چیست لطفا به من اطلاع دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربه سفیددنیا شنبه 08 خرداد 1395 ، ساعت 05:55
سلام. من خواب دیدم که یه گربه سفید از ساختمون نیمه کاره روبروی اتاقم از پنجره اتاقم پرید تو. دفعه اول گذاشتمش بیرون اما دفعه دوم برای اینکه از طبقه چهارم پایین نیفته گرفتمش و آوردمش داخل خونه و حمامش کردیم و براش جای خواب درست کردیم. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهmasdan چهارشنبه 06 مرداد 1395 ، ساعت 07:04
سلام من خواب دیدم که گربه سر راه من آمد حامله بود من از نگه داری کردم و بعد بچه اش به دنیا آمد گربه طوسی رنگ بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهمهناز چهارشنبه 13 مرداد 1395 ، ساعت 11:21
با سلام و خسته نباشید من خواب دیدم دخترم زایمان کرده و یک گربه سیاه بدنیا آورده درصورت که دخترم در حال حاضر 18 سال دارد لطفا خواب منو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لطفا جواب بدین خیلی ممنونمهدی جمعه 05 شهریور 1395 ، ساعت 04:02
امروز یه خواب عجیب دیدیم ممنون میشم تعبیرشو بگین
بعد از نماز صبح حدودا ساعت7 خواب دیدم دوتا خانوم از خیابون رد میشن دوتا گربه اذییتشون میکنه و اینا میترسن من رفتم گربه هارو دور کنم که اینا راحت برن گربه ها خیلی بزرگ بودن بزرگتر از اندازه یه گربه معمولی
همین طور که داشتم دورشون میکردم به من حمله کردن دستمو گاز گرفتن
درضمن رنگ یگی کاملا سیاه و یکی کاملا سفید بود که سیاهه گاز گرفت
ممنون میشم تعبیرشو زودتر بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گربه - حیوانخداداداده یکشنبه 07 شهریور 1395 ، ساعت 11:32
خواب دیدم رو پشت بامی رد میشم یه عالیه گربه وحشی بود یکون که سیاه بود بهم حمله کرد گازم گرفت از خون راه گرفت اما دردم نمی آمد از خودم دور کردم لطفا راهنمایی م کن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب گربهneda سه شنبه 09 شهریور 1395 ، ساعت 10:12
خواب دیدم هوا تاریکه تو اتاقم سه تا گربه دارم دوتا متوسط بودن یجیشون خیلی کوچیک قرار بود حمومشون بدم رفتم که وسایل و اماده کنم اومدم دیدم پسر عموم دوتا از گربه های رو (یکی از متوسطا و اون کوچیکه )انداخته تو اب تو یه ظرفی تا این صحنه رو دیدم داد زدمچرا اینکار کردی با داد من سریع کربه هارو از اب اورد بیرون ولی کوچیکه تکون نمیخورد انگار مرده بود ولی بعد دیدم که داره تکون میخوره خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گربهبهنام چهارشنبه 24 شهریور 1395 ، ساعت 09:09
خواب دیدم گربه دستمو گاز گرفته ومن انقدر میزنمش که میمیره این یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما