سه شنبه, 04 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب گرگ - حیوان

فرستادن به ایمیل چاپ

گرگ

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرگي که زوزه ميکشد : شخصي ميخواهد از شما سبقت بگيرد

گرگهايي که به صف راه ميروند : همسايه هاي بيرحم

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

// //

نظرات  

 
+30 گرگ ها ی ادم نمارویا پنجشنبه 12 اسفند 1389 ، ساعت 15:06
خواب دیدم. تو ی خانه ای بسیار شلوغ گرگ هایی که روی 2 پا راه میرفتن میومدن طرفم. و میخواستن منو بخورن. من هم با چاقو ی آشپز خونه همشونو می کشتم.
اولش میترسدم.اما یعد از کشتنشون لذت مبردم. اما تمومی نداشتن. این خوابو درست ساعت 4 صبح دیدم چون از خواب پریدم بعدش.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 پاسخ: گرگ ها ی ادم نمامحمود دوشنبه 23 مرداد 1391 ، ساعت 15:37
فکر کنم شما فیلم ترسناک دیدید. خواب نبوده!!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 دیدن گرگحامد شنبه 20 فروردین 1390 ، ساعت 13:59
گرگی را دیدم که خوابیده بود فکر کردم مرده بعد چندین گرگ از زیرش بیرون اومدن گرگ بیدار شد و به سمت من امد من هم به خانه فرار کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: دیدن گرگصفر شنبه 20 تیر 1394 ، ساعت 11:31
یعنی اینکه یکی خشک خشک تو رو میگاید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+32 گرگGuest شنبه 10 اردیبهشت 1390 ، ساعت 09:38
سلام.خواب ديدم من و زن وبچه ام توي يه بيابون هستيم گرگها داشتن گوسفند ها رو مي خوردن البته با ما كاري نداشتن من هم به اونا سنگ ميزدم نزديك نشن بعدش يه راه فرار پيدا كرديم و به كوه فرار كرديم بعد از خواب بيدار شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: گرگمعبر یکشنبه 11 آبان 1393 ، ساعت 13:05
تا يه دقيقه بيشتر زنده نميموني
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+63 Guest چهارشنبه 04 خرداد 1390 ، ساعت 00:21
سلام -درخواب دیدم گله ای گرگ به صورت پراکنده که بعضی ازآنها از لحاظ جثه غیر عادی بودند درحال حمله کردن به من وهمراهانم بودند واخر خواب هم برام مبهم ونامشخص بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 خواب - گرگبهرام چهارشنبه 30 شهریور 1390 ، ساعت 10:13
خواب ديدم گرگي اطراف خونمون به مردم حمله مي كنه بعد من با چوب بلندي به طرفش مي رفتم او مقاومت ميكرد ولي من ادامه مي دادم تا اينكه او را فراري دادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 شجاعسحر جمعه 07 بهمن 1390 ، ساعت 17:46
دلیل آن است که شما در آینده ای نه چندان دور تبدیل به سوپرمن خواهید شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب گرگمریم چهارشنبه 06 مهر 1390 ، ساعت 08:43
سلام

من خواب دیدم گرگ میخواد به من حمله کنه ولی کسی اونو گرفته و نمیزاره به مننزدیک بشه خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 مریم چهارشنبه 06 مهر 1390 ، ساعت 08:44
سلام

من خواب دیدمگرگ میخواد بهم حمله کنه ولی کسی اونو گرفته و نمیزاره

تعبیرش چیه :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 Guest شنبه 19 آذر 1390 ، ساعت 20:43
من دیدم گرگ ها من و دارن دنبال می کنن.من اونارو باسنگ زدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 5111222-321212-121612.....................نی شنبه 19 آذر 1390 ، ساعت 20:46
من دوستمو دیدم که گرگ او را میخورد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 دیدن گرگ در خوابحسن چهارشنبه 23 آذر 1390 ، ساعت 10:26
سلام
خواب دیدم که یه گرگ اومد در بیابان و به سگ حمله کرد. ولی بعد سگ اونا گرفت و ما هم دست و پای گرگ را گرفتیم و سگ اورا درید. بعد بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گرگحسن چهارشنبه 23 آذر 1390 ، ساعت 10:27
سلام
خواب دیدم که یه گرگ اومد در بیابان و به سگ حمله کرد. ولی بعد سگ اونا گرفت و ما هم دست و پای گرگ را گرفتیم و سگ اورا درید. بعد بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرگریحانه شنبه 03 دی 1390 ، ساعت 11:22
سلام من خواب دیدم در شمال هستم و در یک باغ بزرگ روی یک درخت نشستم و روبروی من قبرستان است در این حالت داشتم با خود و خدا صحبت می کردم که چشمم به چند گرگ خورد طوری که آن ها نفهمند از لا به لای درخت ها و گل ها فرار کردم به سمت ویلا آمدم خواهرم و مادرم نشسته بودند به خواهرم موضوع گرگ ها را گفتم او مسخره ام کرد در همان لحظه یک گرگ بزرگ که بدنش به اندازه بدن گاو بود به طرف ویلای کناری می رفت به چشمانم نگاه کرد و رفت.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 گرگمینو یکشنبه 17 آذر 1392 ، ساعت 14:00
با سلام
درخواب دیدم تعداد زیادی گرگ به محل زندگی ام حمله کردند و در هرجایی که می رفتم به سراغ من می آمدند .خیلی بی رحم و ترسناک بودند .نقل قول از ریحانه:
سلام من خواب دیدم در شمال هستم و در یک باغ بزرگ روی یک درخت نشستم و روبروی من قبرستان است در این حالت داشتم با خود و خدا صحبت می کردم که چشمم به چند گرگ خورد طوری که آن ها نفهمند از لا به لای درخت ها و گل ها فرار کردم به سمت ویلا آمدم خواهرم و مادرم نشسته بودند به خواهرم موضوع گرگ ها را گفتم او مسخره ام کرد در همان لحظه یک گرگ بزرگ که بدنش به اندازه بدن گاو بود به طرف ویلای کناری می رفت به چشمانم نگاه کرد و رفت.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبير خواب گرگمينا شنبه 10 دی 1390 ، ساعت 14:32
خواب ديدم كه توي جاده اي كه ماشين ها درحال حركت بودند گرگي به طرف من آمد و من فرار كردم و يه ديوار كاهگلي پيدا كردم و ازش بالا رفتم و سر ديوار نشستم گرگ پايين ديوار دور و بر من مي چرخيد و نگاهم مي كرد و من حسابي ترسيده بودم به گونه اي كه از خواب پريدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 khon gorgmasih دوشنبه 29 اسفند 1390 ، ساعت 13:56
سلام
من خواب دیدم 7گرگ به من حمله کردن همه ی اونارو زدم و ضخمی کردم.یکی از اون گرگا نتونست به عقب فرار کنه و من با دست گردنشو شکستم و بعد دیدم چاقویی کنارم افتاده.با اون چاقو سرشو بریدم و خونشو خوردم بعد متوجه شدم گرگای اطرام مثل آدم دارن ناله می کنن.بعد بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرگنماآدرین پنجشنبه 17 فروردین 1391 ، ساعت 05:54
ساعت 8 صبح بود تو خالت خواب بیدار بودم. خواب دیدم که خودم گرگ شدم با قدرت و نیروی زیاد تو جنگل حرکت می کرم و می خواستم مردم را تیکه پاره کنم. در همون حالت هم زوزه می کشیدم. زوزه کشیدنم دست خودم نبود. چنان نیروی بود که راحت به هر سمتس میتونستم برم خیلی باهال و خوشایند بود و در حالی که از این موجود درونم می ترسیدم.
با توجه به اینکه شام من سبک بود و هیچ فیلم تخیلی تو این هفته اصلا ندیده بودم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: گرگنمامریم سه شنبه 04 خرداد 1395 ، ساعت 13:12
شما صددرصد گرگینه رو دیدید روت نمیشه بگی :|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 خواب گرکمحمدرضا پنجشنبه 17 فروردین 1391 ، ساعت 12:15
خواب دیدم که گرگی در کنار همسرم نشسته و همسرم او را نوازش میکند و کلاغی روی شانه همسرم نشسته است در ضمن ساعت 4/30 صبح خواب را دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب گرگ - حیوانفاطمه ابويي پنجشنبه 31 فروردین 1391 ، ساعت 07:49
سلام شبي كه از مدينه به مكه با احرام مي رفتم خواب ديدم درجمعي نشسته بودم پيرمردي مرا صدازد و بعد دست به سبيلم برد و چند شاخه از ان را كند و به من نشان داد و به من هيچ حرفي نزد وقتي خواب بيدار شدم ديدم جاي سبيلم خالي است هيچ نگفتم همسرم بعد از احرام گفت در حين تقصير سبيلت را كوتاه كردي حال پس از دوسال هنوز جاي ان خالي است لطفا خوابم را تعبير نماييد فكر كنم يك تعهد محكمي باشد ولي نمي دانم چه تعهدي(اين خواب نقل از همسرم)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گرگمحمد یکشنبه 03 اردیبهشت 1391 ، ساعت 04:39
خواب دیدم که با سرعت دارم از دست گرگ فرار میکنم که گرگ کنار کتم رو گرفت و همون لحظه خانمم بیرارم کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرگسارا پنجشنبه 15 تیر 1391 ، ساعت 13:01
خواب دیدم در روستایی هستیم با خوانواده
ماشین بابابزرگم در راه خراب میشود و گرگی به او کمک میکند تا به روستا رسیدند گرگ بزرگ سرش را از در اتاق داخل کرد و ما همه به انتهای اتاق پناه میبریم...
لطفا خوابم را هر چه زود تر تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 باریدن گرگابراهیم جمعه 13 مرداد 1391 ، ساعت 08:37
خواب دیدم (بعد از سحر ماه رمضان) با دوستای دوره دانشگاهم که الآن 10 ساله ندیدمشون جایی نشستیم تو خیابون . هوا تاریکه و ما داریم بگو و بخند میکنیم تعدامون زیاده و منتظر اتوبوسیم بیاد ما رو جایی ببره . یکدفعه تو آسمون یه برقی زد وقتی نگاه کردم دیدم بالای چندهزار گرگ دارن از آسمون به زمین حمله میکنن . من سریع یه پناه گاه پیدا کردم دوستامو بردم اونتو و از خواب پریدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرگمهدی دوشنبه 16 مرداد 1391 ، ساعت 07:51
خواب دیدم یه گله گرگ به خونه ی ما حمله کردن و اتاق به اتاق به ما نزدیکتر میشدن و تلاش های منم برای محکم نگه داشتن درها فایده ای نداشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گرگنیما دوشنبه 16 مرداد 1391 ، ساعت 10:30
خواب دیدم گرگ شدم و خودمو میخورم
لطفا کسی که میدونه تعبیرشو بگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرگ ادم نماعماد شنبه 04 شهریور 1391 ، ساعت 10:38
سلام من خواب دیدم توی یک جنگل با 2 تا از دوستانم بودم بعد داشتم به یک گرگ ادم نما تبدیل میشدم ولی یکی از دوستام ترسید و من را صدا کرد و من تونستم جلوی تبدیل شدنم را بگیرم
با توجه به اینکه شام من سبک بود و هیچ فیلم تخیلی تو این هفته اصلا ندیده بودم.
اگه میشه هر چه زود تر تعبیر منو به ایمیلم بفرستید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گرگ ادم نماعماد شنبه 04 شهریور 1391 ، ساعت 10:44
خواب دیدم که دارم به گرگ تبدیل میشم با 2 تا از دوستام توی یک جنگل بودیم بعد یکی از دوستام ترسید و اسم منو صدا زد و من تونستم جلوی تبدیل شدن خودمو بگیرم
با توجه به اینکه شام من سبک بود و هیچ فیلم تخیلی تو این هفته اصلا ندیده بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: گرگ ادم نماHidden Boy پنجشنبه 26 بهمن 1391 ، ساعت 06:23
قبل خوابت سریال teen wolf دیدی؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مرد به شکل گرگشهناز سه شنبه 08 اسفند 1391 ، ساعت 19:21
خوب دیدم با اتوبوس از کربلا میام راننده خوابش میبرد رفتم بیدارش کنم دیدم سرش شکل گرگه با خودم گفتم موقع مرگ چشم بصیرت باز میشه ولی خودم تغییر نکرده بودم
لتفا تعبیر کنین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گرگ یا سگسالی چهارشنبه 15 خرداد 1392 ، ساعت 06:52
سلام
دیشب خواب دیدم چند تا سگ که زوزه میکشیدن و دندونا و پوزشون شبیه گرگ بود به خواهرم نزدیک میشدن ولی نمی تونستن بهش حمله کنن بعد بقیه اعضا خانوادمون مثل اینکه دیونه شده باشن همش می رفتن سمت اونا هرچقدر منو بابام میگفتیم که بیاید از جهنم بریم بیرون اونا گوش نمی دادن خیلی وحشتناک بود وای چه خواب بدی اوه خیلی ترسیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخسید امیر حسینی دوشنبه 10 خرداد 1395 ، ساعت 02:01
قبل از خواب ..زیاد غذا نخورید..تعبیر خواب هم دروغ نیست اما بسیار پیچیده تر از اونیه که شما اینجا دنبالش میگردی..ساعت..وزمان خواب روز و ماه قمری.. و چندین فاکتور دیگه تازه از مسائل ابتداییشه..عزیزان..اما میشه تقریبی تعبیر کرد..مراجعه کنید به ایمیل
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 'v'پری یکشنبه 27 مرداد 1392 ، ساعت 17:46
خواب دیدم تویه خرابه تو جنگل گرگ ها به من نگاه میکنن و به طرفم میان ما چند نفر بودیم یه زن و سه مرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب حمله گرگمحمد رصا چهارشنبه 15 آبان 1392 ، ساعت 04:14
خواب دیدم چند تا گرگ به من و پسرم حمله کردند و من پسرم را بغل کردم و هر چه فرار می کردم فایده ای نداشت تا اینکه یک گرگ پرید روی من و من پسرم را بغل کردم و خودم را روی پسرم انداختم تا او آسیب نبیند و در این هنگام بود که از خواب بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: خواب حمله گرگمحمد یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 ، ساعت 06:23
یکی از اشناهای نزدیکتون ک توهم میشناسی قصد دشمنی با خانواده ی شمارو داره
دشمنیش از روی طمع و حسد هستش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 tabire khabsara یکشنبه 10 آذر 1392 ، ساعت 18:05
man dar khab madar bozorgam ke dar gheyde hayat nemibashad ra didam ke man dar khaneash budam vali anja mesle khaneash dar vagheiyat nabud va dar hayat sag'haye gorg nama ra didam ke mikhastan dakhele khane shavand dar hali ke khane dao peykare dorosto hessabi nadasht hava ham sard bud...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرگآیلار جمعه 20 دی 1392 ، ساعت 13:10
خواب میدیدم که ادمها یکی یکی تبدیل به گرگ میشن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن گرگ در خوابreza6373 جمعه 19 اردیبهشت 1393 ، ساعت 15:11
همسرم در شب اول در خواب دیده است که دهان گرگ را پاره میکند و در شب دوم گرگ با روباه به بچه هایم حمله کنند که با چوب به آنها حمله کرده و گرگ را کشت لطفا تعبیر این خواب را برایم ایمیل کنید.
سپاس گزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گرگtroy_70 سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 ، ساعت 14:02
من تو خواب گرگهای زیادی دیدم و من هم جزئی از اون ها بودم یعنی گرگ بودم و سگهایی که به ما همله کردند رو کشتیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 لطفا تعبير كنيدنرگس پنجشنبه 03 مهر 1393 ، ساعت 14:20
با عرض سلام من ديشب تزديك صبح خواب ديدم من وخواهرام ومادرم با فاميلم يك جاي ناشناس كه مي گويند خانمان بوده هستيم بيرون پر گرگ است مي خواهند به ما حمله كنند اما ما در و پنجره را بستيم يكي از انها كه مي خواست بياد داخل دستش را لأي در گير انداختم و با چاقو زدمش بعد كه بيرون ساكت شد گرگها رفت همه رفتيم يك جشن كه كنار جاده بود من چند دست لباس خريدم لطفا برام تعبير كنيد تشكر از لطفتان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 فرار از گرکحلما شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 09:19
سلام من خواب دیدم توی جاده ی جنگلی مانند دارم با خواهرم راه میرم بعد صدای گله ای اسب قهوه ای میشنوم که دارن فرار میکنن وبه من نزدیک میشن اول نترسیدم بعدش دیدم گله ای گرگ دنبا ل ا سب هاس منم خواهرموجا میزارم فرار میکنم توی یه کلبه از پنجره پشتیش فرار میکنم میرم خونمون بعد توخواب انگار من چند شب متوالی این خواب و دیده بودم که راه فرارو بهم نشون میداد انگار دنبالم بودن لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گرگ - حیواناحمد دوشنبه 11 اسفند 1393 ، ساعت 18:04
خواب دیدم گرگا پشت سرم راه میرن به حالتی که زیر نظر داشتهدباشن منو و شغالا جلو راه میرن انگار بخان با ادم حرف بزنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گرگ - حیوانجواد دوشنبه 10 فروردین 1394 ، ساعت 09:30
سلام خواب گرگ دیدم که دنبالم کرد ومن فرار میکردم و آخر دهانش را بستم و دوباره باز کردم دیگر گرگ رام شده بود
لطفا تعبیرش را بگين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخواب گرگ سیاهعسل جون یکشنبه 14 تیر 1394 ، ساعت 02:44
خواب دیدم داخل قبرستانم با چندنفراومدیم سرخاک اقوام شب شده بود داخل خونه کوچیک که درش اهنی بودولی پنجره نداشت بودیم گرگی سیاه رنگ 15 قدم ازمافاصله داشت سراسیمه بودهی دورخودش میچرخیدو عصبانی بود بعد راه افتادبا2پاراه رفتن ازپله ها به سمت پایین که افتادزمین ووحشیانه به سمت ماامد ناگهان پیرمردی که نگهبان اونجابودمیخواست ازمادفاع کند که گرگ اورا تیکه پاره کرد و به سراغ ماامدوازخواب پریدم گرگه سیاه و حیکلیو مثل ادم راه میرفت وخیلی وحشی هم بود تورو خداجواب خوابموبدید خیلی ترسیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخواب گرگ سیاهعسل جون یکشنبه 14 تیر 1394 ، ساعت 02:47
:twisted:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گرگ - حیوانaone man سه شنبه 23 تیر 1394 ، ساعت 22:39
سلام چند وقتیه خواب میبینم تو خواب گرگ میشم و غرش میکنم که کل زمین و زمان میلرزه ربطی هم به فیلم نداره نزدیک یک ساله
نزدیک یک ساله ببعد اینکه از خواب بیدار میشم غرش کردن تو وجودم هست یعنی حس میکنم میتونم انجام بدم شاید یکم عجیب باشه ولی وقتی غرش میکنم تو خواب همه جا میلرزه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب گرگ - حیوانبهرام جمعه 15 مرداد 1395 ، ساعت 06:48
ای زاررت بلکه از زیر بتونی غرش کنی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گرگعلی شنبه 16 آبان 1394 ، ساعت 15:03
سلام
من دو شب پشت سر هم خواب دیدم که جلوی در حسینیه یه با یه دسته افراد بودیم و گرگ هایی با سرعت خیلی زیاد میخاستن از جلوی ما فرار کنن و معلوم بود که گرگ ها وحشت زده بودن چن تایی از اونها رو گرفتند و میگفتن دست و پای گرگ هارو ببندی لطفا کمکم کنی خیلی ذهنم رو مشغول کرده
ممنون با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خابمیلاد نجیبی دوشنبه 02 آذر 1394 ، ساعت 07:01
در یک باغ سیب بودم.برای چیدن سیب قرمز رفتم ناگهان دوستام داد زدن گرگ.دیدم ی گرگ سفید باسرعت داره میاد طرفم.منم خودنو رسوندم ب خونه باغ.درو بستم و بیرون نگا کردم.ی بره قهوه ای رنگ و دیدم.رفتم بیرون تا بیارمش تو ک باز گرگ بهم حمله کرد منم با بره رفتیم تو خونه باغ.ولی گزگ سرشو از پنجره اورد تو و فقط ب من نگا میکرد.بعدش بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گرگسارا پنجشنبه 15 بهمن 1394 ، ساعت 12:28
خواب دیدم تعداد زیادی گرگ سیاه منو برادرم رو دنبال می کنند ما همش با ماشین فرار میکردیم ولی همش همرامان میدویدنند تا اینکه برادرم چند تاشون رو کشت. و یه کسایی مارو باز خواست می کرددند چرا کشتید گرگها رو.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گرگaylar پنجشنبه 20 اسفند 1394 ، ساعت 16:15
خواب دیدم ک گرگیو نوازش میکنم خیلی هم با من خوب بود حس بدی بهش نداشتم چندبار این کارو کردم بعد سگ سیاهی طرفم اومد درس یادم نمیاد که قصد حمله ب من داشت یا نه ولی گرگ اونو تیکه پاره کرد . باز با مهربونی طرفم اومد که نازش کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گرگ و پلنگاسقر پلنگ سه شنبه 25 خرداد 1395 ، ساعت 22:09
من خواب دیدم یه گرگ با پلنگ صورتی بهم حمله کردن بعد باب اسفنجی با پاتریکو گری اومدن کمکم :o
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گرگآرمین دوشنبه 28 تیر 1395 ، ساعت 06:33
من خواب دیدم توی بیابونم چنتا بچه گرگ سفید دیدم اونا میخواستم بیارم خونه درلحظه ای ک میخواستم اونا رو بزارم تو جعبه یهو ی گرگ سفید بزرگ هم اومد اما ب من کاری نداشت من اونا رو گذاشتمشو تو جعبه آوردمشون خونه تو اتاق بعد رفتم ک بهشون آب و غذا بدم دیدم اونا رو گذاشتن تو حیاط رفتم بهشون آب و غذا دادم..اما اون لحظه ک رفتم یک انگار مث گربه وحشی بود قاطی اونا اما اونم سفید رنگ بود اما آونم خیلی آروم بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بهرامبهرام جمعه 15 مرداد 1395 ، ساعت 06:42
خواب دیدم دارم گرگ زخمی را نوازش میکنم.

اینم شماره ام 09106412278 هرکس تعبیرش میداند بهم اس بدهد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نوازش گرگElisa یکشنبه 17 مرداد 1395 ، ساعت 15:43
با سلام..خواب دیدم بچه گرگی که لبخند ترسناکی میزد رو با ترس اما اروم نوازش میکردم و اون کنارم دراز کشیده بود و چند گرگ بزرگ اطرافمون بودن ک حمایتم میکردن و من مجبور بودم با بچه گرگ خیلی مهربون باشم اونم با دستام بازی میکرد اما نگاشو اصلا از چشام نمیگرفت یکم ترسناک و مرموز بود..اینم بگم ک سپیده دم بود و اطرافم کوه و دریا بود..تعبیری داره ؟؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گرگ - حیوانزهرا شنبه 13 شهریور 1395 ، ساعت 08:12
منم خواب دیدم با مامانم هستیم یکم جلوترمون یه گرگ هس میخواس به من حمله کنه اما پشت سرمون یه مرد بود رف شمت اون ماهم فرار کردیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما