دوشنبه, 03 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب گل - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

گل

محمدبن سيرين گويد: ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

جابرمغري گويد: اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردي دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد. ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم . معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گل

سفيد : مشکلات

زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت

چيده شده : سود و فايده

گلي که رشد ميکند : شادي و عشق

گل گرفتن : دوستي وفادارانه

کاشتن : افتخارات

چيدن گل : سود

گل پژمرده : بيماري

گل نرگس : بي وفايي

گل لاله : بي خيالي

چيدن آن : سرخوردگي

هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد

دسته گل : شادي زود گذر

دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

// //

نظرات  

 
+25 تعبیرخواب گلسمانه سه شنبه 18 مرداد 1390 ، ساعت 08:52
خواب دیدم رئیسم منو صدا زد توی اتاقش و یک مشت گل زرد بهم داد و من در حین بیرون رفتن از اتاق گل ها را بو می کردم ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیرخواب گلمریم دوشنبه 16 تیر 1393 ، ساعت 06:10
با سلام. خواب دیدم دوستم آمده خانه مان و خیلی گل آورده و داشت گل ها را تزیین میکرد وقتی وسایل اش را جمع کرده بود که دیگر برود بعضی از اون سبد گل ها را برای ما گذاشت. از اون گل های که گذاشته بود اونی که خوب یادم مونده یک سبد گل سفید قشنگ
بود.لطفا خواب مرا تعبیر کنید.باتشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواببوییدن گلرحیمی چهارشنبه 11 شهریور 1394 ، ساعت 07:40
درمجلسی بودیم یک روحانی وارد شد ویک گل محمدی به من دادومن آن رابوییدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گلنوريه پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:48
نقل قول از سمانه:
خواب دیدم رئیسم منو صدا زد توی اتاقش و یک مشت گل زرد بهم داد و من در حین بیرون رفتن از اتاق گل ها را بو می کردم ...

خواب ديدم رئيس ام كه قبلا كار مي كردم يك دسته گل محمدي صورتي رنك بهم داد و كنارس نشستم. لطفا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گلنوريه پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:50
خواب ديدم رئيس قبلي ام يك دسته گل محمدي صورتي رنگ بهم داد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 یه دسته گل رز قرمز خشکروشا... جمعه 09 بهمن 1394 ، ساعت 23:14
یه مرد متاهل با لبخند یه دسته گل رز قرمز خشک بهم داد ...بعد بعم گف دوستت دارم گف خوشبختت میکنم و بعد ازم لب گرفت ...منم فقط خیلی تعجب کردم ...وفقط نگاش میکردم....لطفا بهم بکین معنی خوابم چیه ....اون موقع اون زن داشت ولی الان طلاق گزفته
.....لطفا هرچه سریع تر بهم بگین ....من خیلی درگیر این خواب شدم مرسی اگه بگین ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 .ghasemsh دوشنبه 11 مرداد 1395 ، ساعت 17:06
خیلی خورده بودی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تشکرخوابالو جمعه 25 آذر 1390 ، ساعت 16:25
واقعا این مطلب بسیار عالی بود و مورد استفاده من واقع شده. امیدوارم که همیشه موفق و موید باشی آقاجان! 8)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 حیاط پراز گلیاسمن شنبه 08 بهمن 1390 ، ساعت 19:59
خونمون باغچه بزرگی داره.خواب دیدم من و مادرم توحیاط وایسادیم ولی تمام باغچه پر از گلای رنگارنگ شده همه هم سرحال وزنده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ملی چهارشنبه 23 فروردین 1391 ، ساعت 07:28
من خواب گل نرگس دیدم ولی اینجا تعبیرش با بقیه سایتا فرق داشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2majid چهارشنبه 10 خرداد 1391 ، ساعت 06:58
ممنونم از تعبیر مطلب بسیار عالی بود و مورد استفاده من واقع شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ساناز الف چهارشنبه 17 خرداد 1391 ، ساعت 09:44
سلام من در خواب دیدم مردی به من یک شاخه گل سفید هدیه می دهد لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 گل رزمریم شنبه 28 مرداد 1391 ، ساعت 10:44
سلام خواب دیدم که دارم تو یه راه مستقیم تو برزخ میرم دو طرفش دیوار بود اون راه مستقیم بود اما باد منو به طرف دیوار میبرد که من با تمام وجو داد زدم من از راه وسط و مستقیم خارج نمی شم که تمام نیرومو جمع کردم و باسرعت به سمت وسط راه رفتم و تو راه مستقیم قرار گرفتم که یهو به دنیا برگشتم انگار جنگ بود وچند نفر با گلوله ما رو می زدند و ما فرار میکردیم که یه چند تا بچه بودند که یکیشون به من تفنگ داد نمی تونستم برم خونه و همش بیرون بودم ومی ترسیدم بعد رفتم خونه بعد انگار پدر ومادر و برادرم میخواستند به آینده برند که من یه چیزی به اونا دادم و و اونا به فردا رفتند بعد دیدم نشستم یه گل رز خیلی قرمز به سمت چپ سرم هست بعد افتاد و برادرم هم رو به روم بود هم اون دستشو دراز کرد گل و برداره هم من که من زود برداشتم ودوباره به سرم زدم
خواهشا تعبیرشو بگید خیلی فکرمو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ب مریم عزیزفرانک سه شنبه 04 شهریور 1393 ، ساعت 06:56
عزیزم اشکالی نداره،احتمالا شب قبل ی شام سنگین خوردی م3 کله پاچه.
یا ی فیلم اکشن دیدی،شایدم هر دو باهم :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 به مریم خانمنازنین سه شنبه 05 خرداد 1394 ، ساعت 09:32
نقل قول از مریم:
سلام خواب دیدم که دارم تو یه راه مستقیم تو برزخ میرم دو طرفش دیوار بود اون راه مستقیم بود اما باد منو به طرف دیوار میبرد که من با تمام وجو داد زدم من از راه وسط و مستقیم خارج نمی شم که تمام نیرومو جمع کردم و باسرعت به سمت وسط راه رفتم و تو راه مستقیم قرار گرفتم که یهو به دنیا برگشتم انگار جنگ بود وچند نفر با گلوله ما رو می زدند و ما فرار میکردیم که یه چند تا بچه بودند که یکیشون به من تفنگ داد نمی تونستم برم خونه و همش بیرون بودم ومی ترسیدم بعد رفتم خونه بعد انگار پدر ومادر و برادرم میخواستند به آینده برند که من یه چیزی به اونا دادم و و اونا به فردا رفتند بعد دیدم نشستم یه گل رز خیلی قرمز به سمت چپ سرم هست بعد افتاد و برادرم هم رو به روم بود هم اون دستشو دراز کرد گل و برداره هم من که من زود برداشتم ودوباره به سرم زدم
خواهشا تعبیرشو بگید خیلی فکرمو مشغول کرده

این خواب نبودکه فیلم سینمایی بود راستی چندسالته من خیلی وقته دیگه ازاین خوابا نمیبینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سيمرغزهرا سه شنبه 07 شهریور 1391 ، ساعت 04:22
سلام خواب ديدم كه يك زن ناشناس آمد و گفت كه هزار شاخه گل ياس يا نرگس (خاطرم نيست كه كدوم گل بود)تقديم به قلب مهربون يكي از آشنايانم لطفا خواب را برايم تعبير كنيد با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 خواب گلرحیمیان چهارشنبه 12 مهر 1391 ، ساعت 10:36
خواب دیدم پسری که عاشقمه تو حیاطه خونمونه منم باهاشم پدرمم تو تراز نشسته..پسر مثل عاشقا یه گل رز صورتی از حیاطمون چید و بهم داد...بعد بهش گفتم که بابام رو ترازه ها...
این تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 11 یکشنبه 04 آبان 1393 ، ساعت 05:04
عجب خوابی دیدی؟چند سالته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ترانه دوشنبه 29 آبان 1391 ، ساعت 12:21
سلام یکی ار بستگان ما خواب دیده که ماردم داره توی قبرستون دورتادور قبرها گل نرگس میکاره لطفا بگید تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خواب گلزهرا یکشنبه 10 دی 1391 ، ساعت 10:22
سلام خواب دیدم یه گلدون سفالی دارم که توش یه گل شمعدونی خیلی قشنگ و سرسبز به رنگ سرخابی کاشته شده اگلدونو تو بغلم گرفتم و دارم میرم سمت خونمون ولی هرجایی که کسی رو میبینم دلم نمیخواد گلدون رو تو دستم ببینه و اونو زیر چادرم قایم میکنم خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم اگه میشه کمکم کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبير خواب گل محمدينسيبه دوشنبه 16 بهمن 1391 ، ساعت 10:07
سلام خواب ديدم تازه از مكه برگشتم و از توي حياط خونه مون 5 تا شاخه گل محمدي چيدم يه نفر كه تصويرش را نمي ديدم به من گفت ببين روي گلبرگهاش اسم 5تن نوشته شده و روي برگهاش اسم بقيه معصومين و گفت روي اين گلبرگ اسم امام حسن نوشته شده كه من نگاه كردم يه سوراخهايي روي گلبرگ ايجاد شده بود ولي اسم امام حسن نديديم وقتي عطرش كردم عطرش تند بود و بقيه گل هايي كه روي درخت بودند هيچ عطري نداشتند خيلي دوست دارم تعبيرش رو بدونم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گلمريم پنجشنبه 26 بهمن 1391 ، ساعت 09:52
گل نرگس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب گل نارنجی صورتیسپیده سه شنبه 01 اسفند 1391 ، ساعت 12:27
خواب دیدم مادروپدرم رفتیم بیرون اونجا پرگل نارنجی صورتی گل ها بعضی شاداب بودن بعضی پژمرده میخاستم عکس بگیرم از گل ها بابام میگفت اینا خوب نیستن عکس نگیر منم گریه میکردم بعد مامانم یه گل بنفشی که خوب رشت نکرده بود کمیم خشک بودرو به من داد منم ازش عکس گرفتم بعد یه دفه چشم مامانم تو عکس ظاهرشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2مینا شنبه 11 خرداد 1392 ، ساعت 18:58
شو هرم خواب دید یک زن غریبه ب
رایش گل اورده تعبیر ش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+26 گل گرفتن از شخصی كه‌ مرده‌...ronya جمعه 31 خرداد 1392 ، ساعت 09:47
گل گرفتن از شخصی كه‌ مرده‌ جه‌ معنای دارد؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دسته گلآنتی شنبه 19 مهر 1393 ، ساعت 10:25
سلام من خواب دیدم افراد مختلفی برام دسته گل میارن
یکی از پسرایی که بهم ابراز علاقه کرده بود برام ی گلدون کوچیک گل آورده بود میخوام بدونم تعبیرش چیه! متشکرم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 يك سبد گل از مرحوم مادرم گرفتمپري جمعه 16 آبان 1393 ، ساعت 09:49
مرحوم مادرم در خواب سبد گل بع من داد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: يك سبد گل از مرحوم مادرم گرفتملیلا دوشنبه 24 آذر 1393 ، ساعت 06:36
[سلام به همگی .گل گرفتن توی خواب شادی زود گذر ه ازمرده گل گرفتن خیلی خوبه یعنی اینکه از ایشون به شما یه خیری می رسه منتظر باش.وبه یادته تو هم فراموشش نکن . البته دیدن گل درخواب اوضاع روحی آدم روهم اثبات می کنه یعنی از وضعیت عاطفی نگرانی ها وشادی های ادم خبر می ده ولی در کل خواب گل خوبه اگه زرد یا پژمرده نباشه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب گلم پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 04:24
دیشب خواب دیدم که کسی برام کادو داده که یک شاخه گل رز قرمزم روش هست فردا دارم از همسرم جدا می شم اما با این حال اینقدر دوستش داشتم تو خواب گل رو م گفتم چطوری بدم به همسرم
امروز و تمام لحظه هام داره منو از پای درمیاره . خدا کند که به سلامت به انتها برسم. هیچ تلاشی برای دوام زندگیم نکرد.
همه چی رو به خدا سپردم. اوست بینای بر بندگان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خواب گلمسعود چهارشنبه 14 بهمن 1394 ، ساعت 05:25
انشالله هر چی که خیره پیش بیاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ht سه شنبه 19 شهریور 1392 ، ساعت 06:54
Khab didam mard mored alagham behem ye shakhe gol roz ghermez dade tabiresh chieh?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب گلفهیم پنجشنبه 09 آبان 1392 ، ساعت 03:54
چند شب قبل خواب دیدم که یک شاخه گل که فقط یک گل نیمه باز سرخ داشت به مادر عزیز خدا بیامرزم دادم این چه تعبیر میتونه داشته باشه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 گل در گلدانmitra دوشنبه 27 آبان 1392 ، ساعت 16:13
در خواب گل شمعداني قرمز ديدم كه در گلدان سفيدي كاشته شده بود وگلدان روبروي حرم امام حسن بود تعبيرش چيست با سپاس فراوان از شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2زری سه شنبه 05 آذر 1392 ، ساعت 07:38
سلام
من خواب دیدم دارم ی گل زرد رنگ ک فکر کنم بنفشه بود و تو ی گلدون سفید میکارم
بعد که کارم تموم شد دیدم از بغلش ی کاکتوس در اومده ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گل بزرگ وزیبا ب رنگ تقریبا قرمزگل بزرگ وزیبا ب رنگ تقریبا قرمز یکشنبه 08 دی 1392 ، ساعت 17:03
نزدیک سحر خواب دیدم پسری ک قبلا خیلی همدیگرو دوست داشتیم ولی دوست داشتنمون ب جایی نرسید ی گل خیلی خوشگل و بزرگ ک رنگش قرمز بود ولی ب قهوه ای متمایل بود با ساقه خیلی بلند تو جمع دوستان با کلی خواهش ب سمت آورد ولی چون خیلی از دستش ناراحتم و دوست ندارم ب این راحتی ببخشمش ، قبول نکردم
دو بار دیگه ام خواب دیدم ایشون ب منزل ما اومده و خیلی راحت مثل یک مهمان صمیمی تو خونه ماست چند ساعت، ی بارم بعد از اینکه اومد خونه ما مهمونی، خانوادگی رفتیم بیرون و من ی شال قرمز پوشیدم
واقعا ایشونو دوست دارم ولی ب این راحتی نمیتونم ببخشمش
با این توصاف تعبیر خوابم چیه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2فاطمه دوشنبه 30 دی 1392 ، ساعت 10:59
کاشت گل حسن یوسف تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب گلدون سفالیسارا سه شنبه 12 فروردین 1393 ، ساعت 03:43
باعرض سلام و خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم از بازار یه گلدون سفالی که داخلش یه بوته سبز با برگهای سبز شبیه برگ های پونه بود ولی گل شمعدونی نبودن را خریدم و از فروشنده که به نگاه من مرد عجیبی بود پرسیدم ایا میتونم تو زمین بکارمش؟گفت بله.میشه برام تعبیر کنید.ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابزلیخا محمد سه شنبه 06 خرداد 1393 ، ساعت 17:45
یکی از شاگردان ارایشگاهم خواب دیده ارایشگاهم پر گل شده در بین گل هایی که هست یک گل محمدی بزگ هم هست ولی بقیه گلها را نمی شناخت.یکی دیگر از دوستانم خواب دیده ارایشگاهم پر اب شده ومن دارم جابجا میشم وتمام اثاث ارایشگاه خیس شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 gool chidanمریم سه شنبه 06 خرداد 1393 ، ساعت 20:40
دیدن اینکه دو تا شاخ گل بچینی یکی گل سفید یکی قرمز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب گلmona شنبه 17 خرداد 1393 ، ساعت 06:51
سلام، من دیشب خواب دیدم یه گلدون نارنجی داشتم توش چند تا گل رنگارنگ کاشته شده بود، فک کنم خودم خریده بودمش، میشه لطف کنید تعبیرشو بگین، ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 گل رز سفیدسسسس دوشنبه 19 خرداد 1393 ، ساعت 08:28
مرده ای برایم دسته گل رز سفید درست کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام جاری ام خواب پدر مرحومم را دیده باوجودی ا صلا پدرم را ندیده بود که پدرم چند سبد کاج مطبق آورده ویکی از آنها برای من تزیین میکرد جاری ام گفته میخواهید کمکتان کنم پدرم گفتند نه دستتان درد میگیرد وتیغ دارد ضمنا من وجاری ام میانه خوبی باهم نداریم لطفمنصوره شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 21:47
سلام جاری ام خواب پدر مرحومم را دیده باوجودی که ا صلا پدرم را ندیده بود که پدرم چند سبد کاج مطبق آورده ویکی از آنها برای من تزیین میکرد جاری ام گفته میخواهید کمکتان کنم پدرم گفتند نه دستتان درد میگیرد وتیغ دارد ضمنا من وجاری ام میانه خوبی باهم نداریم لطفا راهنمایی کنید نگرانم شب15 شهریور ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2منصوره شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 21:48
سلام جاری ام خواب پدر مرحومم را دیده باوجودی ا صلا پدرم را ندیده بود که پدرم چند سبد کاج مطبق آورده ویکی از آنها برای من تزیین میکرد جاری ام گفته میخواهید کمکتان کنم پدرم گفتند نه دستتان درد میگیرد وتیغ دارد ضمنا من وجاری ام میانه خوبی باهم نداریم لطفا راهنمایی کنید نگرانم شب15 شهریور
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابلاله70 سه شنبه 08 مهر 1393 ، ساعت 10:56
س من خواب دیدم ک هوا تاریک بود شاید نزدیک صبح ک از حیاط بیرون اومدم و میخاستم برم مسجد ولی نصف راه برگشتم حین برگشتن خواستگارمو دیدم ک یه گل سرخ تو دستش بود ولی ب سیاهی میزد این گل چون هوا تاریک بود .تا منو دید اونم میخاست قایم بشه منم طوری وانمود کردم ک انگار اونو ندیدم.تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 سلام.من از دختر خالم یه گلدون باشاخه هایی ازگل رز زرد خریدم.ولی دیشب خواب دیدم گل هاتوی گلدون پژمردوخشک شدن.لطفاخواب من رو تعبیرکنیدهدی.م شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 22:19
مچکرم ازراهنماییهای شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: سلام.من از دختر خالم یه گلدون باشاخه هایی ازگل رز زرد خریدم.ولی دیشب خواب دیدم گل هاتوی گلدون پژمردوخشک شدن.لطفاخواب من رو تعبیرکنیدjakhmah سه شنبه 19 اسفند 1393 ، ساعت 07:31
سلام
لطفا جوابمو بدین
خواب دیدم یک گلدون گل داشتیم که تازه و با طراوت بود گل ها رو برداشتم و جاشون رو عوض کردم بعد که برگشتم گل ها رو نگاه کردم دیدم همه ی گل هاش ریخته بود رو زمین و فقط شاخه هاش مونده بود لطفا برام تعبیر کنین
آیا تعبیرش اینه یکی از بستگان جوونم فوت میکنه؟اخه شب قبلش تو همین فکر بودم و به دلم افتاده بود که نکنه خدای نکرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 انواع گلmarziyeh. شنبه 01 آذر 1393 ، ساعت 11:40
سلام خواب دیدم رفتم جایی کسی بهم گل اززمینش چیدبهم دادگفت بکارتوباغچه تون.من گل صورتی دیگه هم دیدم گفتم اونم بده داد.بعددوباره یه بوته گل ازریشه دادم گفت همه شون توباغچه بکار.تعبیرش چیه؟مجردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2سمي دوشنبه 10 آذر 1393 ، ساعت 11:58
سلام من خواب ديدم توحياط يكي ازفاميلهامون درخت خرمالو پرازگل بود وگلهاش شبيه گلهاي خروسي بود لطفا برام تعبيرك كنيد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2یاسمن یکشنبه 23 آذر 1393 ، ساعت 08:14
سلام من خواب دیدم همسایه قدیمی ی گیاه با برگ آبی نفتی داره تو گلدون برام میکاره وگیاه خیلی تازه بود و خیلی ریشه دورتا دورش داشت. در ضمن من الان دو ماه هست باردارم، ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 در خواب سبداز گل سرخ دىدم چىست وحلقه نامزادى دىگر را از دستىش گشىدننبوت جمعه 05 دی 1393 ، ساعت 00:16
درخواب دىدم در محفل هستم وسبد گل پىش روىم ماندگى است و مىروم حلقه نامزادى اون را از انگشت شان مى کش ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گل رزفرناز چهارشنبه 17 دی 1393 ، ساعت 18:08
سلام من خواب دیدم عروسی رفتم با خانواده ولی رقص و جشن نبود ففقط ما دختر ها پشت عروس دایره زدیم من یه گوشه وایساده بودم یکدفعه دسته گل را که پرتاب کرد من گرفتم تو خواب همه داد زدن سرم که من امندی عقب وایسادم گفتم خوب یه بار دیگه دوباره عروس پرتاب کرد من گرفتم رز قرمز هم بودن خیلی خوشگل
لطفا و خواهشمندم تعبیر خواب مرا بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب.پری چهارشنبه 24 دی 1393 ، ساعت 17:11
سلام در خواب دیدم که یک جایی را کندند و عموم میخواد منا بنداژه توی دره، و منا می‌کشه به سمت دره، و بعد منم به پدرم که فوت کرده میگم چرا این اینجور میکنه اگه یبار دیگه منا بترسونه منم اذیتش میکنم، پدرم و دوتا از عموهام پیش چاله که از قبر بزرگتر بود،بودند،بعد پدرم به من گل سفید داد که در خواب فکر کردم گل ختمی است منم ذوق کردم تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 بوييدن گلگل چهارشنبه 01 بهمن 1393 ، ساعت 00:04
سلام
خواب ديدم، در يك محل شلوغ مثل مهموني، زن دايي من به دوست پسر قبليم از دخترش ميگه كه مثلا از بوييدن گل خوشش مياد، و دختر داييم به دوست پسرن نزديك شد و با لبخند دستشو گرفت من نيخواستم فرياد بزنم ولي نميشد با نگاه ملتمساته نگاهشون كردم ولي داشتن بمن لبخند ميزدن بالاخره داد زدم دختر دايي تو چرا؟ تو كه ازدواج كردي و از خواب پريدم، با اينكه ميدونم دوست پسرم قراره با يكي ديگه ازدواج كنه برام عجيب بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2زن ملوان زبل♥ شنبه 11 بهمن 1393 ، ساعت 14:32
من خواب دیدمکلی دسته لبهای قبر شهیدان میبرم،که یه دست گل خوشگل دختر ی داد گفت من دختر شهید مجلسی هستم تعبیر خواب چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب گل - 2سبحان شنبه 11 مهر 1394 ، ساعت 07:53
من خواب دیدم توی یک باغ هستم مردی نگهبان باغ بود تمام گلهای باغ بزمرده بودن اون مرد به یکی از گلها دست زد ان گل شاداب شد یه گل قرمز درشت بعد اون رو چیدوبه من داد لطفا بگید تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابمریم جمعه 15 اسفند 1393 ، ساعت 07:51
خواب دیدم سبزی عید گذاشتم سه ظرف بزرگ بود
تو ظرف اول بنفشه هاب قرمز
ظرف دوم بنفشه ای بنفش
ظرف سوم هم زرد بودن
ظرفاهم پر اب بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابصدف جمعه 04 اردیبهشت 1394 ، ساعت 07:47
بو كردن گلهاى بهشت چيه در خواب خواهشأ جواب بديد??
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دسته گندم سبز گرفتن از کسیمریم شنبه 09 خرداد 1394 ، ساعت 02:53
من خواب دیدم تو يه جاده ی خاکی که یه طرفش گندم های رسیده وآماده برای درو بود ویه طرفش گندم های سبز وزیبایی بود ازطرف شخصی که توقلبمه یه دسته گندم سبز گرفتم باخنده وشادی بهم دادش
لطفا تعبیرمو بگین چی ميشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دسته گلمعب چهارشنبه 17 تیر 1394 ، ساعت 03:21
دسته گل درخواب دلالت بر فرزند دارد اگر زن متاهلی به خواب ببیند دسته گل گرفت دلیل بر فرزند است اما دسته گل زرد درخواب دلیل برغصه هست اگرکسی خواب ببیند ماشین عروسیش راگل زرد زده وعروسش راندید اجلش نزدیک است دسته گل تازه وخوشبو خبرهای خوب واتفاقات خوب است اما دسته گل پژمرده دلیل برناراحتیست گندم درخواب روزی ونعمت است اگرکسی خواب ببیند گندم دارد مالش فزونی یابد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گل گلارهnadia پنجشنبه 01 مرداد 1394 ، ساعت 03:33
سلام میشه تعبیری ازخواب گل گلاره رو بگین باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2م جمعه 02 مرداد 1394 ، ساعت 06:28
من خواب دیدم توحیاط خالم گل شمعدونی صورتی داره ی سری شوپرپرکردم یکسری شم گذاشتم بمونه تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابجلیلی سه شنبه 06 مرداد 1394 ، ساعت 03:56
سه شنبه شب خواب دیدم دریگ گلدان کوچیک یک گل کاکتوس به شکل گنجشک درآمده که خیلی جالب وقشنگ بود ومن در هنگام تماشا به آن خیلی خوشحال بودم .لطفاتعبیرش را برایم بگویید .با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابرضا جمعه 23 مرداد 1394 ، ساعت 07:30
سلام
خواهر خانم بنده خواب دید که شخصی یک دسته گل پژمرده با ساقه های سبز و داخل گل گندیده به همسرم هدیه داد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابرضا جمعه 23 مرداد 1394 ، ساعت 07:32
لطفا تعبیر خواب رامرقوم فرمائید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواببوییدن گلرحیمی چهارشنبه 11 شهریور 1394 ، ساعت 07:42
خواب دیدم یک روحانی وارد مجلس شدویک گل محمدی به من داد ومن آنرا بوییدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوالحميد دوشنبه 16 شهریور 1394 ، ساعت 09:57
درود بر عزيزان
همسرم ديشب خواب ديده يكي از دوستان خانوادگي ما براي من يك دسته گل زيبا آورده، و خود اين خانم نيز بسيار جوان و زيبا شده اند. اين خانم در حال حاضر در حال جنگيدن با بيماري سرطان هستند. دوستان اگر تعبير اين خواب را مي دانند لطفا نظر دهند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابhamid یکشنبه 29 شهریور 1394 ، ساعت 19:57
سلام من خواب دیدم اون شخصی که خیلی بهش علاقه دارم اومد و یه شاخه گل رز زرد بهم داد...به نظر شما تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ساحل شنبه 11 مهر 1394 ، ساعت 14:46
من خواب دیدم توکوچمون یه بوته گل رزسرخ روئیده چهارتادونه بودکندم و یه دسته گل درست کردم ازدواجم نکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گل شمعدانی... سه شنبه 19 آبان 1394 ، ساعت 11:02
سلام تعبیر خواب 3-4 تا گل شمعدانی ک داخل ی سفره روبروی مادرم قرار داشت چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب دسته گل عروسعسل پنجشنبه 12 آذر 1394 ، ساعت 09:52
خواب دیدم رفتیم عروسی،بعد تو کوچه رو ی در ی دسته گل عروس بود رز قرمز،من رفتم برشداشتم و خیلی خوشحال بودم از این موضوع!تعبیرش چی میشه؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گل محمدیمحمد پنجشنبه 10 دی 1394 ، ساعت 11:33
سلام مادرم خواب دیده است که در باغی بزرگ مشغول چیدن گل محمدی است وانها را درون کیسه ای میریزد و با خود میاورد از باغ بیرون از راه باریکی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 یه دسته گل رز قرمز خشکروشا... جمعه 09 بهمن 1394 ، ساعت 23:09
گرفتن یه دسته گل رز قرمز خشک از یه مرد متاهل ک بهت ابراز علاقع کنه و ازت لب بگیره بهت بگه دوستت دارم وخوشبختت میکنم ...میخام هرچه سریع تر معنیشو بدونم خواهش کی
میکنم بگین مرسی...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گل گرفتنسميرا یکشنبه 11 بهمن 1394 ، ساعت 15:24
باسلام خاب ديدم همه فاميل از جمله دايي و خاله هايم برايم گل آورده اند و به من هديه مي دهند.
لطفا تعبير خاب مرا بگوييد
با تشكر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گل گرفتم از عشقمفهیم چهارشنبه 14 بهمن 1394 ، ساعت 05:06
خواب دیدم عشقم ک یکم مشکل داریم تو خونمون دوتا شاخه گل خیلیییییییی خوشگل مصنوعی تقریبا کریستال جلو داداشم بهم داد وقتی هم میداد بهم اشک میریخت
ی دونه گلدون پر از گلهای تزیینی هم بهم داد ک کوچک بودن همه گلهای
تعبیرش چیه؟دلم اشوبه
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب گلعلی دوشنبه 30 فروردین 1395 ، ساعت 06:55
خواب دیدم یک زن که نسبت فامیلی سببی دارد به من ی دسته گل خیلی بزگ که به سختی تو دستم جامیشد داد نمیدونم چه گلی بود فقط سفید با ساقه بلند ممنون میشم تعبیرشا بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2مریم چهارشنبه 08 اردیبهشت 1395 ، ساعت 19:49
دوستان من هر وقت تو خواب دیدم گل چیدم برام غم و غصه و اندوه پیش اومده و هر وقت تو خواب ببینم گل میچینم حتما صدقه میندازم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اب دادن گل در قبرستانمحمد علی پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:45
سلام من خواب دیدم که در قبرستان داشتم به گلها اب میدادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خرید گوشتفروغ پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:47
سلام من خواب دیدم سه کیلو گوشت چرخ شده خریدم برای منزل پول هم نداشتم از دوستم قرض گرفتم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گلنسرین سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 ، ساعت 05:52
خواب دیدم در جایی مثل بیمارستان هستم و به کمک برادرم گل میخریدیم ودسته گلهای بزرگی درست میکردیم و به در اطاقهای دیگر میرفتیم برای خوشحال کردن دیگران و به انها گل میدادیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2فرهان چهارشنبه 16 تیر 1395 ، ساعت 11:48
با عرض سلام
خواب دیدم برادرم که تازه فوت کرده آمده خوابم کنارم نشسته حرف نمی زنه موقع رفتن یک گلدان که گل سبز داشت با خودش برده.خواهش میکنم برام تعبیر کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2نسرین جمعه 18 تیر 1395 ، ساعت 01:55
دیدم کسی که دوسش دارم ولی به طریقی منو گذاشت و رفت تو خواب اومده دنبالم انگار برای همیشه برگشته پیشم و بهم یه گل سفید ساده و یه گل نارنجی همرنگ بلوزم داد و ما تو کوچمون شروع به قدم زدن کردیم و حرف زدیم و خندیدیم هیشکی تو کوچه نبود فقط منو اون بودیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابزوریا پنجشنبه 14 مرداد 1395 ، ساعت 20:40
خواب دیدن توی یه ذره پر از گل های سفید هستم همکارم توی یکی از سراشیبی های دره یه لیوان پر کرد و داد بهم گفت بخور گفتم چیه گفت شیره اس منم خوردم لطفا میشه بگید تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلاممجید دوشنبه 25 مرداد 1395 ، ساعت 05:19
ببینید همه خواب هخایی که شماها گفتهاید جنبه مشغله روزانه دارد خوابی تاثیر گذاره که بهش فکر نکرده باشید خواب ها از اینده حکایت میکنند اما شرایطی داره باید بتونید ذهنتون رو پاک و صفر کنید یعنی این که بتونید روی ذهنتون او قدری تسلط داشته باشید که هیچ فکری توی ذهنتون نباشه و به هیچی فکر نکنید همون لحظه و هیچ فکری نیاد سراغتون این طوری میشه خواب معنی دار

وگرنه این که سرکار با ریست باشی خب معلومه فکرت همش درگیر رییس و کاره خب همون فکرو میکنی یا دختر پسرای عاشقف فکراشون پیش دوس پسر دختراتونه خب در همون مورد خواب میبینی

فقط اینو بگم گل سفید نشانه اندوه هست هرکسی گل سفید دیده

برای این که تعبیر خواب بفهمید به تلگرام من پیام بدید
09166726518
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب باغ گلyas دوشنبه 25 مرداد 1395 ، ساعت 08:55
سلام خواب دیدم در باغ گلی که ارتفاع شاخه هاش بلند و بیش از یک متر بود راه می رم و از گل های باز و نشکفته زرد رنگش می چینم این باغ وسط یک زمین خشک گرمسیری بود چه تعبیری داره. ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابnani moradi پنجشنبه 28 مرداد 1395 ، ساعت 09:16
سلام
خواب دیدم یکی از اساتید دانشگاه یه شاخه از گیاهی به من داد که ریشه داشت و گفت اگه بکارم رشد میکنه
لطفا تعبیرش رو برام بفرستین ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تابیر خوابمریم جمعه 29 مرداد 1395 ، ساعت 04:52
سلام، خواب دیدم یه جایی با شوهرم رفتیم خرید بد به قسمت رز لب داره من یکی رو رنگشو رو دستم میکشم خیلی زشته ولی میبینم شوهرم یکی رو داره برام انتخاب میکنه که رنگش قرمز و یا آلبالو یی خیلی ازش خوشم میاد و بهم اشاره میکنه اینو بگیرم ورش میداره برام هالا معنی این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گلنگین شنبه 30 مرداد 1395 ، ساعت 05:01
خواب دیدم ب طبقه بالای خانه رفتم و پیر مردی چند گلدان بزرگ داشت از گلاایش تعریف کرد و اول چند شاخه گل سفید بعدش زرد و..بهم داد که تمام خارهاش ب دستم رفت و کسی اومد واونارودرآورد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 khabe golpari دوشنبه 08 شهریور 1395 ، ساعت 07:15
مادرم نزدیک صب خواب دیده ک من بچه ای ده دوازده ساله ام باهم ب مشهد رفتیم داخل حرم ب بچه هایی ک اونجا بودن گل رز صورتی خیلی زیبا و شاد میدادن ک چون جمعیت بچه ها خیلی زیاد بوده گلارو پرت می کردن ک شانسی دست هرکسی بیوفته ک دوتا از گلا دست مادرم میوفته ک اونارو ب من میده ممنون می شمدتعبیر خواب رو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواببهزاد سه شنبه 20 مهر 1395 ، ساعت 03:11
سلام خواب دیدم به کسی که دوسش دارم عاشقشم و الان میومنون باهاش شکرآبه یه شاخه گل قرمز دادم اونم از دستم ناراحت بود سکوت کرد و از دستش افتاد زمین از چشمش معلوم بود ناراحته لطفا خوابم و تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گرفتن يك دسته گل از نزد مادرليلما سه شنبه 20 مهر 1395 ، ساعت 06:55
خواب ديدم كه مادر برايم يك دسته گل زيبا و تازه برايم هديه ميدهد لطفا تعبيرش را برايم بنويسيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما