چهارشنبه, 13 خرداد 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

درسهای صوتی رایگان زبان انگلیسی
مسئولیت مطالب مندرج در وب سایت های آگهی شده به عهده مدیران سایت مربوطه می باشد

تعبیر خواب گل - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

گل

محمدبن سيرين گويد: ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

جابرمغري گويد: اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردي دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد. ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم . معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گل

سفيد : مشکلات

زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت

چيده شده : سود و فايده

گلي که رشد ميکند : شادي و عشق

گل گرفتن : دوستي وفادارانه

کاشتن : افتخارات

چيدن گل : سود

گل پژمرده : بيماري

گل نرگس : بي وفايي

گل لاله : بي خيالي

چيدن آن : سرخوردگي

هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد

دسته گل : شادي زود گذر

دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

// //

نظرات  

 
+25 تعبیرخواب گلسمانه سه شنبه 18 مرداد 1390 ، ساعت 08:52
خواب دیدم رئیسم منو صدا زد توی اتاقش و یک مشت گل زرد بهم داد و من در حین بیرون رفتن از اتاق گل ها را بو می کردم ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تعبیرخواب گلمریم دوشنبه 16 تیر 1393 ، ساعت 06:10
با سلام. خواب دیدم دوستم آمده خانه مان و خیلی گل آورده و داشت گل ها را تزیین میکرد وقتی وسایل اش را جمع کرده بود که دیگر برود بعضی از اون سبد گل ها را برای ما گذاشت. از اون گل های که گذاشته بود اونی که خوب یادم مونده یک سبد گل سفید قشنگ
بود.لطفا خواب مرا تعبیر کنید.باتشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 تشکرخوابالو جمعه 25 آذر 1390 ، ساعت 16:25
واقعا این مطلب بسیار عالی بود و مورد استفاده من واقع شده. امیدوارم که همیشه موفق و موید باشی آقاجان! 8)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 حیاط پراز گلیاسمن شنبه 08 بهمن 1390 ، ساعت 19:59
خونمون باغچه بزرگی داره.خواب دیدم من و مادرم توحیاط وایسادیم ولی تمام باغچه پر از گلای رنگارنگ شده همه هم سرحال وزنده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ملی چهارشنبه 23 فروردین 1391 ، ساعت 07:28
من خواب گل نرگس دیدم ولی اینجا تعبیرش با بقیه سایتا فرق داشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2majid چهارشنبه 10 خرداد 1391 ، ساعت 06:58
ممنونم از تعبیر مطلب بسیار عالی بود و مورد استفاده من واقع شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ساناز الف چهارشنبه 17 خرداد 1391 ، ساعت 09:44
سلام من در خواب دیدم مردی به من یک شاخه گل سفید هدیه می دهد لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گل رزمریم شنبه 28 مرداد 1391 ، ساعت 10:44
سلام خواب دیدم که دارم تو یه راه مستقیم تو برزخ میرم دو طرفش دیوار بود اون راه مستقیم بود اما باد منو به طرف دیوار میبرد که من با تمام وجو داد زدم من از راه وسط و مستقیم خارج نمی شم که تمام نیرومو جمع کردم و باسرعت به سمت وسط راه رفتم و تو راه مستقیم قرار گرفتم که یهو به دنیا برگشتم انگار جنگ بود وچند نفر با گلوله ما رو می زدند و ما فرار میکردیم که یه چند تا بچه بودند که یکیشون به من تفنگ داد نمی تونستم برم خونه و همش بیرون بودم ومی ترسیدم بعد رفتم خونه بعد انگار پدر ومادر و برادرم میخواستند به آینده برند که من یه چیزی به اونا دادم و و اونا به فردا رفتند بعد دیدم نشستم یه گل رز خیلی قرمز به سمت چپ سرم هست بعد افتاد و برادرم هم رو به روم بود هم اون دستشو دراز کرد گل و برداره هم من که من زود برداشتم ودوباره به سرم زدم
خواهشا تعبیرشو بگید خیلی فکرمو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ب مریم عزیزفرانک سه شنبه 04 شهریور 1393 ، ساعت 06:56
عزیزم اشکالی نداره،احتمالا شب قبل ی شام سنگین خوردی م3 کله پاچه.
یا ی فیلم اکشن دیدی،شایدم هر دو باهم :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سيمرغزهرا سه شنبه 07 شهریور 1391 ، ساعت 04:22
سلام خواب ديدم كه يك زن ناشناس آمد و گفت كه هزار شاخه گل ياس يا نرگس (خاطرم نيست كه كدوم گل بود)تقديم به قلب مهربون يكي از آشنايانم لطفا خواب را برايم تعبير كنيد با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 خواب گلرحیمیان چهارشنبه 12 مهر 1391 ، ساعت 10:36
خواب دیدم پسری که عاشقمه تو حیاطه خونمونه منم باهاشم پدرمم تو تراز نشسته..پسر مثل عاشقا یه گل رز صورتی از حیاطمون چید و بهم داد...بعد بهش گفتم که بابام رو ترازه ها...
این تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 11 یکشنبه 04 آبان 1393 ، ساعت 05:04
عجب خوابی دیدی؟چند سالته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ترانه دوشنبه 29 آبان 1391 ، ساعت 12:21
سلام یکی ار بستگان ما خواب دیده که ماردم داره توی قبرستون دورتادور قبرها گل نرگس میکاره لطفا بگید تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب گلزهرا یکشنبه 10 دی 1391 ، ساعت 10:22
سلام خواب دیدم یه گلدون سفالی دارم که توش یه گل شمعدونی خیلی قشنگ و سرسبز به رنگ سرخابی کاشته شده اگلدونو تو بغلم گرفتم و دارم میرم سمت خونمون ولی هرجایی که کسی رو میبینم دلم نمیخواد گلدون رو تو دستم ببینه و اونو زیر چادرم قایم میکنم خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم اگه میشه کمکم کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب گل محمدينسيبه دوشنبه 16 بهمن 1391 ، ساعت 10:07
سلام خواب ديدم تازه از مكه برگشتم و از توي حياط خونه مون 5 تا شاخه گل محمدي چيدم يه نفر كه تصويرش را نمي ديدم به من گفت ببين روي گلبرگهاش اسم 5تن نوشته شده و روي برگهاش اسم بقيه معصومين و گفت روي اين گلبرگ اسم امام حسن نوشته شده كه من نگاه كردم يه سوراخهايي روي گلبرگ ايجاد شده بود ولي اسم امام حسن نديديم وقتي عطرش كردم عطرش تند بود و بقيه گل هايي كه روي درخت بودند هيچ عطري نداشتند خيلي دوست دارم تعبيرش رو بدونم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گلمريم پنجشنبه 26 بهمن 1391 ، ساعت 09:52
گل نرگس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب گل نارنجی صورتیسپیده سه شنبه 01 اسفند 1391 ، ساعت 12:27
خواب دیدم مادروپدرم رفتیم بیرون اونجا پرگل نارنجی صورتی گل ها بعضی شاداب بودن بعضی پژمرده میخاستم عکس بگیرم از گل ها بابام میگفت اینا خوب نیستن عکس نگیر منم گریه میکردم بعد مامانم یه گل بنفشی که خوب رشت نکرده بود کمیم خشک بودرو به من داد منم ازش عکس گرفتم بعد یه دفه چشم مامانم تو عکس ظاهرشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2مینا شنبه 11 خرداد 1392 ، ساعت 18:58
شو هرم خواب دید یک زن غریبه ب
رایش گل اورده تعبیر ش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+22 گل گرفتن از شخصی كه‌ مرده‌...ronya جمعه 31 خرداد 1392 ، ساعت 09:47
گل گرفتن از شخصی كه‌ مرده‌ جه‌ معنای دارد؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دسته گلآنتی شنبه 19 مهر 1393 ، ساعت 10:25
سلام من خواب دیدم افراد مختلفی برام دسته گل میارن
یکی از پسرایی که بهم ابراز علاقه کرده بود برام ی گلدون کوچیک گل آورده بود میخوام بدونم تعبیرش چیه! متشکرم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 يك سبد گل از مرحوم مادرم گرفتمپري جمعه 16 آبان 1393 ، ساعت 09:49
مرحوم مادرم در خواب سبد گل بع من داد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2مهرداد 70 چهارشنبه 30 مرداد 1392 ، ساعت 21:49
گلدان دیدم گوزو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب گلم پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 04:24
دیشب خواب دیدم که کسی برام کادو داده که یک شاخه گل رز قرمزم روش هست فردا دارم از همسرم جدا می شم اما با این حال اینقدر دوستش داشتم تو خواب گل رو م گفتم چطوری بدم به همسرم
امروز و تمام لحظه هام داره منو از پای درمیاره . خدا کند که به سلامت به انتها برسم. هیچ تلاشی برای دوام زندگیم نکرد.
همه چی رو به خدا سپردم. اوست بینای بر بندگان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2ht سه شنبه 19 شهریور 1392 ، ساعت 06:54
Khab didam mard mored alagham behem ye shakhe gol roz ghermez dade tabiresh chieh?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب گلفهیم پنجشنبه 09 آبان 1392 ، ساعت 03:54
چند شب قبل خواب دیدم که یک شاخه گل که فقط یک گل نیمه باز سرخ داشت به مادر عزیز خدا بیامرزم دادم این چه تعبیر میتونه داشته باشه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گل در گلدانmitra دوشنبه 27 آبان 1392 ، ساعت 16:13
در خواب گل شمعداني قرمز ديدم كه در گلدان سفيدي كاشته شده بود وگلدان روبروي حرم امام حسن بود تعبيرش چيست با سپاس فراوان از شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2زری سه شنبه 05 آذر 1392 ، ساعت 07:38
سلام
من خواب دیدم دارم ی گل زرد رنگ ک فکر کنم بنفشه بود و تو ی گلدون سفید میکارم
بعد که کارم تموم شد دیدم از بغلش ی کاکتوس در اومده ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گل بزرگ وزیبا ب رنگ تقریبا قرمزگل بزرگ وزیبا ب رنگ تقریبا قرمز یکشنبه 08 دی 1392 ، ساعت 17:03
نزدیک سحر خواب دیدم پسری ک قبلا خیلی همدیگرو دوست داشتیم ولی دوست داشتنمون ب جایی نرسید ی گل خیلی خوشگل و بزرگ ک رنگش قرمز بود ولی ب قهوه ای متمایل بود با ساقه خیلی بلند تو جمع دوستان با کلی خواهش ب سمت آورد ولی چون خیلی از دستش ناراحتم و دوست ندارم ب این راحتی ببخشمش ، قبول نکردم
دو بار دیگه ام خواب دیدم ایشون ب منزل ما اومده و خیلی راحت مثل یک مهمان صمیمی تو خونه ماست چند ساعت، ی بارم بعد از اینکه اومد خونه ما مهمونی، خانوادگی رفتیم بیرون و من ی شال قرمز پوشیدم
واقعا ایشونو دوست دارم ولی ب این راحتی نمیتونم ببخشمش
با این توصاف تعبیر خوابم چیه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2فاطمه دوشنبه 30 دی 1392 ، ساعت 10:59
کاشت گل حسن یوسف تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب گلدون سفالیسارا سه شنبه 12 فروردین 1393 ، ساعت 03:43
باعرض سلام و خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم از بازار یه گلدون سفالی که داخلش یه بوته سبز با برگهای سبز شبیه برگ های پونه بود ولی گل شمعدونی نبودن را خریدم و از فروشنده که به نگاه من مرد عجیبی بود پرسیدم ایا میتونم تو زمین بکارمش؟گفت بله.میشه برام تعبیر کنید.ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابزلیخا محمد سه شنبه 06 خرداد 1393 ، ساعت 17:45
یکی از شاگردان ارایشگاهم خواب دیده ارایشگاهم پر گل شده در بین گل هایی که هست یک گل محمدی بزگ هم هست ولی بقیه گلها را نمی شناخت.یکی دیگر از دوستانم خواب دیده ارایشگاهم پر اب شده ومن دارم جابجا میشم وتمام اثاث ارایشگاه خیس شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 gool chidanمریم سه شنبه 06 خرداد 1393 ، ساعت 20:40
دیدن اینکه دو تا شاخ گل بچینی یکی گل سفید یکی قرمز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب گلmona شنبه 17 خرداد 1393 ، ساعت 06:51
سلام، من دیشب خواب دیدم یه گلدون نارنجی داشتم توش چند تا گل رنگارنگ کاشته شده بود، فک کنم خودم خریده بودمش، میشه لطف کنید تعبیرشو بگین، ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گل رز سفیدسسسس دوشنبه 19 خرداد 1393 ، ساعت 08:28
مرده ای برایم دسته گل رز سفید درست کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سلام جاری ام خواب پدر مرحومم را دیده باوجودی ا صلا پدرم را ندیده بود که پدرم چند سبد کاج مطبق آورده ویکی از آنها برای من تزیین میکرد جاری ام گفته میخواهید کمکتان کنم پدرم گفتند نه دستتان درد میگیرد وتیغ دارد ضمنا من وجاری ام میانه خوبی باهم نداریم لطفمنصوره شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 21:47
سلام جاری ام خواب پدر مرحومم را دیده باوجودی که ا صلا پدرم را ندیده بود که پدرم چند سبد کاج مطبق آورده ویکی از آنها برای من تزیین میکرد جاری ام گفته میخواهید کمکتان کنم پدرم گفتند نه دستتان درد میگیرد وتیغ دارد ضمنا من وجاری ام میانه خوبی باهم نداریم لطفا راهنمایی کنید نگرانم شب15 شهریور ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گل - 2منصوره شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 21:48
سلام جاری ام خواب پدر مرحومم را دیده باوجودی ا صلا پدرم را ندیده بود که پدرم چند سبد کاج مطبق آورده ویکی از آنها برای من تزیین میکرد جاری ام گفته میخواهید کمکتان کنم پدرم گفتند نه دستتان درد میگیرد وتیغ دارد ضمنا من وجاری ام میانه خوبی باهم نداریم لطفا راهنمایی کنید نگرانم شب15 شهریور
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابلاله70 سه شنبه 08 مهر 1393 ، ساعت 10:56
س من خواب دیدم ک هوا تاریک بود شاید نزدیک صبح ک از حیاط بیرون اومدم و میخاستم برم مسجد ولی نصف راه برگشتم حین برگشتن خواستگارمو دیدم ک یه گل سرخ تو دستش بود ولی ب سیاهی میزد این گل چون هوا تاریک بود .تا منو دید اونم میخاست قایم بشه منم طوری وانمود کردم ک انگار اونو ندیدم.تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 سلام.من از دختر خالم یه گلدون باشاخه هایی ازگل رز زرد خریدم.ولی دیشب خواب دیدم گل هاتوی گلدون پژمردوخشک شدن.لطفاخواب من رو تعبیرکنیدهدی.م شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 22:19
مچکرم ازراهنماییهای شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

درسهای صوتی رایگان زبان انگلیسی
مسئولیت مطالب مندرج در وب سایت های آگهی شده به عهده مدیران سایت مربوطه می باشد

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !