سه شنبه, 14 اردیبهشت 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب گور - قبر

فرستادن به ایمیل چاپ

گور

حضرت دانيال گويد: ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كَند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود. اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

محمدبن سيرين گويد: اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

 

1ـ اگر خواب ببينيد گوري تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط ديگران متحمل رنج و عذاب مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد از روي قبرها راه مي رويد ، علامت مرگ غيرطبيعي و يا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبري خالي نگاه كنيد ، نشانة نوميدي و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج آوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .

5ـ ديدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشيد دشمنان با زيركي شما را دچار مصيبتي خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد ، علامت آن است كه به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند . اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه مي كنيد ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريي نتيجة مطلوبي به دست مي آوريد .

7ـ اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .

8ـ اگر زني خواب ببيند ناگاه تاريكي بر قبرستان فرو مي افتد . جايي براي خواب نمي يابد مگر قبري كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد .

9ـ ديدن زمين لم يزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهايش گل و سبزه اي روييده است ، علامت آن است كه اگر مسئوليتي به اندازة تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .

10ـ ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأيوس كننده است .

// //

نظرات  

 
+19 mary90 پنجشنبه 31 شهریور 1390 ، ساعت 00:04
اگر د رخواب ببیند که قبر شخص تازه فوت شده را نبش میکند و زمین ان از جنس سیمان است تعبیر ان چه میباشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرمحمد یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 03:20
سلام من یه سوال مهم دارم در خواب دیدمکه با یک نفر میخواستیم بریم یه قبر رو آتیش بزنیم ولی من راضی نبودم بعد که روی قبر رفتیم دیدم قبر مشترک من و خواهرمه ولی تو خواب احساس میکردم باز هم این قبر رو قبلا دیدم حتی تو خواب که زنده بودم میگفتم این قبر مال زمان بچگی های منه ما مردیم بعد زنده شدیم یه تاریخ هم رو قبر دیدم ولی نمیدونم درست یادم میاد یا داره برعکس یادم میاد تاریخی که یادم میاد اینه 93/7/23 . من واقعا نگرانم ممنون میشم تعبیر این خواب رو برام ایمیل کنید مخصوصا اینکه این تاریخ رو هم حدس میزنم خیلی نگرانم کرده .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 چی شد؟حسین یکشنبه 01 آذر 1394 ، ساعت 05:24
اتفاقی افتاده ؟ الان سالمین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرمحمد یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 03:26
سلام من یه خواب دیدم و خیلی نگرانم تو خواب با یه نفر که یه دختر بود و بزرگ تر از من هم بود رفتیم یه قبر رو به عنوان اعتراض آتیش بزنیم ولی من راضی نبودم وقتی که روی قبر اومدیم دیدم اون قبری که میگفت آتیش بزنیم قبر مشترک یه خواهر و برادر کوچیکه بعد که دقت کردم عکس من و خواهرم بود و اسم خواهرم هم روی قبر دیدم یه تارخ هم روی قبر بود که ممکنه یا درست یادم بیاد یا برعکس فکر میکنم 93/7/23 ویا سال 1379 باشه به هر حال خیلی نگرانم خواهش میکنم حتما جواب رو برام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ تعبیرسعید چهارشنبه 21 اسفند 1392 ، ساعت 11:30
نگران نباش یادت میاد خواب کی دیدی؟ چه ساعتی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیرکیمیا سه شنبه 18 فروردین 1394 ، ساعت 10:27
الان چی شده? اجیت زندس?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بردن کسی از راه قبرستان قدیمی وکهنهعلی پنجشنبه 15 تیر 1391 ، ساعت 15:35
خواب دیده ام مادرم (که فوت کرده) به من سفارش کرده که کسی را (که میشناسم ) را از راه قبرستان قدیمی و کهنه ببرم در خصوص مال گمشده ام همه چیز را می گوید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خواب نبش قبر کردنآرش فاتحی یکشنبه 08 مرداد 1391 ، ساعت 04:53
سلام خواب دیدم به اتفاق یک نفر که در ذهنم نیست خاک روی قبری را برداشتم به قصد نبش قبر و برداشتن کلیدی که در قلب کسی مانده بود و آن کلید را از زیر قلب مرده برداشتم. حدود ساعت 8 صبح در ماه رمضان خواب دیدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیر خواب زنده شدن یک نوزاد مردهآرش فاتحی یکشنبه 08 مرداد 1391 ، ساعت 04:57
سلام خواب دیدم نوزادی که مرده بود زنده شد و من بسیار خوشحال خدا را شکر کردم در همان خواب درست یادم نیست ولی فکر میکنم پسر عموی پدرم زنش را در خواب خواسته یا نا خواسته کشته بود یا ممکن است کس دیگری او را کشته بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 تعبیر خوابپ یکشنبه 18 خرداد 1393 ، ساعت 11:32
سلام دیشب خواب دیدم من و افراد زیادی داخل قبرستان هستیم و پدربزرگم( که در حال حاضر زنده هست) وچند نفر دیگه رو روی قبر ها های قدیمی خواباندن در حالی که این افراد زنده هستن واز ترس میلرزند .نمیدونم تعبیر خوابم چی میشه اما خیلی ترسیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرطاهره دوشنبه 09 مرداد 1391 ، ساعت 09:16
سلام اگر خواب ببینیم جسد مرده ای را از داخل قبرش بیرون آورده ود ر بالی کوهی دفن کرده اند تعبیرش چیست ؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 تعبیر گورطاهره دوشنبه 09 مرداد 1391 ، ساعت 09:22
سلام اگر در خواب ببینیم که مرده ای را از گورش خارج کرده ودر بالای کوهی دفن کرده اند تعبیرش چیست ایمیل من:tahere.sadeghinejad@ya hoo.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 نبش قبررعنا سه شنبه 24 مرداد 1391 ، ساعت 06:27
خواب دیدم مادر بزرگم رو نبش قبر کردیم و او زندست
در خانه خودش بردیم و خوابیده
رو به من می کرد و میخندید
هرچه به خانوادم می گفتم باید ببریم و دوباره خاکش کنیم گوش نمی کردند و می گفتند هنوز وقت هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 زنده به گور کردنمجتبی پنجشنبه 23 شهریور 1391 ، ساعت 16:25
سلام من خواب دیدم شوهر خالم با دختر یه خاله ی دیگم که هردو زنده هستند رو زنده داخل قبر گذاشتن و من کلی گریه کردم هر دوتا قبر هم سوراخ داشت و من هر دوتا رو نگاه کردم خواهشا بهم زودتر پاسخ بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرزهره چهارشنبه 03 آبان 1391 ، ساعت 18:52
خواب دیدم که تنها توی قبرستانم و سر قبری که نمیشناسم نشستم و خیلی ناراحتم و دارم گریه میکنم لطفا تعبیرش رو برام بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرتعبیر گمشدن قبر چهارشنبه 18 آذر 1394 ، ساعت 13:04
گمشدن قبر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 اعتراضناهید جمعه 01 دی 1391 ، ساعت 05:49
بالای قبر ایستاده بودم بالای قبر هی می گفتم این قبرها برام کوچیکه جا نمیشم ولی امتحان هم نکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دیدن قبر در خوابasall سه شنبه 19 دی 1391 ، ساعت 14:16
salam... man 4 mahe k shohar ameam foot karde , chand bar khabe maraseme azadarishu didam k toe 3vomesh khude jenaze ham bude, vali in chan d vaght khab mibinam k miram sare ghabresh va ghabresun ham khali mishe vali hamishe nemitunam kamell khab ro bebinam, toro khuda tabireshu baram mail kunid
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 قبردخترممرضیه شنبه 30 دی 1391 ، ساعت 07:48
درخواب قبردخترم با تاریخ دقیق یعنی 10مهر98دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 نبش قبر دوستمعارف یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 05:25
خواب دیدم شخصی از طرف قانون مامور به نبش قبر دوستم بود و من هم به عنوان اشنا از طرف متوفا با او همراه بودم! قبره دوستم در طبقه دوم خانه خودشان بود! بعد از باز کردن قسمت سره قبر توسط مامور من بخشی از صورت میت را دیدم که از هم پاشیده و بد بو بود!!!!
پدر من نیز در خواب با ما همراه بود!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 برداشتن چیزی از قبرالهام سه شنبه 24 بهمن 1391 ، ساعت 18:17
تعبیر اینکه مادرم قبر مادرش را که زنده است را کنار میزند و چیزی از ان برمیدارد چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 گم شدن قبرفاطیما شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 16:22
سلام خواهشا تعبیر خواب منو بگید زود خیلی فکرم درگیرشه
برادر من فوت شده خواب دیدم رفتیم بهشت زهرا دارم میرم سر خاک برادرم اما هرچی میگردم پیدا نمیکنم یعنی جا همون جا بود اما قبر نبود که من هی گریه میکردم میگفتم قبر رو بردن پس چرا نیستش.... تعبیرش چی میشه؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبير گم شدن قبرمهناز شنبه 24 آبان 1393 ، ساعت 07:49
تعبير اين واب رو ميخوام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبير گم شدن قبرافسانه چهارشنبه 29 بهمن 1393 ، ساعت 14:44
نقل قول از مهناز:
تعبير اين واب رو ميخوام

تعبر گم شدن قبر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرآرمیتا شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 19:42
خواب دیدم با سه یا چهار نفر دیگه در قبرستان و روی مزار کسی نشسته ام که خاکش تازه است .اسم روی قبر رو میخونم با تعجب میپرسم مگر فلانی مرده؟؟؟ کی مرده؟؟؟ روی قبر هم پر از گلبرگه. من هر کاری میکنم گلبرگا رو کنار بزنم و تاریخ فوت رو ببینم نمیشه. بعد که به دور و بریا نگاه میکنم همون شخص هم کنار قبر نشسته و لبخند میزنه. میشه تعبیرش رو واسم بگین؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 تعبیر خواب -نبش قبرسامیه یکشنبه 29 بهمن 1391 ، ساعت 06:55
سلام من خواب دیدم خاله ام که زنده هست در خواب نبش قبرش میکردیم و جسدش سالم بود فقط من متوجه تکان خوردن بدنش میشیدم .لظفا برای من تعبیر کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 تعبیر خواب -نبش قبرسامیه یکشنبه 29 بهمن 1391 ، ساعت 06:55
نبش قبر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مرده را از قبر بیرون آوردناکرم پنجشنبه 24 بهمن 1392 ، ساعت 10:51
سلام پدر شوهرم در قید حیات نیس خواب دیدم که مرده است و شوهرم او را دفن نمیکرد و 2 پیرمرد دیگر را هم از قبری بیرون آورد که یکی از انها استخوان هایش مانده بود و دیگری خاکستر مانده بود و پدر شوهرم گه چندین سال بود مرده بود سالم سالم بود فقط صورتش سیاه، چشمانی وحشتناک و بازی داشت، به روایتی دیگر شوهرم هر سه را از قبر بیرون آورده بود و نمیگذاشت آنه را خاک کنیم من خیلی اصرار کردم ولی قبول نمیکرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرال جمعه 04 اسفند 1391 ، ساعت 13:18
چرا جواب نمیدین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نبش قبرمریم یکشنبه 05 خرداد 1392 ، ساعت 18:11
سلام"دایی من در قید حیات نیست"من خاب دیدم توو خونمون قبر داییم هست"و از من خاستند((یه نفری))که قبر داییتو بکن ودرش بیا ببر یه جای دیگه خاکش کن"اما به کس دیگه ای گفتم اینکارو کنه چون میترسیدم"...!همین امروز خاب دیدم"
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سنگ قبرsoheila چهارشنبه 29 خرداد 1392 ، ساعت 16:02
سلام
من برادر همسرم تقریبا 20 روز که فوت شده، هنوز سنگ قبرش رو نگذاشتن، من توی خواب دیدم که دقیقا چسبیده به قبرش قبر خیلی کوچک دیگه ای هست که یه مقداریش توی قبر برادر همسر من هم رفته بود، تو خواب به همه گفتم مثل قبر حضرت علی اصغر که پیش قبر امام حسین، البته باید بگم برادر همسر من مجرد بوده، سنگ قبرش رو هم میدیدم که قرمز بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرa.k سه شنبه 04 تیر 1392 ، ساعت 04:00
با سلام ، می خواستم این خواب را برایم تعبیر کنید.
خواب دیدم که مادر بزرگم که حدود 20 روز است که فوت کرده را در حیاط منزل خودش دفن کردم و هنگام دفن مقداری از سر و پای وی از زیر کفن پیدا بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 خواب دیدن گور به گور شدنحمید پنجشنبه 13 تیر 1392 ، ساعت 17:30
با سلام .مادرم خواب دیده که پدر بزرگم را از گور بیرون آورده با کفن وداخل گور دیگر کرده وایشان 34 سال است فوت کرده لطفا جواب دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابزیبا شنبه 22 تیر 1392 ، ساعت 06:01
سلام
خواب دیدم خواهرم جسد همسرش راکه بیش از 1سال است فوت کرده از قبر بیرون اورده جسد پراز خون بود و خون همینطور میرفت.دم همان قبرستان باز تشیعش میکردند مردی باچهره ی دیگر که درخواب همان شوهر خواهرم بود بالباس قرمز و کلاه سفید همش به چشمم میخورد.مادر که فوت کردند ایشان هم بودند جسد را از دست خواهرم گرفته و دفنش کرده بود موقع برکشتن که من هم راهی شده بودم قبلش میترسیدم از دیدن این مناظر وحشت داشتم ولی بعد خودم را راضی کردم که سر مزار حاضر شوم تو راه دیدم خواهرم جگرهای هنسرش را دراورده وباخودش میاورد دیدم انها را زمین گذاشت و خورد میکرد ناراحت شدم گفتم این چه کاریست اY
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابعلی سه شنبه 25 تیر 1392 ، ساعت 13:14
با سلام
من در خواب دیدم یک لحظه نظرم به سوی قبری رفت که روش اسم و فامیل کسی که دوستش دارم رو نوشته بود میخواستم تعبیرش رو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرنون دوشنبه 21 مرداد 1392 ، ساعت 04:26
salam mishe lotfan taabire nabshe ghabre morde ro begin?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 قبر خودممهسا جمعه 25 مرداد 1392 ، ساعت 06:06
خواب ديدم كه تو يه قبرستون بالاي كوهي كه نسبتا تاريك بود يه قبر هست كه مال منه و من هم ونا نسبتا تنهام.دوبار خواب اون قبرو ديدم بطوريكه بار دوم ميدونستم قبر منه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 مرده دفن کردنمتینا پنجشنبه 31 مرداد 1392 ، ساعت 13:14
سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین
تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دفن مرده اشناجمال چهارشنبه 24 مهر 1392 ، ساعت 18:39
نقل قول از متینا:
سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین
تعبیرش چی میشه

نقل قول از متینا:
سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین
تعبیرش چی میشه

لطفا تعبیر این رو بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نبش غبرحسن شنبه 02 شهریور 1392 ، ساعت 15:36
سلام تعبیر خواب نبش غبر رو برام بفرستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 گم کردن سنگ قبرسلدا پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 05:29
در قبرستان به دنبال سنگ قبری میگشتم ولی محلی که سنگ قبر در آن بود کنده شده بود در خواب یک نفر به من گفت آشنایی دیگر (که او را هم میشناسم)جنازه را از این مکان برذه است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گذاشتن پدر در قبرزهرا جمعه 22 شهریور 1392 ، ساعت 07:02
پدرم از دنیا رفته
دیشب خواب دیدم پدرم زنده شده و خودش می گفت مرا داخل قبر بگذارید و من خیلی گریه می کردم و جز من و پدرم کس دیگری آنجا نبود
حالا تعبیرخوابم چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن مرده بیرون قبرایمان سه شنبه 26 شهریور 1392 ، ساعت 13:04
خواب دیدم ‍پدر بزرگم که تازه فوت کرده با کفن بیرون قبرشه
تعبیرش رو برام میگید لطفا.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 مرده که زنده میشودmahsa سه شنبه 30 مهر 1392 ، ساعت 09:53
من خواب دیدم که پای پسر عمه ای که یه سال هس که مرده رو گرفتم و اونم افتاد زمینو مرد و من اونو توی زمین دفن کردم ولی نمیدونم از کجا عمم از مرگ پسرش با خبر شد که براش یه مجلس بزرگ گرفت و بد نمیدونم چی شد که پسر عمم زنده شد ...خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سنگ قبر زیبا و تاریخیایرج گلی شنبه 25 آبان 1392 ، ساعت 16:48
در یک باغ زیبا و سرسبزی که جندین سنگ قبر تاریخی و با شکوه آنحا بود بر سر سنگ قبر یک فرد اسم و رسم دار بودیم . جمعیت کم بود اما همه از اشراف بودند . شاهزاده یک کشور خارجی هم ( با لباس های شبیه شوالیه ها در یک درشکه تشریفاتی ) آن جارا ترک کرد . ما هم رفتیم . تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گورستاااااااااا اااااااانحامد سه شنبه 28 آبان 1392 ، ساعت 19:59
سلام
من خواب دیدم که خوابم خیلی واقعی بود
خواب دیدم که توی گورستانم و داخل یک قبر خالی خوابیدم و زنده ام و شب بود و صدای مردگان با صدایی طوفان بار می آمد و وحشت من رو شدیدا فرا گرفته بود صدای وحشتناک مردگان خیلی زیاد بود و من از توی قبر یرون و میتونستم ببینیم
تعبیرش چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 قبر کردن دختر خاله ی زندمشیدا یکشنبه 10 آذر 1392 ، ساعت 08:05
سلام
من خواب دیدم دخترخالمو دارن زنده زنده خاک میکنن جایی که قرار داشتیم یک امامزاده بود پدرم مشغول کندن قبرش بود و شوهر خالم داشت خاک روش رو اماده میکرد ...خواب دیدم اصرار داشتم که قرص آرامبخش به دختر خالم بدم تا راحتتر تحمل کنه ولی خاله ام مانع شدتو خواب.کلی شیون چ زاری میکردم که بابا این بدبخت زندست چرامیخواید زنده به گورش کنید؟خالم میگفت نه دیگه این وقت مرگشه باید خاکش کنیم ...
در اخر یه لباسراحت بر تنش کردن و گفتن بروتو قبر بخواب و پدرش خاک رو اروم اروم ریخت روش تا جایی که دیگه دیده نمیشد و همه بدون هیچ ناراحتی قصد رفتن کردن... :cry: تعبیرش چی میتونه باشه؟خیلی ناراحتم ...از ذهنم بیرون نمیره :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرساغر14 پنجشنبه 05 دی 1392 ، ساعت 15:37
خواب دیدم ک میرم قبرستان وروی قبرهارونگاه میکنم ب دقت وروشون راه میرم!اونم به هنگام شب.هیچکسم اونجانبود.بابام دم قبرستون باماشین منتظرم بود.خیلی تاریک بود!وقتی داشتم میرفتمدیدم یه نورروشنی هست.ولی رفتم سوارماشین شدم ورفتیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نبش قبر كردن وجسد سالم بودن وامانتي (كلاه)دادن به فرزند پسر برزگمحمدرضاسنعلي پور سه شنبه 17 دی 1392 ، ساعت 06:00
نبش قبر كردن وجسد سالم بودن وامانتي (كلاه)دادن به فرزند پسر برزگ(البته خواب را زن ديده صبح ديده شده)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 صحبت کردن نوزادستاهر دوشنبه 30 دی 1392 ، ساعت 06:49
سلام من خواب دیدم که یه دختر بچه نوزاد دارم که می تونه صحبت کنه تو خواب تعجب کرده بودم بعد تو خواب برادرم رو دیدم که 1/5 پیش فوت کرده پشت سرم ایستاده بود که همون موقع دخترم شروع به حرف زدن کرد و گفت این جوون رو می بینی خوش به حالش از بهشتیهاس بعد 2 تا آیه از قران به من نشون داد که توش کلمه مومنون بود گفت تو اینجا اومده که از بهشتیاس ممنون می شم برام تعبیر کنید خیلی مهمه برام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 صحبت کردن نوزادپریچهر دوشنبه 09 شهریور 1394 ، ساعت 19:45
سلام خدا برادرتون را بیامرزه. داشتن بچه نوزاد درخواب خیر وبرکته.اون نوزادی شما درخواب دیدید احتمالا ازملایکه اسمون بوده اومده به شما خبرداه که جایگاه برادرتون دربهشته چون ازبندگان باایمان خدا بوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرpari سه شنبه 08 بهمن 1392 ، ساعت 07:58
سلام.خواب دیدم ک مرده ام را در داخل قبرستان گم کرده ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 نتنقبرستون چهارشنبه 16 بهمن 1392 ، ساعت 15:56
aksaran khabe 2khtar khalashuno didan kheyli jalebe manam didam ty gabrestun 2nbale ghabre gom shodeye 2khtar khalam migardam kheyr bashe
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سلام.خواب دیدم خاک قبر روی من میریزن.تعبیرش چیه؟ممنونary جمعه 25 بهمن 1392 ، ساعت 14:14
سلام.خواب دیدم خاک قبر روی من میریزن.تعبیرش چیه؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 برایم مهم است تعبیر این خوابabtin شنبه 26 بهمن 1392 ، ساعت 07:28
سلام من دیشب خاب دیدم که در خانه قدیمی پدرم سرامیک هایش یکم یک جایش برجسته تر شده تسمیم گرفتم درستش کنم وقتی سرامیک هارا کندم جلوی چشم همه به گورستان انجا تبدیل شد نا گهان انجا که میکندم قبری بود که جنازه نمایان شد و مرده ای دیده شد که یک باره زنده شد و با خوشحال من را نگاه میکرد که ناگهان از خواب پریدم این خواب چیست تعبیرش ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرغزل 11 ساله پنجشنبه 15 اسفند 1392 ، ساعت 05:11
خواب دیدم که پدرم را می خواهند زنده به گور کنند ولی من نگذاشتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 قبرآرزو یکشنبه 18 اسفند 1392 ، ساعت 11:35
من خواب دیدم قسمتی از قبرستان کاملا فرو ریخته (30 یا40 متر ) و در این زمین مرده هایی بودند. مادر بزرگم ک کمتر از 40 روز از مرگش میگذره هم آنجا بود.بدون کفن بدنش کاملا سالم بود عمه هام برای اینکه بدنش معلوم نباشه ی پتو دورش پیچیده بودن وعموها هم مشغول دیدن قبرها.همه مییدونستیم که مرده ولی مامان بزرگم حرف هم میزد ولی نمیتونست حرکت کنه!
لطفا تعبیرش رو واسم میل کنید
ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخوابستاره خاموش پنجشنبه 22 اسفند 1392 ، ساعت 07:19
سلام من امروز خواب پدرم را ک تقریبا 6 ماه است فوت کرده دیدم، درخوابت دیدم که خودم ایشان را درباغچه خانمان خاک کردم ولی بعدش میخواستم ایشان را بیرون بیاورم که از خوا ب پریدم، خواهش میکنم سریع تعبیرش را برایم بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شهید گمنامالهام پنجشنبه 22 اسفند 1392 ، ساعت 12:26
سلام .من خواب دیدم دقیقا 16 شهید گمنام داخل حیات ما دفن کردن و یه عده هم اومده بودن خونه ما تا براشون فاتحه بخنونن من این خواب رو نزدیکی های اذان صبح دیدم تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب قبرخود.کاظم دوشنبه 25 فروردین 1393 ، ساعت 04:57
سلام من در خواب دیدم درکناریک جاده درکنارقبرپدرم که فوت شده است یک قبرکوچکی مانند قوطی کوچک اندازه 60سانتی مترقبرخودم هست هر2راتمیزش کردم لطفا تعبیرش را بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخواب قبرخود.کاظم دوشنبه 25 فروردین 1393 ، ساعت 05:01
سلام من در خواب دیدم کنار جادهای 2قبر وجود داشت یکی مطعلق به پدرم بوده ویکی خالی بود شبیه یک قوطی کوچک بود خالی بود گفتند مطلق به بنده هست من هر2راگرد گیری کردم لطفا تعبیرش را برام بفرستیدمتشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب دیدن مرگ اشنایانپریا چهارشنبه 27 فروردین 1393 ، ساعت 01:12
سلام من خواب دیدم پسرعمه ام مرده است و من در کفن دیدم که پاهای کشیده شده (کف پا و ناخن ها) او از کفن بیرون زده است (وحشتناک بود)و از همه افراد بیشتر ناراحت بوده و حس میکردم عشقم!! مرده است و در اغوش او در حالی که تکیه داده بودم گریه میکردم! خواب خیلی حس واقعیت را داشت. لازم به ذکر است من عقد هستم و همسرم به شدت به پسرعمه ام به دلیل خواستگار قبلی من بودن بدبین است این درحالی است که من اصلا هیچ حسی غیر از پسرعمه بودن به او ندارم و غیر از سلام هیچ صحبتی با او تا الان نداشتم.و به دلیل مشکلات رفتاری همسرم تصمیم به طلاق دارم این در حالیست که او راضی به طلاق نمی شود و ادعای دوست داشتن مرا دارد و مرتبا مرا متهم به دوست داشتن پسرعمه ام میکند.(خواب را دقیقا قبل اذان صبح دیدم)لطفا تعبیرش را برایم بفرستید..ممنونم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دیدن دوقبر خالی دارای کفنزیزی یکشنبه 31 فروردین 1393 ، ساعت 08:52
سلام من دختری هستم خواب دیدم که جنازه ای توسط چند مرد غریبه تشییع می شد.ان طرف رو که نگاه کردم دیدم دو قبر بدون جنازه که فقط کفن داشتو دیدم. اون موقع ترسیدم و توخواب بیاد مرگ خودم افتادم.لطفا خوابمو تعبیر کنید مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبركوكب پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393 ، ساعت 06:13
شخصي مرده و روي تخت خودش ( برهنه ) خوابيده و اطرافيان منتظر آمبولانس هستند تا او را ببرند ، مرده بيدار ميشود و به نوه ي ايشان ميگويد چرا ناراحتي ؟ تعبير اي خواب چيست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مزار شهدامحمد پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 ، ساعت 08:47
سلام من خوتب دیدم در مزار شهدای محلمون کنار عموم که شهید شده دارن دفنم میکنن ولی من زنده بودم و میخندیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 قبرفلورا چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ، ساعت 18:13
سلام من خواب ديدم ك من و دوستم ب جايي رفتيم ك اونجا يك قبر داشت من مشغول حرف زدن با صاحب قبر شدم ك ديدم دوستم اون قبر رو سوراخ كرده و طابوت قبر پيدا شده بود و نقره اي رنگ بود و صاحب اين قبر وقتي متوجه شد كلي گريه كرد اگه ميشه تعبيرش رو بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بخار از قبر مردهپروين سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ، ساعت 12:23
يكي از دوستان ما كه مرد بزرگي هست خواب ديده كه از قبر پدر بزرگم بخار مياد بيرون پدر بزرگم يك هفته است كه فوت كرد
خودم هم دو روز بعد از فوت پدر بزرگم خواستم كه به خوابم بياد و دم مغرب خوابم برد ديدم كه ميخوايم بريم سر قبر من با پدر بزرگم از پلها امديم پاين ولي خودش خيلي عجله ميكرد گفتم عجله نكن ولي صداشو نشنيدم بعد كه رفتم سوارش كنم ديدم سرده گفتم برم براش پتو بيارم ولي ديگه رفتم و نديدمي لباس مشكي هم تنش بود
خيلي ممنون ميشم جواب منو بدين خيلي نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نبش قبرJafar Shariat سه شنبه 06 خرداد 1393 ، ساعت 14:11
در خواب دیدم با یک نفر دیگه که مشخص نبود وارد قبرستانی شدم همه جمع بودند بعد من یک بیل برداشتم و با آن نفری که همراهم بود روی زمین که مثل حالت یک لایه خاک سفت باشد مثلا حالتی که یخ را ازروی زمین برمیداری برداشتم به یک سنگ قبربرخوردکردم سنگ را برداشتیم و یک جنازه کفن شده داخل قبر بود که داخل قبر هم پرازآب بود من وآن شخص دیگر سرجنازه راگرفتیم واز قبربیرون کشیدیم و با خودبردیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنده ب گور کردن پدرمroya چهارشنبه 28 خرداد 1393 ، ساعت 10:00
من خواب دیدم ک داریم با فامیل پدرم و با یه کفن مشکی زنده ب گور می کنیم :-) تعبیرش چی میشه :-) ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرپرنیان شنبه 17 خرداد 1393 ، ساعت 05:34
سلام خواب دیدم پدر شوهرم که فوت کرده است مرا به درختی بسته و با کمربند میزند تعبیرچیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرKatayoon پنجشنبه 22 خرداد 1393 ، ساعت 14:52
Salam pedaram ke morde didam az ghabr avordan biron jasadesh chand tike shode bod khak va mase chasbide bid behesh dobare mikhastan ghabresh konan mannon misham javabesho behem begin
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبرMehran Moridi جمعه 30 خرداد 1393 ، ساعت 06:04
سلام من خواب دیدم مادر وبرادرم(برادرم فوت شده) دارن قبر پدرم را که 14 سال پیش فوت کرده مکنند وی را بیرون کشیده ودر چند صد متر پاینتر در بیابان دفن کردند در حالی که دراین خواب جسم پدرم کاملا سالم بود تاانجا که من باور نداشتم پدر فوت کرده است وبعد از دفن وی من کنار قبر وی دراز کشیده و میگریستم وبا نفس تنگی مواجه شدم واز برادرم طلب میکرد واز خواب پریم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: نبش قبرفاطمه دوشنبه 06 مرداد 1393 ، ساعت 05:38
خواب دیدم مرده ای را دارن عذاب میدن ومن فقط صداشو میشنیدم وسر قبرش ایت الکرسی ویاسین خوندم ودیگه صدای مرده ونشنیدم.تعبیر خوابم چیه؟ممنون میشم هرچه سریعتر برام ایمیل کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرصالحی دوشنبه 23 تیر 1393 ، ساعت 00:53
من خواب دیدم با مامانم رفتیم سر مزار پدربزرگ و مادربزرگم
ولی سنگ قبر هیچ کی اونجا نبود فقط خاک بودش
وما نتونستیم پیداشون کنیم ,میشه تعبیرشو بگین!!!؟

و یه بارم دیدم خودم که مجرد ودخت ۲۱ساله هستم
تو بیمارستان یه دختربچه رو نشونم دادن گفتن دخترته؟؟
منم باور نداشتم میگفتم من که ازدواج نکردم و...
ممنون میشم از راهنمایی تون...
مرررررررررررررر رسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرصالحی دوشنبه 23 تیر 1393 ، ساعت 00:55
در خواب دیم بامادرم سر مزار
مادروپدربزرگم رفتیم ولی سنگ قبرشان نبود همه جا خاک بود....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرصالحی دوشنبه 23 تیر 1393 ، ساعت 00:58
مادرم در خواب دید چادرش را بر سر مادر بزرگم که فوت کرده
فوت کرده انداخته
و
خود چادر اورا سر کرد؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جسد سیاه شدهزری همتی شنبه 28 تیر 1393 ، ساعت 07:26
سلام
من خواب دیدم یه جایی پر از تپه های کوچیک دارم راه میرم
یه کمی نشستم اومدم بلند بشم برم دستم رو گذاشتم رو زمین ،یه دفعه خاک اون قسمت فرو ریخت از زیر ،صورت یه جسد سیاه شده پیدا شد بدون اینکه بترسم محل رو ترک کردم،
به نظر شما تعبیرش چیه ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جنازهرومینا دوشنبه 30 تیر 1393 ، ساعت 07:37
سلام
من خواب دیدم جناز های زیادی از قبر به همراه داداشم و خالم از قبر بیرون میاوردیم .ویکی از جنازه ها همه جایش فاسد شده بود فقط کبدش سالم بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابpejman سه شنبه 31 تیر 1393 ، ساعت 06:52
مادرم در خواب دیده که من گور مادربزرگش را میکنم تا اینکه به جسد میرسم , بعد خودش دوباره گور را پر میکنه, لطف میکنید بگید عبیرش چی هست؟ نگرانم کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دفن کردن جسد سوخته همسرنسیم چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 07:13
سلام
همسرم خواب دیده که نصف صورت و گردن من سوخته و چند تا خانم سیاه پوش درشت هیکل دارند من رو دفن می کنند و اون با گریه و شیون جسد منو از دست اونها می خواهد بگیرد ولی کسی به او گوش نمی دهد
خودش و خواهرم را در خواب دیده که دارند گریه می کنند و این منظره را نگاه می کنند
لطفا تعبیرش را برایم بفرستید
ممنون می شم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرازاد ب دوشنبه 13 مرداد 1393 ، ساعت 11:14
من خواب قبر خالی بود که گفتن مال برادرم برادرم هم اونجا بود به قبر نگاه میکرد و زیر لب میخندید من میگفتم نه داداش نری تو قبر و اون نرفت تعبیرش چیست .الان نه ماه این خواب دیدم بحد از اون برادرم ی مشکل بزر گی براش پیش اومده این خوابم هیچ تعبیری دارد که روزی برادرم از این مشکل تمام شود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خواب زنده شدن مردهmohammad یکشنبه 16 شهریور 1393 ، ساعت 07:36
سلام . من خواب ديده ام قبر پدرم كه حدود 20روز فوت كرده در كوه ميباشد ناگاه زنده شد واز داخل قبر بيرون آمد ولي چشمانش نابينا ميباشد و با هم شروع به اذان گفتن كرديم وبعد به داخل قبر رفت و روي قبر را پوشاندم .پدرم با شلوار بود و روي آن پتو بود و خواهرانم هم اونجا بودن . تعبير چسيت ؟ خيلي ميترسم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرmohammad یکشنبه 16 شهریور 1393 ، ساعت 07:46
سلام . من خواب ديم پدرم كه حدود20روز فوت كرده زنده شده است وقبرش در كوه ميباشد و از داخل قبر بيرون آمد و چشمانش بسته بود و هنگامي كه بيرون ميامد شلوار به تن داشت ورويش پتو بود وباهم اذان گفيم ودوباره به داخل قبر رفت .تعبيرش چيست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرmasoomeh پنجشنبه 20 شهریور 1393 ، ساعت 10:56
سلاممممممممممم من 17 سالمه خواب دیدم دارم منو دفن میکنن هر چی داد میزنم که زندم دفنم نکنید میگن نگران نباش میمیری.......بهم میگفت داخل خاک قبرتو لمس کن میخواییم دفنت کنیم......!!
خواهشا جواب بدین.....!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 مادرم فوت کرده هر موقع خوابش را میبینم. وقتی هر موقع در فبرستان دنباله قبرش میگردم پیدایش نمی کنم یا قبرش تعقیر میکندشقایق جمعه 21 شهریور 1393 ، ساعت 15:31
تعبیر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابسکینه جمعه 30 آبان 1393 ، ساعت 20:27
سلام پدر شوهر من انسان با نماز وروزه بود اهل کار خیر و قران الان ۱۶ سال است فوت کرده خواهر شوهرم مدت یک سال است چند بار خواب میبیند قبر پدرش تغییر کرده سر جایش نیست یا قبرش زیر اب است یا اجازه نمی دهند پدرش در جایش دفن شود دلیلش چیست لطفا راهنمای کنید مننون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبرفرشته چهارشنبه 02 مهر 1393 ، ساعت 12:59
تو خواب دیدم ک مسلمون ها رو نبش قبر میکردن و از قبراشون در می آوردن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلامامر چهارشنبه 16 مهر 1393 ، ساعت 06:36
سلام
من خواب دیدم با مادر و خواهرم توی یه بیابون می رفتیم ناگهان به یه روستایی رسیدیم که قبر عموی مادرم رو اونجا دیدیم فقط اسمش رو روی قبر خوندیم و رد شدیم، لطفاً تعبیرش رو بمن بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 کندن گوروزنده شدن مرده ونابودنشدن جسدانصدرا جمعه 18 مهر 1393 ، ساعت 10:06
من دیدم که گوریکی ازبزگان کشورومیکنم دیدم بعد۳۰سال جسدش ازبین نرفته بعدازچندلحظه چشماشوبازکردواز داخل گوربیرون اومدوبامن حرف زدوگفت به زده شدن مردگان اعتقادداشته باش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعباس امیری یکشنبه 27 مهر 1393 ، ساعت 14:52
خواب دیدم که شخصی درحال کندن قبر است ودرجایی دیگر از داخل قبری کرمهای بزرگی مانند مار سر بیرون اورده اندودر شب دوم دیدم که قبری خاکش برداشته شد وجسد شخصی دل وروده اش بیرون ریخته است خواهشا تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرnarges چهارشنبه 30 مهر 1393 ، ساعت 07:53
سلام ببخشید من خواب دیدم دوتاقبرکه فقط پاهاشون بیرون ازخاک بود خیلی بیرون نبوداومده بودبالا من ودوستم روی اون دوتاقبردرازکشید یم ومیخندیم دوستم روی قبری که مادرش دفن بوددرازکشیده بود ولی نفهمیدم خودم روقبرکی درازکشیدم لطفا تعبیرشوبهم بگیدممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 قبرستانلیلا جمعه 02 آبان 1393 ، ساعت 08:36
سلام من خواب دیدم با مادرم به سر مزار رفتیم و برای هر کدام از اقوام که فوت شده بود فاتحه خواندیم تا بر سر مزار مادربزرگم رسیدیم (مادربزرگم یک سال است فوت شده) ولی انجا که رسیدیم احساس کردم هنوز خاکش خشک نشده و سنگ قبر نداشت مادرم گفت بشین خاکش خشک شده , همه اقوام هم انجا بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نبش قبرمحبوبه شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 05:44
مادرم ده ماه هست که فوت کرده,خواب ديدم مادرمو از قبر آوردن بيرون و جاى ديگه قبرش کردن,البته خودم نديدم ,از خواهرم پرسيدم وقتى مامانو آوردن بيرون چطور شده بود ؟ بدنش تجذيه شده بود ؟ گفت نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دفن مرده در شببی نام شنبه 24 آبان 1393 ، ساعت 17:19
سلام من خواب دیدم با همسرم از کناره یه قبرستون رد میشیم و سه تا مرده سیاه پوش میبینیم ک دارن مرده ای رو ک نه کفن داره نه تابوت و خاک میکنن و من هم از همسرم میپرسم که چرا اینطور میکنن اون هم میگه بخاطره اینکه ان مرده خودکشی کرده و اون سه مرد هم خانوادش هستن و اون رو شبونه خاک میکنن تا در روز کسی متوجه نشه و آبروی خانوادشون نره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دفن استخوان مردهزهرا جمعه 30 آبان 1393 ، ساعت 15:07
خواهرم منو تو خواب دیده که توی یه باغ بزرگ که توش یه ببر بزرگ بی آزار داشته برا خودش میگشته استخوان های خواهر شوهرمو که مرده رو دفن میکنم وبهش میگم گوشتهاش پوسیده دارم استخونهاشو دفن میکنم رفته رفته هم قبر داشته کوچیک میشده میگفت کلی هم خاک دستم بوده این خوابو ۲۷محرم دیده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 فاتحه برای مردهدریا سه شنبه 11 آذر 1393 ، ساعت 07:05
سلام من خیلی زیاد خواب میبینم که سر خاک خواهرم ک مرده در حال فاتحه خوندن هستم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبررها پنجشنبه 13 آذر 1393 ، ساعت 12:06
با سلام من خواب دیدم تو یک قبرستون خیلی تاریک که هیچ کی نبود بعد من دنبال یه قبر بودم که پاهام هی میرفت توی خاک و نمیتونستم حوب راه برم لطفا اگه کسی تعبیر این خوابو میدونه بگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 درامدن جنازه از قبرعلي عليزاده شنبه 06 دی 1393 ، ساعت 08:50
سلام ممنون ميشم خوابمو تعبير كنين
من ديشب حدود ساعت 5 صبح خواب ديدم داريم با چندتا از اعضاي خوانوادم مثل پسر عموم مادرم يكي از خواهرامو..يه جنازه رو دفن ميكرديم تو فكر ميكنم خونمون بود كه وقتي گذاشتيمش تو قبر يهو از اسموون ي صاعقه زد به زمين كه ي زمين لرزه شد دقيقن مثل موج دريا كه فقط به سمت جنازه اومدو اونو از تو قبر پرت كرد بيرون كه من از خواب پريدم از ترس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کوچک شدن جنازهمهشاد یکشنبه 21 دی 1393 ، ساعت 13:18
سلام من خواب دیدم که شخصی فوت کرده و جنازه اش انقدر کوچک شده که اندازه یه نوزاد شده هیچکسم به سراغش نمیره برای انداختن روی جنازه و رو به قبله کردنش. لطفا تعبیرش رو برام میل کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرasad یکشنبه 05 بهمن 1393 ، ساعت 18:56
سلام
من خواب دیدم پسرداییم که ۴ماه پیش فوت شد , بهم میگه منو نبش قبر کنین من زنده ام
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرالهه جمعه 10 بهمن 1393 ، ساعت 06:20
سلام خواب دیدم یک قبر را نبش قبر کردند که در ان یک مار رنگ روشن خیلی بزرگ بود همه با بیل میخواستند ان را بکشند و اخر سر من ان مار را گرفتمو گلویش را فشار دادم تاکبود و خفه شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبر شهید و تبدیلش به بچه کوچکمهدی شنبه 11 بهمن 1393 ، ساعت 10:45
سلام درخواب دیدم که برادرم که شهید شده است را پدرم نبش قبر میکند و استخوانهایش را نشانم میدهد و بعد برادرم تبدیل به یک بچه کوچک شده و مدام میخندد و شادی میکند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرالهه چهارشنبه 15 بهمن 1393 ، ساعت 06:54
خواب دیدم همه هستن بالای سر یک قبر آشنا بود ولی معلوم نبود چه کسی بود در آنجا فقط همان یک قبر بود در اطراف قبر هم خیلی کثیف و پر از اشغال بود تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نگاه کردن به چند قبر خالیقزل جمعه 17 بهمن 1393 ، ساعت 04:03
سلام من خواب دیدم که در حال نظافت خانه بودم با دوش گرفتن می خواستم که برم حمام ولی حمام خونمون نبود به حالت حمام عمومی بود که 2 تا دوش داشت من به همراه چند نفر از اعضای خانواده و دوستان به سمت حمام راهی شدیم در ضمن یک دیوار حمام شیشه ای بود و بعد همه من را انجا تنها گذاشتند که من حمام کنم ولی به محض رفتن همه ناگاه دیدیم که زمین در مقابلم باز شد و حدود 4 یا 5 گودال قبر مانند به ترتیب در مقابلم قرار داشت من داشتم به داخل انها که خالی بود نگاه می کردگ اول فکر کردم که زمین لرزه هست و با داد و بیداد و گریه همه را صدا ز دم که بیاید ولی تا همه امدند زمین صاف شد و به حالت اول در امد باز به محض رفتن همه این اتفاق افتاد و من وحشتزنان از ان محل خارج شدم و خود را درح حرم دیدم وقتی که از خواب بیدار شدم ساعت 6.45 دقیقه صبح رود .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرsahar جمعه 24 بهمن 1393 ، ساعت 06:58
سلام من خواب ديدم متن و عكس روي سنك قبرماخودم
خودم مشخص كردما روي خاك هك كردم جون قراربود بميرم
وخواب يه مكانياديدم كه ادمارا دستاشونابسته بودنااتيش ميزدن
كه من فرار كردم وبعدهم مردم.اكه ميشه بكين تعبيرش
جيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرفاطمه شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 03:57
سلام خواب دیدم قبر عمه ام ک یکساله مرده سنگ قبرش شکسته جورس شکسته ک میشه داخل قبر رو دید جوری ک صورتش ک از کفن بیرون بوده رو حنی میشد دید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مردهزهرا چهارشنبه 06 اسفند 1393 ، ساعت 10:55
خواهرم سه ماه فوت شده دیشب خواب دیدم رفتم سر قبرش قبرش یه جای توی یه خونه قدیمی بود نصف تنش از قبر بیرون بود لباس تنش بود ولی یه مقداری از شکمش معلوم بود ولی خیلی خوشگل شده بود و راحت خندان خواب بود من که دیدم خیلی گریه کردم بعد رفتم دنبال شوهرم شوهرم اومد کفن را بلد نبود درست ببنده ولی کفن را دور خواهرم بست تا تنش معلوم نشه کفن را داشت میبست خواهرم چشمانش را باز کرد و خندید من که دیدم سریع به شوهرم گفتم ولی چشمانش را بست بعد من خیلی گریه کردم و صداش زدم خواهرم که دید من گریه میکنم چشمانش را باز کرد و به شوهرم نگاه کرد تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مرگ پدر و مادر ودفن انها در خانهمائده سه شنبه 12 اسفند 1393 ، ساعت 16:04
واااااااااااااا اااااای بچه ها کمکم کنید!!!!!!!!!!! من تو خواب دیدم مامان و بابام تصادف کردن دوتاشون مردن قبرشونم تو اتاق من هس بچه ها کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرmisam پنجشنبه 14 اسفند 1393 ، ساعت 21:34
سلام من خواب دیدم دست زن داییم که تازه فوت شده از قبر بیرون آمده.این نشانه چیست لطقا رهنمایی کنیید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خوابmisam پنجشنبه 14 اسفند 1393 ، ساعت 21:38
با سلام.من در روز هفتم فوت زن داییم خواب دیدم که ایشان دستشان از قبر بیرون زده و تمامی اشنایان به روی قبر ریخته از جمله همسره ایشان به طرز عجیبی تلاش در بیرون آوردن ایشان داشت.لطفا تعبیر این خواب را برایم آشکار سازید با سپاس.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبرلیلا یکشنبه 24 اسفند 1393 ، ساعت 05:13
سلام من خواب دیدم منو خواهران و مادرم چند قبرو نبش قبر کردیم جنازه ها رو بیرون اوردیم جنازه ها نفس میکشیدن جنازه یک نوزاد در یکی از ان ها بود که میخندید و نفس میکشید من اونو بغلم گرفتم مادرم و خواهرم گفتن ما با کار مردگان کاری نداریم ان ها مرده اند و باید باز خاک شوند من برای نوزاد خیلی گریه کردم .من خودم باردارم خیلی میترسم از این موضوع .این خوابو بعد از نماز صبح دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اسم خودم روی قبرزینب پنجشنبه 06 فروردین 1394 ، ساعت 18:23
من در خواب دیدم با چند تا ادم رفتیم قبرستان روی قبر اسم خودم رو نوشته بودن .دوتا قبر بو که روی هر دوتاش هم اسم من نوشته شده بو یکی کهنه بو د و نوشته بودن دانش اموز زینب... ولی اون یکی خیلی زیبا و سنگ قبرش هم خیلی خوب بود و روی اون هم نوشته بودند مهندس زینب... روی قبر ها هم چند تا ساعت بود ساعت خودم که ازش چند تا بود...من خیلی دوس دارم مهندس بشم ایا خوابم بهش ربط داره؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرارمغان چهارشنبه 26 فروردین 1394 ، ساعت 18:58
سلام.چند شب پیش خواب دیدم بالا قبر خالی کسی که میشناسم (فوت کردن)والسلام،می خواستم تعبیرش بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گورستان تاریکزهرا یکشنبه 30 فروردین 1394 ، ساعت 12:27
سلام من خواب دیدم با فامیلای
شوهرم رفتیم قبرستان اما شب بود بمن گفتن برو سرمزار فامیلات رفتم ولی قبر عموم نصفش باز بود من ترسیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرپری چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394 ، ساعت 13:48
من درخواب دیدم که یک نفردارد قبر پدربزرگم راباز میکند میگوید خیلی خوب است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گم کردن قبری مرده ای در قبرستانپردیس پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394 ، ساعت 18:06
سلااااام خسته نباشید یکی از اقوامم خواب دیده قبر مرده ای رو در قبرستان گم کرده تعبیرش چی میشه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 گم کردن قبری مرده ای در قبرستانپردیس پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394 ، ساعت 18:08
سلاااااام یکی از اقوام خواب دیده قبر مرده ای را در قبرستان گم کرده تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبرمریم دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 21:04
دیشب قبل از اذان صبح خواب دیدم خالم و یکی دیگه ک یادم نیست دارن قبر پدربزرگمو ک فوت شده رو میکنن من کنار ایستاده بودم ولی ی چیزی مثل ی دود سیاه خورد ب من و از خواب پریدم نگرانم میشه تعبیرش رو بدونم...
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نبش قبرمریم دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 21:09
دیشب قبل از اذان صبح خواب دیدم خالم و یکی دیگه ک یادم نیست قبر پدربزرگمو ک فوت شدن رو دارن میکنن منم کنار ایستاده بودم ک یهو ی مه سیاه یا خاک سیاه خورد تو صورتم و من از خواب پریدم،میشه بدونم تعبیرش چیه...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گورکنرضا پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 ، ساعت 00:21
خواب دیدم تو یک قبرستون هستم و دارم گورکنی می کنم. شب بود و قرار بود سه تا گور بکنم. یکیش رو کندم و گفتم بخوابم و اون دوتا رو فردا بکنم. بعد تو خواب که خواستم بخوابم خوابم نبرد و یه کم دورتر یک نفر رو دیدم و رفتم پیشش یه پیرمرد آشنا بود که دیدم دیوانه شده و منو گرفت و داشت خفه ام می کرد که من بیدار شدم. ضمنا قبرستون خیلی خشک و بی آب و علف بود و پر از خار بود و قورباغه هم زیاد داشت!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 در جسجوی یک جسد به همراه یک فردی که قبلا فوت شدهعلی پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 ، ساعت 05:46
اگر در خواب ببینیم که به همراه یک فرد فوت شده در حال جستجوی یک جسد در سردخانه هستیم.چه تعبیری دارد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرفاطمه جمعه 25 اردیبهشت 1394 ، ساعت 11:31
خواب دیدم که پدرم در حال کندن تعدادی قبر است ومیگوید این ها را برای روز مبادا میکند.ولی من در خواب احساس میکردم یکی را برای مادر بز رگم میکند.مادر بزرگم زنده هستن .لطفا تعبیر خوابمو بگد.خیلی نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گم کردن سنگ قبرمریم یکشنبه 10 خرداد 1394 ، ساعت 13:32
خواب دیدم به سختی در حالی که پاهایم سست شده بود و یه عده دنبال من بودند به قبرستانی که پدربزرگ و مادربزرگم اونجا دفن هستند وارد شدم و به محل قبر آنها رفتم ولی هر چی نگاه میکنم قبرشونو پیدا نمیکنم کلی هم قبر جدید اطرافشان بود بعد از کلی گشتن قبرشونو همون جای قبلی پیدا کردم ولی دو تا سنگ قبر دیگه هم روی قبرشون بود ... این خوابو بعد از ظهر دیدم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرژیلا پنجشنبه 14 خرداد 1394 ، ساعت 18:27
سلام
مامانم پنج ماه که فوت شده،تو خوابم دیدم که گورستان شهرمونو جابجا میکردن قبر مامانمو نمیتونستم پیدا کنم خیلی گشتم بلاخره یکی که یادم نمیاد کیست نشونیشو بهم گف وقتی رفتم بالای قبرش سنگ قبرشو کج زده بودن و با خودکار قرمز بالاشو خط خطی کرده بودن
این اولین باری نیست ک میبینم مامانمو نبش قبر میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خودم و روح نامزد مرحومم بر سر قبر ویمهسا یکشنبه 31 خرداد 1394 ، ساعت 05:51
سلام اگه میشه حتما راهنمایی کنید.دیشب خواب دیدم نامزدم که حدود 2 ماهه فوت شده زنده شده و با هم بر سر قبر او نشستیم و به سنگ قبر نگاه میکردیم. و پسر بچه 6 ماهه ای هم تو بغلم بود که تو خواب می دونستیم بچمونه.وقتی از خواب بیدار شدم داشت اذان صبح می گفت.خواهش میکنم تعبیرشو بگید.ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مشاهده خودم و نامزد مرحومم بر سر قبر وی در حالی که زنده شده بودمهسا یکشنبه 31 خرداد 1394 ، ساعت 05:57
سلام.دیشب خواب دیدم نامرد مرحومم که حدود2 ماه است فوت شده زنده شده و با هم بر سر قبر وی نشستیم و به سنگ مزار نگاه می کرد .یه پسر بچه 6 ماهه هم که تو خواب بچمون بود بغلم بود. از خواب که بیدار شدم اذان صبح می گفت.لطفا تعبیر خوابمو بگید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 قبرهادرمنزلبهار دوشنبه 01 تیر 1394 ، ساعت 21:17
سلام خواب دیدم که شوهرم منوبه خونه ای بردکه خونش بودواونجاچندتاق بربودحتی توتاقچه های رودیوارهم قبربودوجزقبراچی زدیگه ای تواتاق نبودآنقدروحشتنا ک بود که من ترسیدم وفرارکردم وشوهرم دنبالم میکردکه بایدبرگردی.(ناگفته نماندکه من متارکه کردم ودارم ازش جدامیشم)لطف کنید تعبیرخوابموبرام ایمیل کنیدخیلی ممنونم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مرده در کفن سفیدnehleh چهارشنبه 03 تیر 1394 ، ساعت 00:25
سلام من پدر پدرم فوت کرده ولی پدر مادرم زندس دو شبه خواب میبینم هر دوتاشون کفن سفید پوشونده کنار هم مردن و در دفن اونا خانواده تاخیر ایجاد میکنن .خیلی ناراحتم میترسم .لطفا اگه میشه توروخدا زود جوابمو بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن امام زاده درخوابعامری شنبه 06 تیر 1394 ، ساعت 09:03
با سلام.خواب دیدم که به تازگی شخصی فوت شده است و او را امام زاده جعفر خطاب میکنند.اورا در مزار شهرمان خاک کردند
لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعلی جمعه 19 تیر 1394 ، ساعت 19:10
با سلام خسته نباشید
بنده خواب دیدم که ی جایی بود مانند زیر زمین بعد ی قبر بزرگ سنگی داخل اونجا بعد دو نفر با بیل و کلنگ اومدن و ی نگاهی کردن گفتن کنار این باید جابشه(فقط اون ی قبر بزرگ سنگی اونجا بود) بعد یکیشون شروع کرد کلنگ زدن بعد دو سه تا ضربه وایساد دستش گذاشت رو دسته کلنگ و نمیدونم داشت چیو نگاه میکرد
بعد میخواستن اون قبر واسه ی شهید بکنن
میخواستم بدونم تعبیرش چیه ؟ بین ساعت 4صبح تا 9صبح خواب دیدم
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرش.م.گ شنبه 20 تیر 1394 ، ساعت 09:43
خولب دیدم که مرده ای از قبر بیرون امد و دنبال من کرد من از ترس فرار میرکردم (البته تمام اون اهالی فرار کردن)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرشهرام یکشنبه 21 تیر 1394 ، ساعت 00:40
سلام.من در خوابی که دیدیم متوجه شدم مرده ام ودر قبرستان دوستانی دارم.در هنگام شب از قبرها بیرون میایم .برای خود من هم ترسناک بود چون بیشتر قيافها مشخص نبود و همه مثل مه بودن.بخاطر .یک خانم زنده در قبرستان بود که اینها میخواستن راهنمایی کنن تا به کسی برسه که من سرو صدا کردم و داشت برنامشون بهم می ریخت با من دعوا کردن وبه نوعی اخراج شدم .عین موشک منو فرستادن به آسمون وبعد مدتی همین که داشتم ميومدم با سرعت به پایین ;باسرعت وارد بدنم شدم ..میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه.زمانشم درست ساعت 4:15دقيقه صبح بود که تا پاشدم اذان گفت.لطف کنید تعبيرشو برام ایمیل کنید.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبربهاره یکشنبه 21 تیر 1394 ، ساعت 08:41
امروز خواب خیلی بدی دیدم.... من سیدم و مدینه هم رفتم... امروز خواب دیدم که به کمک مادرم قبر پیامبر رو نبش قبر کردیم پیامبر سالم بود و بلند شد نشست من داشتم سکته میکردم که پیامبر گف نترس من دستشو گرفتم گفتم من نوتم گفت اگر حاجتی داری از امامزاده ها بگیر بعدم دوباره درجاش دراز کشیده و خودش ضریحشو بست البته قبر چوبی بود درست و از سطح زمین بالاتر بود و درس مث مدینه بود میترسم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دفن شهدامحسن جمعه 26 تیر 1394 ، ساعت 07:33
در خواب دیدم پدرم که تازه از دنیا رفته دارد به همراه جمع کثیری شهدا را دفن می کنند چهره اش نیز بسیار سرحال و خوشحال بود. ایا تفبیر خاصی دارد..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرمن شنبه 03 مرداد 1394 ، ساعت 15:51
سلام لطفا تعبیرخواب من رو ایمیل کنید. من خواب دیدم یک کودک که تازه فوت شده و من اون رو میشناسم تازه یعنی چندماه و البته زیاد به او فکر می کنم. توی خواب دیدم جنازه اش را از قبر انگار من بیرون اورده بودم و آن جنازه بغل یک پیرمرد بود و توی خوابم دعوای خانوادگی رخ داد اما آن کودک جنازه لش بغل آن پیرمرد بود اخر خوابم با خودم احساس گناه کردم میگفتم ایا من که جنازه را از قبر بیرون اوردم گناه کردم مادرش می داند داخل قبر فرزندش نیست. و سوار ماشینمان شدم و با سرعت شیصد رانندگی می کردم توی جاده پیچ در پیچ البته از سر دعوای خانوادگی و خوابم تمام. آن کودک و مادرش نسبتی با ما ندارند و امپسردبیر من هستند که هفت سالش بوده و فوت کرد من جنازه او را خواب دیدم و البته مادر ایشان دبیری هستند که ما باهم ارتباط دوستانه ای داریم چندوقت پیش هم یک خواب دیدم درباره دبیرم و تعییر شد خواب دیدم که رفتم سرخاک و ایشان را ندیدم و یک نفر انجا که شب بود به قتل رسید و چند وقت بعد شب احیا من به خاطر دیدن ایشان رفتم سرخاک و ندیدمشان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 چال کردن لباس در قبرستانسهیلا سه شنبه 27 مرداد 1394 ، ساعت 14:23
من سرطان دارم و چندی بعد عمل جراحی دارم. خواب دیدم کسی لباس من را داخل قبرستان چال میکند. ولی انگار من هم اونجا بودم و شاهد این کار بودم. تعبیر خواب من چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنده به گور کردنریحانه چهارشنبه 11 شهریور 1394 ، ساعت 18:31
سلام خواهش میکنم اگه میدونید جواب بدید
من خواب دیدم که 3 تا زن و یک بچه رو که بغل مادرش خوابیده بود رو دارم باب میل خودشون زنده به گور میکنم و روشون خاک میریزم.خیلی خواب بدی بود.خیلی کنجکاوم بدونم تعبییر این خواب چیه.خواهش میکنم جواب بدید....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدن خریدن واماده کردن مراسم مردن خودم..محمد امید شنبه 14 شهریور 1394 ، ساعت 00:02
در خواب بهمراه پدرم که الان زنده اس تو شهر رفتیم دنبال کسی که قبرمو ازش بخریم.. بعد از یک طرف دگر دنبال خرما و اماده کردن مراسم بودم برا خودم.. لطفا جواب بدین دلشوره دارم..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابخدیجه شنبه 21 شهریور 1394 ، ساعت 03:43
سلام دیشب خواب دیدم شهید نوجوان دفاع مقدسی را در مقابل چشمان من وبا همان لباسهای جبهه اش در داخل قبریدمیگذارند وباران شدیدی میبارید وگودال قبر پراز باران بود وآب همه جا جاری بود در دستش چیزی بود با لودر ان شهید را داخل قبر پرآبی کردن وبا بیل خاک بر رویش میریختن وهمش سوال میکردن برای کسی هست ببرتش هربیل خاکی که میریختن میپرسیدن برای کسی هست ببریدش وتنها من به تماشایش نشسته بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوالناصر شنبه 21 شهریور 1394 ، ساعت 20:59
اگـر خواب بيبينم كه زنده استم اما ميميرم و داخل قبر استم چي تعبير دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرفرزانه یکشنبه 05 مهر 1394 ، ساعت 08:27
با سلام.میشه خوابی رو که دیدم تعبیر کنین.من خواب دیدم کسی که مرا می خواهد با چشمانی گریان مرا نگاه می کند و فقط گریه می کند و اشک میریزد و بعد از ان بر سر قبری رفته مشکی پوشیده است گریه میکند .بعد از آن دیدم هواپیمایی سقوط کرد اما هیچ اتفاقی نیافتاد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 رفتن داخل قبر گل درست کردنمحمد یکشنبه 12 مهر 1394 ، ساعت 08:09
من خواب دیدم در قبری خالی در ظرفی مشغول گل درستکردن هستم
وگل از ظرف به کف قبر ریختم ولی زیاد شد بعد اوردم بیرون
گفتن نمیخایم کس دیگه ای درست کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لطفا تعبیر خواب کنیدزینب دوشنبه 20 مهر 1394 ، ساعت 17:41
من خواب دیدم بین یه مشت جک و جونور گرفتارم شخصی من رو به قبری با طلسمی برد و گفت ابنجا قبر کسیه که منو از شر تمام جانوارن بیرون نجات میده..در کنارم اسکلت مردی بود که به روی شکم افتاده بود.. یه دفعه اسکلت کامل شد و به یک انسان تبدیل شد..بعد کل حصار قبر برداشته شد..روشنایی همه جا بپد و من در امان کامل بودم..هیچ کس جرات اینکه بخاد به من صدمه بزنه رو نداشت...تعبیر این چی میشه..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنده شدن پدرم در قبرعلی سه شنبه 21 مهر 1394 ، ساعت 11:19
با سلام . پدرم حدود یک سال و نیم قبل فوت کردند. پدرم در قبری که مال خودش نبود زنده شد و من او را با خوشحالی در اغوش کشیدم ولی پدرم از یکی اشنا ها در خواب ناراحت بود. این ناراحتی از زمان قبل فوت بود که پدرم در ان زمان اشتباه میکرد و حق با اون شخص بود. ولی هر بار که خواب پدرم را میبینم از
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنده شدن پدرم در قبرعلی سه شنبه 21 مهر 1394 ، ساعت 11:23
پدرم در قبری که مال خودش نبود سر بیرون اوره و زنده شده من با خوشحالی او را در اغوش میکشم و میگویم میدانستم که بر میگردی ولی او از شخصی که قبل از مرگ ازش دلخوری داشته هم چنان در هر بار خوابی که میبینم. دلخوراست در صورتیکه حق با پدرم نبوده و ان زمان اشتباه میکرده. لطفا تعبیر کنید حدودا بین 8 تا 9 صبح خواب دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرفاطمه سه شنبه 21 مهر 1394 ، ساعت 14:16
سلام من خواب دیدم که به قبرستان رفتم ودرآنجا سرقبریک کودک که بدون اسم بودایستادم وبه شوهرم که همراهم بودگفتم بیاببین این بچه ردسال که اینجادفن شده
:!: وبدون نام هستش براثریرقان مرده؛؛؛لطفاتعبی رش روبیزحمت میخوام باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرshirin جمعه 01 آبان 1394 ، ساعت 15:35
با سلام در خواب دیدم که در گورستان خانوادگیمان با پدرم بودم که با عصبانیت به او گفتم دو قبر خالیست خودتان انتخاب کنید.لازم به ذکر است که سالهاست با پدرم مشکلاتی دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابمريم سه شنبه 26 آبان 1394 ، ساعت 20:18
سلام من مرتب خواب ميبنم كه پدرم قبر برادرم كه يك سالي هست فوت شدن را جاي ديگه دفن ميكنه لطفا تعبيرشو بهم بگين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب نبش قبرفاطمه جمعه 06 آذر 1394 ، ساعت 15:12
چند شب پیش خواب دیدم که دارم ی قبری رو ک توش جسد هست میکنم و استخونای جسدو درمیارم بعد مامانم میاد میگه فاطمه داری چیکار میکنی؟و با ی حالت نگرانی نگام میکنه
بقیش یادم نیست ولی همینجاش اصلش بود میشه تعبیرش کنید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گم شدن قبرژیوار پنجشنبه 03 دی 1394 ، ساعت 21:03
سلام .من صبح که میخواستم ازخواب بیدار بشم خواب دیدم که توی یه قبرستون دنبال قبریه نفر میگشتم ولی هرکاری میکردم نمی تونستم پیداش کنم بی خیال اون شدم و رفتم سر خاک یه نفر دیگه که سنگ قبرش از جاش حرکت کرده بود و هر چی سنگ رو سر جاش میذاشتم دوباره حرکت میکرد،تا اینکه یه کم از داخل قبرمعلوم شد و داخل قبر مثل چاه توالت کثیف بود.لطفا برام تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گورستانمصطفی سه شنبه 08 دی 1394 ، ساعت 08:06
سلام من چند وقت پیش خواب دیدم که وسط کارخانه پدرم که تازه فوت شده ایستادم و زیر پاهام پر شده از قبر مثل گورستان و این که روی این گورستان آب زلال و شفافی بود و یک سری ماهی های رنگی هم توی آب بودن تعبیرش رو میخواستم مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرفاطمه چهارشنبه 16 دی 1394 ، ساعت 10:37
در خواب ببيني كه كسي جاي قبر پد رش را عوض ميكنه چه تعبيري داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 قبرستانفاطمه چهارشنبه 16 دی 1394 ، ساعت 23:23
سلام ميشه فورا جواب بدين توروخدا
من چندين شبه همش ازترس ديدن خواب قبرستون نميخوابم هرشب ي طور خواب ميبينم گاهي توي ي قبرستونم ك خيلي نامنظمه وخونوادم ويك سري ازاقوام هستن ك اوناموندني هستن ومن دارم ميرم جايي بيرون ازقبرستون ي شب ميبينم توي ي امامزاده مانندهستم ودخترعمم ك زندس فوت شده حتي تاريخ سنگ براسال٩٣بود كلي گريه ميكردم واسش اماازاواونطرف شوهرعمم ك فوت شده ميخواست من آروم بشم بدون لبخندوحرفي منوب سمت ي پله ميبرد ك ميرفت بالا اونجانوربود وهواابري ازپايين مشخص بود ك ب محض اين بيدارشدم ويه شب پدربزرگم ك فوت شده روتخت درازكشيده بودواسم قصه تعريف ميكردهرچقدرميگف تم بزاربرم محكم بغلم كرده بود ونميزاشت بيام ك باپريدن ازخواب بيدارشدم ديشبم خواب ديدم دمه دريه خونه نميدونم كجابوداماشبيه روستابود يه قبركندن اماتوش خاليه وتازه اماده شده من ومامانم خيلي گريه ميكرديم توذهنم اين بود بابامو فوت شده(درقيدحياته) ك دارن ميارن اماچنددق بعدگفتن بابات نيست يه نفرديگس(ك ساليان درازه فوت شدن)توروخدابگين تعبيرش چيه الان ياعت٣صبحه ومن ازترس خواب ديدن نخوابيدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب قبرالی سه شنبه 22 دی 1394 ، ساعت 07:26
سلام من خواب دیدم که با یکی از دوستام رفتیم سر دو تا قبری که خالیه و به قبر نگاه میکردیم نه ناراحت و نه خوشحال بودیم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بيرون کشیدن جنازه از قبرNarges چهارشنبه 30 دی 1394 ، ساعت 11:26
سلام من در خواب دیدم که مادرم فوت کرده و بعد از چند روز ک
میریم سرخاک، بارون میاد و قبر مادرم ک هنوز سنگ نداره رو خراب میکنه و میدیدم که برادرم از کفنش چسبیده و میخاد اونو بیرون بکشه اما نميتونه.(فقط سرش بیرون بود که کفن داشت)ممنون ميشم اگ سریعتر جواب بدین چون به شدت نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبر کردن مرده قدیمیشیدا یکشنبه 11 بهمن 1394 ، ساعت 07:31
سلام اگه هرکی میدونه حتما تعبیر کنه خواهشا
صبحی ساعت از 8 گذشته بود خواب دیدم پدرم که چندسال پیش مرده به من و خواهر و برادرم میگه چون داریم خونه رو می فروشیم قبر پدربزرگتون بکنید از اینجا ببریم. پدربزرگ من الان نزدیک 40سال است که مرده ما قبرش کندیم از ترس ایت الکرسی می خوندم تو یه پلاستیک کثیف انگاری جسدش بود و کنارشم یه چاقوی غلاف دار بزرگ و ساعتی که قدیما میذاشتن گوشه جیب کتشون و زنجیر هم داشت بعد از خواب پریدم تعبیرش چی میشه خیلی برام مهمه بدونم هرکی بگه براش دعابخیر میکنم.ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب دیدن جسداحد سه شنبه 13 بهمن 1394 ، ساعت 21:32
بعد از ظهر درخواب دیدم جسدی که تقریبا متلاشی شده را جلوی در خانه پدرم دفن کردم.چه تعبیری دارد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب رفتن مرده از گورسائره زارع چهارشنبه 14 بهمن 1394 ، ساعت 06:00
سلام خسته نباشید...
مادرم خواب دیده که به قبرستان رفته و اونجا پدرشوهرش و چند نفر دیگه رو دیده که استخوانهای خودشون رو برداشتن و داخل جعبه ریختن و دارن از از اون قبرستان میرن و کسی رو دیده ازش پرسیده چی شده اون فرد بهش گفته ایناها گورشان را جمع کرده اند و دارن میرن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب رفتن مرده از گورسائره زارع چهارشنبه 14 بهمن 1394 ، ساعت 06:06
سلام خسته نباشید...
مادرم خواب دیده که به قبرستان رفته و اونجا پدرشوهرش و چندنفر دیگه استخوانهای خودشون رو برداشتن و داخل جعبه ریختن و دارن از اون قبرستان میرن و از کسی میپرسه چی شده اون فرد بهش گفته ایناها گورشان را جمع کرده و دارن از اینجا میرن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبربهناز چهارشنبه 14 بهمن 1394 ، ساعت 14:43
سلام...من دیشب قبل از اذان صبح خواب دیدم ک پدربزرگم ک تازه فوت شده(در واقعیت)زنده شده و براش وسط حیاط خونش ی قبری کندن و با اینکه مراسم سوم و هفتم رو گرفتن تو مراسم چهلم زنده شده حالا همه منتظرن بمیره تا تو قبر بذارنش و براش چهلم بگیرن..گذاشته بودنش تو قبر وهی بهش سر میزدن هروقت هم نگاهش میکردیم دست تکون میداد و میگفت هنوز زنده ام..تعبیر این خواب چیه؟آیا تعبیربدی داره؟آیا پدربزرگم ازم انتظاری داری؟لطفا جوابمو بدید...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بیدار شدن از قبرعلی یکشنبه 09 اسفند 1394 ، ساعت 05:59
خواب دیدم که از قبر بیدار شدم وبرخاستمو اطرافم پر از قبر بود.نزدیکا ساعت هفت صب بودلطفا تعبیرشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !