پنجشنبه, 28 فروردین 1393

آخرین بروز رسانی09:05:16 PM GMT

 محل تبلیغات شما

تعبیر خواب گور - قبر

فرستادن به ایمیل چاپ

گور

حضرت دانيال گويد: ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كَند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود. اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

محمدبن سيرين گويد: اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

 

1ـ اگر خواب ببينيد گوري تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط ديگران متحمل رنج و عذاب مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد از روي قبرها راه مي رويد ، علامت مرگ غيرطبيعي و يا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبري خالي نگاه كنيد ، نشانة نوميدي و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج آوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .

5ـ ديدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشيد دشمنان با زيركي شما را دچار مصيبتي خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد ، علامت آن است كه به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند . اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه مي كنيد ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريي نتيجة مطلوبي به دست مي آوريد .

7ـ اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .

8ـ اگر زني خواب ببيند ناگاه تاريكي بر قبرستان فرو مي افتد . جايي براي خواب نمي يابد مگر قبري كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد .

9ـ ديدن زمين لم يزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهايش گل و سبزه اي روييده است ، علامت آن است كه اگر مسئوليتي به اندازة تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .

10ـ ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأيوس كننده است .

// //

نظرات  

 
+8 mary90 پنجشنبه 31 شهریور 1390 ، ساعت 00:04
اگر د رخواب ببیند که قبر شخص تازه فوت شده را نبش میکند و زمین ان از جنس سیمان است تعبیر ان چه میباشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرمحمد یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 03:20
سلام من یه سوال مهم دارم در خواب دیدمکه با یک نفر میخواستیم بریم یه قبر رو آتیش بزنیم ولی من راضی نبودم بعد که روی قبر رفتیم دیدم قبر مشترک من و خواهرمه ولی تو خواب احساس میکردم باز هم این قبر رو قبلا دیدم حتی تو خواب که زنده بودم میگفتم این قبر مال زمان بچگی های منه ما مردیم بعد زنده شدیم یه تاریخ هم رو قبر دیدم ولی نمیدونم درست یادم میاد یا داره برعکس یادم میاد تاریخی که یادم میاد اینه 93/7/23 . من واقعا نگرانم ممنون میشم تعبیر این خواب رو برام ایمیل کنید مخصوصا اینکه این تاریخ رو هم حدس میزنم خیلی نگرانم کرده .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرمحمد یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ، ساعت 03:26
سلام من یه خواب دیدم و خیلی نگرانم تو خواب با یه نفر که یه دختر بود و بزرگ تر از من هم بود رفتیم یه قبر رو به عنوان اعتراض آتیش بزنیم ولی من راضی نبودم وقتی که روی قبر اومدیم دیدم اون قبری که میگفت آتیش بزنیم قبر مشترک یه خواهر و برادر کوچیکه بعد که دقت کردم عکس من و خواهرم بود و اسم خواهرم هم روی قبر دیدم یه تارخ هم روی قبر بود که ممکنه یا درست یادم بیاد یا برعکس فکر میکنم 93/7/23 ویا سال 1379 باشه به هر حال خیلی نگرانم خواهش میکنم حتما جواب رو برام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بردن کسی از راه قبرستان قدیمی وکهنهعلی پنجشنبه 15 تیر 1391 ، ساعت 15:35
خواب دیده ام مادرم (که فوت کرده) به من سفارش کرده که کسی را (که میشناسم ) را از راه قبرستان قدیمی و کهنه ببرم در خصوص مال گمشده ام همه چیز را می گوید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خواب نبش قبر کردنآرش فاتحی یکشنبه 08 مرداد 1391 ، ساعت 04:53
سلام خواب دیدم به اتفاق یک نفر که در ذهنم نیست خاک روی قبری را برداشتم به قصد نبش قبر و برداشتن کلیدی که در قلب کسی مانده بود و آن کلید را از زیر قلب مرده برداشتم. حدود ساعت 8 صبح در ماه رمضان خواب دیدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب زنده شدن یک نوزاد مردهآرش فاتحی یکشنبه 08 مرداد 1391 ، ساعت 04:57
سلام خواب دیدم نوزادی که مرده بود زنده شد و من بسیار خوشحال خدا را شکر کردم در همان خواب درست یادم نیست ولی فکر میکنم پسر عموی پدرم زنش را در خواب خواسته یا نا خواسته کشته بود یا ممکن است کس دیگری او را کشته بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرطاهره دوشنبه 09 مرداد 1391 ، ساعت 09:16
سلام اگر خواب ببینیم جسد مرده ای را از داخل قبرش بیرون آورده ود ر بالی کوهی دفن کرده اند تعبیرش چیست ؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر گورطاهره دوشنبه 09 مرداد 1391 ، ساعت 09:22
سلام اگر در خواب ببینیم که مرده ای را از گورش خارج کرده ودر بالای کوهی دفن کرده اند تعبیرش چیست ایمیل من:tahere.sadeghinejad@ya hoo.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 نبش قبررعنا سه شنبه 24 مرداد 1391 ، ساعت 06:27
خواب دیدم مادر بزرگم رو نبش قبر کردیم و او زندست
در خانه خودش بردیم و خوابیده
رو به من می کرد و میخندید
هرچه به خانوادم می گفتم باید ببریم و دوباره خاکش کنیم گوش نمی کردند و می گفتند هنوز وقت هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 زنده به گور کردنمجتبی پنجشنبه 23 شهریور 1391 ، ساعت 16:25
سلام من خواب دیدم شوهر خالم با دختر یه خاله ی دیگم که هردو زنده هستند رو زنده داخل قبر گذاشتن و من کلی گریه کردم هر دوتا قبر هم سوراخ داشت و من هر دوتا رو نگاه کردم خواهشا بهم زودتر پاسخ بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرزهره چهارشنبه 03 آبان 1391 ، ساعت 18:52
خواب دیدم که تنها توی قبرستانم و سر قبری که نمیشناسم نشستم و خیلی ناراحتم و دارم گریه میکنم لطفا تعبیرش رو برام بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اعتراضناهید جمعه 01 دی 1391 ، ساعت 05:49
بالای قبر ایستاده بودم بالای قبر هی می گفتم این قبرها برام کوچیکه جا نمیشم ولی امتحان هم نکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن قبر در خوابasall سه شنبه 19 دی 1391 ، ساعت 14:16
salam... man 4 mahe k shohar ameam foot karde , chand bar khabe maraseme azadarishu didam k toe 3vomesh khude jenaze ham bude, vali in chan d vaght khab mibinam k miram sare ghabresh va ghabresun ham khali mishe vali hamishe nemitunam kamell khab ro bebinam, toro khuda tabireshu baram mail kunid
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 قبردخترممرضیه شنبه 30 دی 1391 ، ساعت 07:48
درخواب قبردخترم با تاریخ دقیق یعنی 10مهر98دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبر دوستمعارف یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 05:25
خواب دیدم شخصی از طرف قانون مامور به نبش قبر دوستم بود و من هم به عنوان اشنا از طرف متوفا با او همراه بودم! قبره دوستم در طبقه دوم خانه خودشان بود! بعد از باز کردن قسمت سره قبر توسط مامور من بخشی از صورت میت را دیدم که از هم پاشیده و بد بو بود!!!!
پدر من نیز در خواب با ما همراه بود!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 برداشتن چیزی از قبرالهام سه شنبه 24 بهمن 1391 ، ساعت 18:17
تعبیر اینکه مادرم قبر مادرش را که زنده است را کنار میزند و چیزی از ان برمیدارد چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گم شدن قبرفاطیما شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 16:22
سلام خواهشا تعبیر خواب منو بگید زود خیلی فکرم درگیرشه
برادر من فوت شده خواب دیدم رفتیم بهشت زهرا دارم میرم سر خاک برادرم اما هرچی میگردم پیدا نمیکنم یعنی جا همون جا بود اما قبر نبود که من هی گریه میکردم میگفتم قبر رو بردن پس چرا نیستش.... تعبیرش چی میشه؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرآرمیتا شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 19:42
خواب دیدم با سه یا چهار نفر دیگه در قبرستان و روی مزار کسی نشسته ام که خاکش تازه است .اسم روی قبر رو میخونم با تعجب میپرسم مگر فلانی مرده؟؟؟ کی مرده؟؟؟ روی قبر هم پر از گلبرگه. من هر کاری میکنم گلبرگا رو کنار بزنم و تاریخ فوت رو ببینم نمیشه. بعد که به دور و بریا نگاه میکنم همون شخص هم کنار قبر نشسته و لبخند میزنه. میشه تعبیرش رو واسم بگین؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خواب -نبش قبرسامیه یکشنبه 29 بهمن 1391 ، ساعت 06:55
سلام من خواب دیدم خاله ام که زنده هست در خواب نبش قبرش میکردیم و جسدش سالم بود فقط من متوجه تکان خوردن بدنش میشیدم .لظفا برای من تعبیر کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خواب -نبش قبرسامیه یکشنبه 29 بهمن 1391 ، ساعت 06:55
نبش قبر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرال جمعه 04 اسفند 1391 ، ساعت 13:18
چرا جواب نمیدین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نبش قبرمریم یکشنبه 05 خرداد 1392 ، ساعت 18:11
سلام"دایی من در قید حیات نیست"من خاب دیدم توو خونمون قبر داییم هست"و از من خاستند((یه نفری))که قبر داییتو بکن ودرش بیا ببر یه جای دیگه خاکش کن"اما به کس دیگه ای گفتم اینکارو کنه چون میترسیدم"...!همین امروز خاب دیدم"
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سنگ قبرsoheila چهارشنبه 29 خرداد 1392 ، ساعت 16:02
سلام
من برادر همسرم تقریبا 20 روز که فوت شده، هنوز سنگ قبرش رو نگذاشتن، من توی خواب دیدم که دقیقا چسبیده به قبرش قبر خیلی کوچک دیگه ای هست که یه مقداریش توی قبر برادر همسر من هم رفته بود، تو خواب به همه گفتم مثل قبر حضرت علی اصغر که پیش قبر امام حسین، البته باید بگم برادر همسر من مجرد بوده، سنگ قبرش رو هم میدیدم که قرمز بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرa.k سه شنبه 04 تیر 1392 ، ساعت 04:00
با سلام ، می خواستم این خواب را برایم تعبیر کنید.
خواب دیدم که مادر بزرگم که حدود 20 روز است که فوت کرده را در حیاط منزل خودش دفن کردم و هنگام دفن مقداری از سر و پای وی از زیر کفن پیدا بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دیدن گور به گور شدنحمید پنجشنبه 13 تیر 1392 ، ساعت 17:30
با سلام .مادرم خواب دیده که پدر بزرگم را از گور بیرون آورده با کفن وداخل گور دیگر کرده وایشان 34 سال است فوت کرده لطفا جواب دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابزیبا شنبه 22 تیر 1392 ، ساعت 06:01
سلام
خواب دیدم خواهرم جسد همسرش راکه بیش از 1سال است فوت کرده از قبر بیرون اورده جسد پراز خون بود و خون همینطور میرفت.دم همان قبرستان باز تشیعش میکردند مردی باچهره ی دیگر که درخواب همان شوهر خواهرم بود بالباس قرمز و کلاه سفید همش به چشمم میخورد.مادر که فوت کردند ایشان هم بودند جسد را از دست خواهرم گرفته و دفنش کرده بود موقع برکشتن که من هم راهی شده بودم قبلش میترسیدم از دیدن این مناظر وحشت داشتم ولی بعد خودم را راضی کردم که سر مزار حاضر شوم تو راه دیدم خواهرم جگرهای هنسرش را دراورده وباخودش میاورد دیدم انها را زمین گذاشت و خورد میکرد ناراحت شدم گفتم این چه کاریست اY
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابعلی سه شنبه 25 تیر 1392 ، ساعت 13:14
با سلام
من در خواب دیدم یک لحظه نظرم به سوی قبری رفت که روش اسم و فامیل کسی که دوستش دارم رو نوشته بود میخواستم تعبیرش رو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرنون دوشنبه 21 مرداد 1392 ، ساعت 04:26
salam mishe lotfan taabire nabshe ghabre morde ro begin?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 قبر خودممهسا جمعه 25 مرداد 1392 ، ساعت 06:06
خواب ديدم كه تو يه قبرستون بالاي كوهي كه نسبتا تاريك بود يه قبر هست كه مال منه و من هم ونا نسبتا تنهام.دوبار خواب اون قبرو ديدم بطوريكه بار دوم ميدونستم قبر منه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 مرده دفن کردنمتینا پنجشنبه 31 مرداد 1392 ، ساعت 13:14
سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین
تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دفن مرده اشناجمال چهارشنبه 24 مهر 1392 ، ساعت 18:39
نقل قول از متینا:
سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین
تعبیرش چی میشه

نقل قول از متینا:
سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین
تعبیرش چی میشه

لطفا تعبیر این رو بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نبش غبرحسن شنبه 02 شهریور 1392 ، ساعت 15:36
سلام تعبیر خواب نبش غبر رو برام بفرستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گم کردن سنگ قبرسلدا پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 05:29
در قبرستان به دنبال سنگ قبری میگشتم ولی محلی که سنگ قبر در آن بود کنده شده بود در خواب یک نفر به من گفت آشنایی دیگر (که او را هم میشناسم)جنازه را از این مکان برذه است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گذاشتن پدر در قبرزهرا جمعه 22 شهریور 1392 ، ساعت 07:02
پدرم از دنیا رفته
دیشب خواب دیدم پدرم زنده شده و خودش می گفت مرا داخل قبر بگذارید و من خیلی گریه می کردم و جز من و پدرم کس دیگری آنجا نبود
حالا تعبیرخوابم چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن مرده بیرون قبرایمان سه شنبه 26 شهریور 1392 ، ساعت 13:04
خواب دیدم ‍پدر بزرگم که تازه فوت کرده با کفن بیرون قبرشه
تعبیرش رو برام میگید لطفا.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مرده که زنده میشودmahsa سه شنبه 30 مهر 1392 ، ساعت 09:53
من خواب دیدم که پای پسر عمه ای که یه سال هس که مرده رو گرفتم و اونم افتاد زمینو مرد و من اونو توی زمین دفن کردم ولی نمیدونم از کجا عمم از مرگ پسرش با خبر شد که براش یه مجلس بزرگ گرفت و بد نمیدونم چی شد که پسر عمم زنده شد ...خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سنگ قبر زیبا و تاریخیایرج گلی شنبه 25 آبان 1392 ، ساعت 16:48
در یک باغ زیبا و سرسبزی که جندین سنگ قبر تاریخی و با شکوه آنحا بود بر سر سنگ قبر یک فرد اسم و رسم دار بودیم . جمعیت کم بود اما همه از اشراف بودند . شاهزاده یک کشور خارجی هم ( با لباس های شبیه شوالیه ها در یک درشکه تشریفاتی ) آن جارا ترک کرد . ما هم رفتیم . تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گورستاااااااااا اااااااانحامد سه شنبه 28 آبان 1392 ، ساعت 19:59
سلام
من خواب دیدم که خوابم خیلی واقعی بود
خواب دیدم که توی گورستانم و داخل یک قبر خالی خوابیدم و زنده ام و شب بود و صدای مردگان با صدایی طوفان بار می آمد و وحشت من رو شدیدا فرا گرفته بود صدای وحشتناک مردگان خیلی زیاد بود و من از توی قبر یرون و میتونستم ببینیم
تعبیرش چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 قبر کردن دختر خاله ی زندمشیدا یکشنبه 10 آذر 1392 ، ساعت 08:05
سلام
من خواب دیدم دخترخالمو دارن زنده زنده خاک میکنن جایی که قرار داشتیم یک امامزاده بود پدرم مشغول کندن قبرش بود و شوهر خالم داشت خاک روش رو اماده میکرد ...خواب دیدم اصرار داشتم که قرص آرامبخش به دختر خالم بدم تا راحتتر تحمل کنه ولی خاله ام مانع شدتو خواب.کلی شیون چ زاری میکردم که بابا این بدبخت زندست چرامیخواید زنده به گورش کنید؟خالم میگفت نه دیگه این وقت مرگشه باید خاکش کنیم ...
در اخر یه لباسراحت بر تنش کردن و گفتن بروتو قبر بخواب و پدرش خاک رو اروم اروم ریخت روش تا جایی که دیگه دیده نمیشد و همه بدون هیچ ناراحتی قصد رفتن کردن... :cry: تعبیرش چی میتونه باشه؟خیلی ناراحتم ...از ذهنم بیرون نمیره :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گور - قبرساغر14 پنجشنبه 05 دی 1392 ، ساعت 15:37
خواب دیدم ک میرم قبرستان وروی قبرهارونگاه میکنم ب دقت وروشون راه میرم!اونم به هنگام شب.هیچکسم اونجانبود.بابام دم قبرستون باماشین منتظرم بود.خیلی تاریک بود!وقتی داشتم میرفتمدیدم یه نورروشنی هست.ولی رفتم سوارماشین شدم ورفتیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 نبش قبر كردن وجسد سالم بودن وامانتي (كلاه)دادن به فرزند پسر برزگمحمدرضاسنعلي پور سه شنبه 17 دی 1392 ، ساعت 06:00
نبش قبر كردن وجسد سالم بودن وامانتي (كلاه)دادن به فرزند پسر برزگ(البته خواب را زن ديده صبح ديده شده)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما