پنجشنبه, 08 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب گیاه - گیاهان

فرستادن به ایمیل چاپ

گياه

محمدبن سيرين گويد: ديدن گياه تازه به خواب، دليل بر دين است و روزي فراخ. اگر بيند در ميان گياه زار مقيم شد، دليل است در راه دين ثابت بود. اگر بيند بر تن او گياه رسته بود، دليل كه نعمت بر وي زياده شود. اگر بيند گياه از صحرا به خانه برد، دليل كه از سفر مال حاصل نمايد. اگر بيند گياه از خانه بيرون ريخت، دليل است مال خود به كار خير صرف نمايد. اگر بيند گياه مي خورد، دليل كه بيمار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گياه درخواب، بر پنج وجه است. اول: دين. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: ولايت. پنجم: نيكوئي حال.

 

1ـ ديدن گياهان در خواب ، نشانة آن است كه در آينده نگرانيهايي به سراغ شما مي آيد .

2ـ ديدن گياهان سمي در خواب ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد .

3ـ ديدن گياهان دارويي در خواب ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي در كنار شما خواهند بود و از زندگي و كار خود راضي خواهيد بود .

// //

نظرات  

 
+1 ایناس جمعه 09 دی 1390 ، ساعت 01:19
واضح تر بیان کنید تعبیر تان را با تشکر :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گیاه - گیاهانباران سه شنبه 14 شهریور 1391 ، ساعت 08:38
این3تاییکه گفتید کاملا اشتباه است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !