سه شنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۷

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب گیلاس - میوه

نامه الکترونیک چاپ

گيلاس

منوچهر مطيعي تهراني گويد: گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد گيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گيلاس

خوردن آن : دعوا

چيدن آن : شادي

درخت گيلاسي پر از شکوفه : سرگرمي ، خوشبختي

کيک گيلاس : سوء تفاهم

 

1ـ ديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد .

2ـ خوردن گيلاس در خواب ، علامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد .

3ـ ديدن گيلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختي نزديك شما است .

// //

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما