شنبه, 11 اردیبهشت 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

خط عشق

فرستادن به ایمیل چاپ

کف بینی و خط عشق


به كف دست راست خود توجه كنيد و خط عشق را در روي آن پيدا كنيد ، سپس به تصاوير زير بنگريد و ببينيد كف دست شما به كدام يك از اين تصاوير شبيه است ، آنگاه با خواندن تفسير آن در مورد حس عشق در وجود خود شناخت بيشتري پيدا كنيد .

۱

خط عشق در كف دست تو چنين ميگويد كه بيش از يك هوا خواه و ستايشگر خواهي داشت اما از اين موضوع نبايد زياد هيجان زده شوي چون بهر حال ، عشق و دلبستگي عميق و صميمانه يك نفر ، معناي عميقتري دارد
بنابراين سعي كن همه وقت خود را به عشق فعلي خود معطوف كني ولي اگر تنها هستي و هنوز كسي در زندگيت پيدا نشده است به جرقه هاي كوچك عشق و عاطفه كه در اطراف زندگي ات گهگاه روشن ميشود بيشتر توجه كن
به شخصي كه به تازگي در آن احتمالاً علاقمند شده اي و ممكن است او نيز همين احساس را نسبت به تو داشته باشد

۲

در زمينه عشق بسيار نيرومند مستحكم هستي و مجنون وار عاشق هستی
به نظر ميرسد تنها یک نفر عشق زندگی توست ، سعي كن روابط عاطفي خود را پاك و صميمانه نگهداری و همين طور پيش بروی
بعضي اوقات يار محبوب باعث غم و اندوه و ناراحتي تو ميشود ولي تو محكم در جاي خود ايستاده اي و مواضع را از پيش پاي بر ميداری
اين قدر در مورد يار محبوب خود سختگير نباش و بردباري و صبوری پيشه كن

۳

تو فرد دوست داشتني و جذابي هستي و به طور همزمان دو محبوب يا خواستگار خواهی داشت
اما محبوب تو فردی آزاد است و سخت ميتواني آن را كنترل كنی و به دام اندازی ، محبوب تو آدم عجيب و غريبي است و ديگران او را به سختي درك ميكنند
ميل داري در زمينه عشق بيشتر تجربه كسب كني با ظرافت ها و جذابيت هاي آن بيشتر آشنا شوی ، البته به خوبي نيز از عهده اين كار بر مي آيی
به هر حال قبل از آنكه در ارتباط با دو محبوب خود تصميم بگيری بهتر است آنها را با يكديگر مقايسه كني و بيشتر از هر چيز به اين بينديشي كه از عشق چه چيز ميخواهی
او هنوز تو را دوست دارد و كس ديگري جز تو در زندگي اش نيست

۴

تو واقعاً آدم دوست داشتني و جذابي هستي ، روابط تو با ديگران نيز بسيار خوب است و همه به دور تو مي چرخند و دوستت دارند
شانس نيز با آنها يار است چون رفتارهای تو را به خوبي درك ميكنند بنابر اين همه چيز به تو وابستگي دارد كه كدام يك از آنان را به عنوان محبوب و يار خود برگزينی
بايد در هنگام صحبت راجع به عشق كاملاً محتاط و دقيق باشي چون بعضي از دوستداران تو ممكن است آن معنايي را كه از عشق ارائه ميدهي درك نكنند
به هر حال انتخاب عشق راستين در زندگي ، براي تو يك معضل بسيار بزرگ است

۵

تو خيلي دوست داري كه يار جديدی پيدا كني و روابط محبت آميز و عاشقانه را تجربه كني و آدم مهربان ، دوست داشتني و جذابي هستي و دوستان زيادی داری
هدف تو از عشق و دلبستگي فقط ازدواج نيست بلكه از اين طريق ميخواهي ياد بگيري كه زندگي خود را وقف ديگران كني و روابطي پايدار و صميمي با آنها بر قرار كني
بايد مراقب گفتار و رفتار خود باشي و بداني با چه كسي پيوند دوستي برقرار مي كني تا كار شما به بحث و مشاجره كشيده نشود ، همين طور بايد به دنبال كليدي براي درك انديشه هاي نهاني افراد باشي تا فريب رفتار ظاهري آنها را نخوری


۶

شما همواره قصد داری عشق را افسار زده و در اختيار خود بگيری و دائماً فكر معشوق خود را كنترل ميكني و در هنگام ايجاد رابطه دوستي با ديگران خيلي جدی هستي
عشق برای شما موضوعي است كه بعدها در آينده به آن خواهيد پرداخت و به طور روزمره دغدغه ای براي آن نداريد و تا زماني كه فرد ايده آل و آرماني خود را پيدا نكنيد حاضر نيستيد هيچ اقدامي در اين زمينه انجام دهيد
بايد منتظر برخي هيجانات خوشايند عاشقانه باشيد ، عشق و دلبستگي به ديگران خوشايند است بويژه برای شما كه زود در عشق گرفتار ميشويد


۷

شما دلايل خودنان را براي كنترل و حذر از عشق داريد اما به نظر ميرسد كه دليل شما اين است كه واقعاً دلتان نميخواهد در دوستي با ديگران پاي عشق به ميان بيابيد
دوست صميمي تان شما را درك نميكند و ممكن است اختلافاتي بين شما بروز كند
بايد به دادو ستد عاطفي با ديگران بپردازيد و براي آينده خود برنامه ريزي كنيد و ترس به دل راه ندهيد و بلاخره كسي را انتخاب كنيد و همين امروز تصميم خود را بگيريد


۸

بنظر ميرسد آدم خوش شانسي هستي و كسي را داري كه خيلي خوب رفتارهاي تو را درك ميكند اما شما عادت كرده اي كه عشق و احساسات خود را كنترل كني
هميشه ميگويي : فعلاً دلم نميخواهد خودم را درگير زندگي مشترك كنم اما در حال حاضر كسي در زندگيت ظاهر شده كه همه هوش و حواس تو را متوجه خود كرده است
از مهرباني و جذابيت خود براي موفقيت در روابط با ديگران كمك بگيريد و با كسي كه به تو دلبستگي پيدا كرده است بيشتر ارتباط بگير چون اين يك عشق واقعي و راستين است كه بين شما در حال شكل گرفتن است


۹


هرگز براي شما پيش نيامده كه با يك نگاه عاشق كسي شوي و اگر چنين اتفاقي برايت رخ دهد بي شك روزي برايت خاطره انگيز خواهد بود
خط عشق در كف دستت نشان ميدهد كه اگر رابطه اي خاص و صميمانه با كسي ايجاد کنی ، نظر و عقيده خود را نسبت به او عميقاً مخفي نگه میداری
بايد بيشتر از اين با ان فرد مهربان باشي و كلام محبت آميز برايش بگويي و بايد براي پيامهايي كه بين شما رد و بدل ميشود احترام قائل شوي و از بحث و جدل با او بپرهيزي۱۰

شما احتمالاً به عشق در يك نگاه اعتقاد داري و روياهاي عاشقانه ای را درسر ميپروراني و در پي يافتن يار محبوب خود هستي كه به او دل بسپاری
به نظر ميرسد قبلاً تجربه ای در زمينه عشق و عاشقي داشته اي ولي نتوانسته اي به او بگويي كه دوستت دارم ، به هر حال پيوندهاي عاطفي و صميمانه اي با ديگران برقرار خواهي كرد و اوقات لذتبخشي خواهي داشت
بايد اعتماد به نفس را در خودت تقويت كني ، از چيزی كه هنوز اتفاق نيفتاده است هراس به دل راه مده و با يار محبوب خود از صميم قلب سخن بگو تا همديگر را بهتر درك كنيد

۱۱

احتمالاً با يك عشق نه چندان جدی و قابل اعتماد درگير میشوی و سعي میکنی رابطه ات را با ان فرد مستحكم كني و ارتباط با او را به نحو شايسته ای پايه ريزی نمايی
از آن افرادي هستي كه خيلي دلسوز ديگران هستند و ديگران هم به تو توجه دارند و سعي ميكنند رابطه خاصي با تو بر قرار كنند
به هر حال بايد در زمينه عشق بسيار دقيق باشي ، تصور ميكني كه ميتواني عشق را نيز مثل چيزهاي ديگر كنترل كني و اراده خود را به آن تحميل كني ، ولي بايد بداني كه اين طور نيست و بهتر است تصوراتي را كه راجع به عشق داری تصحيح كنی

۱۲

بايد صداقت و وظيفه شناسي يكي از دوستان صمیمی خود را همیشه مورد تقدير و ستايش قرار دهي
در زندگیتان يك سفر عاشقانه و به يادماندني و دلپذير در پيش داری
در زندگی با نظرات مخالف خود زیاد روبرو خواهيد شد ، با كسي آشنا ميشوی كه به تدريج به او دل ميبندی و عاشقش ميشوی و از هم اكنون برنامه ريزی كن كه با ان فرد بيشتر ملاقات داشته باشي
همواره اين عشق خود را پاس بدار ، يار محبوب تو ميتواند اعتماد به نفس تو را تفويت كند و به تو اعتماد و اطمينان ببخشد تا زودتر و بهتر در زندگی تصميم بگيری

۱۳

شما از جمله اشخاصي هستي كه ميل دارند عشق و عواطف خود را تحت كنترل قرار دهند اما دوستداران شما در اين مورد با شما موافق نيستند
آنها عشق را با روی باز ميپذيرند و خواهان ابراز آن هستند اما شما اين طور نيستيد و دلتان ميخواهد عشق را در قلب خود براي هميشه نگهداريد و آن را به كسي هديه ندهيد اما بايد گفت كه در بازی عشق خوش شانس هستيد
اگر به عشق خود پر و بال بدهيد خيلي كارها هست كه ميتوانيد انجام دهيد ، بهتر است از احساسات پاك و عاشقانه ديگران سوء استفاده نكنيد ، عشق پديده شگفت انگيزی است ، كسي را دوست بدار كه به تو عشق ميورزد

۱۴

شما از جمله افرادی هستي كه توجه چنداني به عشق نداری و اعتقاد داری كه يار محبوب و دوستدار خويش را نميتوان شناخت و درك كرد
همين طور فكر ميكني يافتن يك شريك واقعي برای زندگي خيلي سخت است ، به هر حال اگر تنها هستي بهتر است كسي را برای خود پيدا كني
زياد نگران نباش و هراس به دل راه مده ، در روابط خود با ديگران صميمانه رفتار كن و سعي كن ارتباط خود را با آنها گسترش دهي

۱۵

شما از آن آدمهاي هميشه عاشق هستي كه معمولاً با همان نگاه اول عاشق ميشوی ولي اين عشق ها خيلي زود گذر هستند و چندان پايدار نميمانند و شما نيز هرگز از آنها لذت نميبری
البته اين عقيده شماست كه عشق را نبايد زياد جدی گرفت و نبايد زياد درگير آن شد و از همين رو به همان رابطه كوتاه و گذرا بسنده ميكني و آن را كافي ميداني
ولي زمانی فرا میرسد كه به کسی بگويي من واقعاً تو را دوست دارم ، يار محبوب خود را شاد كن و به او اعتماد داشته باش

۱۶

آن گونه كه خط عشق در كف دست شما نشان ميدهد در عشق و دلبستگي به ديگران بسيار ثابت قدم و وفادار هستي
يعني وقتي به كسي دل ميبندی او را برای هميشه دوست ميداری و هرگز فراموشش نخواهي كرد
زمان خيلي چيزها را تغيير ميدهد و عوض ميكند ، به هر حال عشق بايد دو جانبه باشد تا پايدار بماند

۱۷

خط عشق در كف دست شما نشان ميدهد كه به عشق خيلي اعتقاد داريد و اصولاً عشق ستون اصلي زندگی ات را تشكيل ميدهد و بدون شك هر آنچه را كه در توان داشته باشيد برای عشق خود انجام ميدهي
فردی رئوف ، مهربان و دلسوز هستيد و در هنگام ابراز لطف و محبت به ديگران بايد كلام شيرين خود را به گونه ای صريح و واضح به كار ببرند
در غير اين صورت ممكن است بعضي اوقات باعث سوء تفاهم شود و ديگران شما را خوب درك نكنند

۱۸

بعضي اوقات به نظر ميرسد كه در رابطه با موضوع عشق و دلبستگي دچار مشكل ميشوي و به خوبي نميتواني روابط عاطفي خود را با ديگران تنظيم كني
گهگاه ممكن است در عشق شكست بخوري و احساساتت جريحه دار شود و به سوي دوست ديگري بروي ، به هر حال به تو توصيه ميكنم كه در زندگي عاطفي خود زياد سخت نگيري
در اين حيطه جاي هيچ گونه بحث و جدلي نيست ، بهتر است سعي كنيد خود را بهتر بشناسيد تا درك فرد مقابل برايتان راحت تر باشد ، در روابط اجتماعي خود با ديگران به آنها بيشتر اعتماد كن

۱۹

خط عشق در كف دست شما نشان ميدهد كه در روابط عاطفي خود با ديگران كمي نگران و مضطرب هستي و فكر ميكني در زمينه عشق مشكل داري
بهتر است اعتماد به نفس خود را تقويت كني و سعي كني اين فكر را از خود دور كني كه فرد مناسبي برای ديگری نيستي و خود را دست كم نگيري
به قابليتهاي خود ايمان بياور و مطمئن باش كه تو نيز ميتواني روابط عاطفي با ديگران برقرار كني و در زمينه عشق موفق باشي

۲۰

خط عشق در كف دستت نشان ميدهد كه در روابط عاطفي خود با ديگران زياد وسواس به خرج ميدهي و دلايل زيادي داريد كه بگويي من واقعاً براي شروع يك زندگي مشترك آمادگي ندارم
همين ديدگاه باعث ميشود كه ديگران نتوانند به خوبي تو را درك كنند
خود را دست كم نگير و براي روابط عاطفي خود زياد طرح و برنامه نريز ، كافي است در روابط خود با ديگران صادق باشي و هر چه از دستت بر مي آيد براي تحكيم روابط خود انجام دهي و بگذاري ديگران به تو اعتماد كنند و به تو نزديك شوند

۲۱

آيا تا كنون برايت پيش آمده است كه عاشق كسي شوي كه تو را دوست نداشته باشد؟
چنين رابطه ای به ندرت ممكن است پايدار باقي بماند و اين دقيقاً مثل آن ميماند كه کسی به تو عشق بورزد ولي تو هرگز تمايلي به او نداري
در مورد تو فقط به يك جمله اكتفا ميكنم :عاشق كسي باش كه او نيز تو را دوست بدارد و به تو علاقمند باشد

۲۲

تو واقعاً آدم خوش شانسي هستي ، واكنش و رفتارت در قبال عشق چندان مشكل آفرين نيست و به خوبي ميتواني با اين احساس كنار بياي
يعني عشق را به خوبي ميشناسي و هنگامي كه به عشق دچار ميشوي ميداني چگونه آن را پذيرا شوی
فقط بايد ياد بگيري كه در حيطه مسايل عاطفي ، عقل و خرد خود را كنترل كني و نگذاري در اين امور زياد دخالت كند

۲۳

احتمال دارد در زندگي خود با دو خواستگار روبرو شوی و در اين بين چاره ای جز اين نداری كه دل يكي از آنها را بشكني ، اين موضوع ممكن است خودت را نيز غمگين و ناراحت كند اما با گذشت زمان مشكل حل ميشود
هميشه بايد به خاطر داشته باشي كه اگر ميخواهي كسي را دوست داشته باشي و به او عشق بورزی نبايد سعي كني او را تحت سلطه و كنترل خويش در آوری ، بلکه بايد او را درك كني و با زير و بم احساسات و عواطف او آشنا شوی
به فردی که انتخاب میکنی اعتماد كن و يقين داشته باش كه شما بهترين زوج براي ايجاد پيوند زناشويي هستيد

۲۴

خط عشق در كف دست شما نشان ميدهد كه درجريان زندگي خود بين دو عشق گرفتار ميشويد و سعي ميكنيد به روش خودتان با آنها كنار بياييد
البته اين دو ماجرای عشقي مشكلاتي براي شما فراهم مي آورد و شما مردد هستيد كه كدام يك را انتخاب كنيد
بايد ترديدها را كنار گذاشته و تصميم خود را بگيريد چون در يك زمان كه نميتوان به عشق دو نفر پاسخ مثبت داد ، بعد از اين تصميم گيری حساس ، زندگي خوشايندی خواهد داشت

۲۵

هميشه در نظر داري كه عشق و عواطف خود را تحت كنترل خويش در آوري اما به عشق كسي گرفتار میشوی و بر خلاف خواسته ات قادر نيستي آن را كنترل كرده و تحت سلطه خود در آوري
اين عشق برايت غير قابل پيش بيني است ، بهتر است ياد بگيري كه چگونه ميتوان عشق را پيش بيني ، كنترل و در مواقعي متوقف كرد
اينقدر با سماجت به عشق نچسب و به تجزيه و تحليل راجع به آن نپرداز و باور كنيد كه عشق يك پديده غير قابل پيش بيني است

۲۶

شما يك عاشق صميمي و با محبت هستي و به همه اطرافيان خود عشق ميورزی و از صميم دل آنها را دوست داری ولي دلت نميخواهد از ميان آنها يكي را انتخاب كني
شما معتقديد كه عشق همان دوستي ، محبت و دلسوزی برای يكديگر است و لازم نيست اين همه دوستدار به دور خود جمع كني ؛ بهتر است فقط يكي را انتخاب كني و همه عشق و علاقه خود را به او ابراز نمايي
اين كار برايت سخت است ولي به هر حال بايد با آنها صحبت كني ، يكي از آنها بهتر از بقيه شما را درك ميكند و به شما دل ميبازد

موارد دیگر

اين كف دست براي شما خوش شانسی می آورد و به نظر ميرسد شما فرد عاشق پیشه ای هستید
وقتی عاشق میشوید ان فرد همه فكر و ذكر شما را به خود جلب كرده و همه چيز شما میشود و ديگر به كس ديگری نميخواهيد بينديشيد .
در عشق بسيار خوش شانس هستید و اگر مجردید نگران نباشید زیرا كسي را در طالع خود داری كه كاملاً عاشق توست اما تو نميدانی
اگر با كسي دوست شده ای يا نامزد كرده ای بايد گفت زوج خوبی را تشكيل ميدهی

-------

نظرات  

 
-9 siavash پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388 ، ساعت 13:07
خیلی بی مزه بود دیگه سعی کنید از این چیزا ننویسید !!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+41 يعني ما ترشيديمGuest سه شنبه 30 شهریور 1389 ، ساعت 08:46
:sad: بابا دمتون گرم ولي هيچ كدوم از اينا دست ما نشد يعني ما ترشيديم (سمانه)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-16 جواب توعلیرضا دوشنبه 01 آذر 1389 ، ساعت 10:06
آره احتمالا ترشیدی :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 Guest جمعه 01 مهر 1390 ، ساعت 12:18
ما که اینجا به جز ضبدر چیزی ندیدیم :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Guest جمعه 01 مهر 1390 ، ساعت 12:19
ما که جز ضبدر چیز دیگه ای ندیدیم :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 ما که خط عشق دستمون رو پیدا نکردیم؟Ali پنجشنبه 24 فروردین 1391 ، ساعت 07:48
ناراحت نباش سمانه جان؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+25 علی سه شنبه 09 آذر 1389 ، ساعت 05:04
یا دست ما مشکل داره، یا مطلب شما...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 فقط خنده دار بود. سمانه چه جدی گرفتی!!مهسا یکشنبه 28 آذر 1389 ، ساعت 03:11
:lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 nafass جمعه 13 اسفند 1389 ، ساعت 12:10
kheyli khob va rast dar umad.mer30 :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 Guest یکشنبه 22 اسفند 1389 ، ساعت 22:54
ما که اینجا دستی ندیدیم :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 memo چهارشنبه 31 فروردین 1390 ، ساعت 21:39
vaghean chefekri kardin :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 مریم دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ، ساعت 03:47
سلام من که اینجا دستی ندیدم من میخواستم ببینم که اونی رو که دوست دارم بهش میرسم یانه ولی من باید به اون برسم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ما که خط عشق دستمون رو پیدا نکردیم؟Ali پنجشنبه 24 فروردین 1391 ، ساعت 07:47
ناراحت نباش مریم جان پیدا میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 یه چیز باحال بودمهدی یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 ، ساعت 07:05
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مریم دوشنبه 04 مهر 1390 ، ساعت 20:52
سلام . خوبید ؟؟؟؟من هیچ عکسی ندیدم .... :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 Guest یکشنبه 13 آذر 1390 ، ساعت 16:42
این دومین باره که من میام اما هیچ دستی نمیبینم!!
چرا؟؟؟؟؟؟؟
:sad: :cry:: :evil: :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دستی دیده نمیشه!زهرا سه شنبه 27 دی 1390 ، ساعت 19:15
درستش کنید تا خطها رو ببینیم خوشم میاد این چیزا رو بخونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: خط عشقronina پنجشنبه 10 فروردین 1391 ، ساعت 18:47
ma ro maskhare ge reftand nist khodeshon maskharan
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ما که خط عشق دستمون رو پیدا نکردیم؟Ali پنجشنبه 24 فروردین 1391 ، ساعت 07:50
بگرد می بینیronina جان؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سر کاریمعسل جمعه 11 فروردین 1391 ، ساعت 19:02
با با جان هیچ دستی مشاهده نشد.تازه اینها همه امیدوار کننده اند.پس دست کسانی که تا آخرعمرشون هیچ کس نگاشون هم نمی کنه چیه؟یه دست هم واسه اوونا بذارین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 ما که خط عشق دستمون رو پیدا نکردیم؟Ali پنجشنبه 24 فروردین 1391 ، ساعت 07:44
fبگردین پیدا می شود؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 ما که خط عشق دستمون رو پیدا نکردیم؟Ali پنجشنبه 24 فروردین 1391 ، ساعت 07:49
بگرد می بینی عسل جان؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خط عشقشبنم یکشنبه 07 خرداد 1391 ، ساعت 16:00
منم خطی ندیدم من از کف بینی خوشم می اید ولی هرچه گشتم چیزی پیدا نکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: خط عشقالی چهارشنبه 14 تیر 1391 ، ساعت 13:08
ممنون جالب بود
اما دست شماره 1 رو نمیاره ها لطفا اصلاحش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: خط عشقفرزان پنجشنبه 19 مرداد 1391 ، ساعت 18:54
بابام در اومد نکنه من مشکل دارم .نکنه استثایی م چرااااااااااااا ااااا نیییییییییییییی ییییست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 lOoL ...سارا چهارشنبه 01 شهریور 1391 ، ساعت 16:50
Ina alan dastan ???

baba hamash cherto perto
yki hoselash sar rafte neshaste dast keshide
ye mellato saro kar gozash
hehehe
taraf troll ehtemalan
hahahaha
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 khate eshghelia جمعه 03 شهریور 1391 ، ساعت 20:32
chera kafe daste man nabod yani chi ma ehsasat nadarim
?????????????
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سوالآری جمعه 10 شهریور 1391 ، ساعت 20:27
من دست راستم اما کسی که کف بینی میکرد فقط کف دست چپم رو نگاه کرد .راجع به آینده میتونه درست گفته باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 I think ke ma azFro جمعه 21 مهر 1391 ، ساعت 05:11
I I think ke ma az Kudam sayara daga amadem
Dast man enja nabod
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: خط عشقکف دست دوشنبه 22 آبان 1391 ، ساعت 06:28
سلام
کف دست من یک خط راست هستش هردو دستام
کسی هست که کف دستش یک خط راست باشه ؟
معنیشو هم بدونه البته اگه معنی داشته باشه
.................
سایت جالبی بود ولی ......
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خط عشقالهام دوشنبه 22 آبان 1391 ، ساعت 20:52
به نظرمن همش واقعيه من مطمئنم كه زندگي وسرنوشت ما از قبل رقم خورده و جلوي چشم ماست اما خودمون نمي خوايم با واقعيت روبه رو شيم داريم خودمونم گول ميزنيم .به قول استادمون اين دنيا اون چيزي نيست كه ما ميبينيم اصلا يه جور ديگه ست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 پاسخ: خط عشقسانی دوشنبه 06 آذر 1391 ، ساعت 12:33
چت بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 عکس هاپدرام شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 11:46
تا این لحظه کاملترین مطلب رو شما نوشتین. ممنوم
1- من عکس شماره یک شما رو روی صفحه ندارم. لطفا واسم بفرستین.
2- متاسفانه من نمی توانم متوجه شوم که هر پاراگراف با عکس پایین و یا پایین مرتبط می باشد. لطفا راهنمایی کنید.
با سپاس فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: خط عشقرضا شنبه 29 تیر 1392 ، ساعت 21:03
عكسها رو ديدم جالب بود,در ضمن كف بيني خرافه نيست واقعيت داره.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خط عشقآزاد جمعه 18 مرداد 1392 ، ساعت 18:40
کف دست منم شبیه هیچکدوم از اینا نبود.یعنی من خط عشق ندارم :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خط عشقali چهارشنبه 29 آبان 1392 ، ساعت 12:45
نگران نباش پیدا میشه :wink:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خط عشقmitra جمعه 15 شهریور 1392 ، ساعت 18:07
:wink: مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خط عشقselin شنبه 23 شهریور 1392 ، ساعت 04:18
إ چ جالب، خوب درومد ک!,البته منکه اين خرافاتا رو باور ندارم ولي جالب بود،مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: خط عشقdiana چهارشنبه 15 آبان 1392 ، ساعت 15:35
عاغا من فقط یه خط کوتاه دارم!اینجا نبود!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: خط عشقمری یکشنبه 26 آبان 1392 ، ساعت 19:38
من کف دست خیلی ها رو دیدم بعضی از این خطها رو دیدم و درسته . من واقعا مجنون وار همسرم رو دوست دارم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خط عشقali چهارشنبه 29 آبان 1392 ، ساعت 12:43
ما که چیزی ندیدیم امیدوارم که شما ببینید ;-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خط عشقشیرین یکشنبه 03 آذر 1392 ، ساعت 13:29
من که آخرش نتونستم بفهمم دستم شبیه کدومشونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خط عشقsoosoo شنبه 16 آذر 1392 ، ساعت 12:48
shoma ro nemidoonam vali ma k az in khatta nadarim :arrow: :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خط عشقمهدی یکشنبه 24 آذر 1392 ، ساعت 11:07
:lol:
:lol: بابا دمتون گرم خیلی درست بود
:lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: خط عشقرز جمعه 11 بهمن 1392 ، ساعت 17:06
گزینه آخر دقیقا شبیه دست من بود و توضیحات اولیه اش درسته اما هنوز قسمت دومش را تجربه نکردم امیدوارم حقیقپ پیدا کنه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خط عشقامریس شنبه 24 خرداد 1393 ، ساعت 12:46
باحال بود.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 oxshaghayegh شنبه 29 شهریور 1393 ، ساعت 22:49
:roll: احتمالا هیچ کس عاشقم نمیشه دوستان سرکه داریدآیا؟می خوام بریزم روخودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خط عشقنیک دوشنبه 03 آذر 1393 ، ساعت 09:24
سلام مطلبتون عالی بود ولی یک سوال چرا من چهار تا خط عشق دارم ویکیش از همه پر رنگ تر وبلند تر یعنی چه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خط عشقمبینا یکشنبه 12 بهمن 1393 ، ساعت 13:36
خیلی جالب بود
من خیلی اعتقاد دارم
و درست هم دراومد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خط عشقصبا سه شنبه 19 اسفند 1393 ، ساعت 08:54
:sigh: :-| دست من یه دست استثناییه... خط عشق هم نداره :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خط عشقا یسان سه شنبه 04 فروردین 1394 ، ساعت 10:48
خدایا دست من شبیه هیچ کدوم نبود اخرش رو دست میمونم منم از این میترسیدم داداش مال ما هیچ کدوم نبود حداقل دو تا جمله امیدوارکننده بهم بگو دارم میمیرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خط عشقعاشق شنبه 08 فروردین 1394 ، ساعت 18:33
خیلی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی خوب وراست بود :roll:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شماصبا هستم عزیز دل همه پنجشنبه 04 تیر 1394 ، ساعت 01:33
مسخره خاک تو گورت مردم رو مچل کردی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خط عشقمرتضی چهارشنبه 07 مرداد 1394 ، ساعت 22:33
بابا یعنی چی تو این شکل های دست نصف خط های دست نبود که یعنی چه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: خط عشقmah جمعه 10 مهر 1394 ، ساعت 05:42
من کتابهای کف بینی رو خوندم
مطلب شما کامل تر از بقیه بود.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خط عشقیلدا جمعه 23 بهمن 1394 ، ساعت 07:14
مال من با اینها زیاد فرق دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !