سه شنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۹

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

علم و فناوری

دورنماي بقاي سياره ما

دورنماي بقاي سياره ما  با نزديك شدن22 آوريل ( روز زمين) امسال متروك و غمبارتر از آن است كه بتوان تصور نمود.  گرم شدن زمين بارها و بارها توسط دانشمندان و پيش از آن حتي توسط دولتها و رهبران صنعتي به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است . مطابق با يكي از گزارش هاي  اخير كه توسط گروه بين المللي بررسي تغييرات آب و هوايي  ارائه شده به احتمال قريب به يقين بيش از 90 درصد انسانها در اين تغييرات مشاركت و نقش دارند.

گروهي از دانشمندان پيش بيني مي كنند ميانگين دماي جهان مي تواند تا سال 2100 ميلادي به ميزان 2 تا 11 درجه فارنهايت افزايش پيدا كند كه به تبع آن سطح اقيانوس ها تا 2 فوت بالاتر خواهد آمد.

دانشمندان حتي بر آنند كه ممكن است به موازات ساير تغييرات شاهد اندكي افزايش در سرعت چرخش زمين نيز باشيم. يخچالهاي طبيعي كه پيش از آن به گونه كاملاً محسوسي كاهش پيدا كرده اند  ناپديد خواهند شد.

سيل هاي مهيب  مناطقي از زمين را كه دچار خشكسالي شده اند با آسيب شديد روبرو خواهد كرد.

و انسانها با كمبود گسترده آب مواجه خواهند شد. قحطي و بيماري افزايش پيدا خواهد كرد.

چهره زمين به سرعت تغيير خواهد كرد و بيش از  يك چهارم گياهان و جانوران در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

وقتي تاريخ هاي مشخصي براي وقوع اين آسيبهاي بالقوه مطرح مي گردد با موضوع چالش بر انگيزي درگير خواهيم بود.

اين زمانبندي بر اساس مطالعات اخير و نيز بر پايه گزارش هاي علمي گروه بين المللي بررسي تغييرات آب و هوايي (IPCC) تصوير بزرگي از جزئيات آينده زمين را در برابر ما ترسيم مي كند.  

 

 

2007

در حال حاضر بيشتر جمعيت جهان  ساكن شهرها هستند تا مناطق روستايي و اين مسئله سبب تغيير الگوي بهره برداري از زمين خواهد شد. جمعيت جهان بيش از 6.6 ميليارد نفر برآورد شده است.

(Peter Crane, Royal Botanic Gardens, UK, Science; UN World Urbanization Prospectus: The 2003 Revision; U.S. Census Bureau)

 

2008

ماكزيمم ميزان استخراج نفت در جهان طبق برآورد يك فيزيكدان سوئدي طي سالهاي 2008 تا 2018 خواهد بود.سايرين بيان مي دارند كه اين نقطه بازگشت كه به “Hubbert’s Peak”  مشهور است قطعاً پس از سال 2020 اتفاق نخواهد افتاد. بار ديگر پيك جهاني توليد نفت به اين نقطه خواهد رسيد و توليد جهاني نفت ركود و كاهشي بازگشت ناپذير را آغاز خواهد نمود.  اين امكان وجود دارد كه بحران و انحطاط اقتصادي در جهان به وقوع بپيوندد.بر اثر كاهش توليد نفت جهان شاهد كمبود غذا و ستيز و تعارض ميان كشورها خواهد بود.

(Frederik Robelius رساله دكتراي, University of Uppsala, Sweden; report by Robert Hirsch of the Science Applications International Corporation)

 

2020

وقوع سيلهاي ناگهاني به طور باور نكردني سراسر اروپا را در بر خواهد گرفت. بر اثر كاهش بارندگي بازدهي محصولات كشاورزي در برخي از مناطق زمين به ميزان 50 درصد كاهش پيدا خواهد كرد .

(IPCC)

جمعيت جهان به 7.6 ميليارد نفر خواهد رسيد. (U.S. Census Bureau)

 

2030

بيماري هاي مرتبط با اسهال به ميزان 5 درصد در مناطق فرودست و كم درآمد و بي بضاعت جهان افزايش پيدا خواهد كرد.

در حدود 18 درصد از سواحل مرجاني در نتيجه تغييرات جوي و و ساير  عوامل ويرانگر محيطي نابود خواهند گرديد.

در برخي از آبهاي ساحلي آسيا به ميزان 30 درصد از مرجانها نابود خواهند شد.(IPCC)

جمعيت جهان به 8.3 ميليارد نفر خواهد رسيد.(U.S. Census Bureau)

گرماي زمين سبب آب شدن توده هاي يخ و سرازير شدن آن بر كوههاي استوايي در آفريقا خواهد شد.

(Richard Taylor, University College London, Geophysical Research Letters:)

در  كشورهاي توسعه يافته جمعيت شهري در حدود دو برابر شده و بالغ بر 4 ميليارد نفر  خواهد شد.

بيشتر تراكم جمعيتي  در مناطق سرزميني شهرها خواهد بود. جمعيت شهرها در كشورهاي توسعه يافته به ميزان بيش از 20درصد افزايش پيدا خواهد نمود

(World Bank: The Dynamics of Global Urban Expansion)

 

2040

درياي قطب شمال  در تابستان عاري از يخ شده و عمق يخهاي قطبي شديداً كاهش پيدا مي كند.

ساير دانشمندان معتقدند كه اين منطقه دست كم تا سالهاي 2060 و 2105 تابستان قطبي را تجربه خواهد كرد.

(Marika Holland, NCAR, Geophysical Research Letters)

 

2050

كوههاي كوچك يخي آلپ به طور باور نكردني ناپديد خواهند شد. و كوه يخهاي بزرگتر  تا حد 30 الي 70 درصد كوچك خواهند شد. رولند سنر دانشمند استراليايي از دانشگاه اينزبراك مي گويد  اين يك تخمين و برآورد محافظه كارانه و در حالتي خوشبينانه است چرا كه اين احتمال وجود دارد يخهاي كوه آلپ حتي پيش از سال 2037 از ميان بروند.

در استراليا با قطع و يقين سالانه دست كم 3200 الي 5200 مرگ مرتبط با گرما به وقوع خواهد پيوست.

كه شديدترين آسيب متوجه افراد بالاي سن 65 سال مي باشد.

500 تا 100 تن نيز سالانه در نيويورك بر اثر گرما جان خود را از دست خواهند داد.

در انگلستان عكس اين قضيه اتفاق مي افتد.  و مرگ هاي مرتبط با سرما از اين ارقام پيشي خواهد گرفت.

جمعيت جهان به 9 ميليارد نفر بالغ خواهد شد. (U.S. Census Bureau)

محصولات كشاورزي در حاليكه تا حدود 30 درصد در مركز و جنوب آسيا كاهش يافته در شرق و آسياي جنوب شرقي به ميزان 20 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. چنين تغييراتي در ساير مناطق نيز ممكن است روي دهد.

تنوع گونه هاي زيستي در نقاطي با تهديد مواجه خواهد شد.

يك چهارم از گياهان و حيوانات مهره دار ممكن است با خطر انقراض روبرو شوند.

(Jay Malcolm, University of Toronto, Conservation Biology)

 

2070

با آب شدن يخهاي قطبي و افزايش سرزمينهايي كه تحت ﺗﺄثير خشكسالي قرار گرفته اند توليد برق نيروگاههاي موجود مولد كاهش خواهند يافت. بزرگترين آسيب متوجه اروپا خواهد بود در جايي كه انتظار مي رود به طور ميانگين با كاهش 6 درصدي مواجه گردد. و در اطراف مديترانه اين كاهش مي تواند به 50 درصد نيز برسد.

گرما و خشكي بيشتر سبب خشكسالي هاي مكرر و طولاني تر خواهد شد.  بعلاوه طولاني تر شدن فصول گرم خطر آتش

سوزي و موج پياپي گرما را به خصوص در منطقه مديترانه افزايش خواهد داد .

(IPCC)

 

2080

زماني كه بخش هايي از زمين در خشكسالي به سر مي برند ساير مناطق بر اثر سيل زير آب خواهند بود. دانشمندان پيشگويي مي كنند  زندگي  20 درصد از جمعيت جهان كه در اطراف رودخانه ها ساكنند با وقوع سيلاب ها تحت ﺗﺄثير قرار گرفته و در معرض خطر قرار خواهد گرفت.  به ميزان 100 ميليون نفر هر سال وقوع سيل در سواحل را تجربه خواهند كرد. اغلب خطرات گريبانگير مناطق پر جمعيتي خواهد شد كه كمتر مي توانند با افزايش سطح آب دريا هماهنگ شوند و همچنين در مناطقي رخ خواهد داد كه دستخوش چالشهاي ديگري نظير طوفانهاي گرمسيري شده اند. رشد بادكنكي جمعيت ساكن سواحل تا 5 ميليارد نفر در مقياس با 1.2 ميليارد نفر در سال 1990 درخور توجه است. در حدود 1.1 تا 3.2 ميليارد نفر كمبود آب را تجربه خواهند كرد و 600 ميليون نفر نيز گرسنه خواهند ماند.

سطح آب دريا به ميزان بيش از سه فوت در اطراف نيويورك بالا خواهد آمد . سيل  به طور بالقوه راكاويز كني آيلند و بخش اعظم بروكلين جنوبي و كويينز و بخش كوچكي از لانگ آيلند سيتي  آستوريا را در بر خواهد گرفت.

ميدوز كرونا پارك كويينز و بخشهاي پايينتر منهتن و جزيره شرقي بندرگاه شمالي و پل و گذرگاههاي ورازانو زير آب رفته و تلفات عظيمي به بار خواهند آورد.

(NASA GISS)

 

2085

پيش بيني مي شود خطر شيوع تب استخواني بر اثر تغييرات آب و هوايي تا ابتلاي 3.5 ميليارد نفر گسترش پيدا كند. (IPCC)

 

 

2100

دست به دست هم دادن گرمايش جهاني زمين و ساير عوامل دخيل  بسياري از اكوسيستمها را تحت فشار و محدوديت  قرار خواهد داد تا اين اكوسيستمها به منظور تطبيق و هماهنگي با تغييرات آب و هوايي توانايي هاي طبيعي خود را افزايش دهند.

سطح دي اكسيد كربن در اتمسفر به بيشترين ميزان خود طي 650,000 سال گذشته خواهد رسيد.

PH سطح اقيانوس ها بطور باور نكردني به كمتر از 0.5 خواهد رسيد. يعني به كمترين ميزان خود طي 20ميليون سال گذشته.

توانايي موجودات زنده دريايي و ارگانيسم هايي نظير مرجانها خرچنگها و صدف هاي دريايي خوراكي براي ايجاد پوسته محافظ دچار آسيب خواهد شد.آب شدن يخهاي دايمى زمين به همراه ساير عوامل زمين را به منبعي از انتشار كربن تبديل خواهد نمود. بدان معني كه  ميزان انتشار دي اكسيد كربن به اتمسفر به نسبت جذب آن به مراتب بيشتر خواهد بود.

اگر دماي جهاني توسط بخشهاي پيش از صنعت  2 تا 3 درجه افزايش پيدا كند تقريباً 20 الي 30 درصد از گونه هاي شناسايي شده در سال 2007 منقرض خواهند گرديد.

مناطق آب و هوايي جديد كه در بيش از 39 درصد از سطح زمين گسترش پيدا خواهد نمود به سرعت چهره زمين را  تغير خواهد داد.

(Jack Williams, University of Wisconsin-Madison, Proceedings of the National Academy of Sciences)

يك چهارم گونه هاي گياهي و جانوري زمين (بالغ بر ميليونها گونه) منقرض خواهند شد. گزارش هاي  IPCC نسبت به  بي حاصل بودن مذاكرات تغييرات آب و هوايي  كنوني و قابليت و زمينه اجرايي آن هشدار مي دهد .

وقوع خشكسالي سطح رطوبت جنوب غربي امريكا و شمال مكزيك و محتملاً بخشهايي از اروپا آفريقا و خاورميانه را كاهش خواهد داد. و به دنبال آن شن هاي روان (درست مانند سال 1930 در امريكا) به راه خواهند افتاد.

(Richard Seager, Lamont Doherty Earth Observatory, Science)

2200

يكي از الگوهاي موجود  پيشگويي مي كند طول روز زميني به ميزان 0.12 ميلي ثانيه كوتاهتر خواهد شد. افزايش دما سبب گسترش اقيانوس از استوا تا دو قطب مي شود. يكي از دلايل اينكه آب از دو قطب جابجا مي شود گسترش اقيانوس آتلانتيك شمالي در نزديكي قطب شمال مي باشد.

قطب شمال و جنوب نسبت به محور چرخش زمين به يكديگر نزديك خواهند شد و از اين رو سبب وقوع سرعت بيشتر گردش زمين مي شوند.

(Felix Landerer, Max Planck Institute for Meteorology, Geophysical Research Lettersمعرفي 10 فناوري تاثيرگذار بر زندگي

جام جم آنلاين: برخي از فناوريها تاثير بسيار کوچکي بر جهان اطراف انسان باقي گذارده اند و برخي ديگر مشابه زلزله اي بزرگ در لرزه سنج تاريخ به ثبت رسيده اند. در گزارشي 10 فناوري تاريخي و تاثير گذار بر زندگي انسان معرفي شده اند.

به گزارش مهر، اختراع برخي از فناوريها در زندگي انسان تاثير غير قابل انکاري داشته است. براي مثال هرگز نمي توان تاثير اينترنت را بر زندگي بشر انکار کرد. در ادامه 10 فناوري برتري که تاثير آنها بر حيات انسان غير قابل انکار بوده و تحول عظيمي در شيوه زندگي ايجاد کرده اند، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

کارتهاي مغناطيسي: امروزه تصور سفر کردن، خريد کردن و انجام کارهاي بانکي بدون حضور کارتهاي اعتباري بسيار سخت خواهد بود. اين کارتها که در دهه 1960 توسط موسسه آي بي ام و به منظور استفاده در يک سيستم امنيتي توليد شده است با استفاده از اطلاعاتي که به صورت مغناطيسهاي بسيار کوچک در نوار سياهرنگ موجود در کارت رمز گذاري شده اند، بسياري از کارهاي روزمره انسانها را تسهيل مي کند. کارتهاي مغناطيسي اکنون به يکي از جهاني ترين فناوري هاي دنيا تبديل شده اند.

باروت: اين ماده در ابتدا به منظور توليد ترکيبي براي کشف حيات جاودان توسط يک دانشمند مورد آزمايش قرارگرفت ترکيب مواد اوليه به منظور توليد باروت در ابتدا کاشف آن را تقريبا تا مرز مرگ پيش برد و پس آن تعداد زيادي از انسانها را به کام مرگ فرو برد. به گزارش مهر، در قرن 8 ميلادي دانشمندان چيني موادي مانند سولفور، نيترات پتاسيم و ذغال چوب را با يکديگر ترکيب کردند و چندي بعد فردي تصميم گرفت از اين ماده به عنوان سلاح استفاده کند. سلاحي که سرنوشت جنگهاي جهان را تغيير داد.

ذوب فلز: عصر فلز در سراسر جهان در حدود سال 1200 قبل از ميلاد آغاز شده و تحولات عظيمي را در لحظه لحظه زندگي بشر ايجاد کرد. با استفاده از ابزارآلات فلزي که با کمک فناوري ذوب فلز توليد مي شدند، کشاورزي آسانتر و جنگها پيروزمندانه تر شدند. در عين حال استفاده از فلز به عنوان ماده اوليه ساخت پول به دليل وفور آن در سرتاسر جهان باستاني باعث شد تجارت به تدريج متحول شود و پرداختها شکلي مستقلانه تر به خود بگيرند.

لاستيک: ماده اوليه لاستيک در ابتدا به شکل شيره گياه از درختي فروچکيد اما به تدريج اين ماده چسبنده اهميت زيادي به خود گرفت. در ابتدا کشف اين ماده در جهان باستاني کنجکاوي بسياري از مردم را تحريک کرد و پس از آن در پي ابداع اتومبيل اين صمغ به يکي از پر مصرف ترين مواد صنعتي در جهان تبديل شد. صنعت اتومبيل در حال حاضر بيش از 70 درصد از توليدي لاستيک در جهان را مورد استفاده قرار مي دهد.

پرتو ايکس: توانايي مشاهده درون بدن بدون شکافتن آن در قديم مي توانست جرم جادوگري را براي افراد به همراه داشته باشد. اما پس از ابداع فناوري پرتو ايکس انجام چنين کاري بسيار رواج يافته و ضروري به شمار مي رود. اين فناوري از زمان ابداع خود در دهه 1800با ايجاد امکان مشاهده اختلالات و بيماري هاي دروني بر علم پزشکي تاثير بسيار شديدي گذاشت.

ميکروپردازنده: در گذشته براي قرار دادن يک رايانه با قدرت پردازش متوسط درون منزل مسکوني بايد يک اتاق کامل به آن اختصاص داده مي شد اما پس از ابداع ميکروپردازشگرها يا CPU اکنون صنعت رايانه رقابتي شديد را به منظور هر چه کوچکتر ساختن رايانه ها آغاز کرده است.

الکتريسيته: تا کنون شخصي از داستان کامل ابداع انرژي الکتريسيته اطلاعات دقيق و کاملي به دست نياورده است. اما آشکار است که بنجامين فرانکلين يکي از قسمتهاي مهم تلاشهايي بوده است که در کنار مغزهاي متفکري چون اديسون، تسلا و ولتا در قرن 18 ميلادي سعي در آشکار سازي راز الکتريسيته داشته است. ابداع اين انرژي ارزشمند دوران حيات بشر را متحول ساخته و دسترسي به انرژي را آني و آسان کرد.

انرژي اتمي: در دهه 1930 گروهي از فيزيکدانان مشهور دريافتند چگونه مي توان قسمتي بسيار کوچک از اتم اورانيوم را به انرژي باقدرتي باورنکردني تبديل کرد. اين ابداع مستقيما به توليد بمب اتمي و تحول مجدد در شيوه جنگها ختم شد. با اين حال انرژي اتمي تنها در راستاي تخريب و کشتار استفاده نشده و در زمينه هاي علمي و تامين انرژي نيز تاثير به سزايي داشته است.

پرواز: بدون در نظر گرفتن بالن سوارها و گلايدرهاي دهه 1800 اين برادران رايت بودند که در سال 1903 اولين پرواز جهان را به مدت 12 ثانيه انجام دادند. موفقيت در انجام اين پرواز به معني کلمه جهان را وارد دوره اي جديد از حمل و نقل قرار داد. اکنون با کمک اين ابداع سفر کردن به قاره اي ديگر به جاي چندين هفته يا چندين ماه تنها چند ساعت زمان خواهد برد. بر اساس لايو ساينس، تا کنون هيچ ابداعي مانند هواپيما يا پرواز، قسمتهاي مختلف جهان را اينگونه به يکديگر اتصال نداده بود.

اينترنت: اکثر افراد زماني که در دهه 90 اولين مکالمه اينترنتي انجام گرفت را به ياد دارند. فناوري که بنيان اصلي اينترنت را تشکيل مي دهد در واقع در دهه 1980 ارائه شد اما تا زماني که اولين وب سايت جهاني WWW توسط موسسه سرن در سال 1991 به وجود نيامد امکان استفاده عمومي از اينترنت در جهان وجود نداشت.


 

برای مشاهده مطالب مربوط به بخش علم و زندگی بر روی یکی ار لینک های زیر کلیک کنید:


 

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما