سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۲

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

دونالد والترز (secret of love)

 گفتار های دونالد والترز خیلی کوتاه است  گاهی به یک خط هم نميرسد.

اما اگر هر يک از آنها را برای چند بار در روز بخوانيد اثر عميقي در روح شما خواهد داشت.

هر گفتار براي يک روز است .يکي از روزهاي زندگي شما که با تکرار این جملات و ورود مفهمومشان به ضمير
 ناخود آگاه شما خيلی زيبا ترخواهد شد .

در هر حالي که هستيد به خصوص پيش از خواب يکی از گفتار ها را تکرار کنيد .ابتدا با صداي بلند و کم کم به شکل زمزمه .

آري به همين سادگي...

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود       وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود


تمامی مطالب موجود در این مجمو عه توسط سایت سوتک تهیه ، و اجرا گردیده است و به هیچ عنوان مطالب .. عکس ها و یا ترجمه های  این مجموعه از هیچ سایت و یا منبع فارسی دیگری کپی برداری نشده است ... 

این مجموعه کاملترین مجموعه از نوع خود بوده و بدون هیچ تغییرو تصرف   توسط سایت سوتک  در این محل آورده شده است...
با تشکر از علی محب خسروی و انتشارات اندیشه عالم
 

 

 

شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 رازهاي عشق - روز چهاردهم 1828
2 رازهاي عشق - روز سي و يكم 1814
3 رازهاي عشق - روز سي ام 1668
4 رازهاي عشق - روز بيست و نهم 1479
5 رازهاي عشق - روز بيست و هشتم 1546
6 رازهاي عشق - روز بيست و هفتم 1400
7 رازهاي عشق - روز بيست و ششم 1450
8 رازهاي عشق - روز بيست و پنجم 1534
9 رازهاي عشق - روز بيست و چهارم 1503
10 رازهاي عشق - روز بيست و سوم 1486
11 رازهاي عشق - روز بيست و دوم 1415
12 رازهاي عشق - روز بيست و يكم 1512
13 رازهاي عشق - رزو بيستم 1495
14 رازهاي عشق - روز نوزدهم 1344
15 رازهاي عشق - روز هجدهم 1533
16 رازهاي عشق - روز هفدهم 1403
17 رازهاي عشق - روز شانزدهم 1419
18 رازهاي عشق - روز پانزدهم 1562
19 رازهاي عشق - روز سيزدهم 1379
20 رازهاي عشق - روز دوازدهم 1493
21 رازهاي عشق- روز يازدهم 1761
22 رازهاي عشق - روز دهم 1576
23 رازهاي عشق- روز نهم 1523
24 رازهاي عشق- روز هشتم 1513
25 رازهای عشق- روز هفتم 1620
26 رازهای عشق-روز ششم 1528
27 راز های عشق-روز پنجم 1569
28 رازهای عشق-روز چهارم 1480
29 رازهای عشق-روز سوم 1585
30 رازهای عشق-روز دوم 1669
31 راز های عشق-روز اول 1833
32 رازهای عشق-مقدمه 1940
33 راز های عشق - پیشگفتار 1411

محل تبلیغات شما