دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۰

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

آهنگ دیگر (مجموعه اشعار)... منوچهر آتشی

سال 1339 هجری شمسی
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 جام من ... منوچهر آتشی 1705
2 رحیل ... منوچهر آتشی 1450
3 احساس ... منوچهر آتشی 1699
4 ای چراغ قصه های من ... منوچهر آتشی 1610
5 بر ساحل دیگر ... منوچهر آتشی 1648
6 در غبار خواب ... منوچهر آتشی 1489
7 دره های خالی ... منوچهر آتشی 1746
8 زنده پرداز ... منوچهر آتشی 1378
9 گذرگاه ... منوچهر آتشی 1522
10 کرانه و من ... منوچهر آتشی 1669
11 مناجات ... منوچهر آتشی 1449
12 چراغ ... منوچهر آتشی 1359
13 قلعه ... منوچهر آتشی 1258
14 سوگند چشم ... منوچهر آتشی 1551
15 لب به شگفت ... منوچهر آتشی 1396
16 خاکستر ... منوچهر آتشی 1429
17 قصه مرغ سبز ... منوچهر آتشی 1765
18 شهر تصویر ... منوچهر آتشی 1387
19 انسان و جاده ها ... منوچهر آتشی 1459
20 شکست ... منوچهر آتشی 1250
21 سیر حسرت ... منوچهر آتشی 1233
22 دشت انتظار ... منوچهر آتشی 1787
23 مرغ آتش ... منوچهر آتشی 1876
24 خنجر ها، بوسه ها و پیمان ها ... منوچهر آتشی 2906
25 آهنگ دیگر... منوچهر آتشی 2531

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما