سه شنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۱

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

آهنگ دیگر (مجموعه اشعار)... منوچهر آتشی

سال 1339 هجری شمسی
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 جام من ... منوچهر آتشی 1711
2 رحیل ... منوچهر آتشی 1457
3 احساس ... منوچهر آتشی 1706
4 ای چراغ قصه های من ... منوچهر آتشی 1617
5 بر ساحل دیگر ... منوچهر آتشی 1655
6 در غبار خواب ... منوچهر آتشی 1500
7 دره های خالی ... منوچهر آتشی 1751
8 زنده پرداز ... منوچهر آتشی 1387
9 گذرگاه ... منوچهر آتشی 1527
10 کرانه و من ... منوچهر آتشی 1674
11 مناجات ... منوچهر آتشی 1455
12 چراغ ... منوچهر آتشی 1364
13 قلعه ... منوچهر آتشی 1263
14 سوگند چشم ... منوچهر آتشی 1558
15 لب به شگفت ... منوچهر آتشی 1400
16 خاکستر ... منوچهر آتشی 1434
17 قصه مرغ سبز ... منوچهر آتشی 1772
18 شهر تصویر ... منوچهر آتشی 1392
19 انسان و جاده ها ... منوچهر آتشی 1465
20 شکست ... منوچهر آتشی 1255
21 سیر حسرت ... منوچهر آتشی 1238
22 دشت انتظار ... منوچهر آتشی 1795
23 مرغ آتش ... منوچهر آتشی 1888
24 خنجر ها، بوسه ها و پیمان ها ... منوچهر آتشی 2922
25 آهنگ دیگر... منوچهر آتشی 2547

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما