دوشنبه, 03 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب وضو

فرستادن به ایمیل چاپ

وضوء

اگر به خواب بيند كه وضو به آب صافي كرد، دليل است كه مقصودش حاصل شود. اگر آب پليد بود به خلاف اين بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه وضوء به آب صافي ساخت، دليل كه از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ايمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بيمار است شفا يابد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه وضوي نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پديد آمد، دليل كه در كار خود بيچاره شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند وضو مي ساخت و كسي به وضو ساختنِ او نگاه مي كرد، دليل كه بيننده به دست او توبه كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: وضو گرفتن در خواب بسيار نيکو است به خصوص اگر در عالم خواب نيت اقامه نماز داشته باشيد. معبران کهن نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که در آب صاف و زلال وضو مي سازد از غم و رنج رهايي مي يابد. ابن سيرين از ابراهيم اشعث نقل مي کند که اگر بيماري در خواب ببيند وضو به نيت نماز مي گيرد، از بيماري شفا مي يابد و اگر وامداري ببيند از زير بار دين بيرون مي آيد اگر در خواب ببينيد که وضو مي گيريد اما آب کدر و تاريک و گل آلود است خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد مشکلاتي براي شما پيش مي آيد و درمانده مي شويد. به طور کلي ديدن وضو ساختن در خواب نيکو است.

// //

نظرات  

 
+7 پاسخ: تعبیر خواب وضوعلی124 یکشنبه 29 بهمن 1391 ، ساعت 14:09
سلام
من خواب دیدم در حال وضو گرفتن هستم اما وقتی به مسح سر و پا رسیدم دیدم دست و پام خشک شده و نمیتونم این کار را انجام بدم و این کار را یک بار دیگه تکرار کردم ولی باز هم همون اتفاق افتاد.
اگر امکان دارد تعبیر این خواب را بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب وضومحرم پنجشنبه 23 مهر 1394 ، ساعت 08:42
سلام من تو خواب دیدم جاهایی رو که تو وضو مسح میکنیم زخم شده بود.اگه امکان دارد تعبیر این خواب را بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما