محمد بن سيرين گويد: توضيح در باب اينکه گل مورد نظر اين سيرين آفتابگردان باشد چندان مطمئن نيستيم اما دليل اينکه هميشه گلها و ميوه هاي زرد را به بيماري تعبير کرده است ، احتمال ميدهيم اين مورد نيز که به ، اردکون ، آمده است ، همان گل  آفتابگردان باشد که به همان تعبير در موقع خواب ديدن رنج و بيماري است

 

1ـ ديدن دستة گل آفتاب گردان در خواب ، نشانة اندوه است.

2ـ اگر خواب ببينيد در مزرعه اي از گلهاي آفتابگردان راه مي رويد و آفتاب مي تابد و پرندگان آواز مي خوانند ، نشانة آن است كه شادماني و سلامت دست در دست هم مي دهند تا شما را سعادتمند كنند.

3ـ اگر گلهاي آفتاب گردان را در فصلي ببينيد كه اين گلها در آن فصل رشد نمي كنند ، علامت آن است كه شر و بدي گريبان شما را مي گيرد.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب لباس عزاداری

1ـ اگر خواب ببينيد لباس سوگواري بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه بد اق

تعبیر خواب کوسه

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کوسه در روياهاي ما نوعا دشمني است که تا به س

تعبیر خواب ترخون

محمدبن سيرين گويد: مردي بدگوهرِ بدكردار است، زيرا كه اصل وي، سپند است

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...